eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaPrzemysł › Produkcja w Polsce I 2017

Produkcja w Polsce I 2017

2017-02-20 10:40

Produkcja w Polsce I 2017

Produkcja w Polsce I 2017 © industrieblick - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (3)

Główny Urząd Statystyczny opublikował styczniowe dane odnośnie produkcji w Polsce. Wynika z nich, że w porównaniu z grudniem 2016 produkcja sprzedana przemysłu w naszym kraju ukształtowała się na poziomie o 1,9% niższym, w przypadku produkcji budowlano-montażowej odnotowano z kolei spadek rzędu aż 64,6%. Wzrost produkcji sprzedanej rdr dotyczył 30 spośród 34 analizowanych działów przemysłu.
Wstępne dane GUS dowodzą, że w pierwszym miesiącu bieżącego roku produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była o 9% wyższa niż rok temu (kiedy notowano wzrost o 1,3%), a zarazem o 1,9% niższa od wyniku osiągniętego w grudniu 2016. Jeżeli wyeliminować czynniki o znaczeniu sezonowym, to okaże się, że względem poprzedniego roku produkcja sprzedana przemysłu podskoczyła o 4,1%, a względem grudnia 2016 r. spadła o 0,2%.

W stosunku do stycznia ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 30 (spośród 34) działach przemysłu m.in. w produkcji pozostałego sprzętu transportowego – o 30,0%, wyrobów farmaceutycznych – o 22,1%, metali – o 16,8%, maszyn i urządzeń – o 16,3%, papieru i wyrobów z papieru – o 13,3%, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz chemikaliów i wyrobów chemicznych – po 13,2%, wyrobów z metali – o 12,2%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych oraz artykułów spożywczych – po 11,9%. Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu ze styczniem ub. roku, wystąpił w 4 działach, m.in. w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 9,1%, w produkcji napojów – o 2,7% oraz urządzeń elektrycznych – o 1,7%.

fot. mat. prasowe

Produkcja sprzedana przemysłu

W stosunku do stycznia ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 30 (spośród 34) działach przemysłu.


Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w styczniu br. wyższa o 2,1% niż przed rokiem i o 64,6% niższa w porównaniu grudniem ub. roku. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie niższym o 2,6% w porównaniu ze styczniem ub. roku i o 1,4% wyższym w stosunku do grudnia ub. roku.

fot. mat. prasowe

Produkcja budowlano-montażowa

W produkcji budowlano-montażowej odnotowano wzrost 2,1%.


W porównaniu ze styczniem ub. roku wzrost produkcji odnotowano w jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności jest budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 5,7% i w podmiotach specjalizujących się we wznoszeniu budynków - o 4,6%, a spadek w jednostkach zajmujących się głównie robotami budowlanymi specjalistycznymi - o 4,4%.

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w styczniu 2017 r.


Według wstępnych danych w styczniu 2017 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były wyższe o 4,1% w porównaniu ze styczniem 2016 r. Wzrost cen odnotowano również w produkcji budowlano-montażowej – o 0,3%.

Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w styczniu 2017 r. były o 0,3% wyższe niż w poprzednim miesiącu. Wzrosły ceny w przetwórstwie przemysłowym o 0,4%, w tym najbardziej w produkcji metali (o 3,0%). Podniesiono również ceny m.in. produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 2,9%), chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 1,2%), skór i wyrobów skórzanych (o 1,0%) oraz urządzeń elektrycznych (o 0,4%). Wzrost cen zanotowano również w produkcji artykułów spożywczych, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny, wyrobów farmaceutycznych, napojów, wyrobów tekstylnych (po 0,2%) wyrobów z metali oraz wyrobów z gumy i z tworzyw sztucznych (po 0,1%). Spadły natomiast ceny m.in. produkcji papieru i wyrobów z papieru (o 0,1%), mebli, odzieży, poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (po 0,2%), produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 0,3%), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 0,4%), maszyn i urządzeń oraz pozostałego sprzętu transportowego (po 0,5%). Wzrosły również ceny w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja o 0,3%. Spadły natomiast ceny w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę o 0,1%. Obniżono również ceny w górnictwie i wydobywaniu o 0,4%, w tym w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) - o 1,3%, przy wzroście cen w górnictwie rud metali - o 0,7%.

W styczniu 2017 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 4,1% wyższe niż przed rokiem. Podniesiono ceny w sekcjach: górnictwo i wydobywanie (o 29,0%), przetwórstwo przemysłowe (o 3,5%) oraz dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (o 3,1%). Obniżono natomiast ceny w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 0,8%).
Szacuje się, że ceny produkcji budowlano-montażowej w styczniu 2017 r. ukształtowały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego poprzednim miesiącu. Zanotowano spadek cen budowy budynków oraz budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej (po 0,1%). Wzrosły natomiast ceny robót budowlanych specjalistycznych (o 0,1%).

W porównaniu ze styczniem ub. roku ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły o 0,3%.

oprac. : eGospodarka.pl

Oceń

1 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.