eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › odpowiedzialność zarządu spółki
 • Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o.

  Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o.

  00:35 07.02.2019

  ... imieniu, w tym także członkowie zarządu. Odpowiedzialność członków zarządu na tym etapie jest ograniczona w czasie, ponieważ kończy się ona w momencie zatwierdzenia przez zgromadzenie wspólników czynności dokonanych w imieniu spółki z o.o. w organizacji. 2. Odpowiedzialność zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za zobowiązania w stosunku ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność członków zarządu, spółka z o.o., odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o., odpowiedzialność zarządu spółki
 • Ograniczenie odpowiedzialności członka zarządu za zobowiązania spółki z o.o.

  Ograniczenie odpowiedzialności członka zarządu za zobowiązania spółki z o.o.

  08:59 31.12.2018

  ... członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Niemniej, zasada separacji nie jest regułą absolutną, gdyż polski ustawodawca przewidział w art. 299 § 1 KSH posiłkową względem spółki odpowiedzialność członków zarządu. W przypadku bezskuteczności egzekucji przeciwko spółce z ograniczoną odpowiedzialnością członkowie zarządu są zobowiązani ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność członka zarządu, odpowiedzialność zarządu spółki, spółka z o.o.
 • NSA: odpowiedzialność członka zarządu mimo podziału zadań w spółce

  NSA: odpowiedzialność członka zarządu mimo podziału zadań w spółce

  13:42 05.12.2018

  ... że odpowiedzialność za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, spółki akcyjnej lub spółki akcyjnej w organizacji ponoszą solidarnie całym swoim majątkiem członkowie zarządu danej spółki. Odpowiedzialność ta powstaje dopiero w momencie, gdy egzekucja z majątku spółki okaże ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność członków zarządu, odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o., spółka z o.o., odpowiedzialność zarządu spółki
 • Członek zarządu odpowiada majątkiem za długi podatkowe spółki z o.o.

  Członek zarządu odpowiada majątkiem za długi podatkowe spółki z o.o.

  11:45 02.08.2018

  ... powołanie na wyzbycie się statusu członka zarządu spółki, jeśli tylko zaległości powstały w trakcie jego kadencji. Brak zgłoszenia wniosku o upadłość Sąd uznał, że były już członek zarządu spółki nie wykazał spełnienia zawartych w art. 116 o.p. przesłanek, które mogłyby wyłączyć jego odpowiedzialność. Nie zgłosił on bowiem upadłości we ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność członków zarządu, odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o., spółka z o.o., odpowiedzialność zarządu spółki
 • Kiedy Członek Zarządu nie odpowiada za zaległości podatkowe spółki kapitałowej?

  Kiedy Członek Zarządu nie odpowiada za zaległości podatkowe spółki kapitałowej?

  12:41 27.06.2017

  ... odpowiedzialności członków zarządu wynika przede wszystkim z faktu, iż tego rodzaju odpowiedzialność może zostać uruchomiona w sytuacji, w której egzekucja z majątku spółki okaże się w całości lub części bezskuteczna. Konsekwencją powyższego stwierdzenia jest konieczność uwolnienia od odpowiedzialności członka zarządu spółki kapitałowej w przypadku ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność członków zarządu, odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o., spółka z o.o., odpowiedzialność zarządu spółki
 • Odpowiedzialność członków zarządu sp. z o.o. za zobowiązania spółki - art. 299 KSH

  Odpowiedzialność członków zarządu sp. z o.o. za zobowiązania spółki - art. 299 KSH

  07:20 03.12.2014

  ... między spółką a członkami zarządu, jedynie między członkami zarządu, o czym była mowa wyżej. Przydatne linki: Kodeks spółek handlowych Ostatnią, i zarazem mocno kontrowersyjną, z cech odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o. jest jej nieakcesoryjność. Jeżeli założymy, że odpowiedzialność członków zarządu jest akcesoryjna to ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność członków zarządu, odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o., spółka z o.o., odpowiedzialność zarządu spółki
 • Wyłączenie odpowiedzialności członka zarządu spółki z o.o.

  Wyłączenie odpowiedzialności członka zarządu spółki z o.o.

  13:43 26.02.2013

  ... zawsze wyłączona jest odpowiedzialność zarządu za zobowiązania spółki. Co ważne, wierzyciel może szukać zaspokojenia wierzytelności, które ma w stosunku do spółki, z majątku osobistego członków zarządu. Przydatne linki: - Kodeks spółek handlowych Uchylona odpowiedzialność Zgodnie z informacjami zawartymi powyżej za zobowiązania spółki z ograniczoną ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność członków zarządu, spółka z o.o., zarząd spółki, odpowiedzialność zarządu spółki
 • Odpowiedzialność zarządu za stan finansów spółki

  Odpowiedzialność zarządu za stan finansów spółki

  11:45 14.03.2012

  ... lub opłacenie wniosku. Odpowiedzialność za prowadzenie księgowości Warto także zauważyć, że całkowita odpowiedzialność za prowadzenie księgowości i rozliczanie podatków w spółce spoczywa na członkach zarządu spółki. Zgodnie z art. 4 ust. 5 ustawy o rachunkowości kierownik jednostki ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie ... WIĘCEJ

  Tematy: zarząd spółki, spółki, spółka, dłużnik
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza członka zarządu

  Odpowiedzialność odszkodowawcza członka zarządu

  13:32 25.10.2011

  ... Członkowie zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązani są do prowadzenia spraw oraz reprezentowania spółki i czynności te muszą wykonywać w sposób należyty. W przeciwnym bowiem razie powinni się liczyć z odpowiedzialnością za szkodę wyrządzoną spółce swoim działaniem lub zaniechaniem. Za co odpowiada członek zarządu Odpowiedzialność ... WIĘCEJ

  Tematy: członek zarządu, odpowiedzialność członka zarządu, odpowiedzialność członków zarządu, odpowiedzialność zarządu spółki
 • Odpowiedzialność zarządu za zobowiązania spółki a potrącenie

  Odpowiedzialność zarządu za zobowiązania spółki a potrącenie

  11:30 21.06.2011

  ... układowego, wierzyciel spółki nie poniósł szkody. Z literalnego brzmienia art. 299 §1 ksh, zdaje się wynikać, że przewidziana przez ten przepis odpowiedzialność jest odpowiedzialnością za zobowiązania spółki (a zatem, że jest to odpowiedzialność członka zarządu o charakterze gwarancyjnym, za zobowiązania innego podmiotu - spółki). SN w Uchwale ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność członków zarządu, zobowiązania spółki, odpowiedzialność zarządu spółki, członek zarządu

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: