eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plTematy › miejsce opodatkowania
 • Unikanie podwójnego opodatkowania: dochody norweskie a siedziba pracodawcy

  Unikanie podwójnego opodatkowania: dochody norweskie a siedziba pracodawcy

  12:55 27.04.2020

  ... -ie, a na Wyspie Man. Fiskus chciał wyłączności na opodatkowanie dochodów Organ podatkowy, dokonując analizy umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, wysnuł wniosek, że wynagrodzenia pracownika mającego miejsce zamieszkania w Polsce są opodatkowane wyłącznie w Polsce, chyba że pracę wykonuje się na terytorium należącym do państwa sygnatariusza ... WIĘCEJ

  Tematy: system podatkowy, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, podwójne opodatkowanie, opodatkowanie podatkiem dochodowym
 • Zlecenie wykonania usług to jeszcze nie prowadzenie w Polsce firmy

  Zlecenie wykonania usług to jeszcze nie prowadzenie w Polsce firmy

  12:41 27.04.2020

  ... należy wskazać, że dla ujednolicenia stosowanych zasad dotyczących miejsca opodatkowania transakcji podlegających opodatkowaniu definicja „stałego miejsca prowadzenia działalności ... 44 dyrektywy 2006/112/WE „stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej” oznacza dowolne miejsce – inne niż miejsce siedziby działalności gospodarczej podatnika, ... WIĘCEJ

  Tematy: podatnik VAT, podatnik VAT UE, obowiązki podatnika, miejsce świadczenia usług
 • Podatek u źródła a płatność na rzecz zakładu zagranicznej firmy

  Podatek u źródła a płatność na rzecz zakładu zagranicznej firmy

  13:41 10.03.2020

  ... zakład - pod warunkiem, że nic innego nie wynika z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania - rozumie się w szczególności stałą placówkę (np. oddział, przedstawicielstwo, biuro, fabryka), ... od tego zakładu w Polsce, doszłoby wówczas do podwójnego opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez zakład na terytorium Polski. Warunki Niepobieranie przez ... WIĘCEJ

  Tematy: zakład podatkowy, prowadzenie działalności gospodarczej, podatek od firmy, system podatkowy
 • Zagraniczny zakład w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania

  Zagraniczny zakład w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania

  13:33 20.02.2020

  ... opodatkowania (dalej: Konwencja OECD), stanowiącej wzór dla większości umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz w dwustronnych umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska (dalej: umowa UPO), z pewnymi odstępstwami określonymi w polskich ustawach PIT i CIT. Zasada ogólna mówi, że przedsiębiorcy mający miejsce ... WIĘCEJ

  Tematy: zakład podatkowy, prowadzenie działalności gospodarczej, podatek od firmy, system podatkowy
 • Spory w UE w sprawie podwójnego opodatkowania: nowe rozwiązania

  Spory w UE w sprawie podwójnego opodatkowania: nowe rozwiązania

  11:57 18.12.2019

  ... także w pozostałych państwach członkowskich. Kiedy dochodzi do sporu? Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania regulują zasady, gdzie dany dochód powinien zostać opodatkowany albo na jakich zasadach powinny nastąpić odliczenia wynikające z konieczności opodatkowania danego dochodu w dwóch państwach. Nie oznacza to jednak, że np. postępowanie ... WIĘCEJ

  Tematy: prowadzenie działalności gospodarczej, podatek od firmy, system podatkowy, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
 • Jak rozliczyć usługę na nieruchomości w UE świadczoną przez nievatowców?

  Jak rozliczyć usługę na nieruchomości w UE świadczoną przez nievatowców?

  13:32 04.11.2019

  ... gruncie podatku VAT, jeżeli usługa świadczona jest przez nievatowca! Miejsce świadczenia usług, czyli w jakim kraju rozliczany jest podatek VAT? Zgodnie z ogólną zasadą ... nieruchomościami podlega specjalnemu ustaleniu miejsca świadczenia, dla zapewnienia jednolitego opodatkowania takich transakcji przez państwa członkowskie ustawodawca wprowadził ... WIĘCEJ

  Tematy: podatnik VAT, podatnik VAT UE, obowiązki podatnika, miejsce świadczenia usług
 • Transakcje łańcuchowe a odliczenie VAT

  Transakcje łańcuchowe a odliczenie VAT

  10:17 27.05.2019

  W przypadku, gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, uznaje się, że dostawy towarów dokonał każdy z tych podmiotów. Na gruncie przepisów o VAT tego typu transakcja stanowi tzw. transakcję łańcuchową. Transakcje łańcuchowe mogą występować w ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek VAT, podatnik VAT, transakcje trójstronne, obowiązek podatkowy VAT
 • Zwolnienie z VAT a usługi budowlane za granicą

  Zwolnienie z VAT a usługi budowlane za granicą

  13:53 05.04.2019

  ... pkt 2 ustawy, lub których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium Polski. W przypadku świadczenia usług, dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług, istotnym jest ustalenie miejsca ich świadczenia, bowiem od określenia miejsca świadczenia zależeć będzie miejsce ich opodatkowania. Regulacje dotyczące miejsca świadczenia przy ... WIĘCEJ

  Tematy: podatnik VAT, podatnik VAT UE, obowiązki podatnika, miejsce świadczenia usług
 • Świadczenie usług w VAT: zagraniczne wirtualne biuro kontrahenta

  Świadczenie usług w VAT: zagraniczne wirtualne biuro kontrahenta

  13:47 03.04.2019

  ... Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do Dyrektywy 2006/112. Zgodnie z jego treścią stałe miejsce prowadzenia działalności to miejsce, które charakteryzuje się wystarczającą stałością oraz odpowiednią strukturą w zakresie zaplecza personalnego i technicznego, by umożliwić mu odbiór i wykorzystywanie usług ... WIĘCEJ

  Tematy: rejestracja VAT, rejestracja VAT UE, podatnik VAT, podatnik VAT UE
 • Wewnątrzwspólnotowa Transakcja Trójstronna w podatku VAT

  Wewnątrzwspólnotowa Transakcja Trójstronna w podatku VAT

  13:37 08.02.2019

  W obrocie gospodarczym z zagranicą firmy bardzo często biorą udział w tzw. transakcjach łańcuchowych. Co do zasady dotyczy to takich transakcji, gdy pomiędzy sprzedawcą towaru a jego ostatecznym odbiorcą pojawiają się kolejne podmioty występujące m.in. w roli pośrednika. Na tym tle szczególną uwagę należy poświęcić Procedurze uproszczonej w ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek VAT, podatnik VAT, transakcje trójstronne, obowiązek podatkowy VAT
 • Faktura z odwrotnym obciążeniem

  Faktura z odwrotnym obciążeniem

  20:10 16.04.2013 PORADA

  Czy na fakturze za świadczenie usług dla kontrahenta spoza UE ma być napis "odwrotne obciążenie"? Chodzi mi o te nowe przepisy. WIĘCEJ

  Tematy: zasady wystawiania faktur, odwrotne obciążenie, faktura VAT, rok 2013

 

1 2 ... 10

następnabezpłatny program PIT 2019

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: