eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Perspektywy zatrudnienia III kw. 2017

Perspektywy zatrudnienia III kw. 2017

2017-06-14 11:55

Perspektywy zatrudnienia III kw. 2017

Rozmowa o pracę © Gajus - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (5)

Jak pokazują wyniki najnowszej edycji raportu ManpowerGroup, w III kwartale br. mocna pozycja osób poszukujących pracy ulegnie nieznacznemu, ale osłabieniu. Prognoza netto zatrudnienia sięga +6%, co jest najniższym wynikiem, z jakim mamy do czynienia od dwóch lat. Ciągle jednak 88% badanych planuje pozyskiwać pracowników lub utrzymać zatrudnienie na dotychczasowym poziomie. Pośród sektorów, w których należy spodziewać się najkorzystniejszej koniunktury triumfują Budownictwo, Handel detaliczny i hurtowy oraz Transport/Logistyka/ Komunikacja. Na drugim biegunie bez zaskoczeń - Energetyka/ Gazownictwo/ Wodociągi.
Najnowsza fala kwartalnego raportu Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia potwierdza, że perspektywy zatrudnienia w naszym kraju pozostają dość obiecujące, ale obnaża również coraz większą ostrożność pracodawców w formułowaniu planów rekrutacyjnych. Prognoza netto zatrudnienia spadła zarówno w ujęciu kwartalnym, jak i rocznym i sięga obecnie +6%, co jest najniższym wynikiem od dwóch lat. Obecnie 14% spośród przebadanych pracodawców deklaruje chęć powiększania zespołów, 3/4 nie przewiduje zmian w zatrudnieniu, a co dwudziesty ma w planach redukcję etatów.
- Rynek pracy to obszar, który ulega sezonowym wahnięciom. Początek wakacji tradycyjnie już owocuje sporym optymizmem, co jest efektem napływu wielu ofert sezonowego zatrudnienia. Z tego też powodu, w kolejnych miesiącach możemy się spodziewać pewnego, zupełnie naturalnego dla jesieni wyhamowania - mówi Iwona Janas, Dyrektor Generalna ManpowerGroup w Polsce. - Nie powinno to mieć wpływu na ogólny obraz rynku pracy, gdzie w większości sektorów obserwujemy stały popyt na pracowników. Obecną sytuację można nazwać ostrożnie optymistyczną, a po spodziewanym spowolnieniu we wrześniu możemy spodziewać się poprawy klimatu, - dodaje Iwona Janas.

fot. mat. prasowe

Prognoza zatrudnienia - trend dla Polski przez lata

Prognoza netto zatrudnienia po korekcie sezonowej plasuje się na poziomie +6%


W siedmiu z 10 badanych sektorów kraju prognoza netto zatrudnienia dla III kwartału 2017 r. jest dodatnia. Największy wzrost zatrudnienia przewidują pracodawcy w sektorze Budownictwo, zgodnie z ich deklaracjami prognoza netto zatrudnienia wynosi +18%. Stały wzrost zatrudnienia przewidywany jest w sektorze Transport/ Logistyka/ Komunikacja a także w Handlu detalicznym i hurtowym, gdzie perspektywa wynosi +11% dla każdego, podczas gdy perspektywa dla sektora Produkcja przemysłowa wynosi +6%. Jednocześnie spodziewany jest spadek zatrudnienia w dwóch sektorach: Energetyka/Gazownictwo/Wodociągi oraz Finanse/Ubezpieczenia/ Nieruchomości/ Usługi, zgodnie z deklaracjami pracodawców, wynik wynosi tu odpowiednio -3% i -2%.

Przydatne linki:
Oferty pracy


W ujęciu kwartalnym prognoza pogorszyła się w siedmiu z dziesięciu badanych sektorach. Znaczne spadki o 16 i 13 punktów procentowych deklarują odpowiednio pracodawcy w sektorze Finanse/Ubezpieczenia/Nieruchomości/Usługi oraz w sektorze Produkcja przemysłowa. W trzech innych sektorach, Instytucje sektora publicznego, Restauracje/Hotele oraz Handel detaliczny i hurtowy, wyniki uległy pogorszeniu o 5 punktów procentowych. Nieznaczne wzrosty odnotowano w dwóch sektorach, w tym w sektorze Budownictwo, gdzie wynosi on 2 punkty procentowe.

fot. mat. prasowe

Prognoza netto zatrudnienia dla sektorów w Polsce na Q3 2017 r.

W siedmiu z 10 badanych sektorach kraju prognoza netto zatrudnienia dla III kwartału 2017 r. jest dodatnia.


W porównaniu do III kwartału 2016 r. pogorszenie prognoz miało miejsce w ośmiu z dziesięciu badanych sektorach. Pracodawcy w sektorze Produkcja przemysłowa deklarują najbardziej warty odnotowania spadek o 14 punktów procentowych. Perspektywa spada o 7 punktów procentowych w sektorach Restauracje/Hotele oraz Transport/Logistyka/Komunikacja, podczas gdy w sektorze Finanse/Ubezpieczenia/Nieruchomości/Usługi jest niższa o 4 punkty procentowe. Jednocześnie pracodawcy w sektorach Budownictwo oraz Energetyka/Gazownictwo/Wodociągi nie planują zmian w zatrudnieniu w ujęciu rocznym.

fot. mat. prasowe

Prognoza netto zatrudnienia dla regionów Polski na Q3 2017 r.

Najwyższą notę uzyskano w oparciu o deklaracje pracodawców z regionu Południowo-Zachodniego.


We wszystkich sześciu badanych regionach Polski prognoza netto zatrudnienia dla III kwartału 2017 r. jest dodatnia. Największy wzrost zatrudnienia planują pracodawcy na Południowym-Zachodzie, gdzie prognoza netto zatrudnienia wynosi +13%. Pracodawcy na Południu przewidują dobrą sytuację w zakresie zatrudnienia, z perspektywą wynoszącą +10%, podczas gdy wyniki w regionach Wschodnim i Centralnym wynoszą odpowiednio +6% i + 5%. Najbardziej umiarkowany optymizm cechuje pracodawców z regionu Północnego, dla którego prognoza wynosi +4% oraz Północno-Zachodniego, gdzie osiąga ona +3%.

W ujęciu kwartalnym planowany wskaźnik wzrostu jest niższy w pięciu z sześciu regionach. Najbardziej znaczący spadek, o 10 punktów procentowych, odnotowano na Północy, podczas gdy perspektywa dla regionu Północno-Zachodniego spadła o 7 punktów procentowych. Natomiast w Polsce Centralnej oraz na Wschodzie perspektywa jest niższa o 4 punkty procentowe. Zmian w ujęciu kwartalnym nie odnotowano na Południu.

W ujęciu rocznym planowane wskaźniki zatrudnienia są niższe w pięciu z sześciu regionach; największy spadek, wynoszący 6 punktów procentowych, odnotowano na Wschodzie. Pracodawcy w regionie Centralnym i Północno-Zachodnim deklarują spadek o 5 punktów procentowych, podczas gdy zarówno na Północy, jak i w regionie Południowo-Zachodnim perspektywa jest niższa o 3 punkty procentowe. Jedynie dla Południa odnotowywany jest wzrost o 2 punkty procentowe.

W badaniu Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia dla III kwartału 2017 r. deklaracje polskich respondentów przedstawiono również w podziale pod względem rodzajów organizacji na przedsiębiorstwa duże średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa . Dla pracodawców w dwóch spośród czterech wyżej wymiennych grup prognoza netto zatrudnienia jest dodatnia. Najbardziej pozytywne wyniki odnotowano wśród respondentów z dużych przedsiębiorstw, dla których prognoza wynosi +23%, podczas gdy dla pracodawców ze średnich przedsiębiorstw wynosi skromne +5%. Pracodawcy z małych i mikroprzedsiębiorstw przewidują nieznaczny spadek zatrudnienia, przy prognozach wynoszących odpowiednio -3% i -1%.

Polska a Świat:


W badaniu ManpowerGroup wzięło udział blisko 59.000 pracodawców z 43 krajów i terytoriów. Pracodawcy w 41 z 43 krajów i terytoriów zamierzają w różnym stopniu zwiększać zatrudnienie w okresie od lipca do września. W porównaniu do ubiegłego kwartału plany rekrutacyjne poprawiły się w 17 z 43 krajach i terytoriach, pogorszyły w 16, a w 10 pozostały bez zmian. W ujęciu rocznym można zaobserwować większą pewność pracodawców; wzrost zatrudnienia prognozowany jest w 26 krajach, spadek spodziewany jest w jedynie 15 krajach, natomiast bez zmian pozostanie sytuacja w dwóch krajach. Najlepsze nastroje związane ze zwiększaniem zatrudnienia w III kwartale panują wśród pracodawców w Japonii, na Tajwanie, Węgrzech i w USA. Najsłabsze prognozy odnotowano we Włoszech, w Czechach i Finlandii.

fot. mat. prasowe

Perspektywy zatrudnienia na świecie w Q3 2017 r.

Pracodawcy w 41 z 43 krajów i terytoriów zamierzają w różnym stopniu zwiększać zatrudnienie.


Informacje o badaniu


Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia to kwartalne badanie, które mierzy intencje pracodawców związane ze zwiększeniem lub zmniejszeniem całkowitego zatrudnienia w ich oddziale w najbliższym kwartale. Badanie jest przeprowadzane od przeszło 50 lat, aktualnie wśród blisko 59 000 pracodawców w 43 krajach i jest jednym z najbardziej wiarygodnych badań rynku pracy na świecie. Raport dla III kwartału 2017 r. został opracowany na podstawie wywiadów indywidualnych przeprowadzonych pomiędzy 19 maja a 2 czerwca 2017 r. W Polsce wyniki raportu ManpowerGroup publikowane są od II kwartału 2008 r. Badanie jest przeprowadzane na reprezentatywnej grupie co najmniej 750 pracodawców.

oprac. : eGospodarka.pl

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: