eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › zasady wypłacania nagrody jubileuszowej
 • Kiedy powinnam otrzymać nagrodę jubileuszową za 25 lat pracy?

  Kiedy powinnam otrzymać nagrodę jubileuszową za 25 lat pracy? PORADA

  Witam, jestem pracownikiem administracji szkolnej, w marcu urodziłam dziecko i przeszłam na urlop rodzicielski (łącznie 52 tygodnie). W październiku nabyłam prawo do nagrody jubileuszowej, kiedy powinnam ją otrzymać? Po zakończeniu urlopu czy w dniu nabycia? WIĘCEJ

  Tematy: nagroda jubileuszowa, zasady wypłacania nagrody jubileuszowej, nagradzanie pracowników, regulamin wynagradzania
 • Czy przysługuje mi nagroda jubileuszowa

  Czy przysługuje mi nagroda jubileuszowa PORADA

  W 2014 roku w marcu otrzymałam nagrodę jubileuszową za 20 lat. Powinnam ją otrzymać wcześniej, ale w 2014 roku udokumentowałam 20 letni staż (4 lata w rolnictwie, które zaliczono do nagrody). Czy w 2017 roku powinnam dostać nagrodę za 25 letni staż, czy dopiero w 2019 r., czy tylko ... WIĘCEJ

  Tematy: nagroda jubileuszowa, zasady wypłacania nagrody jubileuszowej, prawo do nagrody jubileuszowej, staż pracy
 • Kiedy mogę przejść na emeryturę i co z nagrodą jubileuszową?

  Kiedy mogę przejść na emeryturę i co z nagrodą jubileuszową? PORADA

  Mam 56 lat. Kiedy nabędę prawa emerytalne jako nauczyciel, jeśli pracuję nieprzerwanie od 01.04.1982 (w tym 2 lata nieskładkowe urlopu wychowawczego)? Od 1 września 1980-1982 uczęszczałam do studium wychowania przedszkolnego, w 1999 skończyłam studia magisterskie 3,5 letnie (zaocznie) ... WIĘCEJ

  Tematy: emerytura, przejście na emeryturę, nauczyciel, staż pracy
 • Nagroda jubileuszowa na urlopie rodzicielskim

  Nagroda jubileuszowa na urlopie rodzicielskim PORADA

  Prawo do nagrody jubileuszowej nabędę na urlopie rodzicielskim. Kiedy pracodawca ma obowiązek mi ją wypłacać i jakiej wysokości? WIĘCEJ

  Tematy: nagroda jubileuszowa, regulamin wynagradzania, urlop rodzicielski, nagradzanie pracowników
 • Prawo do nagrody jubileuszowej

  Prawo do nagrody jubileuszowej PORADA

  W roku 2014 otrzymałam nagrodę jubileuszową za 20 lat pracy. W 2015 donoszę do pracodawcy zaświadczenie o pracy w gospodarstwie i opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne rolników za okres 5 lat, razem więc 26 lat pracy. Czy należy mi się jubileuszówka za 25 lat? WIĘCEJ

  Tematy: nagroda jubileuszowa, zasady wypłacania nagrody jubileuszowej, prawo do nagrody jubileuszowej, praca w gospodarstwie rolnym
 • Czy należy mi się nagroda jubileuszowa?

  Czy należy mi się nagroda jubileuszowa? PORADA

  W 2012 r. zakład pracy przekazał mnie innemu pracodawcy, w tym czasie we wrześniu 2013 r. minęło 35 lat mojej pracy i nie otrzymałem jubilata, ale w grudniu 2013 r. były zakład pracy przejął mnie z powrotem. Czy ten pracodawca powinien mi wypłacić jubilata? Dodam, że w tym zakładzie ... WIĘCEJ

  Tematy: nagroda jubileuszowa, nagradzanie pracowników, regulamin wynagradzania, staż pracy
 • Czy przysługuje mi wypłata nagrody jubileuszowej z tytułu 40 lat?

  Czy przysługuje mi wypłata nagrody jubileuszowej z tytułu 40 lat? PORADA

  Witam, w grudniu 2014 r. po nabyciu praw emerytalnych przechodzę na emeryturę po ukończeniu 60 lat. Do wypracowanych pełnych 40 lat pracy brakować mi będzie 6 miesięcy, tj. do lipca 2015 r. Czy w tej sytuacji przysługuje mi wypłata jubilatki? Nadmieniam, że jestem pracownicą szpitala ... WIĘCEJ

  Tematy: nagroda jubileuszowa, prawa emerytalne, przejście na emeryturę, emerytura
 • Kiedy nagroda jubileuszowa jest oskładkowana?

  Kiedy nagroda jubileuszowa jest oskładkowana? PORADA

  Jeśli jestem rencistką i pracuję i miałam nagrodę jubileuszową wypłaconą w roku 2010 za 30 lat pracy, a teraz zakład chce mi wypłacić w roku 2014 nagrodę jubileuszową za 35 lat pracy, to czy ta nagroda w moim przypadku ma być oskładkowana? Zaznaczam, że to zarząd mojego zakładu ... WIĘCEJ

  Tematy: rencista, nagroda jubileuszowa, zasady wypłacania nagrody jubileuszowej, dodatki do wynagrodzeń
 • Nabycie prawa do nagrody jubileuszowej w trakcie urlopu wychowawczego a podstawa do jubileuszu

  Nabycie prawa do nagrody jubileuszowej w trakcie urlopu wychowawczego a podstawa do jubileuszu PORADA

  Pracownik w trakcie trwania urlopu wychowawczego nabył prawo do jubileuszu, po powrocie do pracy pracownik dostał umowę na pół etatu (przed urlopem wychowawczym cały etat) i połowę zasadniczej tj. proporcjonalnie do etatu. Mimo nabycia prawa do jubileuszu w trakcie urlopu wychowawczego ... WIĘCEJ

  Tematy: nagroda jubileuszowa, zasady wypłacania nagrody jubileuszowej, praca na pół etatu, urlop wychowawczy
 • Szkoła prowadzona przez osobę fizyczną. Czy należy się nagroda jubileuszowa?

  Szkoła prowadzona przez osobę fizyczną. Czy należy się nagroda jubileuszowa? PORADA

  Witam, moja sytuacja wygląda tak, że do grudnia 2012 r. organem prowadzącym szkołę była gmina, ale aby uniknąć likwidacji, szkołę przejęła osoba fizyczna (która otrzymuje subwencje, szkoła jest nadal szkołą publiczną). W październiku br. minęło 25-lecie mojej pracy przy ... WIĘCEJ

  Tematy: praca w szkole, nauczyciel, nagradzanie pracowników, nagroda jubileuszowa
 • Trzynastka i nagroda roczna a jubileuszowa

  Trzynastka i nagroda roczna a jubileuszowa

  ... – z pewnymi nieistotnymi tu różnicami – zasady obowiązujące przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop. ... nagrody jubileuszowej oraz zasad jej obliczania i wypłacania (M.P. nr 44, poz. 358 ze zm.). Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania ... WIĘCEJ

  Tematy: nagroda roczna, nagroda jubileuszowa, trzynastka, zasady wypłacania nagrody jubileuszowej
 • Składki ZUS od nagrody jubileuszowej

  Składki ZUS od nagrody jubileuszowej

  ... 5 lat, nie należy opłacać składek. Zwolnione od składek są nagrody związane z jubileuszem pracownika, tzn. jego stażem pracy. Wobec tego, gdy na podstawie wewnętrznych przepisów obowiązujących u danego pracodawcy pracownikowi przysługuje prawo do nagrody jubileuszowej, to taka nagroda jest wyłączona z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia ... WIĘCEJ

  Tematy: nagroda jubileuszowa, zasady wypłacania nagrody jubileuszowej, prawo do nagrody jubileuszowej, składki ZUS
 • Dodatek specjalny a nagroda jubileuszowa

  Dodatek specjalny a nagroda jubileuszowa

  ... nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze - wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty. W rozpatrywanym przypadku w dniu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej ... urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas ... WIĘCEJ

  Tematy: pracownicy samorządowi, nagroda jubileuszowa, dodatek specjalny, nagrody
 • Nagroda jubileuszowa a staż pracy

  Nagroda jubileuszowa a staż pracy

  ... do nagrody, wysokość nagrody oraz zasady jej obliczania i wypłacania określają przepisy wewnątrzzakładowe, tj. układy zbiorowe pracy lub regulaminy wynagradzania. Pytanie: Proszę o pomoc w interpretacji zapisu w naszym zakładowym układzie pracy dotyczącego wypłaty nagrody jubileuszowej. Zgodnie z nim: „pracownikom przysługują nagrody jubileuszowe ... WIĘCEJ

  Tematy: nagroda jubileuszowa, zasady wypłacania nagrody jubileuszowej, nagradzanie pracowników, prawo do nagrody jubileuszowej
 • Wypłata nagród jubileuszowych

  Wypłata nagród jubileuszowych

  ... nagrody jubileuszowej mają jedynie ci pracodawcy, którzy objęci są przepisami przewidującymi wypłatę nagrody. Obowiązek wypłaty nagrody jubileuszowej mają jedynie ci pracodawcy, którzy objęci są przepisami przewidującymi wypłatę nagrody ... WIĘCEJ

  Tematy: nagroda jubileuszowa, zasady wypłacania nagrody jubileuszowej, nagrody i wyróżnienia, dodatki do wynagrodzeń
 • Prawo do nagrody jubileuszowej: jaki staż pracy?

  Prawo do nagrody jubileuszowej: jaki staż pracy?

  ... uzależnione jest prawo otrzymania nagrody jubileuszowej. Rozstrzygnięcia dotyczące nabywania prawa do nagrody jubileuszowej należy oprzeć na przepisach obowiązujących u danego pracodawcy (regulamin wynagradzania, układ zbiorowy bądź rozporządzenia). Może się zdarzyć, że pracodawca ustanawiając samodzielnie zasady wynagradzania czy przyznawania ... WIĘCEJ

  Tematy: nagroda jubileuszowa, zasady wypłacania nagrody jubileuszowej, dodatki do wynagrodzeń, nagrody
 • Przejęcie pracowników a prawo do nagrody jubileuszowej

  Przejęcie pracowników a prawo do nagrody jubileuszowej

  ... 20 latach. Czy pracownik ma prawo do nagrody jubileuszowej? Jak wliczać staż do nagrody jubileuszowej w sytuacji, kiedy w poprzednim zakładzie pracy pewne okresy nie były zaliczane do stażu, a w przejętym zakładzie są zaliczane lub odwrotnie? Odpowiedź: Pracownik ma roszczenie o wypłatę nagrody jubileuszowej za 15 lat pracy. W przypadku gdy ... WIĘCEJ

  Tematy: nagroda jubileuszowa, zasady wypłacania nagrody jubileuszowej, nagrody, nagradzanie pracowników
 • Nagroda jubileuszowa a składki ZUS

  Nagroda jubileuszowa a składki ZUS

  ... z pracą, uzależnione od okresów przepracowanych przez pracownika. W szczególności może to dotyczyć nagrody jubileuszowej. Należy uznać, że zwolnione od składek są wyłącznie nagrody związane z jubileuszem pracownika, tzn. jego stażem pracy. Nagrody wypłacane pracownikom przez pracodawcę w związku z jubileuszem zakładu pracy nie są objęte zwolnieniem ... WIĘCEJ

  Tematy: nagroda jubileuszowa, zasady wypłacania nagrody jubileuszowej, nagrody, nagroda
 • Nagroda jubileuszowa: świadectwo pracy niekonieczne?

  Nagroda jubileuszowa: świadectwo pracy niekonieczne?

  ... postanowienia w tej kwestii (m.in. termin wypłaty, zasady przyznawania) powinny stanowić element treści regulaminu wynagradzania czy też w układu zbiorowego pracy. Firmowe przepisy płacowe mogą w swobodny sposób kształtować warunki, jakie musi spełnić pracownik, aby nabyć prawo do nagrody jubileuszowej. Uzyskanie uprawnień do tej gratyfikacji może ... WIĘCEJ

  Tematy: nagroda jubileuszowa, zasady wypłacania nagrody jubileuszowej, uprawnienia pracownika, dodatki do wynagrodzeń
 • Nagroda jubileuszowa a urlop wychowawczy pracownika

  Nagroda jubileuszowa a urlop wychowawczy pracownika

  ... ma obowiązek natychmiastowego wypłacenia jej nagrody jubileuszowej. Dlaczego? W tym miejscu warto przywołać stanowisko SN wyrażone w uchwale z 19 sierpnia 1992 r. (I PZP 49/92), zgodnie z którym pracownica korzystająca z urlopu wychowawczego nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody. Biorąc pod uwagę ... WIĘCEJ

  Tematy: nagroda jubileuszowa, zasady wypłacania nagrody jubileuszowej, uprawnienia pracownika, uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem

 

1 2 ... 4

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.