eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Praktyki wynagradzania w branży IT w 2017 roku

Praktyki wynagradzania w branży IT w 2017 roku

2017-11-04 00:22

Praktyki wynagradzania w branży IT w 2017 roku

Programiści © REDPIXEL - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (14)

Przeprowadzając badania wynagrodzeń, pracodawców pytamy nie tylko o wysokość stawek na poszczególnych stanowiskach, ale także o sposoby wynagradzania. Tak było również w przypadku Raportu płacowego Sedlak & Sedlak dla branży IT – 2017. Na podstawie zebranych tam danych powstał niniejszy raport dotyczący praktyk wynagradzania w branży IT w 2017 roku. Wśród pytań znalazły się te dotyczące tabeli płac, pozycjonowania się względem rynku, systemu premiowania, polityki zatrudnienia i regulowania kwestii nadgodzin.

Przeczytaj także: Jak pracownicy oceniają systemy premiowania?

Tabela płac


Dwa pierwsze pytania w naszym badaniu dotyczyły tabeli płac. Spośród 66 firm IT, które odpowiedziały na to pytanie, 44% zadeklarowało jej posiadanie.

fot. mat. prasowe

Wykres 1. Czy posiadają Państwo tabelę płac?

Spośród 66 firm IT, które odpowiedziały na to pytanie, 44% zadeklarowało jej posiadanie.


Kolejne pytanie dotyczyło liczby kategorii zaszeregowania. Okazuje się, że pracodawcy deklarują różną ich liczbę, która mieści się w przedziale od czterech do nawet kilkunastu. Większość firm zadeklarowała jednak liczbę posiadanych kategorii zaszeregowania w przedziale od 8 do 10.

fot. mat. prasowe

Wykres 2. Liczba kategorii zaszeregowania w badanych firmach

Większość firm zadeklarowała liczbę posiadanych kategorii zaszeregowania w przedziale od 8 do 10.


Porównania z rynkiem


W badaniu zapytaliśmy również o źródła pozyskiwania danych o wynagrodzeniach rynkowych. Okazuje się, że 83% firm korzystało wcześniej korzystało z raportów płacowych. Źródło to cieszy się zatem dużą popularnością wśród badanych pracodawców IT.

fot. mat. prasowe

Wykres 3. Czy wcześniej korzystali Państwo z raportów płacowych?

83% firm korzystało wcześniej korzystało z raportów płacowych.


Kolejne pytanie, na które odpowiadali respondenci, dotyczyło porównania poziomu wynagrodzeń w firmie z konkurencją. 48 firm stwierdziło, że płaci na porównywalnym poziomie. Można więc pokusić się o stwierdzenie, że deficyt pracowników IT, a co za tym idzie wzmożona konkurencja o pracownika w tej branży, skutkuje wyrównaniem płac na podobnych stanowiskach w różnych firmach.

fot. mat. prasowe

Wykres 4. W porównaniu do firm konkurencyjnych płace w Państwa firmie są:

48 firm stwierdziło, że płaci na porównywalnym poziomie.


System premiowania


Następny blok pytań w naszym badaniu dotyczył systemu premiowania pracowników IT. Większość firm (62%) zadeklarowało, że posiada system premiowania.

fot. mat. prasowe

Wykres 5. Czy posiadają Państwo system premiowania?

Większość firm (62%) zadeklarowało, że posiada system premiowania.


Dobry system premiowania powinien być spisany w postaci regulaminu, w którym znaleźć się powinny takie elementy jak to, za co przysługuje premia, jak jest ona naliczana i jakie są zasady jej wypłaty. Dokument ten wpływa na transparentność i poczucie sprawiedliwości wynagrodzeń wśród pracowników. Regulamin, aby spełniał swoją funkcję, powinien być napisany w sposób zrozumiały i być dostępny dla każdego pracownika. Firmy, które wzięły udział w badaniu, zdają sobie sprawę z tych kwestii. 76% uczestników, stosujących systemy premiowania, zadeklarowało posiadanie ogólnodostępnego regulaminu premiowania.

fot. mat. prasowe

Wykres 6. Czy posiadają Państwo ogólnodostępny regulamin premiowania?

76% uczestników, stosujących systemy premiowania, zadeklarowało posiadanie ogólnodostępnego regulaminu premiowania.


Kolejną ważną kwestią związaną z systemem premiowania jest sposób wypłaty premii. 83% badanych firm zadeklarowało, że wypłaca całą premię od razu.

fot. mat. prasowe

Wykres 7. Czy wypłacacie Państwo całą premię od razu?

83% badanych firm zadeklarowało, że wypłaca całą premię od razu.


Jednym z głównych problemów stojących przed firmami z branży IT jest niedobór pracowników. Zmusza to pracodawców do uwzględnienia tego faktu przy tworzeniu pakietu wynagrodzenia. Popularnym rozwiązaniem są nagrody lub premie rekomendacyjne. Premia ta jest przyznawana za polecenie kandydata do pracy w firmie. Zwykle jej wypłata uzależniona jest od spełnienia przez nowego pracownika określonych warunków. Może to być np. pozytywne ukończenie okresu próbnego czy zdobycie pozytywnych ocen u przełożonych. Rozwiązanie to jest popularne wśród firm IT. 70% uczestników naszego badania zadeklarowało stosowanie tego typu rozwiązania.

fot. mat. prasowe

Wykres 8. Czy w firmie stosowane są nagrody/premie rekomendacyjne?

70% uczestników naszego badania zadeklarowało stosowanie tego typu rozwiązania.


Inną metodą na skuteczne pozyskanie pracowników jest premia rekrutacyjna. Jest ona wypłacana np. po podpisaniu umowy przez nowozatrudnionego pracownika. W praktyce jednak tylko 9% firm zdecydowało się na zastosowanie premii rekrutacyjnej w pakiecie wynagrodzenia.

fot. mat. prasowe

Wykres 9. Czy w firmie stosowane są premie rekrutacyjne?

Tylko 9% firm zdecydowało się na zastosowanie premii rekrutacyjnej w pakiecie wynagrodzenia.


Nawiązując do wynagradzania pracowników IT popularnym rozwiązaniem są nagrody. Stanowią one dodatkową formę docenienia pracownika przez pracodawcę za jego wkład w pracę. Poza tradycyjnymi nagrodami jubileuszowymi i za ukończenie danego projektu popularne są premie uznaniowe (tzw. spot bonus). Przybierają one finansową lub niefinansową formę i są przyznawane najczęściej przez bezpośredniego przełożonego w oparciu o jego własną opinię. Ten rodzaj nagrody stosuje 76% badanych firm.

fot. mat. prasowe

Wykres 10. Czy w firmie stosowane są nagrody uznaniowe (tzw. spot bonus)?

Ten rodzaj nagrody stosuje 76% badanych firm.


Czas pracy i polityka zatrudnienia


Ostatni blok pytań w badaniu dotyczył czasu pracy i polityki zatrudnienia. Jednym z podstawowym problemów tego obszaru jest kwestia nadgodzin. Badane przez nas firmy często motywują pracowników do ich „odebrania” (27% próby) lub wypłacają ich ustawową wartość (14%). Najpopularniejszym sposobem rozwiązywania kwestii nadgodzin są jednak rozwiązania mieszane (38%).

fot. mat. prasowe

Wykres 11. Jak rozwiązujecie Państwo kwestię nadgodzin?

Najpopularniejszym sposobem rozwiązywania kwestii nadgodzin są rozwiązania mieszane (38%).


Pytając pracodawców o plany dotyczące zatrudnienia okazuje się, że 79% z nich zamierza do końca roku zwiększyć stan zatrudnienia. Zapotrzebowanie na pracowników IT może się więc jeszcze bardziej zwiększyć. Perspektywa ta dla osób z branży technologii informatycznej jest korzystna, gdyż jest to przesłanka mówiąca o tym, że płace w IT nadal będą rosły.

fot. mat. prasowe

Wykres 12. Do końca roku planują Państwo:

Pytając pracodawców o plany dotyczące zatrudnienia okazuje się, że 79% z nich zamierza do końca roku zwiększyć stan zatrudnienia.


Ostatnia poruszana kwestia dotyczyła możliwości rozliczenia przez pracowników części obowiązków jako prac twórczych. Dzięki nim, z pensji pracowników potrącane są mniejsze obciążenia z tytułu podatków, a co za tym idzie wzrasta udział wynagrodzenia netto w wynagrodzeniu brutto. Połowa badanych przez nas firm oferuje swoim zatrudnionym taką możliwość.

fot. mat. prasowe

Wykres 13. Czy korzystacie z rozliczania wyższych kosztów uzyskania przychodów z prac twórczych?

Połowa badanych przez nas firm oferuje swoim zatrudnionym taką możliwość.


O raporcie
W raporcie dla branży IT w 2017 pozyskaliśmy dane od 71 firm z całej Polski. Zebrane przez nas informacje pozwoliły opublikować analizy dla 93 stanowisk. Warto dodać, że nasz raport bada wynagrodzenia w firmach różnej wielkości, różnych województwach i różnym profilu działalności. Uzupełniającą informację stanowią analizy świadczeń dodatkowych, a także zaplanowanych i zrealizowanych podwyżek.

Grzegorz Poręba
Sedlak & Sedlak


Ile zarabiają inni na Twoim stanowisku? Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki do rynkowych stawek! .

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: