eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plTematy › fundusze strukturalne
 • Praca przy programie unijnym opodatkowana podatkiem dochodowym

  Praca przy programie unijnym opodatkowana podatkiem dochodowym

  13:25 29.06.2015

  Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 Ustawy PIT wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy (przyznawanej przez rządy państw obcych, organizacje międzynarodowe lub międzynarodowe instytucje finansowe), jeżeli podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy. ... WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienie przedmiotowe, zwolnienia z PIT, zwolnienie przedmiotowe z PIT, przychody podatkowe
 • Duże przedsiębiorstwa z ograniczonymi dotacjami

  Duże przedsiębiorstwa z ograniczonymi dotacjami

  09:24 12.04.2013

  Zgodnie z propozycjami Komisji Europejskiej, po 2014 r. duże przedsiębiorstwa nie będą mogły finansować nowych inwestycji z funduszy strukturalnych. Dodatkowo, na Mazowszu zostaną pozbawione dostępu do ulg podatkowych w Specjalnych Strefach Ekonomicznych czy dotacji z budżetu państwa. Eksperci firmy doradczej Deloitte uważają nowe przepisy ... WIĘCEJ

  Tematy: pomoc publiczna, pomoc publiczna dla przedsiębiorców, pomoc publiczna dla firm, wsparcie dla przedsiębiorstw
 • Fundusze strukturalne UE a odpowiedzialność karna

  Fundusze strukturalne UE a odpowiedzialność karna

  12:07 17.03.2011

  Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie generalnych reguł związanych z odpowiedzialnością karną za dokonanie czynu zabronionego określanego mianem oszustwa dotacyjnego, a będącym spenalizowanym w kodeksie karnym w art. 297 § 1. W ramach opracowania zostaną omówione zasady odpowiedzialności za naruszenia związne ze środkami publicznymi ... WIĘCEJ

  Tematy: fundusze strukturalne, fundusze strukturalne ue, oszustwo dotacyjne, fundusze unijne
 • Projekty unijne: wynagrodzenia a podatek dochodowy

  Projekty unijne: wynagrodzenia a podatek dochodowy

  11:52 29.12.2009

  ... są fundusze strukturalne Unii Europejskiej (zob. pismo Ministra Finansów z 30.08.2006 r. oraz odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów w sprawie opodatkowania wynagrodzeń za pracę finansowaną z funduszy unijnych z dnia 22.08.2008 r.). Powyższe tłumaczono tym, iż w przypadku projektów, w które zaangażowane są fundusze strukturalne, to ... WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienie przedmiotowe, zwolnienia z PIT, zwolnienie przedmiotowe z PIT, przychody podatkowe
 • Samorządy w Polsce a pomoc unijna

  Samorządy w Polsce a pomoc unijna

  11:12 17.09.2009

  ... prywatne, jakie będą finansowane z funduszy strukturalnych. W jakiej wielkości unijne środki strukturalne trafią do samorządów z innych źródeł, na etapie składania wniosków nie ... inwestycje. Problemem jest nadal nie to, czy samorządy wykorzystają maksymalnie fundusze unijne, ale jak je spożytkują i zmniejszą dysproporcje między regionami, powiatami ... WIĘCEJ

  Tematy: fundusze strukturalne, ZPORR, pozyskiwanie funduszy unijnych, pozyskiwanie funduszy i dotacji unijnych
 • Prawa podmiotów ubiegających się o dofinansowanie

  Prawa podmiotów ubiegających się o dofinansowanie

  00:15 02.09.2009

  W związku z przyjęciem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zmianie uległo wiele ustaw, m.in. ustawa o systemie oświaty, o działach administracji rządowej samorządzie województwa, Narodowym Planie Rozwoju, o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (zppr). Szczególnie istotne zmiany ... WIĘCEJ

  Tematy: fundusze strukturalne, Fundusz Spójności, wnioski o dofinansowanie, dofinansowanie realizacji projektu
 • Fundusze strukturalne a Prawo zamówień publicznych

  Fundusze strukturalne a Prawo zamówień publicznych

  13:47 22.10.2008

  Zasadniczym celem stosowania przepisów o zamówieniach publicznych jest wyeliminowanie ryzyka uprzywilejowanego traktowania wykonawców zamówień finansowanych ze środków publicznych, w tym środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. W obecnym okresie programowania Unii Europejskiej, czyli w latach 2007-2013, zrezygnowano z obowiązku ... WIĘCEJ

  Tematy: Prawo Zamówień Publicznych, zamówienia publiczne, wydatkowanie środków publicznych, fundusze strukturalne ue
 • Opodatkowane wynagrodzenie za pracę finansowane przez UE

  Opodatkowane wynagrodzenie za pracę finansowane przez UE

  12:17 08.10.2008

  W odpowiedzi na interpelację posła Damiana Raczkowskiego nr 4674 w zakresie opodatkowania wynagrodzeń za pracę finansowanych z funduszy unijnych, resort finansów potwierdził swoje dotychczasowe stanowisko, zgodnie z którym wynagrodzenia takie należy opodatkować podatkiem dochodowym. Chodzi o zwolnienie zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o ... WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienie przedmiotowe, zwolnienia z PIT, zwolnienie przedmiotowe z PIT, przychody podatkowe
 • Wykorzystanie funduszy unijnych 2007

  Wykorzystanie funduszy unijnych 2007

  12:36 16.03.2008

  Do końca ub.r. polscy beneficjenci otrzymali prawie 70 proc. dostępnych naszemu krajowi funduszy strukturalnych oraz niespełna 40 proc. alokacji Funduszu Spójności. Na wydanie pieniędzy z pierwszej puli Polska ma tylko niespełna rok, z drugiej - jeszcze prawie trzy lata. Nad raportem o wykorzystaniu środków unijnych dyskutowano w parlamencie. W ... WIĘCEJ

  Tematy: fundusze unijne, wykorzystanie funduszy europejskich, środki z UE, dotacje unijne
 • Wynagrodzenie współfinansowane z UE a PIT

  Wynagrodzenie współfinansowane z UE a PIT

  13:13 01.02.2008

  Aby móc skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, muszą być spełnione łącznie warunki zawarte w tym przepisie. Jednym z nich jest finansowanie wynagrodzenia ze środków pochodzących z bezzwrotnej pomocy. W omawianej sprawie natomiast podatnik uzyskuje dochody ze środków ... WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienie przedmiotowe, zwolnienia z PIT, zwolnienie przedmiotowe z PIT, przychody podatkowe

 

1 2 ... 4

następnabezpłatny program PIT 2019

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: