eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › sankcje VAT
 • Mimo że nie jesteś przedsiębiorcą, musisz mieć rachunek VAT

  Mimo że nie jesteś przedsiębiorcą, musisz mieć rachunek VAT

  12:59 15.11.2019

  ... VAT (na potrzeby tego najmu oczywiście), to musi posiadać rachunek rozliczeniowy, do którego jest prowadzony rachunek VAT oraz dokonywać zapłat w ramach podzielonej płatności. W przeciwnym bowiem razie może narazić się na sankcje za uchybienia w tym zakresie. Banki jednakże nie uruchamiają rachunków VAT ... WIĘCEJ

  Tematy: wyłudzenia VAT, odwrócony VAT, oszustwa podatkowe, system podatkowy
 • Split payment 2019: stare faktury VAT płacone na starych zasadach

  Split payment 2019: stare faktury VAT płacone na starych zasadach

  12:51 08.11.2019

  ... oprócz kary karno-skarbowej, sprzedawca musi liczyć się z dodatkową sankcją w wysokości 30% VAT z takiej faktury, a nabywca obok sankcji będzie też (od przyszłego roku) ... za ten sam czyn otrzymają karę z kodeksu karnego skarbowego. Nadto sankcja VAT u nabywcy nie będzie stosowana, jeżeli dostawca/usługodawca rozliczy całą kwotę podatku wynikającą ... WIĘCEJ

  Tematy: wyłudzenia VAT, odwrócony VAT, oszustwa podatkowe, system podatkowy
 • Podzielona płatność gdy nabywca zwolniony z VAT

  Podzielona płatność gdy nabywca zwolniony z VAT

  12:51 05.11.2019

  ... ustawodawca przewidział surowe sankcje finansowe, w tym odpowiedzialność solidarną. Co dokładnie mówią nowe przepisy? Otóż zgodnie z art. 108a ust. 1 ustawy o VAT podatnicy, ... związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, prowadzone w walucie polskiej. Sankcja VAT Art. 108a ust. 7 ustawy o VAT wskazuje, że w przypadku stwierdzenia, że podatnik ... WIĘCEJ

  Tematy: wyłudzenia VAT, odwrócony VAT, oszustwa podatkowe, system podatkowy
 • Najważniejsze zmiany w podatku VAT na przestrzeni 2019 r.

  Najważniejsze zmiany w podatku VAT na przestrzeni 2019 r.

  13:24 04.09.2019

  ... wykreśleni z rejestru VAT w przypadku nieskładania deklaracji bądź składania formularzy zerowych. Przywrócenie rejestracji nastąpi natomiast na wniosek zainteresowanego, gdy ten zostanie złożony w terminie 2 miesięcy od wykreślenia (i w tym czasie zostaną złożone zaległe deklaracje). Sankcje VAT Do ustawy o VAT trafiła nowa sankcja VAT 15% (zamiast ... WIĘCEJ

  Tematy: kasa fiskalna, kasy fiskalne, zwolnienie z ewidencjonowania na kasie fiskalnej, handel częściami
 • Ważniejsze zmiany w podatku VAT od września 2019 r.

  Ważniejsze zmiany w podatku VAT od września 2019 r.

  13:49 27.08.2019

  ... innych zaliczyć można m.in. doprecyzowanie przepisów co do obowiązku składania dokumentów przy likwidacji działalności gospodarczej, ograniczenie informacji podawanych na fakturach VAT RR czy ich podpisywanie podpisem elektronicznym, zmiany w terminie zapłaty za takie faktury; zmiany w pakiecie paliwowym czy zmiany w zakresie importu towarów ... WIĘCEJ

  Tematy: kasa fiskalna, kasy fiskalne, zwolnienie z ewidencjonowania na kasie fiskalnej, handel częściami
 • Nadużycie prawa w podatku VAT

  Nadużycie prawa w podatku VAT

  13:31 23.07.2019

  ... oszustwa podatkowego. Czym jest nadużycie prawa? Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług nadużyciem prawa jest dokonanie czynności podlegających opodatkowaniu VAT, takich jak odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów, import towarów na terytorium kraju, wewnątrzwspólnotowe nabycie ... WIĘCEJ

  Tematy: podstawa opodatkowania VAT, opodatkowanie VAT, stawki VAT, preferencyjne stawki VAT
 • Fiskus nakłada sankcje podatkowe chociaż nie powinien

  Fiskus nakłada sankcje podatkowe chociaż nie powinien

  11:22 20.04.2019

  ... 15 stycznia 2009 r., sygn. akt C-502/07, zgodnie z którym zasada wspólnego systemu podatku VAT nie stoi na przeszkodzie stosowania przez państwa członkowskie sankcji za stwierdzone w zadeklarowanych kwotach należnego podatku VAT nieprawidłowości. Sankcje podatkowe muszą być proporcjonalne do wagi naruszeń Rozpatrujący wniesioną przez spółkę skargę ... WIĘCEJ

  Tematy: sankcje VAT, podatek od towarów i usług, VAT należny, VAT naliczony
 • Nowa kara za brak przeglądu kasy fiskalnej

  Nowa kara za brak przeglądu kasy fiskalnej

  13:53 09.04.2019

  ... sankcje za brak obowiązkowych przeglądów kas fiskalnych jedynie w przypadku podatników korzystających z ulgi na ... firmie takiego urządzenia niesie za sobą natomiast dodatkowe obowiązki. Zgodnie z art. 111 ust. 3a ustawy o VAT, podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani: dokonywać ... WIĘCEJ

  Tematy: kasa fiskalna, kasy fiskalne, obowiązek ewidencjonowania obrotów, kasa rejestrująca
 • Polskie przepisy podatkowe karami stoją, a będzie ich coraz więcej

  Polskie przepisy podatkowe karami stoją, a będzie ich coraz więcej

  13:32 10.01.2019

  ... w przepisach przewidują ich jeszcze większe wzmożenie. Ordynacja podatkowa, ustawa o KAS, przepisy o VAT, PIT i CIT, a także kodeks karny skarbowy czy kodeks karny już obecnie zawierają ... wymierza go w aż 75%. Nie można również zapomnieć o sankcjach wynikających z ustawy o VAT, które wynoszą od 20% do nawet 100% (w przypadku posłużenia się tzw. ... WIĘCEJ

  Tematy: kodeks karny skarbowy, przepisy karne skarbowe, przestępstwa skarbowe, odpowiedzialność karna skarbowa
 • Korekta deklaracji a sankcje VAT i odsetki podatkowe

  Korekta deklaracji a sankcje VAT i odsetki podatkowe

  13:58 19.06.2018

  ... lub postępowania podatkowego niezłożenia deklaracji, mimo ciążącego obowiązku oraz braku zapłaty podatku. Sankcje VAT Odsetki to często jednakże nie jedyna kara finansowa, jaką przyjdzie podatnikowi zapłacić. Art. 112b ust. 1 ustawy o VAT bowiem mówi, iż w razie stwierdzenia, że podatnik: w złożonej deklaracji podatkowej wykazał: a) kwotę ... WIĘCEJ

  Tematy: sankcje VAT, podatek od towarów i usług, VAT należny, VAT naliczony

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: