eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Koniunktura gospodarcza wg MŚP II poł. 2019

Koniunktura gospodarcza wg MŚP II poł. 2019

2019-09-12 10:42

Koniunktura gospodarcza wg MŚP II poł. 2019

Nastroje przedsiębiorców ulegają pogorszeniu © aleksicze - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (5)

Nastroje przedstawicieli sektora małych i średnich przedsiębiorstw ulegają pogorszeniu. Najnowszy odczyt Busometru, cyklicznego badania publikowanego przez Związek Pracodawców Polskich, wskazuje obecnie 48,8 pkt., a więc o niemal 7 pkt proc. mniej niż w poprzednim półroczu. Obecnie jedynie 8% ankietowanych jest zdania, że koniunktura gospodarcza w naszym kraju zdecydowanie się poprawi. Niepokojąco przedstawiają się również dane odnośnie inwestycji - 35,4 pkt to najniższy wynik od 2011 roku, a więc w całej historii badania.
Na wstępie warto przypomnieć, że od trzech edycji badanie przeprowadzane jest na Ogólnopolskim Panelu Badawczym Ariadna, a nie - jak wcześniej - na bazie ZPP. Struktura próby pod względem wielkości badanych firm nie uległa zmianie, zmieniła się natomiast struktura demograficzna respondentów.

Jak wynika z badania, obecnie największe obawy względem sytuacji gospodarczej w najbliższym półroczu formułują usługodawcy, w których przypadku wartość wskaźnika osiąga zaledwie 45,8 pkt. Znacznie większy optymizm towarzyszy reprezentantom sektora produkcyjnego oraz handlowego, wskazania dla tych branż sięgają odpowiednio 56,9 pkt i 50,7 pkt.

I to właśnie m.in. komponent „koniunktura gospodarcza” wpłynął na ogólną wartość Indeksu Busometr, który aktualnie uplasował się na poziomie 49 pkt. Zaobserwować można spadek w porównaniu do poprzedniego półrocza (wówczas wartość komponentu wyniosła 55,2 pkt). 31% przedsiębiorców spodziewa się pogorszenia sytuacji gospodarczej. 42% zakłada, że nie wystąpią istotne zmiany. Pozostali (27%) uważa, że nastąpi poprawa.

fot. mat. prasowe

Busometr – Indeks Nastrojów Gospodarczych MSP

Busometr jest wskaźnikiem pokazującym stopień optymizmu małych i średnich przedsiębiorców oraz ich planowane działania w perspektywie najbliższych dwóch kwartałów.


fot. mat. prasowe

Komponent „Koniunktura gospodarcza”

O zdecydowanym polepszeniu się koniunktury gospodarczej jest przekonanych 8% respondentów.


- Mogą – ale nie muszą – to być pierwsze symptomy pogarszania się koniunktury – twierdzi Cezary Kaźmierczak, prezes ZPP – Oczekiwanie, że koniunktura gospodarcza ulegnie pewnemu pogorszeniu jest naturalne po okresie boomu, zwłaszcza że odczyty nastrojów u naszych zachodnich sąsiadów są coraz gorsze. Podkreślam jednak, że 69% przedsiębiorców twierdzi, że sytuacja gospodarcze nie zmieni się istotnie, albo wręcz się poprawi. Trudno zatem mówić o wyjątkowo minorowych nastrojach.

Bez względu na wielkość, region, sektor oraz staż przedsiębiorstwa na rynku nastroje przedsiębiorców w obszarze badanym przez komponent „rynek pracy” kształtują się na optymistycznym poziomie (57,1 pkt). W przypadku „płac” barometr wyniósł 58 pkt., przy czym 25% przedsiębiorców deklaruje zwiększenie wynagrodzenia. W zakresie „zatrudnienia” 22% ankietowanych planuje jego zwiększenie.

fot. mat. prasowe

Komponent „Rynek pracy” – składnik „Płace”

56% ankietowanych nie planuje żadnych zmian w wynagrodzeniach.


Tak optymistyczne nie są jednak nastroje przedsiębiorców w ramach „komponentu inwestycyjnego” – najnowszy odczyt to 35,4 pkt. (spadek o 9,6 pkt. w relacji do poprzedniego Busometru). 43% badanych w perspektywie najbliższego półrocza deklaruje, że będą inwestować. 57% nie planuje nowych inwestycji. Najbardziej optymistycznie nastawione do działań w tym zakresie są małe przedsiębiorstwa oraz działające w obrębie sektora produkcyjnego. Zdecydowanie dalekie od podejmowania planów inwestycyjnych są mikrofirmy.

fot. mat. prasowe

Komponent „Inwestycje”

Inwestycje planuje 43% respondentów.


Informacje o badaniu
Busometr ZPP – Indeks Nastrojów Gospodarczych MSP, jest wskaźnikiem pokazującym stopień optymizmu małych i średnich przedsiębiorców i ich planowane działania w perspektywie najbliższego półrocza. Na wartość Indeksu Busometr wpływ mają trzy komponenty: (1) koniunktury gospodarczej, (2) rynku pracy (płace i zatrudnianie) oraz (3) inwestycji. Wartość każdego z komponentów mieści się w przedziale od 0 do 100. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz firma Maison&Partners prowadzą badania wśród przedsiębiorców w oparciu o próbę zróżnicowaną ze względu na liczbę zatrudnianych pracowników, próby małych i średnich firm w Polsce (do 250 zatrudnionych). Busometr ZPP jest publikowany co pół roku. Badanie jest realizowane od 2011 roku.

oprac. : eGospodarka.pl

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: