eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › waluty wirtualne
 • Rewolucyjne zmiany zasad rozliczania kryptowalut 2019

  Rewolucyjne zmiany zasad rozliczania kryptowalut 2019

  12:52 25.01.2019

  ... w art. 17 ust. 1f ustawy o PIT: „Przez odpłatne zbycie waluty wirtualnej rozumie się wymianę waluty wirtualnej na prawny środek płatniczy, towar, usługę lub ... uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia waluty wirtualnej uważa się udokumentowane wydatki bezpośrednio poniesione na nabycie waluty wirtualnej oraz koszty związane z jej zbyciem, ... WIĘCEJ

  Tematy: osoba fizyczna, zakładanie działalności gospodarczej, działalność gospodarcza, bitcoin
 • Zmiany podatkowe 2019: opodatkowanie obrotu wirtualną walutą

  Zmiany podatkowe 2019: opodatkowanie obrotu wirtualną walutą

  13:42 06.12.2018

  ... o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Przychody z odpłatnego zbycia waluty wirtualnej (czyli wymiany takiej waluty na prawny środek płatniczy, towar, ... zbycia waluty wirtualnej będą stanowić udokumentowane wydatki bezpośrednio poniesione na nabycie waluty wirtualnej oraz koszty związane ze zbyciem waluty wirtualnej, ... WIĘCEJ

  Tematy: osoba fizyczna, zakładanie działalności gospodarczej, działalność gospodarcza, bitcoin
 • Handel wirtualną walutą w podatku VAT

  Handel wirtualną walutą w podatku VAT

  13:32 24.09.2018

  ... się będą w formę prawnego środka płatniczego (dla celów VAT). Wirtualne waluty – Bitcoiny, poprzez akceptację stron transakcji jako alternatywne środki płatnicze, będą służyć w tych sytuacjach jako nośnik wartości pieniężnej oraz środek płatniczy podobnie jak waluty używane jako prawny środek płatniczy. Zatem sprzedaż wirtualnych walut ... WIĘCEJ

  Tematy: bitcoin, inwestowanie w waluty, waluty cyfrowe, waluty wirtualne
 • Transakcje na giełdzie bitcoin pod okiem GIIF

  Transakcje na giełdzie bitcoin pod okiem GIIF

  13:39 07.09.2018

  ... , czy dotyczy to również kryptowalut, w uzasadnieniu do projektu ustawy uchwalonej w dniu 1 marca 2018 r. wskazano: „W art. 2 ust. 2 pkt 26 zdefiniowano pojęcie waluty wirtualnej. Intencją projektodawcy było objęcie zakresem tej definicji zarówno tzw. kryptowalut, jak i scentralizowanych walut wirtualnych. Użyte pojęcie jest dosłownym tłumaczeniem ... WIĘCEJ

  Tematy: ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, pranie pieniędzy, bitcoin, inwestowanie w waluty
 • Obrót wirtualną walutą (bitcoin) w ramach działalności gospodarczej

  Obrót wirtualną walutą (bitcoin) w ramach działalności gospodarczej

  13:39 25.04.2018

  ... ramach firmy zajmuje się obrotem walutami wirtualnymi, np. bitcoin - kupuje i sprzedaje wirtualne waluty na własny rachunek bądź na rzecz klientów. Transakcje na własny ... sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: „(...) Na wstępie zaznaczyć należy, że „walutywirtualne nie są emitowane ani gwarantowane przez bank centralny państwa, nie ... WIĘCEJ

  Tematy: osoba fizyczna, zakładanie działalności gospodarczej, działalność gospodarcza, bitcoin
 • Zakładanie działalności gospodarczej do obrotu kryptowalutami

  Zakładanie działalności gospodarczej do obrotu kryptowalutami

  11:23 30.11.2015 PORADA

  Witam, jako osoba fizyczna kupiłem pewną ilość bitcoinów. Zastanawiam się obecnie nad handlem walutami wirtualnymi za pośrednictwem tzw. giełd walut wirtualnych w internecie w sposób ciągły. Wedle mej wiedzy powinienem zatem założyć działalność gospodarczą. Mam w związku z tym ... WIĘCEJ

  Tematy: osoba fizyczna, zakładanie działalności gospodarczej, działalność gospodarcza, bitcoin


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: