eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Nanotechnologia w Polsce w 2012 r.

Nanotechnologia w Polsce w 2012 r.

2014-01-10 13:21

Nanotechnologia w Polsce w 2012 r.

Nanotechnologia w Polsce w 2012 r. © I.M.Redesiuk - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (10)

W 2013 r. po raz pierwszy przeprowadzone zostało przez Główny Urząd Statystyczny badanie Nanotechnologia. W 2012 r. liczba przedsiębiorstw, które w badaniu wykazały działalność nanotechnologiczną, czyli stosowały nanotechnologię do produkcji dóbr pośrednich i finalnych i/lub prowadziły działalność badawczą i rozwojową (B+R) w dziedzinie nanotechnologii, wyniosła 48.

Przeczytaj także: Nanotechnologia w Polsce w 2013 r.

Źródłem danych były informacje za rok 2012 uzyskane od badanych jednostek i zawarte w formularzach sprawozdawczych: PNT-05 – Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej w dziedzinie nanotechnologii w jednostkach naukowych i PNT-06 – Sprawozdanie o działalności w dziedzinie nanotechnologii w przedsiębiorstwach. Wytyczne metodyczne dotyczące badań statystycznych działalności badawczej i rozwojowej (B+R), jak również definicje pojęć z zakresu działalności w dziedzinie nanotechnologii, pochodzą z dokumentu OECD – Frascati Manual (2002).

Nanotechnologia w przedsiębiorstwach

W 2012 r. liczba przedsiębiorstw, które w badaniu wykazały działalność nanotechnologiczną, czyli stosowały nanotechnologię do produkcji dóbr pośrednich i finalnych i/lub prowadziły działalność badawczą i rozwojową (B+R) w dziedzinie nanotechnologii, wyniosła 48.

W badaniu dotyczącym działalności nanotechnologicznej (PNT-06) przedsiębiorstwa określały obszary zastosowania nanotechnologii w produkcji oraz w działalności badawczej i rozwojowej (możliwość wielokrotnego wyboru spośród 13 wyszczególnionych w badaniu obszarów). Przedsiębiorstwa zaznaczały ponadto dominujący obszar zastosowania nanotechnologii w swojej działalności. W 2012 r. w ponad 67 % badanych podmiotów dominowało wykorzystanie nanotechnologii w obszarze Nanomateriały.

Jednym z działań przedsiębiorstw związanych z nanotechnologią jest jej zastosowanie w produkcji urządzeń w nanoskali, nanomateriałów, nanopółproduktów i dóbr finalnych, zawierających produkty nanotechnologiczne. W 2012 r. 29 przedsiębiorstw wykazało, jako działanie związane z nanotechnologią – produkcję/przetwórstwo. Spośród produktów nanotechnologicznych, w procesie produkcyjnym najwięcej wykorzystano nanomateriałów (15) i dóbr finalnych (14).

fot. mat. prasowe

Przedsiębiorstwa według dominującego obszaru zastosowania nanotechnologii w 2012 r.

Jednym z działań przedsiębiorstw związanych z nanotechnologią jest jej zastosowanie w produkcji urządzeń w nanoskali, nanomateriałów, nanopółproduktów i dóbr finalnych, zawierających produkty nanotechnologiczne.

fot. mat. prasowe

Produkty nanotechnologiczne wykorzystywane przez przedsiębiorstwa

Spośród produktów nanotechnologicznych, w procesie produkcyjnym najwięcej wykorzystano nanomateriałów (15) i dóbr finalnych (14).


Nakłady wewnętrzne w dziedzinie nanotechnologii

Nakłady wewnętrzne na działalność nanotechnologiczną są to nakłady poniesione na ten cel przez przedsiębiorstwo w roku sprawozdawczym, niezależnie od źródła pochodzenia wydatkowanych środków. W 2012 r. spośród ogółu poniesionych nakładów wewnętrznych wynoszących 8005,4 mln zł, na działalność nanotechnologiczną przeznaczono 161,7 mln zł. Uwzględniając źródła finansowania – 65 % nakładów w dziedzinie nanotechnologii pokrywanych było ze środków własnych.

fot. mat. prasowe

Nakłady wewnętrzne w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w dziedzinie nanotechnologii w 2012

Nakłady wewnętrzne na działalność nanotechnologiczną są to nakłady poniesione na ten cel przez przedsiębiorstwo w roku sprawozdawczym, niezależnie od źródła pochodzenia wydatkowanych środków.


W 2012 r. 16 przedsiębiorstw próbowało pozyskać fundusze na projekty nanotechnologiczne, z czego 11 podmiotom udało się je zdobyć, w wysokości 53070 tys. zł. Kapitał na projekty nanotechnologiczne, w wysokości o jaką się starano, pozyskało 7 przedsiębiorstw, natomiast 4 otrzymały kwoty niższe. Spośród przedsiębiorstw, którym udało się pozyskać kapitał na projekty nanotechnologiczne w 2012 r., wszystkie prowadziły w dziedzinie nanotechnologii tylko działalność badawczą i rozwojową.

W 2012 r. wartość wyrobów produkowanych przez przedsiębiorstwa wyniosła 5894,9 mln zł, z czego 279,0 mln zł pochodziło ze sprzedaży wyrobów nanotechnologicznych, co stanowiło 4,7 % wartości sprzedaży ogółem w badanych przedsiębiorstw.

fot. mat. prasowe

Wartość sprzedaży wyrobów

W 2012 r. wartość wyrobów produkowanych przez przedsiębiorstwa wyniosła 5894,9 mln zł, z czego 279,0 mln zł pochodziło ze sprzedaży wyrobów nanotechnologicznych, co stanowiło 4,7 % wartości sprzedaży ogółem w badanych przedsiębiorstw.


Wartość sprzedaży wyrobów nanotechnologicznych na rynek krajowy jest nieznacznie wyższa niż na rynek zagraniczny, podczas gdy w przypadku sprzedaży wyrobów ogółem przewaga ta jest wyraźniejsza (ponad dwie trzecie stanowi sprzedaż na rynek krajowy).

fot. mat. prasowe

Struktura wartości sprzedaży wyrobów

Wartość sprzedaży wyrobów nanotechnologicznych na rynek krajowy jest nieznacznie wyższa niż na rynek zagraniczny


W 2012 r. ze sprzedaży wyrobów nanotechnologicznych przedsiębiorstwa uzyskały kwotę o ponad 100 mln zł wyższą niż wynosi wartość poniesionych przez nie nakładów wewnętrznych w dziedzinie nanotechnologii.

fot. mat. prasowe

Wyniki finansowe działalności w dziedzinie nanotechnologii w 2012 r.

W 2012 r. ze sprzedaży wyrobów nanotechnologicznych przedsiębiorstwa uzyskały kwotę o ponad 100 mln zł wyższą niż wynosi wartość poniesionych przez nie nakładów wewnętrznych w dziedzinie nanotechnologii.


Zatrudnieni w dziedzinie nanotechnologii

W 2012 r. przedsiębiorstwa zatrudniały w dziedzinie nanotechnologii 569 osób, w tym – 201 kobiet. Działalność badawczą i rozwojową prowadziło 217 osób, w tym – 70 kobiet, co stanowiło odpowiednio 38,1 % i 34,8 % ogólnej liczby zatrudnionych w dziedzinie nanotechnologii. Pozostałe 352 osoby zajmowały się produkcją, marketingiem i administracją.

fot. mat. prasowe

Zatrudnieni w dziedzinie nanotechnologii według poziomu wykształcenia w 2012 r.

Wśród zatrudnionych w dziedzinie nanotechnologii największy odsetek stanowiły osoby z wykształceniem wyższym (52,5 %).


Wśród zatrudnionych w dziedzinie nanotechnologii największy odsetek stanowiły osoby z wykształceniem wyższym (52,5 %).

Współpraca w dziedzinie nanotechnologii

W 2012 r. 54 % badanych przedsiębiorstw nanotechnologicznych miało zawarte porozumienie
współpracy badawczej (partnerskiej) w działalności badawczej i rozwojowej z przedsiębiorstwami, sektorem rządowym i samorządowym, ze szkołami wyższymi, z prywatnymi instytucjami niekomercyjnymi lub instytucjami zagranicznymi.

fot. mat. prasowe

Przedsiębiorstwa, które prowadziły współpracę badawczą (partnerską) w działalności B+R

W 2012 r. 54 % badanych przedsiębiorstw nanotechnologicznych miało zawarte porozumienie współpracy badawczej (partnerskiej) w działalności badawczej i rozwojowej z przedsiębiorstwami, sektorem rządowym i samorządowym, ze szkołami wyższymi, z prywatnymi instytucjami niekomercyjnymi lub instytucjami zagranicznymi.


W 2012 r. przedsiębiorstwa najczęściej podejmowały współpracę w dziedzinie nanotechnologii ze szkołami wyższymi oraz innymi przedsiębiorstwami.

 

1 2

następna

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: nanotechnologia, nanotechnologia w Polsce

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: