eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaPrzemysł › Produkcja w Polsce II 2017

Produkcja w Polsce II 2017

2017-03-20 12:43

Produkcja w Polsce II 2017

Produkcja © Boggy - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (3)

Znamy już lutowe statystyki odnośnie produkcji w Polsce. Z danych przedstawionych przez Główny Urząd Statystyczny wynika między innymi, że w stosunku do analogicznego miesiąca 2016 roku produkcja sprzedana przemysłu w naszym kraju zanotowała wzrost o 1,2%. Nieco gorsze rezultaty stały się udziałem produkcji budowlano-montażowej, w przypadku której odnotowaliśmy spadek rzędu 5,4%.
Wstępne dane udostępnione właśnie przez Główny Urząd Statystyczny wskazują, że produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) okazała się w lutym br. o 1,2% wyższa niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 6,8%) i o 0,9% niższa aniżeli przed miesiącem. Jeśli wyeliminować wpływ czynników sezonowych, to okaże się, że produkcja sprzedana przemysłu była o 4,8% wyższa niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,6% wyższa w porównaniu ze styczniem br.

W ujęciu rocznym wzrost produkcji sprzedanej widoczny był jedynie w 15 spośród 34 analizowanych działów przemysłu m.in. w produkcji pozostałego sprzętu transportowego – o 32,9%, w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń – o 10,3%, w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 5,0%, artykułów spożywczych oraz metali – po 4,9%, wyrobów z metali – o 3,8%, maszyn i urządzeń – o 2,7%.

W pozostałych działach mieliśmy do czynienia ze spadkami. Odnotowała je m.in. produkcja wyrobów farmaceutycznych – o 14,1%, napojów – o 8,7%, koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 7,9%, wydobywanie węgla kamiennego i brunatnego – o 6,2% oraz produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 4,4%.

Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w lutym br. niższa o 5,4% niż przed rokiem (kiedy notowano spadek o 10,5%), a w porównaniu ze styczniem br. wyższa o 6,0%. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie niższym o 5,0% niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 2,8% w porównaniu ze styczniem br.

fot. mat. prasowe

Produkcja sprzedana przemysłu

W lutym br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 1,2% w porównaniu z lutym ub. roku.


W stosunku do lutego ub. roku spadek produkcji odnotowano we wszystkich działach budownictwa, przy czym w jednostkach specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 12,9%, w jednostkach zajmujących się głównie robotami budowlanymi specjalistycznymi - o 4,9%, a w podmiotach, których podstawowym rodzajem działalności jest wznoszenie budynków - o 0,8%.

fot. mat. prasowe

Produkcja budowlano-montażowa

W lutym br. w produkcji budowlano-montażowej odnotowano spadek o 5,4%.


W porównaniu ze styczniem br. wzrost produkcji wystąpił w jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności są roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków –
o 11,6% oraz w przedsiębiorstwach wykonujących głównie roboty budowlane specjalistyczne – o 11,3%, spadek natomiast w firmach realizujących roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 7,9%.

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w lutym 2017 r.


Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w lutym 2017 r. ukształtowały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego w poprzednim miesiącu. Wzrosły ceny w górnictwie i wydobywaniu o 1,4%, w tym w górnictwie rud metali - o 1,9% oraz w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) - o 1,4%. Podniesiono również ceny w sekcjach: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę o 0,3% oraz dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja - o 0,1%. Spadły natomiast ceny w przetwórstwie przemysłowym o 0,1%, w tym m.in. w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 0,6%), wyrobów z gumy i z tworzyw sztucznych (o 0,5%), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, wyrobów farmaceutycznych, wyrobów tekstylnych (po 0,4%), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych, maszyn i urządzeń, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny, poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (po 0,3%), produkcji mebli, papieru i wyrobów z papieru, pozostałego sprzętu transportowego, odzieży (po 0,2%), wyrobów z metali oraz skór i wyrobów skórzanych (po 0,1%). Ceny produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej, urządzeń elektrycznych oraz napojów ukształtowały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego w styczniu br. Wzrosły natomiast ceny m.in. produkcji artykułów spożywczych, wyrobów tytoniowych (po 0,1%), metali (o 1,2%) oraz chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 1,4%).

W lutym 2017 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 4,4% wyższe niż przed rokiem. Podniesiono ceny w sekcjach: górnictwo i wydobywanie (o 30,0%), przetwórstwo przemysłowe (o 3,7%) oraz dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (o 3,4%). Obniżono natomiast ceny w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 0,2%).
Szacuje się, że ceny produkcji budowlano-montażowej w lutym 2017 r. ukształtowały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego w poprzednim miesiącu. Zanotowano spadek cen budowy budynków (o 0,1%). Ceny budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej oraz robót budowlanych specjalistycznych ukształtowały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego w styczniu br.

W porównaniu z lutym ub. roku ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły o 0,3%.

oprac. : eGospodarka.pl

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.