eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Jak przebiegać będzie transformacja cyfrowa 2020?

Jak przebiegać będzie transformacja cyfrowa 2020?

2020-01-12 00:36

Jak przebiegać będzie transformacja cyfrowa 2020?

Sztuczna inteligencja ©  trahko - Fotolia.com

Nadchodzące miesiące będą kolejnym okresem transformacji cyfrowej przedsiębiorstw. Kluczowe dla niej znaczenie mają mieć: hybrydowe środowiska multi-cloud, sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo, przepisy dotyczące danych oraz zrównoważony rozwój – prognozuje firma Equinix.

Przeczytaj także: Co utrudnia transformację cyfrową?

Transformacja cyfrowa - kluczowe trendy technologiczne na 2020 rok

1) Sztuczna inteligencja i Internet Rzeczy wykreują nowe wymagania dotyczące połączeń bezpośrednich i przetwarzania danych na brzegu sieci


Jak wynika z prognoz Equinix, firmy będą przyspieszać wdrażanie rozwiązań sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego dla większej liczby zastosowań wymagających coraz bardziej złożonego przetwarzania w czasie rzeczywistym ogromnych ilości danych pochodzących z wielu źródeł (czujników, Internetu Rzeczy, urządzeń elektronicznych, itp.). Samolot z tysiącami czujników sprzętowych, autonomiczny pojazd dostarczający dane telematyczne czy inteligentny szpital monitorujący stan pacjentów — każde z powyższych może samodzielnie wygenerować kilka terabajtów danych dziennie. Około 75% aplikacji działających w oparciu o sztuczną inteligencję oraz aplikacji analitycznych dla przedsiębiorstw będzie korzystać średnio z 10 zewnętrznych źródeł danych.

Aby spełnić wspomniane wymagania dotyczące skalowalności i elastyczności, firmy nadal będą korzystać z oferty dostawców usług w chmurze publicznej, przy czym zmieni się proporcja wykorzystania optymalnego zestawu funkcji sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego oferowanych w chmurze. Pozwoli im to na skuteczne wdrożenie rozproszonej, hybrydowej architektury służącej do przetwarzania danych sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego.

fot. trahko - Fotolia.com

Sztuczna inteligencja

Sztuczna inteligencja i Internet Rzeczy wykreują nowe wymagania dotyczące połączeń bezpośrednich i przetwarzania danych na brzegu sieci.


Equinix uważa jednak, że w przypadku wielu zastosowań dodatkowe rygorystyczne wymagania w zakresie opóźnień, wydajności, poufności i bezpieczeństwa będą skutkować tym, że niektóre dane i przetwarzanie związane ze sztuczną inteligencją oraz uczeniem maszynowym (zarówno wnioskowanie, jak i trenowanie modelu) zostaną bezpośrednio połączone ze źródłami, z których dane pochodzą oraz lokacjami, w których są one wykorzystywane. Będzie to bodziec skutkujący powstaniem nowych architektur i wzmożonego wdrażania niezależnych, sąsiadujących z wieloma chmurami, wzajemnie ze sobą połączonych centrów przetwarzania danych na brzegu sieci. Takie centra zapewniają lepszą kontrolę, możliwość przeprowadzania audytów, zgodność i bezpieczeństwo danych sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego oraz niskie opóźnienia łączności z infrastrukturami informatycznymi.

Prognozy firmy wskazują również, że połączenia bezpośrednie i przetwarzanie danych utorują drogę nowym rynkom danych cyfrowych, w których dostawcy oraz kupujący będą mogli łatwo i bezpiecznie zawierać transakcje na dużą skalę za pośrednictwem niezależnych centrów przetwarzania danych na brzegu sieci.

2) Wzrost liczby cyberzagrożeń wymusi prace nad nowymi funkcjami zarządzania danymi


Światowe Forum Ekonomiczne uznało naruszenia cyberbezpieczeństwa za jedne z największych zagrożeń, przed którymi stoi nasza światowa społeczność. Nie istnieją firmy ani osoby odporne na wyzwania związane z cyberbezpieczeństwem, przed którymi stoimy dzisiaj i które czekają na nas w przyszłości. Straty finansowe spowodowane cyberatakami nadal wpływają na gospodarki na całym świecie. Szacuje się, że do 2021 roku wyniosą one 6 bilionów dolarów rocznie. Wśród decydentów IT w Polsce ponad trzy czwarte (77%) ankietowanych uznało poprawę cyberbezpieczeństwa za priorytet strategii technologicznej swojej organizacji.

Wraz ze wzrostem liczby ataków oraz nowymi regulacjami dotyczącymi prywatności i ochrony danych większość firm skłania się obecnie ku dostępowi do usług przetwarzania w chmurze za pośrednictwem sieci prywatnych i przechowywaniem swoich kluczy szyfrowania w Sprzętowym Module Zabezpieczeń (HSM) w chmurze, w lokalizacji innej niż ta, której używają do przechowywania swoich danych. Ten Sprzętowy Moduł Zabezpieczeń w modelu as-a-Service (jako usługa) pozwala firmom zwiększyć poziom kontroli nad swoimi danymi i odporność operacji oraz umożliwia obsługę architektury technologii hybrydowej.

Equinix przewiduje, że w roku 2020 nowe funkcje przetwarzania danych, takie jak bezpieczne obliczenia wielostronne, w pełni homomorficzne szyfrowanie (działające na zaszyfrowanych danych) i bezpieczne enklawy (w których nawet operatorzy chmury nie mogą podejrzeć kodu wykonywanego przez klienta korzystającego z usług), zaczną wkraczać na główne rynki i pozwolą przedsiębiorstwom na bezpieczne wykonywanie obliczeń.

3) Rozproszona infrastruktura i przetwarzanie danych na brzegu sieci przyspieszą wdrażanie hybrydowych środowisk multi-cloud:


Ponieważ firmy zaczynają korzystać z przetwarzania danych na brzegu sieci oraz hybrydowych architektur multi-cloud, w wielu branżach zachodzą ogromne zmiany. Przedsiębiorstwa coraz chętniej przenoszą procesy przetwarzania danych ze scentralizowanego centrum przetwarzania danych do infrastruktury rozproszonej oraz bliżej brzegu sieci, gdzie wymiana danych i połączenia bezpośrednie między firmami i usługami przetwarzania w chmurze gwałtownie się rozwijają.

Nadejście przetwarzania danych na brzegu sieci stało się również podstawowym czynnikiem umożliwiającym pojawienie się innych technologii, takich jak komunikacja mobilna w standardzie 5G. Umożliwi ona urządzeniom Internetu Rzeczy i innym urządzeniom brzegowym wykorzystanie szybszej łączności z danymi i przetwarzanie zasobów przy bardzo niskim opóźnieniu sieci rzędu milisekund.

Według firmy analitycznej IDC do 2023 roku ponad 50% wdrożeń nowych infrastruktur dla przedsiębiorstw będzie odbywać się na brzegu sieci, a nie w korporacyjnych centrach przetwarzania danych. Dla porównania obecnie ten wskaźnik nie przekracza 10%. Do 2024 roku liczba aplikacji pracujących na brzegu sieci wzrośnie o 800%. Raport IDC zaleca firmom podjęcie działań przygotowawczych — należy zmodernizować rozwiązania informatyczne tak, aby były one zwirtualizowane, skonteneryzowane oraz sterowane programowo, dzięki czemu będą obsługiwać przetwarzanie danych na brzegu sieci. Firmy powinny również rozważyć podjęcie współpracy z nowymi partnerami oferującymi usługi przetwarzania danych, którzy mogą usprawnić rozbudowę przetwarzania na brzegu, priorytetowo potraktować optymalizację infrastruktury oraz koszta związane z komunikacją między aplikacjami.

Jak wynika z przewidywań Equinix, w 2020 roku przetwarzanie danych na brzegu sieci będzie kluczowym czynnikiem przyspieszającym wdrażanie hybrydowych środowisk multi-cloud we wszystkich segmentach biznesowych na całym świecie. Trzeci coroczny raport Global Interconnection Index (GXI) opublikowany przez Equinix szacuje, że w latach 2018-2022 liczba prywatnych połączeń bezpośrednich między przedsiębiorstwami a dostawcami usług przetwarzania w chmurze oraz usług informatycznych będzie rosnąć o 112% rocznie. Raport przewiduje, że nastąpią zmiany w tradycyjnych architekturach wysoce scentralizowanego przetwarzania w chmurze, ponieważ przedsiębiorstwa chcą rozszerzyć przetwarzanie w chmurze do brzegu sieci. Ma to na celu rozwiązanie problemów wynikających z dużego rozproszenia nowoczesnych cyfrowych aplikacji biznesowych.

Kluczowe kwestie, których rozwiązaniem jest połączenie przetwarzania danych na brzegu sieci z wdrożeniem hybrydowego środowiska multi-cloud, to:
  • Niższe opóźnienia i lepsza przepustowość — szybkie bezpośrednie połączenia o niskich opóźnieniach są niezbędne dla firm, które chcą skutecznie wypełnić lukę w odległości pomiędzy ich aplikacjami a dostawcami usług przetwarzania w chmurze. Dzięki temu, że elastyczne i skalowalne środowiska przetwarzania w chmurze są bliżej użytkowników na brzegu sieci, dostęp do danych może być szybszy, a czas reakcji aplikacji krótszy; możliwe jest także uzyskanie oszczędności dzięki zmniejszeniu ilości przesyłanych danych.
  • Wykorzystanie zasobów hybrydowego środowiska multi-cloud przez przedsiębiorstwa — przedsiębiorstwa zazwyczaj dokonują wyboru platform chmurowych, na których umieszczą swoje aplikacje zależnie od tego, który dostawca usług przetwarzania w chmurze oferuje najlepsze usługi dla określonego obciążenia. Ta swoboda wyboru ułatwia działom informatycznym eksperymentowanie z różnymi platformami chmurowymi, dzięki czemu mogą przekonać się, która z nich zapewnia najlepszą jakość usług w najatrakcyjniejszej cenie. Ponadto bardziej niż kiedykolwiek wcześniej przedsiębiorstwa wymagają elastyczności w zachowaniu kontroli i bezpiecznym, wewnętrznym uruchamianiu aplikacji biznesowych o znaczeniu krytycznym. Firmy wymagają również elastyczności w wykorzystaniu zarówno prywatnych, jak i publicznych hybrydowych środowisk chmurowych w zależności od konkretnych zastosowań.
  • Czynniki polityczne i regulacyjne — w związku z coraz częstszymi i bardziej złożonymi przypadkami naruszenia zabezpieczeń i prywatności wiele krajów stosuje przepisy regulujące, gdzie i jak dane mogą być wykorzystywane. Te wymagania dotyczące prywatności i suwerenności danych doprowadzą do powstania bardziej rozproszonych centrów przetwarzania danych oraz usług przetwarzania w chmurze, które będą utrzymywać dane lokalnie dla określonych regionów geograficznych lub krajów.

„Jesteśmy świadkami punktu zwrotnego w historii połączeń bezpośrednich, ponieważ tempo transformacji cyfrowej wciąż przyspiesza, a infrastruktura rozproszona oparta na podejściu cloud-native i wdrożenia hybrydowych środowisk multi-cloud stają się de facto architekturą pierwszego wyboru. Możliwość bezpiecznego zarządzania i przetwarzania danych na brzegu sieci – przy jednoczesnym zapewnieniu bezpośredniej, bezpiecznej łączności o niewielkich opóźnieniach z partnerami i ekosystemami chmurowymi – stwarza nowe możliwości dostarczania bardziej wartościowych usług dla użytkowników i klientów, jak również zapewniania korzyści społeczeństwu w zupełnie nowy sposób” – komentuje Justin Dustzadeh, CTO w firmie Equinix.

 

1 2

następna

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: