eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plTematy › zobowiązania podatkowe
 • Kto odpowiada za długi podatkowe podatnika?

  Kto odpowiada za długi podatkowe podatnika?

  12:28 13.01.2020

  ... różnicy w tym przypadku jest wysokość dochodów osiągana przez każdego z nich czy ich źródło. Nawet lepiej zarabiający małżonek będzie musiał pokryć zobowiązania podatkowe drugiej osoby w pełnej wysokości. Kolejnym składnikiem majątku wspólnego są środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków ... WIĘCEJ

  Tematy: ordynacja podatkowa, odpowiedzialność podatkowa, zaległości podatkowe, odpowiedzialność osób trzecich
 • Hipoteka przymusowa w Ordynacji podatkowej

  Hipoteka przymusowa w Ordynacji podatkowej

  15:05 12.01.2020

  ... organu podatkowego. Podstawą wpisu hipoteki przymusowej do księgi wieczystej jest co do zasady doręczona decyzja: ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego, określająca wysokość zobowiązania podatkowego, określająca wysokość odsetek za zwłokę, o odpowiedzialności podatkowej płatnika lub inkasenta, o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej ... WIĘCEJ

  Tematy: ordynacja podatkowa, podatki i opłaty lokalne, odpowiedzialność podatkowa, hipoteka przymusowa
 • Fiskus wyciąga ręce po podatek nie badając okresu przedawnienia

  Fiskus wyciąga ręce po podatek nie badając okresu przedawnienia

  13:53 09.09.2019

  Organy podatkowe dwóch instancji odmówiły podatniczce wydania zaświadczenia o upływie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Stwierdziły, że nawet jeśli upływ terminu nastąpił, to nie mają one prawa do merytorycznego rozstrzygania o tym w tego typu postępowaniu. Mogą to zrobić dopiero w postępowaniu ustalającym zobowiązanie podatkowe, ... WIĘCEJ

  Tematy: sprawa spadkowa, spadek, podatek od spadku, rozliczenia z urzędem skarbowym
 • Zawyżanie kosztów uzyskania przychodu i jego konsekwencje

  Zawyżanie kosztów uzyskania przychodu i jego konsekwencje

  13:57 07.08.2019

  ... złożenia korekty deklaracji lub zeznania podatkowego albo oczekiwanie na decyzję wymiarową w postępowaniu podatkowym, jeżeli owe korekty nie zostaną złożone. Postępowanie podatkowe może doprowadzić do wydania decyzji zabezpieczającej na majątku podatnika, zaś sama decyzja wymiarowa będzie oznaczać nie tylko zobowiązanie do zapłaty ... WIĘCEJ

  Tematy: ordynacja podatkowa, zobowiązanie podatkowe, zobowiązania podatkowe, kontrola podatkowa
 • Podatek od nieruchomości komercyjnych uwzględnia amortyzację?

  Podatek od nieruchomości komercyjnych uwzględnia amortyzację?

  12:22 01.08.2019

  ... , jeśli w trakcie wykładni przepisów podatkowych pojawią się jakiekolwiek wątpliwości trudne do jednoznacznej interpretacji, należy odczytywać je zgodnie z interesem podatnika. Organy podatkowe przez długi czas zdawały się lekceważyć istnienie tej zasady. Jednak kwietniowy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (sygn. akt III SA/Wa ... WIĘCEJ

  Tematy: rozstrzyganie sporów, polubowne rozwiązywanie sporów, postępowanie administracyjne, rok 2019
 • Podatek od spadków i darowizn też się przedawnia

  Podatek od spadków i darowizn też się przedawnia

  13:05 26.06.2019

  ... prawa podatkowego (art. 5 Ordynacji podatkowej). Zobowiązania podatkowe najczęściej powstają w wyniku zaistnienia pewnego zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże skutek w postaci jego powstania. W takim przypadku zobowiązanie powstaje z dniem zaistnienia tego zdarzenia. Zobowiązanie podatkowe może jednak powstać również w wyniku działania ... WIĘCEJ

  Tematy: sprawa spadkowa, spadek, podatek od spadku, rozliczenia z urzędem skarbowym
 • Podatek od darowizny: czysta wartość a polecenie darczyńcy

  Podatek od darowizny: czysta wartość a polecenie darczyńcy

  12:46 29.05.2019

  Gdy obdarowany otrzymaną darowiznę w całości (zgodnie ze wskazaniem darczyńcy) przeznaczy na cel ściśle wskazany w umowie darowizny, nie będzie on zobowiązany do zapłaty podatku od spadków i darowizn z tytułu otrzymanej darowizny – uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 27.05.2019 r. nr 0111-KDIB4.4015.48 ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od spadków i darowizn, podatek od darowizny, zeznanie podatkowe, zobowiązanie podatkowe
 • Uchwała NSA: zawieszenie biegu przedawnienia podatku

  Uchwała NSA: zawieszenie biegu przedawnienia podatku

  15:31 12.05.2019

  ... brak możliwości zastosowania instytucji zawieszenia biegu terminu przedawnienia. Podsumowanie Prawdą jest, że organy podatkowe nagminnie wszczynały postępowania karne skarbowe tylko w celu zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Pozwalało to na prowadzenie postępowań i określanie zobowiązań podatkowych po upływie ogólnego ... WIĘCEJ

  Tematy: ordynacja podatkowa, zobowiązanie podatkowe, zobowiązania podatkowe, przedawnienie zobowiązań
 • Nowa Ordynacja podatkowa: umowa o współdziałanie

  Nowa Ordynacja podatkowa: umowa o współdziałanie

  13:55 19.02.2019

  ... na to, że umowa o współdziałanie ma stanowić gwarancję chęci współpracy organu podatkowego z podatnikiem, mają być wskazane w projekcie nowej Ordynacji podatkowej zobowiązania Szefa KAS. Zgodnie z art. 589 § 6 zobowiązuje się on do: „dostosowania formy i częstotliwości działań weryfikujących poprawność rozliczenia podatkowego podatnika do ... WIĘCEJ

  Tematy: rozstrzyganie sporów, polubowne rozwiązywanie sporów, postępowanie administracyjne, rok 2019
 • In dubio pro tributario w nowej Ordynacji podatkowej

  In dubio pro tributario w nowej Ordynacji podatkowej

  17:17 02.12.2018

  ... , tj. podejmowania działań niezbędnych dla dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego, organy podatkowe zrealizują w praktyce tylko te dowody w sprawie, które same uznają ... przepisów. Wszak podatnicy już nie raz przekonali się, jak przewrotnie organy podatkowe podchodzą do interpretacji (zdawałoby się oczywistych) przepisów postępowania. Od ... WIĘCEJ

  Tematy: rozstrzyganie sporów, polubowne rozwiązywanie sporów, postępowanie administracyjne, rok 2019

 

1 2 ... 8

następnabezpłatny program PIT 2019

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: