eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Pomoc publiczna w 2012 roku

Pomoc publiczna w 2012 roku

2013-12-09 13:14

Pomoc publiczna w 2012 roku

Pomoc publiczna w 2012 roku © bzyxx - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (3)

Ponad 20 mld zł to kwota pomocy publicznej udzielonej w 2012 roku – tak wynika z najnowszego raportu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Najwięcej udzielono pomocy regionalnej.

Przeczytaj także: Pomoc de minimis w 2011 roku

Prezes UOKiK jest odpowiedzialny za monitorowanie pomocy publicznej oraz sporządzanie corocznego raportu. Zgodnie z najnowszym ogólna wartość pomocy w 2012 roku wyniosła 20,38 mld zł, czyli mniej w porównaniu z 2011 rokiem, kiedy udzielono pomocy w kwocie - 21,46 mld zł oraz z 2010 rokiem – 24,09 mld zł. Ogólna kwota pomocy uwzględnia pomoc udzieloną w sektorze transportu która w 2012 r. wyniosła 3,41 mld zł (ok. 60 proc. tej kwoty przyznano spółkom kolejowym). W raporcie i komunikacie prasowym analizę udzielonego wsparcia dokonano z wyłączeniem pomocy udzielonej w sektorze transportu.

Najczęściej stosowaną formą pomocy były, podobnie jak w latach poprzednich, ulgi podatkowe i dotacje (94,9 proc. wartości pomocy). Wśród instytucji udzielających najwięcej pomocy w 2012 roku na pierwszym miejscu znalazł się Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 2,97 mld zł (w 2011 r. – 2,75 mld zł). Następnie: Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – 2,33 mld zł (w 2011 r. -1,69 mld zł) i marszałkowie województw - 2,14 mld zł (w 2011 r. – 1,60 mld zł). O 60 proc. mniej pomocy udzielił Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 0,78 mld zł (w 2011 r. – 2,12 mld zł).

W ramach pomocy horyzontalnej rozdysponowano ponad 5,82 mld zł – w 2011 r. było to 5,60 mld zł. Największe środki przeznaczono na zatrudnienie – 3,07 mld zł (w 2011 r. – 2,80 mld zł), prace badawczo-rozwojowe – 1,30 mld zł (w 2011 r. – 0,52 mld zł), szkolenia – 0,43 mld zł (w 2011 r. – 0,72 mld zł). Najbardziej zmniejszyła się pomoc na ochronę środowiska – 0,28 mld zł (w 2011 r. - 1,08 mld zł).

W przypadku pomocy sektorowej nastąpił znaczący spadek, do 1,87 mld zł. W 2011 roku pomoc sektorowa wyniosła 3,43 mld zł. Najbardziej zmniejszyła się pomoc w sektorze energetyki z tytułu dobrowolnego rozwiązania umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej – z 2,44 mld zł w 2011 r. do 0,80 mld zł rok później. Pomoc udzielona podmiotom działającym w sektorze górnictwa wyniosło 0,40 mld zł - największym beneficjentem w tym sektorze była Spółka Restrukturyzacji Kopalń (0,38 mld zł).

Wartość pomocy regionalnej wyniosła 8,43 mld zł (w 2011 r. - 6,79 mld zł). Najwięcej pomocy o tym przeznaczeniu udzieliły organy skarbowe – 1,82 mld zł, w tym w formie ulg w podatku dochodowym podmiotom działającym na terenie specjalnych stref ekonomicznych (1,80 mld zł).

fot. mat. prasowe

Dominujące formy pomocy publicznej w 2012 roku

Grupa A1 – dotacje, Grupa A2 - ulgi, Grupa B – subsydia kapitałowo-inwestycyjne, Grupa C – „miękkie kredytowanie”


Wsparcie według województw

Największa średnia wartość pomocy w przeliczeniu na 1 zarejestrowanego przedsiębiorcę została udzielona w województwie podkarpackim (9,3 tys. zł), następnie w województwie łódzkim (5,8 tys. zł), śląskim (5,3 tys. zł) i mazowieckim (5,1 tys. zł). Najmniej pomocy w przeliczeniu na jednego przedsiębiorcę udzielono przedsiębiorcom z województwa lubelskiego (1,7 tys. zł), świętokrzyskiego (2,4 tys. zł), opolskiego (2,6 tys. zł) i zachodniopomorskiego (2,7 tys. zł).

Wsparcie według beneficjentów

W 2012 roku beneficjentami połowy pomocy były duże przedsiębiorstwa (w 2011 udział ten kształtował się na poziomie 62 proc.). Otrzymały one łącznie 8,54 mld zł. Natomiast, średnim przedsiębiorcom udzielono około 20 proc. pomocy, małym około 16 proc., a mikroprzedsiębiorcom około 13 proc.

fot. mat. prasowe

Sposób finansowania pomocy państwa w Polsce w latach 2006-2012

W 2012 roku, podobnie jak latach poprzednich, zdecydowanie więcej pomocy udzielono w formie bezpośrednich wydatków (84,3%) niż w formie uszczupleń wpływów do budżetu (15,7%).


Największym beneficjentem pomocy (z uwzględnieniem pomocy w transporcie) była spółka Przewozy Regionalne – 900,7 mln zł, PKP Intercity – 548,1 mln zł. Następnie: PLL LOT – 400 mln zł, Spółka Restrukturyzacji Kopalń – 383,2 mln zł, Wielkopolska Siec Szerokopasmowa – 283,6 mln zł, Telewizja Polska – 253,9 mln zł.

Spadek wartości pomocy

W latach 2008-2012 ogólna wartość pomocy publicznej wykazywała do 2010 roku tendencję wzrostową przede wszystkim w związku z uruchamianiem projektów współfinansowanych z funduszy unijnych. Natomiast od 2010 roku odnotowujemy spadek wartości pomocy. Spadek pomocy w 2011 roku w porównaniu z 2010 rokiem wynika przede wszystkim z mniejszej wartości pomocy udzielonej w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej współfinansowanej ze środków unijnych, natomiast spadek pomocy w 2012 roku w porównaniu z 2011 rokiem (o 0,98 mld zł) wynika przede wszystkim z mniejszej wartości pomocy udzielonej przez Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz przez Prezesa URE.

Sprawozdawczość

Zgodnie z prawem, podmioty udzielające pomocy są zobowiązane do sporządzania i przedstawiania Prezesowi UOKiK sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej albo informacji o nieudzieleniu takiej pomocy w danym okresie sprawozdawczym. Należy to zrobić za pomocą aplikacji SHRIMP (System Harmonogramowania, Raportowania i Monitorowania Pomocy). SHRIMP umożliwia wprowadzanie danych o udzielonej pomocy bezpośrednio przez organ udzielający pomocy w systemie on-line. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia związane z rejestracją i użytkowaniem systemu SHRIMP zamieszczone są na stronie UOKiK w zakładce: Pomoc Publiczna – Sprawozdawczość – Sporządzanie sprawozdań z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP. Więcej informacji o zasadach przyznawania pomocy publicznej znajduje się w publikacji UOKiK.


oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: