eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plTematy › odpowiedzialność osób trzecich
 • Kto odpowiada za długi podatkowe podatnika?

  Kto odpowiada za długi podatkowe podatnika?

  12:28 13.01.2020

  ... można ograniczyć, znieść, wyłączyć lub może ona ustać. Decyzje te powinny być jednak podjęte we właściwym okresie, ponieważ determinują one odpowiedzialność tych osób. Ordynacja podatkowa określa daty graniczne, od kiedy obowiązują ograniczenia odpowiedzialności małżonka. Są to daty: zawarcia umowy o ograniczeniu lub wyłączeniu ... WIĘCEJ

  Tematy: ordynacja podatkowa, odpowiedzialność podatkowa, zaległości podatkowe, odpowiedzialność osób trzecich
 • Ordynacja podatkowa: kto odpowiada za zaległości podatkowe spółek?

  Ordynacja podatkowa: kto odpowiada za zaległości podatkowe spółek?

  12:28 23.12.2019

  ... , zarówno osób działających w imieniu i na rzecz tychże podmiotów, jak i wobec samej organizacji (przedsiębiorstwa). W różny sposób kształtuje się też odpowiedzialność osób fizycznych za zobowiązania przedsiębiorstwa z tytułu pełnienia przez nie określonych funkcji. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych Co do zasady odpowiedzialność za swoje ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność członków zarządu, odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o., spółka z o.o., odpowiedzialność zarządu spółki
 • Odpowiedzialność wspólników za zaległości podatkowe spółek

  Odpowiedzialność wspólników za zaległości podatkowe spółek

  13:41 10.09.2019

  ... rejestrze nie zwalnia go z odpowiedzialności za zaległości podatkowe spółki (wyrok z 12 września 2003 r., sygn. akt SA/Rz 886/02). Odpowiedzialność członka zarządu a odpowiedzialność wspólników Odpowiedzialność członka zarządu jest istotna w kontekście odpowiedzialności wspólników. Może się bowiem zdarzyć, że to właśnie jeden ze wspólników pełni tę ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność członków zarządu, odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o., spółka z o.o., odpowiedzialność zarządu spółki
 • NSA: odpowiedzialność członka zarządu mimo podziału zadań w spółce

  NSA: odpowiedzialność członka zarządu mimo podziału zadań w spółce

  13:42 05.12.2018

  ... ordynacji podatkowej wskazują, że odpowiedzialność za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, spółki akcyjnej lub spółki akcyjnej w organizacji ponoszą solidarnie całym swoim majątkiem członkowie zarządu danej spółki. Odpowiedzialność ta powstaje dopiero w momencie ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność członków zarządu, odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o., spółka z o.o., odpowiedzialność zarządu spółki
 • Członek zarządu odpowiada majątkiem za długi podatkowe spółki z o.o.

  Członek zarządu odpowiada majątkiem za długi podatkowe spółki z o.o.

  11:45 02.08.2018

  ... zwalniającą członka zarządu od odpowiedzialności z art. 116 § 1 Ordynacji podatkowej” (I SA/Op 43/12). Kto jeszcze może ponosić odpowiedzialność? Zmienione w 2016 r. przepisy prawa upadłościowego rozszerzają krąg osób, które będą pociągnięte do odpowiedzialności za niezgłoszenie w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości. Oprócz dłużnika (art. 21 ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność członków zarządu, odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o., spółka z o.o., odpowiedzialność zarządu spółki
 • Kiedy Członek Zarządu nie odpowiada za zaległości podatkowe spółki kapitałowej?

  Kiedy Członek Zarządu nie odpowiada za zaległości podatkowe spółki kapitałowej?

  12:41 27.06.2017

  ... zaznaczenie, iż obok przymiotu odpowiedzialności subsydiarnej owa odpowiedzialność ma charakter odpowiedzialności solidarnej, która nie ma charakteru odpowiedzialności bezwzględnej, gdyż jak podkreślają przedstawiciele piśmiennictwa: „Mimo że odpowiedzialność podatkowa wymienionych osób trzecich jest solidarna, poszczególne osoby, np. niektórzy ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność członków zarządu, odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o., spółka z o.o., odpowiedzialność zarządu spółki
 • Odpowiedzialność podatkowa podatnika i biura

  Odpowiedzialność podatkowa podatnika i biura

  13:19 23.09.2011

  ... biuru rachunkowemu licząc przy tym na rzetelne i niewadliwe prowadzenie ksiąg. Nie zmienia to jednak faktu, że odpowiedzialność za prawidłowość rozliczeń z ZUS-em i fiskusem ciąży na podatniku. Odpowiedzialność przedsiębiorcy za płacone podatki jest uregulowana w ustawie Ordynacja Podatkowa. Zgodnie z art. 26 tej ustawy, podatnik odpowiada ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność podatkowa, ordynacja podatkowa, odpowiedzialność karna skarbowa, odpowiedzialność osób trzecich
 • Odpowiedzialność prezesa za długi podatkowe spółki

  Odpowiedzialność prezesa za długi podatkowe spółki

  12:53 10.12.2008

  ... sama uregulować należności. W takim przypadku osoby zasiadające w zarządzie odpowiadają za jej zaległości podatkowe na podstawie tzw. odpowiedzialności podatkowej osób trzecich. [Podstawa prawna: Odpowiedzialność podatkową członków zarządu reguluje ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997 r. nr 137, poz. 926 z późn. Zm ... WIĘCEJ

  Tematy: ordynacja podatkowa, odpowiedzialność podatkowa, zaległości podatkowe, odpowiedzialność osób trzecich
 • Zaległości podatkowe spółki a odpowiedzialność zarządu

  Zaległości podatkowe spółki a odpowiedzialność zarządu

  12:58 14.07.2008

  ... i odmówiła wyceny praw majątkowych. Sprawa trafiła więc na wokandę szczecińskiego WSA, który oddalił skargę. Sąd podkreślił, że dla ustalenia odpowiedzialności osób trzecich kluczową sprawą jest poprawne ustalenie przesłanek wynikających z art. 116 Ordynacji podatkowej. Skarżący w chwili powstania zaległości pełnił funkcję prezesa zarządu spółki ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność podatkowa, odpowiedzialność osób trzecich, zaległości podatkowe, spółka z o.o.


bezpłatny program PIT 2019

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: