eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Polska gospodarka. Trendy makroekonomiczne w 2019 r.

Polska gospodarka. Trendy makroekonomiczne w 2019 r.

2019-01-16 13:16

Polska gospodarka. Trendy makroekonomiczne w 2019 r.

Czy gospodarkę czeka wzrost? © JYPIX - Fotolia.com

Mamy początek roku, a więc tradycyjnie już czas wysypu najróżniejszy prognoz. Tendencji tej poddaje się Deutsche Bank Polska, publikując najświeższe trendy makroekonomiczne. Co czeka polską gospodarkę w nadchodzących miesiącach? Przewidywania nie są złe. Przynajmniej na tle wyhamowania, które ma dotknąć strefę euro, w tym również naszych zachodnich sąsiadów. Bieżący rok upłynie nad Wisłą pod znakiem ciągle silnego popytu krajowego, niskiego bezrobocia, wzrostu pensji i - co za tym idzie - rosnącej siły nabywczej.
Arkadiusz Krześniak z Deutsche Bank Polska wskazuje, że ubiegłoroczna dynamika PKB sięgnęła co najmniej 4,9 proc. i przewiduje, że ten rok przynieść ma wzrost rzędu 3,8 proc.
– Warto jednak podkreślić, że polska gospodarka, podobnie jak gospodarki strefy euro, wkracza w okres wolniejszego wzrostu, ze znacznie wyraźniej rysującymi się ryzykami, w porównaniu z tymi, które mogliśmy obserwować w roku ubiegłym – zaznacza.

Ekspert jest przekonany, że najbliższe miesiące przyniosą silny popyt krajowy. Wysoka ma być również realna siła nabywcza, za co podziękować można w dużej mierze dobrej sytuacji na rynku pracy, relatywnie wysokiemu wzrostowi wynagrodzeń oraz ciągle niewysokiej inflacji. Dynamika spożycia prywatnego ma utrzymywać się powyżej 4 proc.
Ożywienie inwestycyjne będzie kontynuowane, przy zwiększeniu udziału inwestycji mieszkaniowych, wspieranych niskimi stopami procentowymi i wzrostem cen nieruchomości. Na dobrą koniunkturę inwestycyjną, wpływ będzie miała również utrzymująca się wysoka dynamika wynagrodzeń i wysoki poziom zatrudnienia – przewiduje Arkadiusz Krześniak. – Inwestycje w środki trwałe w 2019 r. powinny wzrosnąć realnie o 6,5 proc. – ocenia. – Obecny, wysoki poziom transferów do gospodarstw domowych zostanie utrzymany, m.in. ze względu na wybory do Parlamentu Europejskiego oraz wybory do Sejmu – dodaje.

W opinii Arkadiusza Krześniaka, sytuacja budżetu będzie nadal bardzo dobra. Będzie ją wspierać poprawa ściągalności podatków, wzrost dochodów gospodarstw domowych oraz niski poziom bezrobocia. Pomimo oczekiwanej stabilizacji stopy bezrobocia w 2019 r. na poziomie 5,6 proc., wynagrodzenia nominalne powinny nadal rosnąć o ok. 6,7 proc.

fot. JYPIX - Fotolia.com

Czy gospodarkę czeka wzrost?

Polska gospodarka, podobnie jak gospodarki strefy euro, wkracza w okres wolniejszego wzrostu, ze znacznie wyraźniej rysującymi się ryzykami.


Autor analizy zaznacza, że niewielki, choć zauważalny wzrost stopy bezrobocia oraz spadek indeksu PMI w rejon kontrakcji w IV kw. 2018 r., to pierwsze sygnały wskazujące na to, że polska gospodarka szczyt koniunktury ma już za sobą.

Zdaniem głównego ekonomisty Deutsche Bank Polska, inflacja pozostanie niska w I kw. 2019 r., jednak w drugiej połowie roku prawdopodobne jest jej przyśpieszenie do poziomu 2,5 - 2,9 proc. r/r. Będzie to efekt pośrednich wzrostów cen energii oraz stopniowego przekładania się wyższych cen wynagrodzeń na ceny usług i ceny produkcji.

Sytuacja w eksporcie będzie mniej korzystna, niż w 2018 r., ale utrzymujące się niedowartościowanie złotego będzie częściowo równoważyć spadek popytu zagranicznego w 2019 r. Nieco niższą dynamikę eksportu w rozpoczynającym się właśnie roku, sygnalizuje również spadek zamówień eksportowych – komentuje Arkadiusz Krześniak.

Według przewidywań ekonomisty Deutsche Bank Polska, złoty może umiarkowanie umacniać się wobec euro (o ok. 1,5 proc.), ale trend ten będzie spowalniany przez niskie krajowe stopy procentowe oraz spadek popytu zagranicznego.
– Mniejszy popyt zagraniczny w 2019 r. będzie wynikał z wolniejszego wzrostu gospodarczego w strefie euro, a zwłaszcza w Niemczech, spadku obrotów handlu zagranicznego na świecie na skutek wojny handlowej pomiędzy USA i Chinami, oraz ryzyk związanych z Brexitem. Nasz centralny scenariusz zakłada, że Brexit będzie miał charakter kontrolowany, choć ryzyko twardego Brexitu uległo istotnemu zwiększeniu – dodaje ekspert banku.

Jak prognozuje Arkadiusz Krześniak, Rada Polityki Pieniężnej będzie kontynuowała swą dotychczasową politykę utrzymywania stóp procentowych bez zmian. – Pierwsza okazja do podwyżki stóp pojawi się dopiero w IV kw. br. lub - co bardziej prawdopodobne - dopiero w 2020 r. kiedy RPP może podnieść stopy procentowe o 25-50 pb.

Amerykański Fed będzie w ocenie eksperta nieco wolniej, niż dotychczas podnosił stopy procentowe.
– W 2019 r. Fed najprawdopodobniej podniesie stopy procentowe trzykrotnie, za każdym razem po 25 pb – przewiduje. Europejski Bank Centralny zakończył program zakupu aktywów w 2018 r., ale przez kilka następnych kwartałów zapadające instrumenty finansowe będą reinwestowane, co będzie spowalniać spadki cen aktywów w strefie euro. – Spodziewamy się, że w marcu 2019 r. EBC podniesie stopę depozytową o 15 pb, do -0.25 proc., natomiast podwyżka głównej stopy refinansowej przez EBC nastąpi prawdopodobnie dopiero w marcu 2020 r – zaznacza.

Rynki akcji pozostaną pod presją, przez stopniowe zacieśnianie polityki pieniężnej przez Fed oraz EBC, ze względu na ryzyka wynikające ze zmniejszenia dynamiki handlu zagranicznego na skutek konfliktu handlowego pomiędzy USA i Chinami, i - w mniejszym stopniu - pomiędzy USA a UE. Również wolniejszy wzrost gospodarczy w strefie euro w 2019 r. będzie osłabiał europejskie giełdy – mówi ekspert.

Zdaniem Arkadiusza Krześniaka, niska inflacja w Polsce, polityka stabilnych stóp procentowych, wciąż łagodna polityka pieniężna EBC oraz spodziewana dobra sytuacja budżetu państwa spowodują, że rentowności polskich obligacji skarbowych w 2019 r. będą bardzo powoli wzrastać.

W ocenie Arkadiusza Krześniaka wzrost gospodarczy w USA w 2019 r. powinien pozostać silny, na poziomie 2,7 proc., PKB strefy euro powinien w tym czasie wzrosnąć realnie o 1,4 proc., a PKB Niemiec realnie o 1,3 proc.
- Globalny wzrost gospodarczy w 2019 r. będzie prawdopodobnie nieco niższy, niż w roku ubiegłym i wyniesie 3,6 proc. Główne ryzyka dla wzrostu gospodarczego w Europie i w konsekwencji w Polsce w 2019 r. to twardy Brexit, wojna handlowa pomiędzy USA a UE oraz kryzys fiskalny we Włoszech – podsumowuje ekonomista Deutsche Bank Polska.

oprac. : eGospodarka.pl

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: