eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaPrzemysł › Produkcja przemysłowa w czerwcu 2023 niższa o 1,4% r/r

Produkcja przemysłowa w czerwcu 2023 niższa o 1,4% r/r

2023-07-20 11:08

Produkcja przemysłowa w czerwcu 2023 niższa o 1,4% r/r

Produkcja przemysłowa w czerwcu 2023 niższa o 1,4% r/r © pixabay.com

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że w czerwcu 2023 roku produkcja była niższa o 1,4% r/r, a w porównaniu z majem 2023 wzrosła o 1,2%. Ceny produkcji sprzedanej przemysłu wzrosły o 0,5% rdr, a w porównaniu do maja 2023 spadły o 0,7%. Ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły o 10,4% rdr i o 1% w porównaniu do poprzedniego miesiąca.

Przeczytaj także: Produkcja przemysłowa w maju 2023 niższa o 3,2% r/r

W czerwcu br. produkcja sprzedana przemysłu była niższa o 1,4% w porównaniu z czerwcem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 10,4% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, natomiast w porównaniu z majem br. wzrosła o 1,2%. W okresie styczeń – czerwiec br. produkcja sprzedana przemysłu była o 1,7% niższa w porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku, kiedy notowano wzrost o 13,6% w stosunku do porównywalnego okresu poprzedniego roku.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w czerwcu br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 0,8% niższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,4% wyższym w porównaniu z majem br.

Spośród głównych grupowań przemysłowych w czerwcu br. odnotowano spadek w skali roku w produkcji dóbr związanych z energią – o 10,9%, dóbr konsumpcyjnych trwałych – o 9,9%, dóbr zaopatrzeniowych – o 5,8% oraz nieznacznie produkcji dóbr konsumpcyjnych nietrwałych – o 0,3%. Zwiększyła się natomiast produkcja dóbr inwestycyjnych – o 11,0%.

Według wstępnych danych w czerwcu br., w stosunku do czerwca ub. roku, spadek produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 22 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) – o 31,6%, w produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 20,4%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 17,8%, metali – o 12,9%, papieru i wyrobów z papieru – o 11,9%, mebli – o 10,7%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 10,6%, w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 6,6%.

fot. pixabay.com

Produkcja przemysłowa w czerwcu 2023 niższa o 1,4% r/r

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że w czerwcu 2023 roku produkcja była niższa o 1,4% r/r, a w porównaniu z majem 2023 wzrosła o 1,2%.


Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z czerwcem ub. roku, wystąpił w 12 działach, m.in. w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 19,7%, urządzeń elektrycznych – o 9,7%, maszyn i urządzeń – o 7,4%, w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń – o 7,1%, w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 3,0%.

W porównaniu z majem br., wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) w czerwcu br. odnotowano w 22 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń – o 17,4%, w produkcji napojów – o 10,7%, maszyn i urządzeń – o 9,7%, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 7,5%.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z majem br., wystąpił w 12 działach, m.in. w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) – o 9,5%, w produkcji metali – o 8,9%, w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 6,8%, w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 3,9%, chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 2,8%, mebli – o 2,3%.

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w czerwcu 2023


Według wstępnych danych w czerwcu 2023 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu spadły w stosunku do maja 2023 r. o 0,7%, natomiast wzrosły w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku o 0,5%.

Zmiany cen produkcji sprzedanej przemysłu w czerwcu 2023 r. w porównaniu z majem 2023 r.


Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w czerwcu 2023 r. były o 0,7% niższe niż w maju 2023 r. Obniżono ceny we wszystkich sekcjach przemysłu. Najbardziej spadły ceny w sekcji górnictwo i wydobywanie o 1,5%, w tym w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) o 2,7% i górnictwie rud metali o 0,3%. W sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę ceny spadły o 0,7%, a w sekcji przetwórstwo przemysłowe - o 0,6%. Spośród działów przetwórstwa przemysłowego największy spadek cen odnotowano w produkcji metali (o 1,7%). Obniżono także ceny produkcji m.in.: chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 1,3%), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 1,2%), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny oraz wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (po 1,0%), odzieży oraz wyrobów z metali (po 0,9%), artykułów spożywczych, a także komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (po 0,8%), wyrobów tekstylnych (o 0,7%), maszyn i urządzeń oraz wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (po 0,6%), skór i wyrobów skórzanych oraz pozostałego sprzętu transportowego (po 0,5%). Zanotowano również spadek cen poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji i produkcji mebli (po 0,2%) oraz papieru i wyrobów z papieru (o 0,1%). Ceny produkcji urządzeń elektrycznych ukształtowały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego przed miesiącem. Wyższe niż w maju 2023 r. były natomiast ceny produkcji m.in.: napojów (o 0,1%), wyrobów tytoniowych (o 0,3%), wytwarzania i przetwarzania koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 0,5%) oraz wyrobów farmaceutycznych (o 1,0%). W sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja ceny spadły o 0,2%.

Zmiany cen produkcji sprzedanej przemysłu w czerwcu 2023 r. w porównaniu z czerwcem 2022 r.


W czerwcu 2023 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku podniesiono o 0,5%. Największy wzrost odnotowano w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę o 29,5%. W sekcji górnictwo i wydobywanie ceny wzrosły o 14,6%, w tym w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) o 30,1%, przy spadku cen w górnictwie rud metali o 5,7%. W sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja ceny w skali roku wzrosły o 3,1%. Spadek cen o 4,1% zanotowano natomiast w sekcji przetwórstwo przemysłowe, w tym największy w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 36,3%). Niższe niż przed rokiem były również ceny produkcji m.in.: metali (o 16,9%), chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 9,1%), papieru i wyrobów z papieru (o 4,6%), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 3,5%), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 3,1%), wyrobów z metali (o 2,7%), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 2,5%), pozostałego sprzętu transportowego (o 0,5%). Podniesiono natomiast ceny produkcji m.in.: maszyn i urządzeń (o 0,1%), mebli (o 0,7%), wyrobów tekstylnych (o 1,7%), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 1,9%), odzieży (o 2,2%), poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (o 2,4%), artykułów spożywczych oraz skór i wyrobów skórzanych (po 3,5%), urządzeń elektrycznych (o 5,1%), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 6,9%). Wzrost cen zanotowano również w produkcji wyrobów farmaceutycznych (o 9,6%), wyrobów tytoniowych (o 11,6%), a także napojów (o 13,5%).

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w czerwcu 2023


Według wstępnych danych w czerwcu 2023 r. ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 10,4%, a w porównaniu z majem 2023 r. - o 1,0%.

W czerwcu 2023 r. w stosunku do maja 2023 r. zanotowano wzrost cen budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej oraz robót budowlanych specjalistycznych po 1,0%, a także budowy budynków - o 0,8%.

W porównaniu z czerwcem 2022 r. podniesiono ceny budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 11,4%), budowy budynków oraz robót budowlanych specjalistycznych (po 9,8%).

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: