eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Automotive nie przestaje zatrudniać. Ukraińcy w cenie

Automotive nie przestaje zatrudniać. Ukraińcy w cenie

2020-01-08 11:53

Automotive nie przestaje zatrudniać. Ukraińcy w cenie

Fabryka samochodów © AnastasiiaUsoltceva - Fotolia.com

Wprawdzie plany rekrutacyjne działających na rodzimym rynku firm z branży automotive zakrojone są dziś na znacznie skromniejszą skalę niż przed rokiem, to jednocześnie okazuje się, że deficyty kadrowe pozostają ich palącym problemem. Jego rozwiązaniem mogą być pracownicy z Ukrainy, jednak i o nich jest coraz ciężej. Sytuacji nie ułatwia również rosnąca presja płacowa - pisze Exact Systems w raporcie "MotoBarometr 2019. Nastroje w automotive”.

Przeczytaj także: Automotive na gwałt szuka pracowników

Jak czytamy w komunikacie z raportu, zwiększanie zatrudnienia w najbliższych miesiącach planuje obecnie 40% firm z polskiej branży automotive. Z jednej strony oznacza to spadek o 23 pp. w porównaniu do poprzedniego roku, z drugiej nie rozwiązuje sygnalizowanych już wcześniej problemów kadrowych. Pracodawcy z tego sektora nadal utyskują na brak rąk do pracy i rosnące wymagania w zakresie wynagrodzeń. Nie jest zatem zaskoczeniem, że coraz większe ich grono wspomaga się pracownikami z Ukrainy. Dziś jednak i o nich trzeba walczyć - pracę dla Ukraińców ma również czeska, słowacka, brytyjska i portugalska branża automotive.
- Pomimo spowolnienia gospodarczego w Europie, które przekłada się na niższy optymizm produkcyjny, motobranża nie przestaje zatrudniać. Najwięcej firm deklarujących wzrost zapotrzebowania na nowych pracowników znajdziemy na Słowacji (62%), w Turcji (58%) i Rumunii (45%). W Polsce ten odsetek wynosi 40%, natomiast w Niemczech, Portugalii, Rosji i Czechach przynajmniej połowa respondentów uważa, że poziom zatrudnienia w ciągu roku pozostanie bez zmian. Najbardziej poszukiwani są pracownicy produkcyjni niższego szczebla, których dostępność jest ograniczona. Polscy pracodawcy narzekają też na rosnące oczekiwania finansowe kandydatów – mówi Paweł Gos, prezes zarządu Exact Systems.

fot. AnastasiiaUsoltceva - Fotolia.com

Fabryka samochodów

40% producentów motoryzacyjnych chce zwiększyć zatrudnienie.


Ukraińcy najbardziej cenieni w Czechach


Nie jest tajemnicą, że polscy pracodawcy chętnie wypełniają luki kadrowe pracownikami z Ukrainy. Kieruje nimi przede wszystkim niska bariera językowa, łatwa asymilacja oraz uproszczone procedury zatrudniania. Z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w I półroczu 2019 roku wydano 162 tys. oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy Ukraińcom, o 47% więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej.

W branży automotive 2 na 3 przedsiębiorcówma zamiar zatrudniać pracowników z Ukrainy. Ukraińcy są jednak najbardziej cenieni w Czechach, gdzie 54% przedstawicieli moto już rekrutuje Ukraińców, a kolejne 45% zamierza to robić. Wysokie zainteresowanie pracownikami z Ukrainy jest także w UK i Portugalii. Obecnie zatrudnia ich odpowiednio 37% i 33% tamtejszych pracodawców, a w przyszłości taki zamiar deklaruje co dziesiąty zakład z Wysp i co szósty portugalski. Na Słowacji odsetek zatrudniających wynosi 18%, na Węgrzech 17%, a w Niemczech 8%. W 2020 roku Niemcy wprowadzą ułatwienia w zatrudnianiu wykwalifikowanych pracowników spoza UE.

Jak rozwiązać problem deficytu pracowników?


W obliczu rosnącej luki kadrowej, przedstawiciele automotive w Polsce uznali, że najlepszym sposobem na poprawę sytuacji jest uruchomienie profilu motoryzacyjnego w szkołach zawodowych (66%). Połowa zakładów jest otwarta na automatyzację procesów produkcyjnych, a co trzeci ankietowany uważa, że problem mogą rozwiązać dodatkowe szkolenia organizowane przez firmy.
- Z „Barometru Imigracji Zarobkowej” wynika, że prawie połowa polskich przedsiębiorców twierdzi, że o kadrę ze Wschodu jest teraz trudniej niż jeszcze rok temu. Nasi najwięksi konkurenci to Niemcy, gdzie już teraz Ukraińcy pracują, nawet nielegalnie, żeby otrzymać wyższe wynagrodzenie niż w Polsce. Podobnie Czechy ogłosiły zwiększenie do 40 tys. limitu wydawanych kart pracy dla obywateli Ukrainy, które upoważniają ich do pobytu w tym kraju przez 2 lata. Z tymi państwami nie jesteśmy w stanie konkurować pod względem zarobków. Naszą przewagą pozostaje, ważna dla Ukraińców, bliskość kulturowa i geograficzna. Potrzebujemy tylko odpowiedniej polityki migracyjnej, która umożliwi im stabilizację i trwałe związanie swojego życia zawodowego z Polską – mówi Krzysztof Inglot, Prezes Zarządu Personnel Service.

Metodologia badania
Badanie „MotoBarometr 2019. Nastroje w Automotive. Polska, Czechy, Niemcy, Portugalia, Rosja, Rumunia, Słowacja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania” zostało przeprowadzone przez firmę Exact Systems na celowej próbie przedstawicieli firm sektora automotive, będących klientami Exact Systems. Wśród nich znajdują się m.in. producenci samochodów, poddostawcy części i komponentów samochodowych Tier I i Tier II takich jak wycieraczki, szyby samochodowe, dachy, kolumny kierownicze czy elementy bezpieczeństwa. Wielkość próby wyniosła 654 respondentów z 10 państw (Polska, Czechy, Niemcy, Portugalia, Rosja, Rumunia, Słowacja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania). Respondentami byli przedstawiciele zakładów motoryzacyjnych, w tym OEM i Tier, a w szczególności inżynierowie ds. jakości, dyrektorzy zakładów oraz managerowie ds. jakości i produkcji. Badanie zrealizowano metodą telefonicznych wywiadów (CATI), ankiet online oraz ankiet indywidualnych od czerwca do sierpnia 2019 roku.

oprac. : eGospodarka.pl

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: