eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › administracja publiczna
 • Wynagrodzenia w administracji rządowej w 2017 roku

  Wynagrodzenia w administracji rządowej w 2017 roku

  00:36 03.06.2018

  Poniżej prezentujemy zarobki osób zatrudnionych w instytucjach rządowych. Artykuł został napisany w oparciu o raport: Wynagrodzenia w administracji publicznej w 2017 roku. Powstał on na bazie danych o wynagrodzeniach 5 554 osób zatrudnionych w administracji publicznej, z czego 1 564 pracowało na szczeblu rządowym. Mediana wynagrodzeń w ... WIĘCEJ

  Tematy: wynagrodzenia w administracji publicznej, wynagrodzenia w administracji rządowej, wynagrodzenia w administracji, administracja publiczna
 • Wynagrodzenia w administracji publicznej w 2017 roku

  Wynagrodzenia w administracji publicznej w 2017 roku

  00:21 29.04.2018

  Mediana wynagrodzeń w administracji publicznej w 2017 roku wyniosła 3 450 PLN brutto. Zarobki połowy badanych osób mieściły się w przedziale od 2 750 do 4 560 PLN. W raporcie uwzględniliśmy 4 grupy pracowników administracji publicznej tj.: szczebel rządowy, samorządowy, wymiar sprawiedliwości oraz służby mundurowe. Najwyższe wynagrodzenia ... WIĘCEJ

  Tematy: wynagrodzenia w administracji publicznej, wynagrodzenia w administracji, administracja publiczna, wynagrodzenia
 • Nadanie pisma w urzędzie pocztowym a zachowanie ustawowego terminu

  Nadanie pisma w urzędzie pocztowym a zachowanie ustawowego terminu

  00:30 01.12.2017

  Kiedy tak naprawdę upływa termin złożenia pisma w sądzie/urzędzie? Czy liczy się data nadania przesyłki na poczcie, czy data wpływu do urzędu? Ustawy regulujące postępowanie przed organami państwa np. sądem wskazują w jakim czasie dokonać określonej czynności. Zazwyczaj są to terminy 7, 14, 30 dniowe. Należy pamiętać, że jeżeli np. pismo z sądu ... WIĘCEJ

  Tematy: doręczenie pisma, wniesienie pisma, pismo, administracja publiczna
 • Postępowanie administracyjne: kto rozpatrzy zwróconą sprawę?

  Postępowanie administracyjne: kto rozpatrzy zwróconą sprawę?

  00:48 05.09.2016

  W jakich okolicznościach pracownik organu administracji podlegać będzie wyłączeniu od udziału w postępowaniu? Zgodnie z art. 24 kodeksu postępowania administracyjnego pracownik organu administracji publicznej podlega wyłączeniu od udziału w postępowaniu w sprawie jeżeli jest stroną albo pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że ... WIĘCEJ

  Tematy: postępowanie administracyjne, administracja publiczna, decyzja administracyjna
 • Administracja publiczna: co robić gdy postępowanie się przeciąga? Cz. 2

  Administracja publiczna: co robić gdy postępowanie się przeciąga? Cz. 2

  09:55 09.08.2016

  W poprzedniej części poradnika omówiona została obowiązująca powszechnie zasada rozpatrywania spraw bez zbędnej zwłoki, terminy, jakie obowiązują urzędników przy załatwianiu spraw oraz obowiązek informowania stron o zwłoce. Kiedy przyczyna jest niezależna od organu? Jeśli organowi nie uda się zakończyć postępowania w przewidzianym przez ustawę ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność urzędnika, urzędy, kodeks postępowania administracyjnego, postępowanie administracyjne
 • Administracja publiczna: co robić gdy postępowanie się przeciąga? Cz. 1

  Administracja publiczna: co robić gdy postępowanie się przeciąga? Cz. 1

  12:50 08.08.2016

  Zgodnie z prawem organ powinien rozpatrywać sprawy bez zbędnej zwłoki. Co więcej, o każdym przypadku nierozpatrzenia sprawy w przysługującym na to terminie musi powiadomić strony postępowania – podając przy tym przyczyny zwłoki oraz nowy termin załatwienia sprawy. W jakich okolicznościach zatem można mówić o przedłużaniu postępowania i jakie kroki ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność urzędnika, urzędy, kodeks postępowania administracyjnego, postępowanie administracyjne
 • Postępowanie administracyjne: strony muszą znać termin przesłuchania świadków

  Postępowanie administracyjne: strony muszą znać termin przesłuchania świadków

  11:01 22.07.2016

  Jeśli organ nie zawiadomi strony o miejscu i terminie przesłuchiwania świadków, stanowi to przesłankę do wznowienia postępowania. Zgodnie z art. 79. kodeksu postępowania administracyjnego strona powinna być zawiadomiona o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu ze świadków, biegłych lub oględzin przynajmniej na siedem dni przed terminem. Strona ... WIĘCEJ

  Tematy: postępowanie administracyjne, przesłuchanie świadków, administracja publiczna, kodeks postępowania administracyjnego
 • Decyzja administracyjna: kiedy może zostać sprostowana?

  Decyzja administracyjna: kiedy może zostać sprostowana?

  17:28 15.07.2016

  Strona postępowania otrzymała decyzję zawierającą błędy – które spośród nich mogą zostać sprostowane przez organ administracji publicznej? Zgodnie z art. 107 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego decyzja administracyjna powinna zawierać: oznaczenie organu administracji publicznej, datę wydania, oznaczenie strony lub stron, powołanie podstawy ... WIĘCEJ

  Tematy: decyzja administracyjna, wadliwa decyzja administracyjna, administracja publiczna, decyzje administracyjne
 • Czy na umowie na zastępstwo należy się podwyżka?

  Czy na umowie na zastępstwo należy się podwyżka?

  09:52 03.06.2016 PORADA

  Witam Od stycznia w administracji publicznej wprowadzono podwyżki. Do maja pracowałam na umowę na zastępstwo, a od maja pracuję dalej na umowę na czas określony. Nasz finansowiec twierdzi, że podwyżka należy mi się dopiero od maja, natomiast nie należy mi się wyrównanie podwyżki ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa na zastępstwo, administracja publiczna, wysokość wynagrodzenia, dyskryminacja w miejscu pracy
 • Płacenie telefonem już w urzędach

  Płacenie telefonem już w urzędach

  15:30 27.05.2016

  Dobre wieści dla petentów. W wybranych urzędach na terenie naszego kraju już wkrótce ruszy pilotażowy program, dzięki któremu niezbędne opłaty uiszczać będzie można przy użyciu smartfona. To efekt współpracy między Krajową Izbą Rozliczeniową, administracją publiczną oraz spółką Polski Standard Płatności. Czyżby era kolejek do okienka kasowego ... WIĘCEJ

  Tematy: Webpos Paybynet, płatności telefonem, płatności mobilne, administracja publiczna
 • NIK alarmuje: administracja publiczna nie chroni naszych danych

  NIK alarmuje: administracja publiczna nie chroni naszych danych

  13:22 20.05.2016

  Alarmujące wieści przynoszą rezultaty kontroli, którą NIK przeprowadził w instytucjach administracji państwowej i placówkach medycznych. Okazuje się bowiem, że ochrona danych nie jest, delikatnie rzecz biorąc, najmocniejszą stroną skontrolowanych podmiotów. Panuje chaos, brak jest formalnych systemów bezpieczeństwa informacji, a środki wydatkowane ... WIĘCEJ

  Tematy: ochrona danych osobowych, administracja publiczna, kontrola NIK, dane pacjenta
 • Kto nie może być członkiem KIO?

  Kto nie może być członkiem KIO?

  21:42 26.10.2015 PORADA

  Dzień dobry, kto nie może zostać członkiem KIO? Pozdrawiam WIĘCEJ

  Tematy: Krajowa Izba Odwoławcza, KIO, członkostwo w KIO, zamówienia publiczne
 • Wspólnota mieszkaniowa a podział

  Wspólnota mieszkaniowa a podział

  12:25 22.01.2014 PORADA

  Czy istnieje możliwość podziału wspólnoty na dwie mniejsze? Chodzi tu o blok 2-klatkowy. Czy każda klatka może być odrębną wspólnotą? WIĘCEJ

  Tematy: wspólnota mieszkaniowa, administracja publiczna, zarządzanie wspólnotą mieszkaniową
 • Zwiększenie zakresu obowiązków i brak podwyżki

  Zwiększenie zakresu obowiązków i brak podwyżki

  14:04 20.11.2013 PORADA

  Witam, jestem pracownikiem w administracji samorządowej na stanowisku referenta. Aktualnie pracuję 4,5 roku i pomimo posiadanych odpowiednich kwalifikacji wójt, ze względów finansowych, nie awansuje mnie na wyższe stanowisko. Ostatnio dowiedziałam się, iż mój współpracownik za rok ... WIĘCEJ

  Tematy: administracja publiczna, kwalifikacje pracownika, referent, stanowisko pracy
 • Jedno stanowisko 2 różne płace i zakresy czynności

  Jedno stanowisko 2 różne płace i zakresy czynności

  10:50 18.03.2013 PORADA

  Po dużych zwolnieniach, Urząd utworzył nowe stanowisko na które zostaliśmy przeniesieni z kolegą (po 1/2 etatu). Jak się z czasem okazało w umowie mamy to samo stanowisko, 2 różne zakresy czynności, 2 różne wynagrodzenia. Dodatkowo osoba bez wykształcenia wyższego jest "Inspektorem ... WIĘCEJ

  Tematy: stanowisko pracy, zakres obowiązków pracownika, dyskryminacja w miejscu pracy, kwalifikacje pracownika
 • Dlaczego ZUS nie potwierdza otrzymania dokumentów?

  Dlaczego ZUS nie potwierdza otrzymania dokumentów?

  22:52 07.01.2013 PORADA

  Po kilku interwencjach po 3-ch miesiącach od daty złożenia wniosku o emeryturę, Otrzymałam pismo informujące mnie o przesłanie koniecznych dokumentów. Dokumenty wysłałam listem rejestrowanym 26-listopada ub. roku. Po kilku tygodniach od daty wysłania dokumentów wysłałam pocztą ... WIĘCEJ

  Tematy: administracja publiczna, administracja państwowa, postępowanie administracyjne, decyzja administracyjna
 • Jaki jest termin - w świetle prawa administracyjnego - odpowiedzieć przez ZUS na wniosek o emeryturę

  Jaki jest termin - w świetle prawa administracyjnego - odpowiedzieć przez ZUS na wniosek o emeryturę

  00:27 17.11.2012 PORADA

  witam wszystkich zainteresowanych moim pytaniem. Kiedy ZUS w Polsce ma obowiązek poinformować klienta o otrzymaniu i dalszym postępowaniu  w sprawie wniosku o świadczenia emerytalne?  Wniosek wysłany do ZUS w sierpniu br. i po kilkakrotnych prośbach emailem  wreszcie otrzymałam ... WIĘCEJ

  Tematy: administracja publiczna, administracja państwowa, postępowanie administracyjne, decyzja administracyjna
 • Czy mogę nadzorować prace budowlane dla Wspólnot Mieszkaniowych?

  Czy mogę nadzorować prace budowlane dla Wspólnot Mieszkaniowych?

  19:44 04.11.2012 PORADA

  Czy mogę nadzorować jako inspektor nadzoru prace budowlane dla Wspólnot Mieszkaniowych, gdy jestem zatrudniony w administracji państwowej na tym samym stanowisku. Tomek WIĘCEJ

  Tematy: nadzór budowlany, inspektor nadzoru budowlanego, roboty budowlane, wspólnota mieszkaniowa

 

1 2 ... 8

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: