eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Ceny produktów rolnych XII 2019. Znowu podwyżki

Ceny produktów rolnych XII 2019. Znowu podwyżki

2020-01-20 11:46

Ceny produktów rolnych XII 2019. Znowu podwyżki

Ziemniaki © Nitr - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (4)

W ostatnim miesiącu minionego roku ceny produktów rolnych okazały się wyższe niż przed miesiącem i przed rokiem - poinformował GUS. Ziemniaki na targowiskach były o ponad 75 proc. droższe aniżeli w grudniu 2018 roku. Za trzodę chlewną płacono o 40 proc. więcej.

Przeczytaj także: Ceny produktów rolnych XI 2019. Ziemniaki 93% droższe niż rok temu

Z opublikowanych właśnie przez GUS doniesień wynika, że u schyłku minionego roku wyższe ceny rolnicze w skupie dotyczyły zdecydowanej większości podstawowych produktów rolnych. W ujęciu miesięcznym podwyżki sięgnęły 1,9 proc. i nie objęły jedynie jęczmienia, owsa i drobiu. W ujęciu rocznym wzrost sięgnął 9,1 proc., za co odpowiedzialne były w znacznej mierze ceny ziemniaków, żywca wieprzowego i drobiu.

W skali miesiąca ceny rolnicze wzrosły również na targowiskach. Wyjątek stanowiły ceny zbóż (poza żytem) i ziemniaków. W skali roku odnotowano spadek cen zbóż i żywca wołowego, przy wzroście cen ziemniaków jadalnych, zwierząt gospodarskich oraz żywca wieprzowego.

fot. mat. prasowe

Zmiany cen skupu podstawowych produktów rolnych do poprzedniego miesiąca

W porównaniu z listopadem wzrost cen skupu podstawowych produktów rolnych sięgnął 1,9 proc.


Ceny rolnicze - ważniejsze produkty rolnych


W grudniu 2019 r. średnio za pszenicę płacono w skupie 69,34 zł/dt, tj. o 1,5% więcej niż przed miesiącem, natomiast o 16,6% mniej niż przed rokiem. Ceny targowiskowe pszenicy (86,72 zł/dt) spadły zarówno w porównaniu z poprzednim miesiącem (o 0,3%), jak i rokiem poprzednim (o 4,3%).

Ceny żyta w skupie wyniosły 58,00 zł/dt i były wyższe w skali miesiąca (o 6,8%), ale niższe w stosunku do roku poprzedniego (o 18,2%). W transakcjach targowiskowych ceny żyta wyniosły 70,32 zł/dt i wzrosły w porównaniu z poprzednim miesiącem (o 2,3%) natomiast w stosunku do grudnia 2018 r. odnotowano spadek cen (o 1,8%).

fot. mat. prasowe

Ceny skupu (bez VAT)

W grudniu 2019 r. w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły ceny skupu większości produktów rolnych.


W skupie za ziemniaki płacono średnio 53,63 zł/dt, tj. więcej o 34,9% niż przed miesiącem i o 1,7% niż przed rokiem. W transakcjach targowiskowych średnia cena za 1 dt ziemniaków (205,00 zł) spadła o 2,4% w porównaniu z poprzednim miesiącem, natomiast wzrosła w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 75,2%.

Ceny skupu żywca wołowego (6,35 zł/kg) nieznacznie wzrosły w skali miesiąca (o 0,2%), natomiast spadły o 2,9% w skali roku. Na targowiskach ceny tego żywca wyniosły 6,75 zł/kg i były wyższe o 2,7% w porównaniu z poprzednim miesiącem. W stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku odnotowano spadek cen żywca wołowego o 3,2%.

Ceny żywca wieprzowego w skupie kształtowały się na poziomie 6,26 zł/kg i były wyższe o 6,5% niż przed miesiącem i o 49,2% niż przed rokiem. Na targowiskach za 1 kg tego żywca płacono 6,56 zł, tj. więcej o 9,2% w porównaniu z poprzednim miesiącem i o 40,2% w odniesieniu do grudnia 2018 r.

fot. mat. prasowe

Ceny uzyskiwane przez rolników na targowiskach (bez VAT)

W skali miesiąca wzrosły ceny większości produktów rolnych na targowiskach.


W grudniu 2019 r. poprawiła się relacja zarówno cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen żyta (8,9 wobec 8,6), jak i relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen jęczmienia (7,6 wobec 7,1).

Ceny skupu drobiu rzeźnego kształtowały się na poziomie 3,77 zł/kg i były niższe w stosunku do listopada 2019 r. (o 0,4%), natomiast wzrosły w porównaniu do grudnia 2018 r. (o 2,4%).

Za 1 hl mleka płacono w skupie 139,73 zł. Cena mleka w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosła o 1,1%, natomiast w odniesieniu do grudnia 2018 r. spadła (o 0,3%).

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: