eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Unia Europejska w prasie I 2005

Unia Europejska w prasie I 2005

2005-02-17 00:19

Unia Europejska w prasie I 2005

© fot. mat. prasowe

W okresie od 1. do 31. stycznia 2005 r. Telefoniczna Agencja Informacyjna Sp. z o.o. prowadziła analizę artykułów prasowych pod kątem zagadnień związanych z gospodarczymi aspektami Unii Europejskiej. Szczególną uwagę zwrócono na fundusze strukturalne i programy unijne funkcjonujące w Polsce oraz na zagadnienia prawne związane z ich wykorzystaniem. Monitoringiem objęte zostały publikacje prasowe zamieszczone w gazetach o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym.
W analizowanym okresie ukazało się 238 publikacji dotyczących powyższej tematyki. Z czego 89 publikacji poświęconych było funduszom strukturalnym, 65 dotyczyło konkretnych programów prowadzonych w ramach tychże funduszy, w 17 artykułach poruszono temat dopłat bezpośrednich dla rolników, a tylko 5 poświęconych było kwestiom prawnym.

fot. mat. prasowe


Przekazy prasowe poświęcone funduszom strukturalnym dotyczyły głównie: planów wydatkowania i sprawozdań z realizacji finansowanych inwestycji (24 publikacje).

W 11 artykułach udzielano porad, jak starać się o fundusze, 9 publikacji ogólnie omawiało zagadnienia związane z funduszami, a 3 artykuły poświęcone były szkoleniom z tego zakresu. W pozostałych publikacjach omawiano szczegółowe zagadnienia związane z poszczególnymi funduszami. Ich tematyka podsumowana została w poniższym zestawieniu.

Fundusze strukturalne wymienione w publikacjach - Liczba publikacji
- Europejski Fundusz Społeczny - 10
- PHARE - 10
- SAPARD - 10
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionu - 7
- ISPA - 3
- Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - 1
- Europejski Fundusz Spójności - 1

Natomiast przekazy prasowe poświęcone programom unijnym dotyczyły następujących programów:

Nazwa programu - Liczba publikacji
- Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionów - 20
- Mikro przedsiębiorstwa - 4
- EQUAL -3
- Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw - 3
- Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacji i Rozwoju Obszarów Wiejskich - 2
- Promocja przedsiębiorczości - 2
- Fundusz Małych Projektów - 1
- INTERREG - 1
- Miasto mieszkańcom-mieszkańcy miastu - 1
- MŁODY ROLNIK - 1
- Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich - 1

Ponadto o programach unijnych pisano również w kontekście: planów ich wykorzystania (17 publikacji), szkoleń (5 publikacji) oraz porad (4 publikacje).

Artykuły poświęcone gospodarczym aspektom Unii Europejskiej publikowane były w gazetach o zasięgu regionalnym (145 informacji) i ogólnopolskim (93 informacje).

Wśród gazet ogólnopolskich najczęściej tematykę unijną podejmowała Rzeczpospolita (25 publikacji), Puls Biznesu (19 publikacji), ogólnopolskie wydanie Gazety Wyborczej (14 publikacji) i Gazeta Prawna (14 publikacji). Szczegółowe zestawienie znajduje się poniżej.

Tytuł - Liczba publikacji
- Rzeczpospolita - 25
- Puls Biznesu - 19
- Gazeta Prawna - 14
- Gazeta Wyborcza - cz. ogólnopolska - 14
- Trybuna - 3
- Życie - 3
- Gazeta Podatkowa - 2
- Nasz Rynek Kapitałowy - 2
- Polska Gazeta Transportowa - 2
- Businessman - 1
- Dziś Przegląd Społeczny - 1
- Fakt - 1
- Gazeta Samorządu i Administracji - 1
- Gazeta Ubezpieczeniowa - 1
- Najwyższy Czas - 1
- Newsweek - 1
- Parkiet Gazeta Giełdy - 1
- Super Express - 1

Natomiast w gazetach o zasięgu regionalnym gospodarcze aspekty Unii Europejskiej najczęściej poruszane były w województwie Śląskim (18 informacji) i województwie Zachodniopomorskim (17 informacji). Szczegółowe zestawienie publikacji w poszczególnych województwach znajduje się w poniżej.

Województwo - Liczba publikacji
- Śląskie - 18
- Zachodniopomorskie - 17
- Dolnośląskie - 12
- Podlaskie - 12
- Pomorskie - 11
- Kujawsko-Pomorskie - 11
- Świętokrzyskie - 10
- Lubelskie - 10
- Podkarpackie - 9
- Mazowieckie - 9
- Małopolskie - 8
- Łódzkie - 5
- Lubuskie - 4
- Wielkopolskie - 4
- Warmińsko-Mazurskie - 4
- Opolskie - 1

Wśród gazet regionalnych tematykę tę najczęściej podejmowały: Słowo Polskie Gazeta Wrocławska (dolnośląskie) - 12 publikacji, Dziennik Zachodni (śląskie) - 10 publikacji, Gazeta Współczesna (podlaskie), Głos Koszaliński (zachodniopomorskie) i Życie Warszawy (mazowieckie) – po 6 publikacji oraz Dziennik Polski (małopolskie), Echo Dnia (świętokrzyskie), Gazeta Pomorska (kujawsko-pomorskie), Głos Pomorza (zachodniopomorskie) i Nowiny (Rzeszów) (podkarpackie) - po 5 publikacji.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

bezpłatny program PIT 2019

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: