eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Zarządzanie wierzytelnościami - podsumowania i prognozy

Zarządzanie wierzytelnościami - podsumowania i prognozy

2019-01-11 10:17

Zarządzanie wierzytelnościami - podsumowania i prognozy

Jak wyglądał 2018 rok na rynku wierzytelności? © ambrozinio - Fotolia.com

Co działo się w minionym roku na rynku zarządzania wierzytelnościami? Okazją dla podsumowań okazała się organizowana przez Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami listopadowa konferencja November Credit & Collection Days. W czasie spotkania podkreślono m.in. wagę wprowadzenia RODO, prac nad przyjęciem Code of Conduct, czyli europejskiego dokumentu normującego działalność firm windykacyjnych oraz toczącej się dyskusji nad planowanymi zmianami legislacyjnymi. A co czeka sektor w nadchodzących miesiącach?

Branża oceniła pierwsze półroczne obowiązywania rozporządzenia RODO


Wprowadzeniu przepisów unijnego RODO towarzyszyła ożywiona dyskusja. I nie powinno być to właściwie żadnym zaskoczeniem, ponieważ tak właśnie dzieje się w przypadku każdego nowego prawa, które musi godzić interesy wielu podmiotów. Nic też dziwnego, że kwestia RODO zajmowała również uwagę polskiej branży zarządzania należnościami, a rozmowy dotyczące efektów wdrożenia unijnych przepisów zajęły sporo miejsca w harmonogramie listopadowego Forum Windykacyjnego.
Działalność firm windykacyjnych, zresztą, jak i cały proces zrządzania wierzytelnościami, jest nierozerwalnie związany z gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych, dlatego PZZW włączył się w prace nad przygotowaniem Code of Coduct, który został przyjęty w październiku zeszłego roku. To dokument stanowiący zbiór wytycznych dla firm z branży, dotyczących właściwego postępowania z danymi osobowymi, zgodnie z RODO. Został opracowany przez FENCA (Federation of European National Collection Associations). Cieszymy się, że zakończyliśmy ten projekt, ważny nie tylko z punktu widzenia naszej organizacji, ale również dla firm z sektora zarządzania należnościami w całej Europie – przytacza Radosław Cieciórski, PZZW.

fot. ambrozinio - Fotolia.com

Jak wyglądał 2018 rok na rynku wierzytelności?

Wprowadzenie RODO, prace nad przyjęciem Code of Conduct, dyskusja nad planowanymi zmianami legislacyjnymi, bezpośrednio wpływającymi na rynek wierzytelności, to tylko kilka najważniejszych wydarzeń roku 2018.


Rok 2019, czyli co przed nami


– Ostatnie dwanaście miesięcy w historii PZZW należy zaliczyć zdecydowanie do udanych. Na pokładzie powitaliśmy kilkanaście nowych firm członkowskich. Dwie konferencje poświęcone aktualnym problemom rynku zarządzania wierzytelnościami w sektorach B2B i B2C, czyli NCCD i ACCD kolejny raz okazały się wielkim sukcesem i umocniły swoją opinię jako ważnych wydarzeń w branży zarządzania wierzytelnościami, na których po prostu trzeba być obecnym. Pierwszy raz organizowane Forum Windykacyjne okazało się być potrzebną inicjatywą, która w przyszłości będzie kontynuowana, ponieważ wiemy, jak istotna jest integracja środowiska oraz wspólne dyskusje nad problemami czy zjawiskami, które dotykają całą branżę. Dlatego, nie tylko organizujemy, ale również jesteśmy patronem wydarzeń, którym przyświeca taki cel. W minionym roku była to np. Konferencja Windykacja 2018. Wyjątkową inicjatywą, w której również braliśmy udział była I edycja szkolenia Windykacja w Praktyce, podczas którego uczestnicy zdobyli praktyczną wiedzę na temat wybranych aspektów wiązanych z windykacją należności – wylicza Piotr Badowski, Prezes PZZW.

Co przyniesie przyszłość? Rok 2019 dla organizacji zapowiada się nie mniej pracowicie. Na pierwszą część roku PZZW zaplanował kontynuację prac związanych z opracowaniem nowego Kodeksu Postępowania i Etyki Rynku Zarządzania Wierzytelnościami, który zgodnie z założeniami ma zostać przyjęty przez Członków PZZW w czerwcu. W odpowiedzi na wyzwania, jakie przed branżą stawia obecnie nowoczesna technologia, PZZW szykuje nową inicjatywę, która będzie przybliżała zainteresowanym podmiotom wspomnianą tematykę.
– Już w połowie lutego ruszają organizowane przez nas śniadania technologiczne, czyli kolejna platforma wymiany pomysłów i idei dla podmiotów z branży. Nie chcemy, aby przybrały one postać spotkań, podczas których firmy z sektora IT będą oferować swoje produkty i usługi. W założeniu śniadania technologiczne mają stanowić kreatywne „burze mózgów”, które pozwolą firmom technologicznym wyjść naprzeciw oczekiwaniom branży zarządzania wierzytelnościami, a jej przedstawicielom dowiedzieć się o nowych rozwiązaniach i możliwościach z obszaru IT, które przyczynią się do rozwoju – zdradza Prezes PZZW.

W nowym roku PZZW zapowiada również kontynuację swoich flagowych projektów, ale w nieco odświeżonej formule, np. kolejną edycję April Consumer & Credit Days, o której już wiadomo, że odbędzie się w dniach 25-26 kwietnia. Nieodłączną częścią działalności PZZW jest aktywność legislacyjna.
– Będziemy włączać się w prace nad kolejnymi, przygotowywanymi zmianami w ustawodawstwie. Najważniejsze zmiany prawne, które również będą analizowane przez Komisję w 2019 r. to: nowelizacje niektórych ustaw przeciwdziałających zatorom płatniczym, zmiany dotyczące prawa podatkowego oraz przekazana Prezydentowi RP do podpisu ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Trzymając rękę na pulsie, będziemy także obserwować i komentować pierwsze efekty nowych regulacji mających wpływ na rynek zarządzania wierzytelnościami, które zaczną obowiązywać już niedługo. W tym kontekście należy przede wszystkim wymienić nowelizację ustawy o komornikach sądowych i ustawy o kosztach komorniczych, które są ogromnym wyzwaniem dla całego środowiska, ponieważ mogą negatywnie wpłynąć na skuteczność postępowań egzekucyjnych – zaznacza Radosław Cieciórski, radca prawny, Członek Zarządu PZZW kierujący pracami Komisji Legislacyjnej PZZW.

W trudnej sytuacji znajdą się również firmy, które nie potrafią samodzielnie odzyskać swoich należności. A o tym, jak znaczący jest to problem, przekonuje, chociażby badanie przeprowadzone przez jedną z firm zrzeszonych w PZZW, według którego już blisko 60 proc. polskich firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw spotyka się z problemem niepłacących w terminie kontrahentów, a ponad połowa jest zmuszana zaakceptować wbrew swojej woli dłuższe terminy płatności. Wśród uchwalonych zmian są bowiem również takie, które dotyczą sytuacji wierzycieli, czego nie wszyscy są świadomi
– Przykładowo, przyjmowanie spraw przez komornika spoza jego rewiru (z wyboru wierzyciela) może być bardzo ograniczone. Co więcej, ustawodawca nakłada na wierzycieli dodatkowe obowiązki. W PZZW liczymy się z tym, że wraz z momentem obowiązywania wspomnianych ustaw, do naszej organizacji napłynie wiele pytań, kierowanych zarówno przez klientów firm windykacyjnych, jak i samych podmiotów z branży o to, jak rozumieć poszczególne zapisy nowego prawa. Nasza Komisja Legislacyjna będzie starał się rozwiewać wszelkie wątpliwości i reagować na ewentualne pojawiające się głosy, mówiące o tym, że jest potrzeba wprowadzenia kolejnych zmian w ustawodawstwie, by w pełni zadbać o interesy wszystkich stron zaangażowanych w proces odzyskiwania należności – dodaje Radosław Cieciórski.

Jak zaznacza Marcin Nakielski z Alektum Sp. z o.o, firmy członkowskiej PZZW, bez wątpienia w I kwartale 2019 r. branża zarządzania wierzytelnościami będzie również żyła nowelizacją pakietu ustaw dotyczących ograniczenia zatorów płatniczych, która zgodnie z zapowiedziami ma zostać przyjęta już w pierwszym półroczu nowego roku. Wśród wielu zmian, znowelizowane prawo m.in. przewiduje skrócenie okresu, w którym przedsiębiorca może zalegać z zapłatą. Chodzi o: wprowadzenie 60 - dniowego limitu na uregulowanie przez dużego kontrahenta jego zobowiązania wobec mniejszego podmiotu i 30 - dniowego na zapłatę faktury na rzecz przedsiębiorstw, w przypadku instytucji publicznych.
– Zatory płatnicze są problemem polskiej gospodarki, na którym tracimy wszyscy. Jeżeli firma X nie płaci firmie Y w terminie, to prawdopodobne, że ta druga zacznie mieć problem z zapłaceniem kolejnym, np. swoim podwykonawcom. Co więcej, nieopłaceni na czas kontrahenci również po jakimś czasie mogą nie być w stanie uregulować zobowiązań wobec swoich partnerów biznesowych. Brak płynności finansowej uniemożliwia przedsiębiorstwom rozwój i prowadzenie nowych inwestycji. Z kolei brak takiej aktywności oznacza brak podatków trafiających do państwowej kasy, co z czasem odczuwają wszyscy obywatele. Dlatego cieszy nas każda inicjatywa, która w założeniu ma nie dopuszczać do pogłębiania się spirali długów firm działających na polskim rynku i prowadzić do ograniczenia zjawiska zatorów płatniczych. Nie wszyscy są do końca świadomi, że w codzienną działalność firm z branży windykacji, takich jak np. Alektum jest nie tylko wpisana praca na rzecz klientów, czyli odzyskiwanie należności, ale również przyczynianie się do „uzdrowienia” naszej gospodarki. To podejście nie zmieni się również w 2019 r.

oprac. : eGospodarka.pl

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: