eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Już 1,6 mln Polaków stać jest na dobra luksusowe. Rynek ze wzrostem 5,4% rdr

Już 1,6 mln Polaków stać jest na dobra luksusowe. Rynek ze wzrostem 5,4% rdr

2019-12-16 13:20

Już 1,6 mln Polaków stać jest na dobra luksusowe. Rynek ze wzrostem 5,4% rdr

Biżuteria © Africa Studio - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (4)

Powiększa się grono najzamożniejszych Polaków, a wraz z tym wzrostem rośnie popyt na dobra luksusowe. Z najnowszych szacunków KPMG wynika, że w tym roku rynek ten zanotuje wzrost rzędu 5,4 proc. rdr i osiągnie wartość przeszło 25 mld złotych. Największym zainteresowaniem niezmiennie cieszą się samochody luksusowe, ale nie brakuje również chętnych na odzież i akcesoria z najbardziej pożądanymi metkami. To jednak nie one są liderem wzrostów – segmentem, którego wartość pnie się w górę najbardziej dynamicznie są usługi hotelarskie i SPA.

Przeczytaj także: Rynek dóbr luksusowych w Polsce 2018

10. już edycja cyklicznego raportu KPMG „Rynek dóbr luksusowych w Polsce. Luksus przez pokolenia” potwierdza, że rzesza najlepiej zarabiających Polaków sukcesywnie się powiększa. To niewątpliwie następstwo niezłej kondycji gospodarczej naszego kraju oraz wzrostów wynagrodzeń. Szacunki KPMG wskazują, że w tym roku na zarobki przekraczające 7,1 tys. zł może liczyć niemal 1,6 mln osób. Dla porównania jeszcze w minionym roku takich Polaków było nieco ponad 1,4 mln.

Dobra luksusowe kupują przede wszystkim najzamożniejsi Polacy - osoby bogate, zarabiające minimum 20 tys. zł brutto miesięcznie oraz bardzo bogate, z dochodami powyżej 50 tys. zł brutto. W 2018 roku do pierwszej grupy można było zaliczyć 234,4 tys. podatników (wzrost o 20,6% r/r), a do drugiej – 66,7 tys. osób (wzrost o 33,5% r/r). Ich łączny dochód wyniósł odpowiednio 155,6 mld zł i 93,7 mld zł. Z kolei najszybciej procentowo rosnącą wśród analizowanych grup są Polacy zarabiający powyżej 1 mln złotych brutto rocznie. Zgodnie z danymi Ministerstwa Finansów w 2018 roku takich osób było 32,1 tys., co oznacza wzrost aż o 38,4% r/r, a ich łączne dochody wyniosły 68,8 mld zł.
Rok 2018 okazał się być bardzo dobry gospodarczo dla Polski. Drugi najwyższy wzrost PKB w UE, niskie bezrobocie i dynamicznie rosnące płace przyczyniły się do powiększenia grupy dobrze zarabiających o miesięcznych zarobkach powyżej 7,1 tys. zł brutto. Względem 2017 roku liczba osób dobrze zarabiających zwiększyła się o niemal 20% i przekroczyła granicę 1,4 mln, a w bieżącym roku może wzrosnąć już do 1,58 mln. Dla porównania dekadę temu mieszkało w Polsce 578 tys. osób o takich dochodach. Szacujemy, że w ciągu najbliższych pięciu lat liczba osób dobrze zarabiających w całym kraju zwiększy się do 2 mln – mówi Andrzej Marczak, partner w KPMG w Polsce.

fot. mat. prasowe

Liczba Polaków o dochodach pow. 1 mln zł brutto rocznie

W Polsce mamy już 32,1 tys. osób, których roczny dochód przekracza 1 mln złotych.


Usługi hotelarskie i SPA, biżuteria i alkohol - dobra luksusowe, które rosną najszybciej


Jak podaje KPMG, dobra luksusowe to rynek napędzany stale rosnącym gronem bogatych i bardzo bogatych Polaków. Szacunki wskazują, że jego wartość w 2019 roku może wynieść ponad 25 mld zł, co oznacza wzrost o 5,4% w stosunku do 2018 roku. Z optymizmem można również patrzeć na prognozy dot. rynku w ciągu najbliższych 5 lat, według których w 2024 roku polski rynek dóbr luksusowych przekroczy wartość 38 mld zł.

Podobnie jak w latach ubiegłych, największy udział w rynku dóbr luksusowych posiadają samochody luksusowe i premium. Jak pisze KPMG, w 2019 roku wartość tej kategorii może osiągnąć poziom 16,3 mld zł. Kolejnym pod względem wielkości w Polsce jest segment luksusowej odzieży i akcesoriów, który w bieżącym roku może osiągnąć wartość 3,1 mld zł. Zgodnie z zakładanym prognozowanym średnim rocznym wzrostem na poziomie 4,6% w latach 2019-2024, wartość luksusowej odzieży i akcesoriów w 2024 roku osiągnie prawie 4 mld złotych. Największy udział w tym segmencie zajmują ubrania (63%), jednak najwyższy wzrost osiągnął segment obuwia, powiększając się o ponad 9% r/r.

Jednak dobrami luksusowymi, które rosną najszybciej są usługi hotelarskie i SPA (wzrost o 11,7% r/r). Według szacunków KPMG kategoria usług hotelarskich i SPA w 2024 roku może osiągnąć wartość 2,2 mld zł, co oznacza wzrost o 58% względem bieżącego roku. Inne, dynamicznie rosnące dobra luksusowe to alkohole i biżuteria (wzrosty o ok. 8-9% r/r).
Nadchodzące spowolnienie gospodarcze może mieć wpływ na niewielki spadek wzrostu popytu, jednak dzięki rosnącej zamożności i zmianie stylu życia Polaków wydaje się, że rynek dóbr luksusowych mimo wszystko będzie rosnąć. Szacujemy, że w 2024 roku rynek dóbr luksusowych może osiągnąć wartość powyżej 38 mld zł, co stanowiłoby wzrost o 51% względem 2019 roku – mówi Tomasz Wiśniewski, partner w KPMG w Polsce.

fot. mat. prasowe

Rynek dóbr luksusowych - szacowana wartość i struktura

Największą popularnością niezmiennie cieszą się samochody luksusowe.


Kosmetyki i perfumy. Te dobra luksusowe najchętniej kupują bogaci Polacy


Polacy biorący udział w badaniu KPMG, których miesięczne zarobki przekraczają 20 tys. złotych miesięcznie deklarują, że bogactwo dla nich to przede wszystkim niezależność, prestiż i odpowiedzialność. Z kolei czynnikami, które zdaniem bogatych Polaków pomagają osiągnąć odpowiedni status społeczny są przede wszystkim szczęście (57% wskazań), pochodzenie społeczne (53% wskazań) oraz sprzyjająca sytuacja polityczno-gospodarcza (50% wskazań).

Odpowiednio wysokie zarobki umożliwiają robienie luksusowych zakupów. Zdaniem najlepiej zarabiających Polaków, luksusowe produkty cechują przede wszystkim prestiż marki (66%), unikalność (62% wskazań) oraz jakość i niezawodność (60%). Ankietowani Polacy zarabiający miesięcznie powyżej 20 tys. złotych zadeklarowali, że w ciągu ostatniego roku dokonali zakupów luksusowych perfum (82% wskazań), odzieży i obuwia (71%) lub biżuterii i zegarków (62%). Prawie 2/3 z nich na zakup luksusowych produktów deklaruje wydatki powyżej 11% swoich rocznych dochodów.

Luksus zaczyna się od 1 tys. złotych – za wino


Dobra luksusowe nie mają jednej, uniwersalnej definicji. Zdaniem wszystkich Polaków, którzy wzięli udział w badaniu KPMG, samochód można uznać za luksusowy jeśli kosztuje powyżej 315 tys. zł. Z kolei 1 mkw luksusowego apartamentu wykończonego w najwyższym standardzie to wydatek blisko 30 tys. zł. Zagraniczne wczasy w „luksusie” to wydatek minimum 10,6 tys. zł, a luksusowy wyjazd weekendowy do SPA dla dwóch osób to wydatek rzędu 4 600 zł. W przypadku elementów garderoby, wg respondentów o luksusie można mówić jeżeli damska sukienka kosztuje minimum 3 100 zł, torebka 2 800 zł, a buty 2 100 zł. W przypadku mężczyzn, luksusowy garnitur powinien kosztować minimum 6 600 zł, buty 1 900 zł a zegarek przynajmniej 7 700 zł. Kolacja dla dwóch osób w restauracji – 1 900 zł, a butelka luksusowego wina – 1 000 zł.

fot. mat. prasowe

Szacowana wartość i struktura rynku dóbr luksusowych

Luksusowy naszyjnik to średni wydatek rzędu 19,3 tys. zł


Receptą na sukces finansowy zdaniem 81% respondentów jest podjęcie ryzyka. Największe różnice między poszczególnymi pokoleniami badanych są widoczne w przypadku opinii, że każdy ma szansę dobrze zarabiać o ile tylko się postara. Ponad 2/3 przedstawicieli pokolenia millenialsów zgodziło się z tym stwierdzeniem, podczas gdy w grupie najstarszych osób (od 51 lat) odsetek wyniósł 39%.

116 tys. Polaków ma aktywa warte ponad 1 mln dolarów


Na bogactwo Polaków można spojrzeć również pod względem liczby osób należących do kategorii HNWI (ang. high net worth individuals). W 2019 roku w Polsce mieszka już prawie 116 tys. osób kwalifikujących się do kategorii HNWI, czyli osób, których majątek netto przekracza wartość 1 mln dolarów. Pod tym względem Polska wyprzedziła już Finlandię i Grecję, wciąż jednak daleko nam do wielu krajów zachodniej Europy. Niezmiennie na pierwszym miejscu pozostaje Wielka Brytania, gdzie mieszka blisko 2,5 mln HNWI oraz Niemcy i Francja z liczbą ponad 2 mln osób, których majątek netto przekracza 1 mln dolarów. W strukturze HNWI w Polsce dominują osoby z majątkiem o wartości między 1 a 5 mln dolarów, których jest ponad 104 tys. Aktywa warte powyżej 100 mln dolarów posiada 147 osób, z czego zaledwie 14 osób dysponuje majątkiem większym niż 500 mln dolarów.

Na koniec II kwartału 2019 roku całkowita wartość majątku zgromadzonego przez gospodarstwa domowe w Polsce wynosiła ponad 2 bln złotych, co oznacza wzrost o 7,2% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Warto zaznaczyć, że połowę aktywów Polaków stanowią depozyty i gotówka, z czego 10% wszystkich aktywów stanowi gotówka. Od ostatniego roku wartość majątku trzymanego przez Polaków w gotówce wzrosła o blisko 11%.

O BADANIU:
Raport pt. „Rynek dóbr luksusowych w Polsce. Luksus przez pokolenia” jest jubileuszową, dziesiątą edycją publikacji KPMG o rynku luksusu w Polsce. Na potrzeby raportu przyjęto, że dobrem luksusowym jest każde dobro opatrzone marką powszechnie uznawaną za luksusową na danym rynku lub takie, które ze względu na swoją specyfikę (unikalność, wysoką cenę itp.) nabiera luksusowego charakteru. W raporcie wykorzystano także dane firmy Credit Suisse, Euromonitor International, GUS-u, Ministerstwa Finansów, Narodowego Banku Polskiego, Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, Polskiego Instytutu Ekonomicznego, Savills Research, High Level Sales and Marketing, Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Analiza została uzupełniona o wypowiedzi specjalistów z analizowanych w raporcie segmentów. Badanie dotyczące percepcji luksusu w Polsce zostało przeprowadzone w październiku 2019 roku metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na reprezentatywnej próbie 1549 respondentów.

oprac. : eGospodarka.pl

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: