eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Nanotechnologia w Polsce w 2013 r.

Nanotechnologia w Polsce w 2013 r.

2014-12-03 14:21

Nanotechnologia w Polsce w 2013 r.

Nanotechnologia w Polsce w 2013 r. © bonninturina - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (7)

W minionym roku działalnością nanotechnologiczną wykazało się w naszym kraju 71 przedsiębiorstw, to jest o 48 procent więcej niż w poprzednich dwunastu miesiącach. Nakłady na nią sięgnęły 225,5 mln zł. W dziedzinie nanotechnologii zatrudnionych było 755 osób, w tym 235 kobiet. To niektóre z wniosków płynących z najnowszej publikacji Głównego Urzędu Statystycznego.

Przeczytaj także: Nanotechnologia w Polsce w 2012 r.

Jak wynika z definicji przytoczonej przez Główny Urząd Statystyczny, nanotechnologia jest to rozpoznanie i kontrola materii i procesów w nanoskali, zwykle, ale nie wyłącznie, poniżej 100 nanometrów w jednym lub wielu wymiarach, w których wystąpienie zjawisk zależnych od rozmiaru zazwyczaj umożliwia nowe zastosowania, wykorzystujące te właściwości materiałów w nanoskali, które różnią się od właściwości pojedynczych cząstek atomów, w celu stworzenia udoskonalonych materiałów, urządzeń i systemów wykorzystujących te nowe właściwości.

fot. mat. prasowe

Przedsiębiorstwa według dominującego obszaru zastosowania nanotechnologii

W minionym roku było podobnie ja w poprzednich 12 miesiącach - dominującym obszarem wykorzystywanym w dziedzinie nanotechnologii były nanomateriały


Wykorzystanie nanotechnologii, zarówno w procesach produkcyjnych, jak i w działalności naukowo-badawczej charakteryzuje (z punktu widzenia stosowania metod statystycznych) mała liczba podmiotów. Dlatego w analizie wyników badania małych liczebnie zbiorowości problemem może stać się występowanie podmiotów o wysokich wartościach badanej cechy oraz niskie poziomy agregatów wartości badanych cech.
Wymienione sytuacje prowadzą do:
  • częstego obejmowania danych tajemnicą statystyczną;
  • zakłócenia tendencji rozwojowych (trendów) zmiennością wynikającą z dominującego wpływu podmiotów o charakterystykach nietypowych z punktu widzenia badanej prawidłowości.

Nanotechnologia w przedsiębiorstwach


W 2013 r. liczba przedsiębiorstw, które w badaniu wykazały działalność nanotechnologiczną, czyli stosowały nanotechnologię do produkcji dóbr pośrednich i finalnych i/lub prowadziły działalność badawczą i rozwojową (B+R) w dziedzinie nanotechnologii, wyniosła 71, co oznacza wzrost o 48% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Działalność nanotechnologiczna w przedsiębiorstwach obejmuje produkcję, w której nanotechnologię stosuje się do wytwarzania ulepszonego produktu. Nanotechnologia znajduje również zastosowanie w działalności badawczej i rozwojowej, czyli badaniach naukowych i eksperymentalnych pracach rozwojowych.

W badaniu dotyczącym działalności nanotechnologicznej przedsiębiorstwa określały obszary zastosowania nanotechnologii w produkcji oraz w działalności badawczej i rozwojowej (możliwość wielokrotnego wyboru spośród 13 wyszczególnionych w badaniu obszarów). Przedsiębiorstwa zaznaczały ponadto dominujący obszar zastosowania nanotechnologii w swojej działalności. W 2013 r., podobnie jak w roku poprzednim, dominującym obszarem wykorzystywanym w dziedzinie nanotechnologii były nanomateriały, a liczba przedsiębiorstw stosujących je zwiększyła się w skali roku o połowę.

Nakłady wewnętrzne w dziedzinie nanotechnologii


Nakłady wewnętrzne na działalność nanotechnologiczną są to nakłady poniesione na ten cel przez przedsiębiorstwo w roku sprawozdawczym, niezależnie od źródła pochodzenia wydatkowanych środków. W 2013 r. na działalność nanotechnologiczną przeznaczono 225,5 mln zł. Uwzględniając źródła finansowania – 85% nakładów w dziedzinie nanotechnologii pokrywanych było ze środków własnych. W stosunku do 2012 r. odnotowano wzrost (o 39%) nakładów wewnętrznych w dziedzinie nanotechnologii poniesionych przez przedsiębiorstwa.

fot. mat. prasowe

Nakłady wewnętrzne w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w dziedzinie nanotechnologii

W 2013 r. na działalność nanotechnologiczną przeznaczono 225,5 mln zł, wobec 162 mln w roku poprzednim.


Wartość sprzedaży wyrobów produkowanych przez przedsiębiorstwa


W 2013 r. wartość sprzedaży wyrobów produkowanych przez przedsiębiorstwa wyniosła 4304,3 mln zł, z czego 383,5 mln zł pochodziło ze sprzedaży wyrobów nanotechnologicznych, co stanowiło 8,9% wartości sprzedaży ogółem w badanych przedsiębiorstwach. Pomimo, że w skali roku nastąpił spadek wartości sprzedaży wyrobów ogółem, to wartość sprzedaży wyrobów nanotechnologicznych wzrosła o 37,5%.

fot. mat. prasowe

Wyniki finansowe działalności w dziedzinie nanotechnologii

W 2013 r. ze sprzedaży wyrobów nanotechnologicznych przedsiębiorstwa uzyskały kwotę o blisko 160 mln zł wyższą niż wartość poniesionych przez nie nakładów wewnętrznych w dziedzinie nanotechnologii


W 2013 r. ze sprzedaży wyrobów nanotechnologicznych przedsiębiorstwa uzyskały kwotę o blisko 160 mln zł wyższą niż wartość poniesionych przez nie nakładów wewnętrznych w dziedzinie nanotechnologii (przed rokiem różnica ta wyniosła 117 mln zł).

 

1 2

następna

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: