eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plTematy › administracja publiczna
 • Praktyki studenckie

  Praktyki studenckie

  10:59 17.03.2020 PORADA

  Witam, studiuję na kierunku administracja i muszę odbyć praktyki studenckie związane z moim kierunkiem studiów. W związku z tym chciałabym się dowiedzieć czy Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne zalicza się do administracji publicznej i czy będzie to odpowiednie miejsce do odbycia ... WIĘCEJ

  Tematy: praktyki studenckie, student, administracja publiczna, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne
 • Sektor publiczny w końcu w nowoczesnych biurach?

  Sektor publiczny w końcu w nowoczesnych biurach?

  14:50 27.09.2019

  Wprawdzie wśród najemców obecnych na warszawskim rynku biurowym wciąż dominują przedstawiciele bankowości, usług finansowych i ubezpieczeń, to jednak coraz bardziej zaznacza się również obecność sektora publicznego. - Instytucje publiczne w ostatnim czasie wykazują zauważalnie większe zainteresowanie wynajmem powierzchni w nowoczesnych biurowcach, ... WIĘCEJ

  Tematy: powierzchnie biurowe, biura, środowisko pracy, administracja publiczna
 • Administracja publiczna chce nowych biur

  Administracja publiczna chce nowych biur

  00:45 24.09.2019

  ... Państwa lub samorządu może nie tylko generować bieżące oszczędności, ale i dodatkowo być zasilony ewentualnym przychodem ze sprzedaży starszych budynków deweloperom. Administracja publiczna może w istotny sposób podtrzymać potencjał popytowy na powierzchnie biurowe, zarówno w Warszawie jak i miastach regionalnych, szczególnie jeśli urzędy centralne ... WIĘCEJ

  Tematy: powierzchnie biurowe, biura, środowisko pracy, administracja publiczna
 • Wynagrodzenia w administracji rządowej w 2017 roku

  Wynagrodzenia w administracji rządowej w 2017 roku

  00:36 03.06.2018

  Poniżej prezentujemy zarobki osób zatrudnionych w instytucjach rządowych. Artykuł został napisany w oparciu o raport: Wynagrodzenia w administracji publicznej w 2017 roku. Powstał on na bazie danych o wynagrodzeniach 5 554 osób zatrudnionych w administracji publicznej, z czego 1 564 pracowało na szczeblu rządowym. Mediana wynagrodzeń w ... WIĘCEJ

  Tematy: wynagrodzenia w administracji publicznej, wynagrodzenia w administracji rządowej, wynagrodzenia w administracji, administracja publiczna
 • Wynagrodzenia w administracji publicznej w 2017 roku

  Wynagrodzenia w administracji publicznej w 2017 roku

  00:21 29.04.2018

  Mediana wynagrodzeń w administracji publicznej w 2017 roku wyniosła 3 450 PLN brutto. Zarobki połowy badanych osób mieściły się w przedziale od 2 750 do 4 560 PLN. W raporcie uwzględniliśmy 4 grupy pracowników administracji publicznej tj.: szczebel rządowy, samorządowy, wymiar sprawiedliwości oraz służby mundurowe. Najwyższe wynagrodzenia ... WIĘCEJ

  Tematy: wynagrodzenia w administracji publicznej, wynagrodzenia w administracji, administracja publiczna, wynagrodzenia
 • Nadanie pisma w urzędzie pocztowym a zachowanie ustawowego terminu

  Nadanie pisma w urzędzie pocztowym a zachowanie ustawowego terminu

  00:30 01.12.2017

  Kiedy tak naprawdę upływa termin złożenia pisma w sądzie/urzędzie? Czy liczy się data nadania przesyłki na poczcie, czy data wpływu do urzędu? Ustawy regulujące postępowanie przed organami państwa np. sądem wskazują w jakim czasie dokonać określonej czynności. Zazwyczaj są to terminy 7, 14, 30 dniowe. Należy pamiętać, że jeżeli np. pismo z sądu ... WIĘCEJ

  Tematy: doręczenie pisma, wniesienie pisma, pismo, administracja publiczna
 • Postępowanie administracyjne: kto rozpatrzy zwróconą sprawę?

  Postępowanie administracyjne: kto rozpatrzy zwróconą sprawę?

  00:48 05.09.2016

  W jakich okolicznościach pracownik organu administracji podlegać będzie wyłączeniu od udziału w postępowaniu? Zgodnie z art. 24 kodeksu postępowania administracyjnego pracownik organu administracji publicznej podlega wyłączeniu od udziału w postępowaniu w sprawie jeżeli jest stroną albo pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że ... WIĘCEJ

  Tematy: postępowanie administracyjne, administracja publiczna, decyzja administracyjna
 • Administracja publiczna: co robić gdy postępowanie się przeciąga? Cz. 2

  Administracja publiczna: co robić gdy postępowanie się przeciąga? Cz. 2

  09:55 09.08.2016

  W poprzedniej części poradnika omówiona została obowiązująca powszechnie zasada rozpatrywania spraw bez zbędnej zwłoki, terminy, jakie obowiązują urzędników przy załatwianiu spraw oraz obowiązek informowania stron o zwłoce. Kiedy przyczyna jest niezależna od organu? Jeśli organowi nie uda się zakończyć postępowania w przewidzianym przez ustawę ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność urzędnika, urzędy, kodeks postępowania administracyjnego, postępowanie administracyjne
 • Administracja publiczna: co robić gdy postępowanie się przeciąga? Cz. 1

  Administracja publiczna: co robić gdy postępowanie się przeciąga? Cz. 1

  12:50 08.08.2016

  Zgodnie z prawem organ powinien rozpatrywać sprawy bez zbędnej zwłoki. Co więcej, o każdym przypadku nierozpatrzenia sprawy w przysługującym na to terminie musi powiadomić strony postępowania – podając przy tym przyczyny zwłoki oraz nowy termin załatwienia sprawy. W jakich okolicznościach zatem można mówić o przedłużaniu postępowania i jakie kroki ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność urzędnika, urzędy, kodeks postępowania administracyjnego, postępowanie administracyjne
 • Postępowanie administracyjne: strony muszą znać termin przesłuchania świadków

  Postępowanie administracyjne: strony muszą znać termin przesłuchania świadków

  11:01 22.07.2016

  Jeśli organ nie zawiadomi strony o miejscu i terminie przesłuchiwania świadków, stanowi to przesłankę do wznowienia postępowania. Zgodnie z art. 79. kodeksu postępowania administracyjnego strona powinna być zawiadomiona o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu ze świadków, biegłych lub oględzin przynajmniej na siedem dni przed terminem. Strona ... WIĘCEJ

  Tematy: postępowanie administracyjne, przesłuchanie świadków, administracja publiczna, kodeks postępowania administracyjnego
 • Decyzja administracyjna: kiedy może zostać sprostowana?

  Decyzja administracyjna: kiedy może zostać sprostowana?

  17:28 15.07.2016

  Strona postępowania otrzymała decyzję zawierającą błędy – które spośród nich mogą zostać sprostowane przez organ administracji publicznej? Zgodnie z art. 107 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego decyzja administracyjna powinna zawierać: oznaczenie organu administracji publicznej, datę wydania, oznaczenie strony lub stron, powołanie podstawy ... WIĘCEJ

  Tematy: decyzja administracyjna, wadliwa decyzja administracyjna, administracja publiczna, decyzje administracyjne
 • Czy na umowie na zastępstwo należy się podwyżka?

  Czy na umowie na zastępstwo należy się podwyżka?

  09:52 03.06.2016 PORADA

  Witam Od stycznia w administracji publicznej wprowadzono podwyżki. Do maja pracowałam na umowę na zastępstwo, a od maja pracuję dalej na umowę na czas określony. Nasz finansowiec twierdzi, że podwyżka należy mi się dopiero od maja, natomiast nie należy mi się wyrównanie podwyżki ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa na zastępstwo, administracja publiczna, wysokość wynagrodzenia, dyskryminacja w miejscu pracy
 • Kto nie może być członkiem KIO?

  Kto nie może być członkiem KIO?

  21:42 26.10.2015 PORADA

  Dzień dobry, kto nie może zostać członkiem KIO? Pozdrawiam WIĘCEJ

  Tematy: Krajowa Izba Odwoławcza, KIO, członkostwo w KIO, zamówienia publiczne
 • Wspólnota mieszkaniowa a podział

  Wspólnota mieszkaniowa a podział

  12:25 22.01.2014 PORADA

  Czy istnieje możliwość podziału wspólnoty na dwie mniejsze? Chodzi tu o blok 2-klatkowy. Czy każda klatka może być odrębną wspólnotą? WIĘCEJ

  Tematy: wspólnota mieszkaniowa, administracja publiczna, zarządzanie wspólnotą mieszkaniową
 • Zwiększenie zakresu obowiązków i brak podwyżki

  Zwiększenie zakresu obowiązków i brak podwyżki

  14:04 20.11.2013 PORADA

  Witam, jestem pracownikiem w administracji samorządowej na stanowisku referenta. Aktualnie pracuję 4,5 roku i pomimo posiadanych odpowiednich kwalifikacji wójt, ze względów finansowych, nie awansuje mnie na wyższe stanowisko. Ostatnio dowiedziałam się, iż mój współpracownik za rok ... WIĘCEJ

  Tematy: administracja publiczna, kwalifikacje pracownika, referent, stanowisko pracy
 • Jedno stanowisko 2 różne płace i zakresy czynności

  Jedno stanowisko 2 różne płace i zakresy czynności

  10:50 18.03.2013 PORADA

  Po dużych zwolnieniach, Urząd utworzył nowe stanowisko na które zostaliśmy przeniesieni z kolegą (po 1/2 etatu). Jak się z czasem okazało w umowie mamy to samo stanowisko, 2 różne zakresy czynności, 2 różne wynagrodzenia. Dodatkowo osoba bez wykształcenia wyższego jest "Inspektorem ... WIĘCEJ

  Tematy: stanowisko pracy, zakres obowiązków pracownika, dyskryminacja w miejscu pracy, kwalifikacje pracownika
 • Dlaczego ZUS nie potwierdza otrzymania dokumentów?

  Dlaczego ZUS nie potwierdza otrzymania dokumentów?

  22:52 07.01.2013 PORADA

  Po kilku interwencjach po 3-ch miesiącach od daty złożenia wniosku o emeryturę, Otrzymałam pismo informujące mnie o przesłanie koniecznych dokumentów. Dokumenty wysłałam listem rejestrowanym 26-listopada ub. roku. Po kilku tygodniach od daty wysłania dokumentów wysłałam pocztą ... WIĘCEJ

  Tematy: administracja publiczna, administracja państwowa, postępowanie administracyjne, decyzja administracyjna
 • Jaki jest termin - w świetle prawa administracyjnego - odpowiedzieć przez ZUS na wniosek o emeryturę

  Jaki jest termin - w świetle prawa administracyjnego - odpowiedzieć przez ZUS na wniosek o emeryturę

  00:27 17.11.2012 PORADA

  witam wszystkich zainteresowanych moim pytaniem. Kiedy ZUS w Polsce ma obowiązek poinformować klienta o otrzymaniu i dalszym postępowaniu  w sprawie wniosku o świadczenia emerytalne?  Wniosek wysłany do ZUS w sierpniu br. i po kilkakrotnych prośbach emailem  wreszcie otrzymałam ... WIĘCEJ

  Tematy: administracja publiczna, administracja państwowa, postępowanie administracyjne, decyzja administracyjna
 • Czy mogę nadzorować prace budowlane dla Wspólnot Mieszkaniowych?

  Czy mogę nadzorować prace budowlane dla Wspólnot Mieszkaniowych?

  19:44 04.11.2012 PORADA

  Czy mogę nadzorować jako inspektor nadzoru prace budowlane dla Wspólnot Mieszkaniowych, gdy jestem zatrudniony w administracji państwowej na tym samym stanowisku. Tomek WIĘCEJ

  Tematy: nadzór budowlany, inspektor nadzoru budowlanego, roboty budowlane, wspólnota mieszkaniowa

 

1 2 ... 8

następnabezpłatny program PIT 2019

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: