eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › projekt budowlany
 • Czy zlecenie wykonania usług projektowych podlega zgłaszaniu jako podwykonawca

  Czy zlecenie wykonania usług projektowych podlega zgłaszaniu jako podwykonawca

  11:31 06.07.2018 PORADA

  Firma wygrała przetarg w formule zaprojektuj i wybuduj. Projekt budowlany zamierza zlecić firmie zewnętrznej. Czy umowa na wykonanie projektu budowlanego podlega zgłaszaniu Zamawiającemu? WIĘCEJ

  Tematy: usługi projektowe, projekt budowlany, zamówienia publiczne, udzielenie zamówienia publicznego
 • Ustawa inwestycyjna. O krok od Kodeksu urbanistyczno-budowlanego?

  Ustawa inwestycyjna. O krok od Kodeksu urbanistyczno-budowlanego?

  12:46 13.10.2017

  ... (stanowiącym integralną część pozwolenia na budowę) to uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokali wymagałoby kolejnej zmiany w pozwoleniu na budowę. Po drugie - projekt inwestycyjny ma zawierać „podstawowe rzuty, przekroje i widoki elewacji obiektu budowlanego”. Sformułowanie to wzbudza wątpliwości: czy te informacje dostarczą wystarczającą ... WIĘCEJ

  Tematy: prawo budowlane, zmiany w prawie, kodeks urbanistyczno-budowlany, projekt budowlany
 • Projekt budowlany w procesie inwestycyjnym. Część druga

  Projekt budowlany w procesie inwestycyjnym. Część druga

  09:43 18.11.2016

  ... w razie potrzeby także zakwestionować, ustalenia w sprawie zakresu oddziaływania – wszystko w celu prawidłowego ustalenia stron postępowania. Czytaj także: Projekt budowlany w procesie inwestycyjnym Oświadczenia o mediach i dostępie do drogi publicznej Znowelizowane przepisy wykluczyły także konieczność dołączania do projektu budowlanego oświadczeń ... WIĘCEJ

  Tematy: projekt budowlany, prawo budowlane, przepisy budowlane, pozwolenie na budowę
 • Projekt budowlany w procesie inwestycyjnym

  Projekt budowlany w procesie inwestycyjnym

  00:38 17.11.2016

  ... skomplikowania robót budowlanych. Po nowelizacji projekt nie musi już zawierać przykładowo warunków technicznych przyłączenia do sieci zewnętrznych, czy zgody zarządcy drogi na zlokalizowanie zjazdu. Projekt budowlany, zgodnie z nowymi zasadami, powinien zawierać w pierwszej kolejności projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony ... WIĘCEJ

  Tematy: projekt budowlany, prawo budowlane, przepisy budowlane
 • Prawo budowlane: jak radzić sobie z niechcianymi budowlami u sąsiada?

  Prawo budowlane: jak radzić sobie z niechcianymi budowlami u sąsiada?

  08:10 28.07.2016

  ... został przewidziany żaden tryb odwoławczy. Starosta niestety nie posiada uprawnienia, by samodzielnie skorygować obszar oddziaływania nieruchomości - może on jednak zwrócić projekt z nakazem korekty, zgłosić co do niego sprzeciw lub też nałożyć na zgłaszającego zamiar budowalny obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę, a w tym ... WIĘCEJ

  Tematy: prawo budowlane, przepisy budowlane, projekt budowlany, pozwolenie na budowę
 • Projekt budowlany: odstępstwa

  Projekt budowlany: odstępstwa

  11:02 08.03.2016

  ... poprzedniej części poradnika wyjaśnione zostało z jakich elementów składa się projekt budowlany, jakie treści zawiera projekt zagospodarowania działki lub terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz na jakie aspekty zwraca uwagę organ przy zatwierdzaniu projektu budowlanego. Istotne i nieistotne odstępstwa Kwestia odstępstw od zatwierdzonego ... WIĘCEJ

  Tematy: projekt budowlany, prawo budowlane, budowa, pozwolenie na budowę
 • Projekt budowlany: co powinien zawierać?

  Projekt budowlany: co powinien zawierać?

  15:52 07.03.2016

  ... zawierać projekt budowlany? Na jakie odstępstwa od projektu budowlanego, w świetle prawa, może pozwolić sobie inwestor? Co w projekcie? Zgodnie z art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane projekt budowlany powinien zawierać obligatoryjnie: projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany ... WIĘCEJ

  Tematy: projekt budowlany, prawo budowlane, budowa, pozwolenie na budowę
 • Pozwolenie na budowę: co może organ administracji budowlanej?

  Pozwolenie na budowę: co może organ administracji budowlanej?

  00:11 27.01.2015

  ... ), kompletność dokumentacji projektowej oraz posiadanie niezbędnych opinii i uzgodnień, a także czy projekt został sprawdzony zgodnie z przepisami ustawy. W przypadku spełnienia wszystkich wymogów ... NSA sąd ten daje prawo organom administracji publicznej do oceny, czy projekt spełnia niektóre ustalenia MPZP. Według sądu organ może odmówić wydania ... WIĘCEJ

  Tematy: pozwolenie na budowę, prawo budowlane, projekt budowlany, administracja budowlana
 • Projekt budowlany jako nośnik utworu architektonicznego

  Projekt budowlany jako nośnik utworu architektonicznego

  00:41 30.01.2014

  ... Projekt budowlany to jeden z najważniejszych nośników, na jakim utrwalane są utwory architektoniczne. Obecnie obowiązujące przepisy prawa budowlanego uzależniają realizację większości projektowanych obiektów od stworzenia projektu budowlanego. Warto zatem wiedzieć, co kryje się pod tym pojęciem. Projekt budowlany składa się z kliku części: Projekt ... WIĘCEJ

  Tematy: projekt architektoniczno-budowlany, projekt architektoniczny, projekt budowlany, utwór architektoniczny
 • Projekty indywidualne vs. Projekty typowe

  Projekty indywidualne vs. Projekty typowe

  12:35 16.10.2013

  ... , za to posługuje się pojęciem projektu obiektu budowlanego przeznaczonego do wielokrotnego zastosowania. Zgodnie z § 4 ust. 3 rozp. proj. bud. projekt taki może być zastosowany jako projekt architektoniczno-budowlany przez projektanta obiektu budowlanego, po przystosowaniu do ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji ... WIĘCEJ

  Tematy: projekty indywidualne, projekty typowe, projekt budowlany, projekt architektoniczny
 • Prawo autorskie a prawo do projektu budowlanego

  Prawo autorskie a prawo do projektu budowlanego

  11:48 07.10.2013

  ... uwagę, iż poza przepisami powołanej ustawy do projektów budowalnych zastosowanie znajdują także przepisy prawa cywilnego (projekt budowlany powstaje na podstawie umowy o dzieło) i prawa administracyjnego (projekt budowlany stanowi podstawę do wydania decyzji administracyjnej jaką jest pozwolenie na budowę). Rozważania dotyczące zakresu ewentualnej ... WIĘCEJ

  Tematy: prawa autorskie, prawa majątkowe, prawa autorskie majątkowe, projekt budowlany

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: