eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plTematy › naruszenie praw autorskich
 • Trzykrotność wynagrodzenia za zawinione naruszenie majątkowych praw autorskich niezgodne z Konstytucją

  Trzykrotność wynagrodzenia za zawinione naruszenie majątkowych praw autorskich niezgodne z Konstytucją

  00:40 27.08.2015

  ... stanu faktycznego). Przyjęcie takiego rozwiązania, które z powodzeniem funkcjonowało w obrocie prawnym od 21 lat, skutkowało oderwaniem odszkodowania za naruszenie majątkowych praw autorskich od wartości rzeczywistej szkody. Rodzić to mogło również ryzyko wykorzystywania komentowanego przepisu przez twórców w celu uzyskania dodatkowego źródła ... WIĘCEJ

  Tematy: naruszenie praw autorskich, prawa autorskie, prawa autorskie majątkowe, autorskie prawa majątkowe
 • Autorskie prawa osobiste

  Autorskie prawa osobiste

  12:45 05.05.2014

  ... przy zachowaniu zasady niezbywalności autorskich praw osobistych dopuszczalne jest zrzeczenie się przez twórcę wykonywania części tych praw na rzecz osób trzecich, w tym przedsiębiorców”. Problem ten ma duże praktyczne znaczenie. Dzięki możliwości umownego ograniczania wykonywania praw autorskich praw osobistych możliwe są indywidualne porozumienia ... WIĘCEJ

  Tematy: prawa osobiste, autorskie prawa osobiste, naruszenie praw autorskich, ochrona praw autorskich
 • Prawa autorskie: fotografie a prawa twórców utworów fotografowanych

  Prawa autorskie: fotografie a prawa twórców utworów fotografowanych

  00:20 07.04.2014

  ... , tzw. dozwolonego użytku publicznego, z czym nie wiąże się konieczność uzyskania zgody, czy też uiszczenia dodatkowego wynagrodzenie na rzecz uprawnionego z tytułu praw autorskich do fotografowanego obiektu. Wyraźnie stwierdzono natomiast, że tego rodzaju fotografie nie mogą służyć do tego samego użytku, co utwór fotografowany ... WIĘCEJ

  Tematy: prawa autorskie, ochrona praw autorskich, utwór fotograficzny, naruszenie praw autorskich
 • Prawo autorskie a prawo do projektu budowlanego

  Prawo autorskie a prawo do projektu budowlanego

  11:48 07.10.2013

  ... w umowie obowiązku rozpowszechniania utworu przez nabywcę majątkowych praw autorskich lub licencjobiorcę (art. 57 ust. 3 PrAut). Zasadą prawa autorskiego jest, że przeniesienie własności egzemplarza, na którym uwidoczniony jest utwór (projekt budowlany) nie przenosi autorskich praw majątkowych ani nie oznacza udzielenia licencji na korzystanie ... WIĘCEJ

  Tematy: prawa autorskie, prawa majątkowe, prawa autorskie majątkowe, projekt budowlany
 • Gry internetowe a prawa autorskie

  Gry internetowe a prawa autorskie

  00:32 06.08.2013

  ... utworu, który w momencie wprowadzenia do obrotu (pierwszej sprzedaży) na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego odrywa się niejako od uprawnionego z tytułu autorskich praw majątkowych. Wprowadzenie do obrotu wymagało zgody tego uprawnionego (a więc sklep potrzebował licencji od producenta), natomiast po wprowadzeniu do obrotu wyczerpuje ... WIĘCEJ

  Tematy: gry internetowe, prawa autorskie, ochrona praw autorskich, naruszenie praw autorskich
 • Mnogość corpus mechanicum a prawa autorskie

  Mnogość corpus mechanicum a prawa autorskie

  09:40 24.06.2013

  Jedne utwór, rozumiany jako dobro niematerialne, może zostać utrwalony na wielu różnych nośnikach. Nadal będziemy mieli jednak do czynienia z jednym utworem. Fakt ten wyraźnie widać właśnie w przypadku utworów architektonicznych. W przypadku różnych kategorii utworów do czynienia mamy często tylko z jednym, podstawowym materialnym nośnikiem, na ... WIĘCEJ

  Tematy: utwór architektoniczny, prawa autorskie, naruszenie praw autorskich, projekt budowlany
 • Prawa autorskie: utwór architektoniczny, czy zwykły obiekt?

  Prawa autorskie: utwór architektoniczny, czy zwykły obiekt?

  00:11 10.06.2013

  ... . Za słuszny, w mojej ocenie, należy uznać pogląd reprezentowany przez większość przedstawicieli doktryny, iż nie wszystkie projekty/obiekty zasługują na ochronę z tytułu praw autorskich, a jedynie te odznaczające się wyjątkowym poziomem twórczości, wyróżniające się ponad to, co standardowe, typowe. WIĘCEJ

  Tematy: utwór architektoniczny, prawa autorskie, naruszenie praw autorskich, projekt budowlany
 • Droit de suite: prawo twórcy do wynagrodzenia za obrót dziełem

  Droit de suite: prawo twórcy do wynagrodzenia za obrót dziełem

  00:10 05.06.2013

  ... pośrednika oraz bez podatku VAT. Prawo do udziału w zyskach z odsprzedaży dzieła nie jest jednak bezterminowe. Zgodnie z ogólną regułą dotyczącą majątkowych praw autorskich gaśnie ono z upływem siedemdziesięciu lat od końca roku, w którym zmarł artysta. Po jego śmierci przysługuje ono jego spadkobiercom ustawowym lub ... WIĘCEJ

  Tematy: prawo autorskie, prawa autorskie, ochrona praw autorskich, naruszenie praw autorskich
 • Prawa autorskie a zmiana projektanta

  Prawa autorskie a zmiana projektanta

  13:53 10.05.2013

  ... architekci nie dbają o swoje interesy i w ogóle nie interesują losami ich niedokończonych projektów. W wyżej opisanych przypadkach dojść może zarówno do naruszenia autorskich praw majątkowych (korzystanie z utworu bez zgody twórcy), jak i osobistych (dokonywanie zmian w utworze naruszających prawo do integralności). WIĘCEJ

  Tematy: prawa autorskie, prawo autorskie, utwór architektoniczny, projekt budowlany
 • Prawa autorskie a zmiany projektu na etapie budowania

  Prawa autorskie a zmiany projektu na etapie budowania

  00:26 06.04.2013

  ... koniecznością, a twórca nie miałby słusznej podstawy im się sprzeciwić. Uprawniony do czynienia zmian jest następca prawny, a więc osoba uprawniona z tytułu autorskich praw majątkowych. Z całą pewnością chodzi zatem o osobę, która nabyła autorskie prawa majątkowe od projektanta, jednak w doktrynie panuje pogląd, że przepis ten ... WIĘCEJ

  Tematy: prawa autorskie, prawo autorskie, utwór architektoniczny, projekt budowlany

 

1 2 3

następnabezpłatny program PIT 2019

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: