eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaPrzemysł › Hutnictwo czeka fala zwolnień?

Hutnictwo czeka fala zwolnień?

2009-03-10 14:03


Jak dodaje Krzyształowski, w tym roku restrukturyzacja zatrudnienia dotyczyć będzie głównie sfery administracyjno-biurowej.

W sferze produkcyjnej zatrudnienie jest prawie optymalne.

W ramach całej grupy ArcelorMittal przewidywane zwolnienia dotyczyć będą około 9 000 osób pracujących w administracji.

Spółka ArcelorMittal Poland podała liczbę 980 osób, ale licząc wszystkie firmy spod znaku ArcelorMittal - w sumie będzie to 1 250 pracowników. W ArcelorMittal Poland jest obecnie zatrudnionych blisko 11 800 osób. W końcu grudnia ub.r. ArcelorMittal Poland zatrudniał 10 720 osób.

W styczniu do firmy włączono Hutę Królewską i Walcownię Blach Grubych Batory w Chorzowie, co zwiększyło zatrudnienie w spółce. Nowym pracownikom przysługują osłony socjalne koncernu.

Co proponuje pracodawca zwalnianym pracownikom? Zakłada się, że w pierwszej kolejności zwalniani będą pracownicy posiadający lub nabywający uprawnienia do emerytur lub świadczeń przedemerytalnych oraz pracownicy, którzy nabędą takie uprawnienia w okresie do 24 miesięcy.

Rozwiązanie umowy o pracę może następować wtedy z wypłatą odprawy w wysokości uzgodnionej między pracodawcą a pracownikiem.

- Od pierwszego stycznia tego roku proponujemy pracownikom program odejść pracowniczych - mówi Krzyształowski. - Jeśli pracownik zdecyduje się na odejście z firmy w styczniu, otrzyma odprawę w wysokości 99 tys. złotych. Pracownik decydujący się na odejście w lutym otrzyma 88 tys. złotych, natomiast w marcu 78 tys. złotych. Z kolei w kwietniu będzie to kwota 72 tys. złotych.

Nadal w spółce obowiązuje program osłonowy i tzw. program 24, umożliwiający odejście pracownikom 24 miesiące przed emeryturą. Pracownicy otrzymują w tym czasie pełne wynagrodzenie. Rzecznik nie zgadza się też z opinią związkowców, że spółka pozbywa się najlepszych fachowców.

Jak zapewnia Krzyształowski, pracownicy, którzy są niezbędni do normalnego funkcjonowania firmy, nie otrzymają zgody na odejście.

Pokażcie nam plan

W opinii zarządu ArcelorMittal Poland, spółka jest przygotowana do redukcji zatrudnienia. Inaczej widzą problem związkowcy.

- Kwestia emerytur i świadczeń przedemerytalnych jest wyjaśniona - przyznaje Goiński. - W sytuacji dobrowolnych odejść pracodawca proponuje odprawy. Z jednej strony odprawy są korzystne dla pracowników, ale to nie rozwiązuje problemu. W naszej ocenie zarząd nie ma jasno określonego programu dalszej redukcji zatrudnienia.

Dlatego też związki zawodowe działające w ArcelorMittal Poland SA przedstawiły wspólne stanowisko, odnosząc się do planu zatrudnienia i szkoleń na rok 2009 przedstawionego przez pracodawcę. W opinii związkowców w przedstawionym projekcie planu zatrudnienia pracodawca nie określił nawet poziomu zatrudnienia pracowników w ArcelorMittal Poland SA na koniec 2009 roku, a zatem nie jest spełniony podstawowy warunek, aby przesłany dokument można było uznać za jakikolwiek plan zatrudnienia na 2009 rok.

Zdaniem związkowców, działania pracodawcy pozostają w sprzeczności z zapisami Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników przemysłu hutniczego oraz zapisami Pakietu Socjalnego.

Związkowcy żądają przedstawienia kompletnego programu restrukturyzacji organizacyjnej ArcelorMittal Poland SA.

oprac. : Nowy Przemysł

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: