eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › zwolnienie podmiotowe VAT
 • Usługi doradcze w PKD nie pozbawiają zwolnienia podmiotowego z VAT

  Usługi doradcze w PKD nie pozbawiają zwolnienia podmiotowego z VAT

  ... „podatnika VAT czynnego”, a w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 – jako „podatnika VAT zwolnionego”, i na wniosek podatnika potwierdza to zarejestrowanie (art. 96 ust. 4 ustawy). Zgodnie z art. 96 ust. 5 pkt 2 ww. ustawy, jeżeli podmioty, o których mowa w ust. 3, rozpoczną dokonywanie sprzedaży opodatkowanej, utracą zwolnienie od podatku ... WIĘCEJ

  Tematy: ustawa o VAT, obowiązek podatkowy VAT, zwolnienie podmiotowe VAT, zwolnienie z VAT
 • Jak liczyć obrót do VAT?

  Jak liczyć obrót do VAT? PORADA

  Likwidacja działalności nastąpiła 15 grudnia 2015 r., byłem zwolniony podmiotowo z VAT. W VIII 2016 rozpoczęcie nowego profilu działalności gospodarczej też jako osoba fizyczna. Jak należało liczyć obrót do VAT? Czy jako kontynuujący działalność, czy proporcjonalnie do ilości dni ... WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienie podmiotowe VAT, podatek VAT, likwidacja działalności gospodarczej, zamknięcie firmy
 • Powrót do zwolnienia: korekta VAT od towarów i środków trwałych

  Powrót do zwolnienia: korekta VAT od towarów i środków trwałych

  ... związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi. Terminy, w których powstaje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, ustawodawca określił w art. 86 ust. 10-13 ustawy ... WIĘCEJ

  Tematy: rejestracja VAT, podatnik VAT, obowiązki podatnika, zwolnienie z VAT
 • Podatek VAT - limity 2018

  Podatek VAT - limity 2018

  ... przywilejów na gruncie tego podatku. Wśród nich można wymieć zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej, zwolnienie (podmiotowe) z VAT czy status tzw. małego podatnika. Limity na rok 2018 prezentujemy poniżej. Limity VAT określone w złotówkach pozostały na niezmienionym poziomie względem roku ubiegłego ... WIĘCEJ

  Tematy: limity podatkowe, podatek VAT, zwolnienie z VAT, zwolnienie podmiotowe VAT
 • Świadectwa i badania energetyczne bez podatku VAT?

  Świadectwa i badania energetyczne bez podatku VAT?

  ... czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Należy zauważyć, że ustawodawca przewiduje zwolnienie od podatku VAT dla pewnej grupy podatników. Regulacje w tym zakresie zawarte zostały w art. 113 ustawy. Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy, zwalnia się ... WIĘCEJ

  Tematy: rejestracja VAT, podatnik VAT, obowiązki podatnika, zwolnienie z VAT
 • Podmiotowe zwolnienie z podatku VAT - działalność call center

  Podmiotowe zwolnienie z podatku VAT - działalność call center PORADA

  Na czym polega w praktyce podmiotowe zwolnienie z podatku VAT? Czy prowadząc działalność i świadcząc usługi w firmie call center (forma działalności na zasadach ogólnych) mogę się ubiegać o zwrot VAT-u zapłaconego od początku roku 2017? Czy przez błąd podczas zakładania ... WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienie podmiotowe VAT, podatek VAT, zwolnienie z VAT, działalność gospodarcza
 • Jednolity Plik Kontrolny, a zwolnienie podmiotowe VAT

  Jednolity Plik Kontrolny, a zwolnienie podmiotowe VAT PORADA

  Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, korzystam przy tym z art. 113 ust. 1 czyli zwolnienie podmiotowego wynikającego z osiąganego przychodu poniżej 150 tys. zł - teraz to już chyba nawet 200 tys. zł. Sprzedaż i usługi ewidencjonuje przy pomocy programu komputerowego Insert ... WIĘCEJ

  Tematy: Jednolity Plik Kontrolny, JPK, zwolnienie podmiotowe VAT, podatek VAT
 • Biuro projektowe ze zwolnieniem podmiotowym z VAT

  Biuro projektowe ze zwolnieniem podmiotowym z VAT

  ... ciągły dla celów zarobkowych. Należy zauważyć, że ustawodawca przewiduje zwolnienie podatkowe od podatku VAT dla pewnej grupy podatników. Regulacje w tym zakresie zawarte zostały w ... zwolnionej od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę. W myśl ... WIĘCEJ

  Tematy: ustawa o VAT, obowiązek podatkowy VAT, zwolnienie podmiotowe VAT, zwolnienie z VAT
 • Ogłaszanie pokoi na wynajem z importem usług w VAT?

  Ogłaszanie pokoi na wynajem z importem usług w VAT?

  ... wynajmowania na własny rachunek nieruchomości mieszkalnych wyłącznie na cele mieszkaniowe są zwolnione z VAT bez ograniczenia dotyczącego sprzedaży (art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT). Rejestracja VAT UE mimo zwolnienia z VAT Nierzadko internetowy portal pośredniczący w najmie krótkoterminowym to firma zagraniczna – dostawca strony internetowej ... WIĘCEJ

  Tematy: import usług, podatek VAT, rozliczenie VAT, miejsce świadczenia usług
 • Zwolnienie z VAT usług około finansowych od lipca 2017 r.

  Zwolnienie z VAT usług około finansowych od lipca 2017 r.

  ... ze zwolnienia z VAT i to bez względu na status podmiotu, który je świadczył. Zwolnienie takie wynikało z art. 43 ust. 13 ustawy o VAT, który jednakże z dniem 1 lipca ... uchylający art. 43 ust. 13 i 14 ustawy o VAT. Artykuł 43 ust. 13 ustawy o VAT stanowi, że zwolnienie od podatku stosuje się również do świadczenia usługi stanowiącej element usługi ... WIĘCEJ

  Tematy: rejestracja VAT, podatnik VAT, obowiązki podatnika, zwolnienie z VAT
 • Call center i "inne" usługi ubezpieczeniowe i finansowe z podatkiem VAT

  Call center i "inne" usługi ubezpieczeniowe i finansowe z podatkiem VAT

  ... VAT trzeba będzie doliczać i to wg stawki podatkowej. Art. 43 ust. 1 pkt 7, 37-41 ustawy o VAT mówi, że zwalnia się od podatku szeroko rozumiane usługi finansowe oraz ubezpieczeniowe. Art. 43 ust. 13 ustawy o VAT dodaje tutaj, że zwolnienie ... WIĘCEJ

  Tematy: rejestracja VAT, podatnik VAT, obowiązki podatnika, zwolnienie z VAT
 • VAT w Unii Europejskiej

  VAT w Unii Europejskiej PORADA

  Chciałbym dowiedzieć się czy świadcząc usługi fotograficzne (74.20.z) na terenie kraju dla klienta z UE (firma lub osoba prywatna), jestem zobowiązany posiadać NIP PL? Usługę wykonuje w Polsce, usługa wysyłana jest za granicę (e-mail lub pocztą), nabywca (firma) na rachunku ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek VAT, VAT w UE, zwolnienie z VAT, zwolnienie podmiotowe VAT
 • Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju a zwolnienie z VAT

  Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju a zwolnienie z VAT

  ... wyżej w ramce podmiotów) nie przekracza tego limitu - firma taka ma wybór, gdzie opodatkuje swoją sprzedaż. Zwolnienie podmiotowe z VAT Zwolnienie z podatku VAT o charakterze podmiotowym jest określone w art. 113 ustawy o VAT i przysługuje podatnikom w odniesieniu do ich sprzedaży, gdy ta nie przekraczała łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty ... WIĘCEJ

  Tematy: obowiązek podatkowy VAT, powstanie obowiązku podatkowego VAT, podatnik VAT, obowiązki podatnika
 • Brak rejestracji VAT przekreśla prawo do odliczenia podatku

  Brak rejestracji VAT przekreśla prawo do odliczenia podatku

  ... 2461-IBPP3.4512.130.2016.1.MN. Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy? Wnioskodawca produkuje sery od 2013 r. Korzysta ze zwolnienia podmiotowego w podatku VAT. W najbliższym czasie zamierza skorzystać z dofinansowania do prowadzonej działalności ze środków unijnych. W ramach wniosku wnioskodawca będzie chciał uzyskać wsparcie na rozbudowę ... WIĘCEJ

  Tematy: rejestracja VAT, opodatkowanie VAT, odliczenie podatku VAT, odliczenie VAT
 • Zwolnienie z VAT przy założeniu kolejnej firmy

  Zwolnienie z VAT przy założeniu kolejnej firmy PORADA

  Dzień dobry, proszę o pomoc w poniższej kwestii. Podatnik prowadził działalność od września 2015 do 29 stycznia 2016 r. Zrezygnował ze zwolnienia z VAT - był płatnikiem podatku VAT.  Teraz chciałby otworzyć ponownie działalnośc gospodarczą i wybrać zwolnienie z VAt. Czy już ... WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienie z VAT, podatnik VAT, podatek VAT, zakładanie działalności gospodarczej
 • Podatek VAT od wykonania studium wykonalności

  Podatek VAT od wykonania studium wykonalności PORADA

  Witam, mam pytanie dotyczące wykonaniu studium wykonalności. Czy osoba zajmująca się świadczeniem usług polegających ma wykonywaniu tłumaczeń językowych i prowadzeniu zajęć, która jest zwolniona podmiotowo z podatku VAT i nie jest zarejestrowana jako podatnik VAT, wykonując ... WIĘCEJ

  Tematy: studium wykonalności, podatek VAT, zwolnienie z VAT, zwolnienie podmiotowe VAT
 • Jak rozliczyć VAT?

  Jak rozliczyć VAT? PORADA

  Witam serdecznie,  założyłem firmę 9 maja, a więc całkiem niedawno. Jestem płatnikiem VAT. Wystawiłem klientowi fakturę w tym było 23% doliczonego VAT. Klient odpisał, co następuje: "J ako nowa firma jest Pan zwolniony z VAT do obrotu, nawet w przypadku bycia aktywnym podatnikiem ... WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, podatnik VAT, wystawienie faktury, zasady wystawiania faktur
 • Wystawianie faktur i rachunków podmiotowo zwolnionych z VAT

  Wystawianie faktur i rachunków podmiotowo zwolnionych z VAT PORADA

  Witam serdecznie, tak jak w temacie, czy potwierdzając sprzedaż usług mogę wystawić klientowi rachunek podmiotowo zwolniony z VAT, a na żądanie fakturę podmiotowo zwolnioną z VAT? WIĘCEJ

  Tematy: wystawienie rachunku, wystawienie faktury, zwolnienie podmiotowe VAT, zwolnienie z VAT
 • Faktura czynności zwolnione od podatku a podmiotowe zwolnienie od podatku

  Faktura czynności zwolnione od podatku a podmiotowe zwolnienie od podatku PORADA

  Witam, planuję otworzyć działalność gospodarczą w zakresie napraw sprzętu komputerowego i podzespołów. Nie będę płatnikiem na zasadach ogólnych. Otóż sam będę prowadził księgowość. Osobą fizycznym będę wystawiał rachunki zwolnione podmiotowo z VAT, na żądanie fakturę ... WIĘCEJ

  Tematy: zakładanie działalności gospodarczej, działalność gospodarcza, podatek VAT, zwolnienie podmiotowe VAT
 • Działalność gospodarcza. Czy stale trzeba być na VAT?

  Działalność gospodarcza. Czy stale trzeba być na VAT? PORADA

  Witam, pytanie dotyczy tego czy osoba (mój ojciec), która prowadziła działalność gospodarczą i zakończyła ją w roku 2006 r. jako VAT-owiec obecnie przy otwieraniu działalności musi być VAT-owcem, czy może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego do 150 tys. zł przychodu? Ojciec ... WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, podatek VAT, zwolnienie podmiotowe VAT, obowiązki przedsiębiorcy

 

1 2 ... 10 ... 13

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.