eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › wniosek o emeryturę
 • 9 pytań, które najczęściej słyszy doradca emerytalny ZUS

  9 pytań, które najczęściej słyszy doradca emerytalny ZUS

  ... które doradcy emerytalni słyszą najczęściej: 1. Czy ZUS przyzna emeryturę z urzędu? Nie, złożenie wniosku o emeryturę spoczywa na barkach zainteresowanego. Należy pamiętać, że świadczenie emerytalne przyznawane jest nie wcześniej niż od miesiąca, w którym ZUS otrzymał wniosek. Co ważne, wniosek o emeryturę można złożyć najwcześniej na 30 dni przed ... WIĘCEJ

  Tematy: ZUS, prawo do emerytury, wiek emerytalny, wniosek o emeryturę
 • Wniosek o emeryturę

  Wniosek o emeryturę PORADA

  W czerwcu kończę 61 lat, mam przepracowane 32 lata - okresy składkowe i nieskładkowe. Pracowałam zawodowo do 01.2005 r. Przez rok byłam na świadczeniu rehabilitacyjnym, później zasiłku dla bezrobotnych. W 2014-2016 r. byłam zatrudniona na 1/4 etatu. Czy do wniosku o emeryturę ... WIĘCEJ

  Tematy: wniosek o emeryturę, emerytura, zasady przyznawania emerytur, prawo do emerytury
 • Doradca emerytalny w każdym oddziale ZUS

  Doradca emerytalny w każdym oddziale ZUS

  ... doradców emerytalnych w całym kraju – wyjaśnia Magdalena Mazur-Wolak, dyrektor departamentu obsługi klientów ZUS. Przydatne linki: Adresy ZUS Zakład przypomina jednocześnie, że wniosek o emeryturę można składać już na 30 dni przed osiągnięciem wieku emerytalnego, czyli pierwsze wnioski z tytułu obniżonego wieku emerytalnego będzie można już ... WIĘCEJ

  Tematy: ZUS, prawo do emerytury, wiek emerytalny, wniosek o emeryturę
 • Nie pracuję. Kiedy wniosek na emeryturę?

  Nie pracuję. Kiedy wniosek na emeryturę? PORADA

  Witam, od 10 lat nigdzie nie pracuję zawodowo tylko czasami dorywczo. 10 czerwca kończę 61 lat. Kiedy mogę złożyć wniosek o emeryturę? Mam przepracowane 32 lata składkowe i nieskładkowe. WIĘCEJ

  Tematy: emerytura, przejście na emeryturę, wniosek o emeryturę, zasady przyznawania emerytur
 • Praca na kopalni. Kiedy mogę przejść na emeryturę?

  Praca na kopalni. Kiedy mogę przejść na emeryturę? PORADA

  W kwietniu 2017 roku ukończyłem 60 lat. Przepracowałem osiem lat w kopalni węgla kamiennego, chciałem złożyć wniosek o emeryturę lecz w ZUS powiedzieli mi, że do wcześniejszej emerytury brak mi 25 dni. Co mam robić dalej, kiedy będzie należała mi się emerytura? WIĘCEJ

  Tematy: emerytury, prawo do emerytury, przejście na emeryturę, zasady przyznawania emerytur
 • Niższy wiek emerytalny: ZUS zaleją wnioski o przyznanie emerytury

  Niższy wiek emerytalny: ZUS zaleją wnioski o przyznanie emerytury

  ... emeryturę. Około 83 proc. osób od razu składa wniosek, a 11 proc. decyduje się na ten krok w ciągu roku od momentu nabycia uprawnień. Zaledwie 6 proc. czeka z tą decyzją dłużej niż rok. Do pobrania: Druk ZUS Rp-1E - Wniosek o emeryturę ... WIĘCEJ

  Tematy: ZUS, prawo do emerytury, wiek emerytalny, wniosek o emeryturę
 • Wcześniejsza emerytura. Jak zwiększyć szanse na uzyskanie świadczenia?

  Wcześniejsza emerytura. Jak zwiększyć szanse na uzyskanie świadczenia?

  ... z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze - Wniosek o emeryturę Co bada ZUS? Świadectwo pracy Podstawowym dokumentem, który jest badany podczas przyznawania praw emerytalnych, są świadectwa pracy. W praktyce jest ... WIĘCEJ

  Tematy: wcześniejsza emerytura, emerytura, wniosek o emeryturę, wniosek o przyznanie emerytury
 • Przejście na emeryturę

  Przejście na emeryturę PORADA

  Witam, 27.12.2014 r. skończyłam 60 lat, obecnie pracuję jeszcze i nabywam prawa do emerytury z dniem 27.08.2015 roku. Chcę przedłużyć swoją pracę do końca roku ze względu na sytuację rodzinną. Moje pytanie brzmi, kiedy byłoby NAJKORZYSTNIEJ dla mnie złożyć wniosek do ZUS-u o ... WIĘCEJ

  Tematy: emerytura, przejście na emeryturę, prawo do emerytury, zasady przyznawania emerytur
 • Jak powinna być wyliczona emerytura?

  Jak powinna być wyliczona emerytura? PORADA

  Po blisko dwu latach, sąd uznał mi pracę w warunkach szczególnych i nakazał ZUS-owi wypłacić mi emeryturę od października 2013 roku. Prawo do emerytury uzyskałem w styczniu 2011 r., kiedy to ukończyłem 60 lat, a że byłem zatrudniony na czas określony (kontrakt) do końca sierpnia ... WIĘCEJ

  Tematy: emerytura, obliczenie emerytury, wysokość emerytury, zasady przyznawania emerytur
 • Jak będzie w moim przypadku korzystniej przejść na emeryturę?

  Jak będzie w moim przypadku korzystniej przejść na emeryturę? PORADA

  Jestem na rencie, a na emeryturę przejdę po dodaniu mi 7 miesięcy od 03.04.2015 r. Czy mam składać wniosek czy przejdę na emeryturę z urzędu? Co dla mnie będzie korzystniejsze? WIĘCEJ

  Tematy: renta, przejście na emeryturę, emerytura, zasady przyznawania emerytur
 • Przejście z renty na emeryturę. Emerytura z urzędu czy na wniosek?

  Przejście z renty na emeryturę. Emerytura z urzędu czy na wniosek? PORADA

  Jestem rencistką. 20 października 2014 roku przechodzę na emeryturę (urodziłam się 20.04.1954 r.). Nie wiem czy powinnam złożyć wniosek do ZUS, czy przejść na emeryturę z urzędu. Co będzie dla mnie korzystniejsze? To jest właśnie moje pytanie. Mój staż pracy wynosi ponad 41 ... WIĘCEJ

  Tematy: przejście z renty na emeryturę, renta, rencista, emerytura
 • Ochrona przedemerytalna przy pobieraniu emerytury częściowej

  Ochrona przedemerytalna przy pobieraniu emerytury częściowej PORADA

  1.08.2014 r. skończyłem 65 lat i spełniam wszystkie warunki do pobierania emerytury częściowej. Nadal pracuję. Na emeryturę pełną przejdę 1.03.2015 r. Czy jeżeli złożę wniosek o emeryturę częściową i zostanie mi przyznana, to czy nadal obejmować będzie mnie ochrona ... WIĘCEJ

  Tematy: ochrona przedemerytalna, częściowa emerytura, wniosek o emeryturę, zasady przyznawania emerytur
 • Dwukrotne odrzucenie wniosku o wcześniejszą emeryturę. Czy można się ponownie odwołać?

  Dwukrotne odrzucenie wniosku o wcześniejszą emeryturę. Czy można się ponownie odwołać? PORADA

  Witam, moja mama ma przepracowane 35 lat, jest z kwietnia 1959 r. Składała już dwukrotnie papiery związane z pójściem na wcześniejszą emeryturę i jej dwukrotnie odrzucili. Czy musi się znowu odwoływać, czy to już nic nie da? WIĘCEJ

  Tematy: wcześniejsza emerytura, emerytura, przejście na emeryturę, zasady przyznawania emerytur
 • Kiedy złożyć wniosek o emeryturę?

  Kiedy złożyć wniosek o emeryturę? PORADA

  65 lat życia kończę 26 października 2014 r. Kiedy mogę złożyć wniosek o przyznanie emerytury skoro doliczono mi 8 miesięcy? 65 lat i 8 miesięcy upływa 26 czerwca 2015 r. więc wniosek mam złożyć jeszcze w czerwcu czy też w lipcu 2015 roku? Pozdrawiam Pana eksperta. WIĘCEJ

  Tematy: wniosek o emeryturę, prawo do emerytury, emerytura, przejście na emeryturę
 • Wniosek o emeryturę - obowiązki pracodawcy

  Wniosek o emeryturę - obowiązki pracodawcy

  ... , formułuje generalną zasadę, że pracownicy urodzeniu po dniu 31 grudnia 1948 r., zgłaszają wnioski o emeryturę bezpośrednio w organie rentowym. A zatem tylko pracownicy urodzeni przed dniem 31 grudnia 1948 r. maja prawo złożyć wniosek za pośrednictwem pracodawcy. Zgodnie z art. 125 ust. 1 pkt 1) u. o e.r. FUS pracodawca jest zobowiązany ... WIĘCEJ

  Tematy: wniosek o emeryturę, wniosek o przyznanie emerytury, przejście na emeryturę, prawo do emerytury
 • Wniosek o przyznanie emerytury

  Wniosek o przyznanie emerytury

  ... zamierzonym przejściem na emeryturę. Osoba, która osiągnęła powszechny wiek emerytalny (mężczyzna - 65 lat), nie musi rozwiązywać stosunku pracy, aby przejść na emeryturę. 1. Wniosek o emeryturę, co do zasady, składa sam zainteresowany O emeryturę może wnioskować wyłącznie osoba zainteresowana lub jej pełnomocnik. Wniosek o emeryturę należy złożyć ... WIĘCEJ

  Tematy: emerytury, emerytura, wniosek o emeryturę, prawo do emerytury
 • Ile trwa rozpatrzenie wniosku o przyznanie emerytury?

  Ile trwa rozpatrzenie wniosku o przyznanie emerytury?

  ... ZUS ma jakiś termin na odpowiedź na pismo? W maju przekazano do ZUS wniosek o emeryturę i do dnia dzisiejszego ZUS nie odpowiedział. Jak długo można czekać na decyzję o ... W takim przypadku należałoby osobiście udać się jednostki ZUS, w której został złożony wniosek i wyjaśnić sprawę. Organ rentowy na pewno nie powinien milczeć, ponieważ nie pozwalają ... WIĘCEJ

  Tematy: prawo do świadczeń, prawo do emerytury, wniosek o emeryturę, wniosek o przyznanie emerytury
 • Wniosek o emeryturę a brak szczegółowego świadectwa pracy

  Wniosek o emeryturę a brak szczegółowego świadectwa pracy

  Z dniem 2 czerwca 1996 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, wydane na podstawie art. 298 1 Kodeksu pracy, zgodnie z którym w sytuacji określonej w art. 231 Kodeksu ... WIĘCEJ

  Tematy: dokumentacja pracownicza, akta osobowe, świadectwo pracy, wydanie świadectwa pracy
 • Od I.I.2009 wniosek o emeryturę sporządza pracodawca

  Od I.I.2009 wniosek o emeryturę sporządza pracodawca

  ... warunkach. Wniosek o emeryturę pan Janusz złoży sam, bez pośrednictwa pracodawcy. Do przyznania emerytury niezbędne będzie również przedstawienie świadectwa pracy lub zaświadczenia pracodawcy zawierającego informację o ustaniu zatrudnienia. Pan Janusz wiek uprawniający do emerytury ukończy w dniu 1 stycznia 2009 r., a więc emeryturę będzie miał ... WIĘCEJ

  Tematy: wniosek o emeryturę, wniosek o wcześniejszą emeryturę, emerytura, emerytury
 • Kiedy złożyć wniosek o wcześniejszą emeryturę?

  Kiedy złożyć wniosek o wcześniejszą emeryturę?

  ... , wniosek o emeryturę muszą złożyć przed ukończeniem powszechnego wieku emerytalnego (60 lat). Kiedy warto złożyć wniosek o emeryturę? Kobieta urodzona 1 stycznia 1949 r. wniosek o wcześniejszą emeryturę pracowniczą powinna złożyć nie później niż 31 grudnia 2008 r. W dniu 1 stycznia 2009 r. ukończy 60 lat. Jeżeli wniosek o emeryturę zostanie ... WIĘCEJ

  Tematy: wniosek o emeryturę, wniosek o wcześniejszą emeryturę, wcześniejsza emerytura, wcześniejsze emerytury

 

1 2 3

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.