eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › umorzenie pożyczki
 • Zwolnienie z długu bez podatku dochodowego?

  Zwolnienie z długu bez podatku dochodowego?

  13:45 20.11.2017

  ... pożyczki u swoich rodziców na kwotę 117 246 zł. Od pożyczek zapłacił podatek PCC. Pożyczki nie były oprocentowane. Wnioskodawca spłaca je od lutego 2017 r. zgodnie z postanowieniami umów pożyczki ... pożyczkobiorcy pojawia się natomiast w przypadku, kiedy dochodzi do umorzenia udzielonej pożyczki lub jej części oraz odsetek (jeżeli umowa przewidywała), ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody podatkowe, pożyczki, odsetki od pożyczki, podatek dochodowy
 • Czy umorzona pożyczka wraz z odsetkami stanowi przychód dla pożyczkobiorcy?

  Czy umorzona pożyczka wraz z odsetkami stanowi przychód dla pożyczkobiorcy?

  14:29 01.10.2017

  ... wskazał, że w sytuacji, gdy umorzenie następuje pod warunkiem rozwiązującym, momentem powstania przychodu będzie dzień zawarcia umowy o umorzeniu pożyczki wraz z odsetkami. Zawarcie warunku rozwiązującego oznacza bowiem, że wola stron umowy świadcząca o wywodzeniu przez nich skutków prawnych z umorzenia pożyczki wraz z odsetkami ujawni się ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody podatkowe, pożyczki, odsetki od pożyczki, podatek dochodowy
 • Od umorzonej spółce osobowej pożyczki trzeba zapłacić podatek

  Od umorzonej spółce osobowej pożyczki trzeba zapłacić podatek

  12:32 21.09.2017

  ... (pożyczek), z wyjątkiem umorzonych pożyczek z Funduszu Pracy. (...) Mając na względzie przedstawiony stan faktyczny oraz przywołane powyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że umorzenie pożyczki (wraz z odsetkami) udzielonej spółce przez Wnioskodawcę stanowi dla tejże spółki przychód z działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody podatkowe, pożyczki, odsetki od pożyczki, podatek dochodowy
 • Fiskus chce podatek od umorzonego długu/kredytu przez bank

  Fiskus chce podatek od umorzonego długu/kredytu przez bank

  13:34 23.08.2017

  ... spełnia dobrowolnie ciążącego na nim obowiązku spłaty pożyczki (kredytu) po zmarłym spadkodawcy, wierzyciel może jedynie w drodze egzekucji dochodzić swojej wierzytelności do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku. Należy w tym miejscu wyjaśnić, że umorzenie wierzytelności następuje w przypadku zwolnienia z długu, czyli zrzeczenia ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody podatkowe, pożyczki, odsetki od pożyczki, podatek dochodowy
 • Przedawnienie długu w podatku dochodowym

  Przedawnienie długu w podatku dochodowym

  13:03 16.06.2017

  Przedawnionego zobowiązania nie można wyegzekwować pod przymusem. Nie może też go zasądzić sąd, jeżeli dłużnik powoła sie na upływ terminu przedawnienia. Dłużnik uzyskuje tutaj pewną korzyść majątkową w postaci braku wykonania swojego zobowiązania. Przychód z tego tytułu, zaliczany do innych źródeł przychodów, należy wykazać w rozliczeniu za rok, ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody podatkowe, podatek dochodowy, umorzenie pożyczki, zeznania roczne
 • Umorzenie długu nie generuje przychodu w PIT po stronie poręczyciela

  Umorzenie długu nie generuje przychodu w PIT po stronie poręczyciela

  14:55 11.06.2017

  ... definitywnym, czyli bezzwrotnym. O wystąpieniu korzyści majątkowej można mówić zarówno w sytuacji zwiększenia aktywów, jak i zmniejszenie pasywów. W związku z tym, z reguły umorzenie zobowiązania powoduje po stronie podatnika powstanie przychodu. Zdarza się, że wskutek pewnych zdarzeń (np. porozumienia z bankiem), poręczyciel zostaje zwolniony ze ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody podatkowe, pożyczki, odsetki od pożyczki, podatek dochodowy
 • Umorzenie pożyczki z Funduszu Pracy bez podatku dochodowego?

  Umorzenie pożyczki z Funduszu Pracy bez podatku dochodowego?

  12:53 29.07.2016

  ... gospodarczą powinna być do niego zaliczona. Stąd do źródła tego należy zakwalifikować także umorzenie takiej pożyczki wraz z odsetkami, mimo że to następuje już po likwidacji firmy. Wskutek powyższego umorzenie pożyczki nie będzie rodziło obowiązku zapłaty podatku - uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody podatkowe, pożyczki, odsetki od pożyczki, podatek dochodowy
 • Przychód z umorzenia pożyczki na ryczałcie ewidencjonowanym

  Przychód z umorzenia pożyczki na ryczałcie ewidencjonowanym

  13:24 10.06.2016

  ... , kiedy dojdzie do umorzenia pożyczki. Czasem warto się więc zastanowić nad zmianą formy opodatkowania, aby od takiej pożyczki zapłacić niższy podatek. ... . z umorzonych wierzytelności podlegają stawce 3%. Tyle właśnie więc wyniesie opodatkowanie przychodu z umorzonej pożyczki. Warto zwrócić uwagę, że gdyby podatnik rozliczał się na zasadach ogólnych ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody podatkowe, pożyczki, odsetki od pożyczki, podatek dochodowy
 • Umorzenie pożyczki: stawka ryczałtu ewidencjonowanego

  Umorzenie pożyczki: stawka ryczałtu ewidencjonowanego

  11:13 02.06.2016

  ... , która ma zostać wykorzystana w celu uzyskania dodatkowych przychodów. Możliwe jest przy tym, że w przypadku niepowodzenia planowanego przedsięwzięcia część lub całość pożyczki zostanie jej umorzona przez pożyczkodawcę. W związku z powyższym zainteresowana zadała pytanie czy i w jakiej wysokość będzie musiała od takiego umorzenia zapłacić podatek ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody podatkowe, pożyczki, odsetki od pożyczki, podatek dochodowy
 • Umorzenie pożyczki w rocznym zeznaniu podatkowym

  Umorzenie pożyczki w rocznym zeznaniu podatkowym

  13:03 18.04.2016

  ... ciążą na pożyczkobiorcy. Wskazane wyżej umorzone pożyczki rozlicza się na formularzu PIT-36 w ramach innych źródeł przychodów. Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku pracowników. Tutaj bowiem umorzona pożyczka stanowi przychód ze stosunku pracy (tak samo jak wynagrodzenie). Umorzenie przez pracodawcę pożyczki stanowi dla pracownika przychód ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody podatkowe, pożyczki, podatek dochodowy, umorzenie pożyczki

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: