eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › podstawa wymiaru składek
 • Zniesienie limitu składek ZUS zniechęci do nas inwestorów?

  Zniesienie limitu składek ZUS zniechęci do nas inwestorów?

  11:15 09.08.2019

  ... zniesienie limitu składek ZUS było już przedmiotem postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym w ramach tzw. prewencyjnej kontroli konstytucyjności ustaw przez Prezydenta RP. 14 listopada 2018 roku TK uznał, że regulacje te godzą w zapisy ustawy zasadniczej. W obowiązującym obecnie porządku prawnym roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia ... WIĘCEJ

  Tematy: składki ZUS, podstawa wymiaru składek, ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenie
 • Zerowy przychód za rok poprzedni

  Zerowy przychód za rok poprzedni

  21:08 28.01.2019 PORADA

  Dzień dobry, za poprzedni rok nie miałem żadnego przychodu, ponieważ kontrahent nie wystawił mimo moich upominań faktury VAT za pracę. Jak mam obliczyć podstawę wymiaru składek, jeżeli mam mały ZUS? WIĘCEJ

  Tematy: brak przychodu, zaległa faktura, podstawa wymiaru składek, niski ZUS
 • Pracodawcy a zniesienie limitu składek ZUS

  Pracodawcy a zniesienie limitu składek ZUS

  10:27 27.03.2018

  ... prognozuje, że zniesienie limitu składek może zaowocować odpływem wykwalifikowanych pracowników z rynku pracy, a 4 na 10 spodziewa się, iż może wpłynąć na negatywne postrzeganie Polski jako dobrego miejsca na inwestycje. Przypomnijmy, zgodnie z obowiązującym dziś prawem roczna roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ... WIĘCEJ

  Tematy: składki ZUS, podstawa wymiaru składek, ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenie
 • Czy dostanę zasiłek dla bezrobotnych?

  Czy dostanę zasiłek dla bezrobotnych?

  10:41 09.01.2017 PORADA

  W 2016 roku skończyłem 65 lat. W okresie od 04.05.2015 do 30.11.2015 procowałem na cały etat w pełnym wymiarze godzin. Natomiast w okresie od 04.05.2016 do 30.12.2016 pracowałem w wymiarze 3/4 etatu. W tym okresie otrzymywałem wynagrodzenie w wysokości 1387,50 i od tego były odprawadzane ... WIĘCEJ

  Tematy: zasiłek dla bezrobotnych, prawo do zasiłku dla bezrobotnych, praca na pełny etat, 3/4 etatu
 • Zaległe składki. Jak postępować z ZUS?

  Zaległe składki. Jak postępować z ZUS?

  20:15 23.05.2016 PORADA

  Witam, przeszukałam już chyba wszystkie fora, ale nie znajduję sprawy podobnej do mojej. Prowadzę działalność gospodarczą, zalegam z dwoma składkami ZUS. Jednostka ZUS nawijamy ja xx prowadzi wobec mnie postępowanie w celu ściągnięcia tych składek i po części je spłacam ... WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, składki ZUS, zaległości w ZUS, zaległe składki
 • Samochód służbowy dla pracownika bez składek ZUS?

  Samochód służbowy dla pracownika bez składek ZUS?

  13:47 29.04.2015

  ... celów prywatnych, rysuje się jasna tendencja – jest to podstawa do oskładkowania. Szczegóły stanowisk wnioskodawców i ZUS znacznie ... składek na ubezpieczenie społeczne, gdyż znajdzie zastosowanie § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnego z dnia 18.12.1998r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek ... WIĘCEJ

  Tematy: źródła przychodów, rok 2015, świadczenia na rzecz pracowników, nieodpłatne świadczenia w PIT
 • Zmniejszenie podstawy składek w ZUS-ie, a naliczenie chorobowego - własna działalność gospodarcza

  Zmniejszenie podstawy składek w ZUS-ie, a naliczenie chorobowego - własna działalność gospodarcza

  09:04 30.10.2014 PORADA

  Witam serdecznie, Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Niedługo kończy mi się zasiłek macierzyński wypłacany przez ZUS prawie od najwyższej podstawy. Zamierzam teraz zmienić wysokość składek ZUS na minimalne. Jak będzie wypłacane chorobowe, jeśli wcześniej podstawa ... WIĘCEJ

  Tematy: jednoosobowa działalność gospodarcza, zasiłek macierzyński, zasiłek chorobowy, wysokość składek ZUS
 • Podstawa wymiaru składek na L4 w ciąży

  Podstawa wymiaru składek na L4 w ciąży

  16:40 26.09.2014 PORADA

  Od 10.04.2014 przebywam na zwolnieniu lekarskim w ciąży. Do 31.08.2014 byłam zatrudniona w firmie zewnętrznej, której bank w którym pracuję przekazał wszystkich pracowników, jednak od września 2014 bank z powrotem przejął wszystkich pracowników. Wykonując pracę moje wynagrodzenie ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa o pracę, podstawa wymiaru składek, L4 w ciąży, podstawa wynagrodzenia
 • Jaka będzie podstawa stawki?

  Jaka będzie podstawa stawki?

  21:11 18.05.2014 PORADA

  Czy podstawa stawki do odliczenia, która w 2013 roku wynosiła 225,38 zł, to w 2014 roku jest taka sama czy się zmieniła? WIĘCEJ

  Tematy: podstawa wymiaru składek, wysokość składek ZUS, składki ZUS
 • Zmniejszenie bądź odebranie renty z tytułu niezdolności do pracy

  Zmniejszenie bądź odebranie renty z tytułu niezdolności do pracy

  15:40 12.02.2014 PORADA

  Witam, moja wątpliwość dotyczy możliwości zmniejszenia bądź odebrania renty z tyt. niezdolności do pracy. W jakich okolicznościach ZUS może to uczynić? Chodzi o przypadek, w którym rencista zamierza założyć jednoosobową działalność gospodarczą (ryczałtowiec). Analizując ... WIĘCEJ

  Tematy: renta, renta z tytułu niezdolności do pracy, wysokość renty, jednoosobowa działalność gospodarcza
 • Podstawa ubezpieczenia społecznego dla zatrudnionego na 3/4 etatu

  Podstawa ubezpieczenia społecznego dla zatrudnionego na 3/4 etatu

  13:31 06.02.2014 PORADA

  Proszę o informację: Dwie panie w ZUS-ie podały mi odmienne odpowiedzi. Jaką podstawę ubezpieczenia społecznego przyjąć dla osoby na urlopie wychowawczym, której wynagrodzenie wynosiło 987 zł? Takie jak wynagrodzenie (niepełny etat) czy wskazane na stronie ZUS jako minimalne na 2014 ... WIĘCEJ

  Tematy: 3/4 etatu, praca na niepełny etat, składki na ubezpieczenie społeczne, wysokość składek ZUS
 • Wysokość zasiłku macierzyńskiego przy bardzo niskich dochodach

  Wysokość zasiłku macierzyńskiego przy bardzo niskich dochodach

  20:24 29.12.2013 PORADA

  Witam, wznowiłam działalność w październiku (termin mam na luty 2014) po 2-óch latach, opłacam już normalne składki ZUS odpowiadające najniższej podstawie, czyli te delikatne ponad 1 tys. zł., jednak nie osiągam żadnych dochodów. Chciałabym wiedzieć, czy zasiłek będzie ... WIĘCEJ

  Tematy: zasiłek macierzyński, wysokość zasiłku macierzyńskiego, składki ZUS, wysokość składek ZUS
 • Zasiłek macierzyński w 2014 roku

  Zasiłek macierzyński w 2014 roku

  16:10 08.12.2013 PORADA

  Jak będzie naliczany zasiłek macierzyński od stycznia 2014 roku? Czy prowadząc działalność będzie nadal można odprowadzać składki od najwyższej podstawy? WIĘCEJ

  Tematy: rok 2014, zasiłek macierzyński, obliczenie zasiłku macierzyńskiego, wysokość zasiłku macierzyńskiego
 • Urlop wychowawczy w 2013 nie tylko dla etatowców

  Urlop wychowawczy w 2013 nie tylko dla etatowców

  13:59 12.11.2012

  ... ubezpieczeniowym będą miały prawo do wyższej podstawy wymiaru, a więc 60% prognozowanego miesięcznego wynagrodzenia przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek (nie więcej jednak niż przychód lub kwota zadeklarowana, stanowiąca podstawę wymiaru składek). Tym samym podstawa wymiaru dla takich osób wynosiłaby 2 115,60 ... WIĘCEJ

  Tematy: urlop wychowawczy, składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, wymiar składek, zus rsa
 • Wyższa podstawa wymiaru składek ZUS w 2013 r.

  Wyższa podstawa wymiaru składek ZUS w 2013 r.

  00:15 04.10.2012

  ... podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla niektórych przedsiębiorców. Przedsiębiorca rozpoczynający bowiem prowadzenie działalności gospodarczej (bądź już prowadzący taką działalność) przez okres pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia jej rozpoczęcia opłaca składki na ubezpieczenia społeczne od niższej podstawy wymiaru niż ... WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, wymiar składek, podstawa wymiaru składek, składki ZUS
 • Składki ZUS - ograniczone wyłączenie dodatku stażowego

  Składki ZUS - ograniczone wyłączenie dodatku stażowego

  00:20 11.05.2012

  ... zł, od pozostałej części dodatku stażowego (185,81 zł) należy naliczyć składki. Podstawa prawna: § 2 ust. 1 pkt 24 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. z 1998 r. nr 161, poz. 1106, ze ... WIĘCEJ

  Tematy: dodatek stażowy, wymiar składek, składki ZUS, podstawa wymiaru składek
 • Składki ZUS zmniejszają dochód do opodatkowania

  Składki ZUS zmniejszają dochód do opodatkowania

  11:52 25.04.2012

  ... nie tylko w przypadku samego podatnika, ale także osób z nim współpracujących. Podstawa opodatkowania po uprzednim odliczeniu składek na ZUS Podstawę obliczenia podatku dochodowego stanowi dochód po uprzednim odliczeniu kwot poniesionych w celu opłacenia składek określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy od osób fizycznych, składki ZUS, podstawa wymiaru składek, zaliczka na podatek dochodowy
 • Wynagrodzenie minimalne a świadczenia pracownicze 2012

  Wynagrodzenie minimalne a świadczenia pracownicze 2012

  00:11 01.01.2012

  ... o 13,71%). Dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy najniższa podstawa wymiaru ulega zmniejszeniu proporcjonalnemu do wymiaru czasu pracy. 2.7. Obniżona podstawa wymiaru składek dla przedsiębiorców Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ... WIĘCEJ

  Tematy: świadczenia pracownicze, wynagrodzenie minimalne, wysokość odprawy, wynagrodzenie za nadgodziny
 • Przekroczenie rocznej kwoty granicznej

  Przekroczenie rocznej kwoty granicznej

  13:36 11.08.2011

  ... informacje. W zawiadomieniu, zarówno ustnym, jak i pisemnym, pracownik powinien podać informacje, które umożliwią płatnikowi prawidłowe ustalenie podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych w miesiącu przekroczenia rocznej kwoty granicznej, czyli informacja o: łącznym dochodzie przychodzie osiągniętym od początku danego roku kalendarzowego do ... WIĘCEJ

  Tematy: składki emerytalno-rentowe, przekroczenie wymiaru składek, podstawa wymiaru składek, roczna kwota graniczna
 • Dodatek stażowy w podstawie wymiaru składek

  Dodatek stażowy w podstawie wymiaru składek

  13:47 13.12.2010

  ... stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Natomiast dodatek wypłacony za okres świadczenia pracy będzie stanowić podstawę wymiaru składek na te ubezpieczenia. Podstawa prawna: § 2 ust. 1 pkt 24 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustania podstawy wymiaru składek na ... WIĘCEJ

  Tematy: dodatek stażowy, wymiar składek, podstawa wymiaru składek, zasiłek chorobowy

 

1 2 ... 4

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: