eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › zobowiązania podatkowe
 • Podatek od spadków i darowizn też się przedawnia

  Podatek od spadków i darowizn też się przedawnia

  13:05 26.06.2019

  ... prawa podatkowego (art. 5 Ordynacji podatkowej). Zobowiązania podatkowe najczęściej powstają w wyniku zaistnienia pewnego zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże skutek w postaci jego powstania. W takim przypadku zobowiązanie powstaje z dniem zaistnienia tego zdarzenia. Zobowiązanie podatkowe może jednak powstać również w wyniku działania ... WIĘCEJ

  Tematy: sprawa spadkowa, spadek, podatek od spadku, rozliczenia z urzędem skarbowym
 • Podatek od darowizny: czysta wartość a polecenie darczyńcy

  Podatek od darowizny: czysta wartość a polecenie darczyńcy

  12:46 29.05.2019

  Gdy obdarowany otrzymaną darowiznę w całości (zgodnie ze wskazaniem darczyńcy) przeznaczy na cel ściśle wskazany w umowie darowizny, nie będzie on zobowiązany do zapłaty podatku od spadków i darowizn z tytułu otrzymanej darowizny – uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 27.05.2019 r. nr 0111-KDIB4.4015.48 ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od spadków i darowizn, podatek od darowizny, zeznanie podatkowe, zobowiązanie podatkowe
 • Uchwała NSA: zawieszenie biegu przedawnienia podatku

  Uchwała NSA: zawieszenie biegu przedawnienia podatku

  15:31 12.05.2019

  ... brak możliwości zastosowania instytucji zawieszenia biegu terminu przedawnienia. Podsumowanie Prawdą jest, że organy podatkowe nagminnie wszczynały postępowania karne skarbowe tylko w celu zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Pozwalało to na prowadzenie postępowań i określanie zobowiązań podatkowych po upływie ogólnego ... WIĘCEJ

  Tematy: ordynacja podatkowa, zobowiązanie podatkowe, zobowiązania podatkowe, przedawnienie zobowiązań
 • Nowa Ordynacja podatkowa: umowa o współdziałanie

  Nowa Ordynacja podatkowa: umowa o współdziałanie

  13:55 19.02.2019

  ... na to, że umowa o współdziałanie ma stanowić gwarancję chęci współpracy organu podatkowego z podatnikiem, mają być wskazane w projekcie nowej Ordynacji podatkowej zobowiązania Szefa KAS. Zgodnie z art. 589 § 6 zobowiązuje się on do: „dostosowania formy i częstotliwości działań weryfikujących poprawność rozliczenia podatkowego podatnika do ... WIĘCEJ

  Tematy: rozstrzyganie sporów, polubowne rozwiązywanie sporów, postępowanie administracyjne, rok 2019
 • In dubio pro tributario w nowej Ordynacji podatkowej

  In dubio pro tributario w nowej Ordynacji podatkowej

  17:17 02.12.2018

  ... , tj. podejmowania działań niezbędnych dla dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego, organy podatkowe zrealizują w praktyce tylko te dowody w sprawie, które same uznają ... przepisów. Wszak podatnicy już nie raz przekonali się, jak przewrotnie organy podatkowe podchodzą do interpretacji (zdawałoby się oczywistych) przepisów postępowania. Od ... WIĘCEJ

  Tematy: rozstrzyganie sporów, polubowne rozwiązywanie sporów, postępowanie administracyjne, rok 2019
 • Fiskus nie może po latach zaskakiwać postępowaniem podatkowym

  Fiskus nie może po latach zaskakiwać postępowaniem podatkowym

  17:05 28.10.2018

  ... w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Określenie zobowiązania podatkowego po 12 latach W marcu 2015 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego (dalej: NUS) wszczął wobec przedsiębiorcy postępowanie podatkowe. Dwa i pół roku później, w październiku 2017 r., określił obciążające go zobowiązanie podatkowe w podatku PIT za 2005 r. wraz z odsetkami za ... WIĘCEJ

  Tematy: ordynacja podatkowa, zobowiązanie podatkowe, zobowiązania podatkowe, przedawnienie zobowiązań
 • Nowa Ordynacja podatkowa: najważniejsze zmiany

  Nowa Ordynacja podatkowa: najważniejsze zmiany

  11:40 17.10.2018

  ... samym, ustawodawca sugeruje, że z uwagi na ryzyka podatkowe nadal w uprzywilejowanej pozycji będzie podmiot dysponujący własną interpretacją wydaną w jego indywidualnej sprawie. Obawy budzi także propozycja głębokiego zreformowania przepisów dotyczących przedawnienia zobowiązania podatkowego. W nowej Ordynacji podatkowej proponuje się wprowadzenie ... WIĘCEJ

  Tematy: rozstrzyganie sporów, polubowne rozwiązywanie sporów, postępowanie administracyjne, rok 2019
 • Napaść na podatnika nie zwalnia go z zapłaty podatku

  Napaść na podatnika nie zwalnia go z zapłaty podatku

  11:10 28.08.2018

  ... go napadli, to jego wina Organy podatkowe, odrzucając wnioski o umorzenie zaległości, najczęściej uzasadniają swoją decyzję tym, iż przychylanie się do nich stanowiłoby wyraz dyskryminacji wobec osób, które pomimo niekorzystnej sytuacji ekonomicznej potrafią regulować ciążące na nich zobowiązania. Kolejnym z głównych argumentów fiskusa jest ... WIĘCEJ

  Tematy: zaległości podatkowe, zaległe podatki, umorzenie zaległości podatkowych, Ordynacja podatkowa
 • Organy podatkowe mają prawo do skargi pauliańskiej

  Organy podatkowe mają prawo do skargi pauliańskiej

  17:15 24.06.2018

  ... Konstytucyjnego. Trybunał uznał racje fiskusa Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 18 kwietnia 2018 r. (sygn. K-52/2016) orzekł, że możliwość korzystania przez organy podatkowe z prawa do uznania za bezskuteczną czynności dokonanej z pokrzywdzeniem Skarbu Państwa jest dopuszczalna, gdyż występując z takim powództwem, organ nie działa w sposób ... WIĘCEJ

  Tematy: skarga pauliańska, wierzyciele, dłużnicy, odzyskiwanie wierzytelności
 • Fiskus bierze się za kontrolę handlu kryptowalutami

  Fiskus bierze się za kontrolę handlu kryptowalutami

  17:16 20.05.2018

  ... podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Dodatkowo, zgodnie ze swoim zwyczajem, organy podatkowe mogą wszcząć postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, co spowoduje przerwanie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego ... WIĘCEJ

  Tematy: podatki, PIT, przychody podatkowe, źródła przychodów podatkowych

 

1 2 ... 7

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: