eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaPrzemysł › Przemysł wg GUS: jest lepiej niż w maju

Przemysł wg GUS: jest lepiej niż w maju

2020-07-20 12:18

Przemysł wg GUS: jest lepiej niż w maju

Przemysł © industrieblick - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (3)

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w czerwcu 2020 roku produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 0,5% w porównaniu z czerwcem ub. roku, a w porównaniu z majem br. wzrosła o 13,9%.

Przeczytaj także: GUS: przemysł ciągle ze spadkami, ale jest lepiej niż w kwietniu

Dane GUS za pierwszych sześć miesięcy 2020 roku wskazują natomiast, że produkcja sprzedana przemysłu była o 6,3% niższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 5,1%.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w czerwcu br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 4,9% niższym niż w czerwcu ub. roku i o 9,7% wyższym w porównaniu z majem br.

W większości głównych grupowań przemysłowych w czerwcu br. odnotowano wzrost produkcji w skali roku. Produkcja dóbr konsumpcyjnych trwałych wzrosła o 16,2%, dóbr zaopatrzeniowych – o 3,5%, a dóbr konsumpcyjnych nietrwałych – o 3,3%. Zmniejszyła się natomiast produkcja dóbr związanych z energią – o 9,9% oraz dóbr inwestycyjnych – o 8,6%.

Według wstępnych danych w czerwcu br., w stosunku do czerwca ub. roku, wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 21 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji mebli – o 19,3%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 17,6%, urządzeń elektrycznych – o 16,9%, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 7,0%, w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń – o 6,9%, w produkcji artykułów spożywczych – o 6,3%.

fot. mat. prasowe

Produkcja sprzedana przemysłu (przeciętna miesięczna 2015=100)

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w czerwcu br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 4,9% niższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku.


Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z czerwcem ub. roku, wystąpił w 13 działach, m.in. w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 17,2%, w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 17,0%, w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 15,2%, maszyn i urządzeń – o 13,0%, skóry i wyrobów skórzanych – o 8,3%, metali – o 7,3%.

W porównaniu z majem br., wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) w czerwcu br. odnotowano w 29 działach przemysłu, m.in. w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 80,5%, skóry i wyrobów skórzanych – o 37,2%, mebli – o 33,4%, maszyn i urządzeń – o 22,0%, wyrobów farmaceutycznych – o 20,0%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 15,7%, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 13,2%.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z majem br., wystąpił w 5 działach, m.in. w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 6,5%, w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 5,8%.

Departament Przedsiębiorstw
Katarzyna Walkowska


Wskaźniki cen produkcji sprzedanej w czerwcu 2020 r.


Według wstępnych danych w czerwcu 2020 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu wzrosły w porównaniu z majem br. o 0,4%, natomiast spadły w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku o 0,8%.

Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w czerwcu 2020 r. wzrosły o 0,4% w porównaniu z poprzednim miesiącem. Podniesiono ceny we wszystkich sekcjach przemysłu. Najbardziej wzrosły ceny w sekcji górnictwo i wydobywanie o 2,7%, w tym w górnictwie rud metali o 6,4%, przy spadku cen w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) o 0,3%. Ceny w przetwórstwie przemysłowym podniesiono o 0,3%. Największy wzrost zanotowano w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 16,0%). Wzrosły także ceny produkcji m.in: wyrobów farmaceutycznych (o 0,9%), wyrobów tytoniowych (o 0,3%), jak również napojów oraz poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (po 0,1%). Ceny produkcji urządzeń elektrycznych pozostały na poziomie zbliżonym do zanotowanego przed miesiącem. Spadły natomiast ceny produkcji m.in.: komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych oraz pozostałego sprzętu transportowego (po 0,2%), wyrobów z metali, maszyn i urządzeń, a także pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (po 0,3%), artykułów spożywczych (o 0,4%), odzieży oraz chemikaliów i wyrobów chemicznych (po 0,5%). Obniżono także ceny skór i wyrobów skórzanych, jak również papieru i wyrobów z papieru oraz mebli (po 0,6%), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny, a także wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych oraz wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (po 0,7%), wyrobów tekstylnych (o 0,9%) i metali (o 1,5%). W sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja ceny wzrosły o 0,2%, a w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę - o 0,1%.

fot. mat. prasowe

Zmiany cen produkcji sprzedanej przemysłu w latach 2019-2020 w stosunku do okresu poprzedniego

W czerwcu 2020 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 0,8% niższe niż przed rokiem.


W czerwcu 2020 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 0,8% niższe niż przed rokiem. Najbardziej spadły ceny w przetwórstwie przemysłowym o 1,5%. Spośród działów przetwórstwa przemysłowego największy spadek cen odnotowano w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 22,2%). Obniżono także ceny produkcji m.in.: metali (o 6,9%), chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 5,2%), poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (o 2,2%), napojów (o 1,3%), papieru i wyrobów z papieru (o 1,2%), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 0,8%), mebli (o 0,7%), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 0,5%). Ceny produkcji odzieży pozostały na niezmienionym poziomie. Wzrosły natomiast ceny produkcji m.in.: wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny oraz wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (po 0,3%), wyrobów z metali (o 0,6%), wyrobów tekstylnych (o 0,7%), maszyn i urządzeń (o 1,2%), artykułów spożywczych (o 1,5%), urządzeń elektrycznych (o 1,9%), skór i wyrobów skórzanych (o 2,7%), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 3,2%), a także pozostałego sprzętu transportowego (o 3,6%), wyrobów farmaceutycznych (o 4,0%) oraz wyrobów tytoniowych (o 6,4%). Wzrost cen odnotowano w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja o 5,8%. Ceny w górnictwie i wydobywaniu wzrosły o 3,6%, w tym w górnictwie rud metali o 11,6% przy spadku cen w wy-dobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) o 1,9%. W sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę ceny podniesiono o 1,9%.

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w czerwcu 2020 r.


Według wstępnych danych w czerwcu 2020 r. ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 2,6%, a w porównaniu z majem 2020 r. - o 0,3%.

W stosunku do poprzedniego miesiąca zanotowano wzrost cen budowy budynków oraz robót budowlanych specjalistycznych (po 0,2%). Ceny budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej
wzrosły o 0,3%.

W porównaniu z czerwcem 2019 r. podniesiono ceny budowy budynków (o 3,0%), budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej oraz robót budowlanych specjalistycznych (po 2,4%).

Departament Handlu i Usług
Dyrektor Ewa Adach-Stankiewicz


oprac. : eGospodarka.pl

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: