eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaPrzemysł › GUS: produkcja przemysłowa w sierpniu 2023 ze spadkiem 2,0% rdr

GUS: produkcja przemysłowa w sierpniu 2023 ze spadkiem 2,0% rdr

2023-09-21 11:00

GUS: produkcja przemysłowa w sierpniu 2023 ze spadkiem 2,0% rdr

Przemysł © pixabay.com

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że w sierpniu 2023 roku produkcja ponownie zanotowała spadek rdr, który tym razem sięgnął 2,0%. W porównaniu z lipcem br. odnotowano natomiast wzrost na poziomie 1,0%. Ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 0,1% wyższe niż przed miesiącem, względem sierpnia 2022 r. zaznaczył się spadek rzędu 2,8%.

Przeczytaj także: Produkcja przemysłowa w lipcu 2023 niższa o 2,7% r/r

Jak podaje GUS, w okresie styczeń – sierpień br. produkcja sprzedana przemysłu była o 1,9% niższa w porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku, kiedy notowano wzrost o 12,9% w stosunku do porównywalnego okresu poprzedniego roku.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w sierpniu br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 1,8% niższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,6% wyższym w porównaniu z lipcem br.

Spośród głównych grupowań przemysłowych, w sierpniu br. odnotowano spadek w skali roku w produkcji dóbr zaopatrzeniowych – o 7,8%, dóbr konsumpcyjnych trwałych – o 6,4%, dóbr związanych z energią – o 4,4% oraz nieznaczny spadek dóbr konsumpcyjnych nietrwałych – o 0,9%. Zwiększyła się natomiast produkcja dóbr inwestycyjnych – o 10,5%.

Według wstępnych danych w sierpniu br., w stosunku do sierpnia ub. roku, spadek produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 23 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) – o 19,9%, w produkcji metali – o 17,9%, papieru i wyrobów z papieru – o 12,3%, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 12,2%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 11,1%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 8,5%, urządzeń elektrycznych – o 7,3%, chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 7,0%.

fot. pixabay.com

Przemysł

Produkcja przemysłowa w lipcu 2023 wzrosła o 1,0% w ujęciu miesięcznym


Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z sierpniem ub. roku, wystąpił w 11 działach, m.in. w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń – o 22,0%, w produkcji pozostałego sprzętu transportowego – o 15,3%, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 14,0%, maszyn i urządzeń – o 9,9%.

W porównaniu z lipcem br., wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) w sierpniu br. odnotowano w 21 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji mebli – o 24,1%, chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 9,3%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 6,5%, w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń – o 5,4%, w produkcji artykułów spożywczych – o 4,1%, papieru i wyrobów z papieru – o 3,9%, wyrobów z metali – o 3,7%.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z lipcem br., wystąpił w 13 działach, m.in. w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 13,7%, metali – o 2,6%, urządzeń elektrycznych – o 2,2%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 1,8%.

Zmiany cen produkcji sprzedanej przemysłu w sierpniu 2023 r. w porównaniu z sierpniem 2022 r.


W sierpniu 2023 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku obniżono o 2,8%. Spadek cen odnotowano w sekcji przetwórstwo przemysłowe o 5,4%, w tym w produkcji m.in.:
 • koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 23,0%,
 • chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 17,3%,
 • metali – o 16,4%,
 • papieru i wyrobów z papieru – o 9,5%,
 • wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 9,1%,
 • wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 6,6%,
 • komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 6,0%,
 • wyrobów z metali – o 5,3%,
 • pozostałego sprzętu transportowego – o 3,3%,
 • maszyn i urządzeń – o 1,3%,
 • artykułów spożywczych – o 1,2%,
 • mebli – o 1,1%,
 • pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 0,9%.

Podniesiono natomiast ceny produkcji m.in.:
 • wyrobów tekstylnych – o 0,3%,
 • poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji – o 1,2%,
 • wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 1,3%,
 • urządzeń elektrycznych – o 1,5%,
 • odzieży oraz skór i wyrobów skórzanych – po 1,6%,
 • wyrobów farmaceutycznych – o 7,7%,
 • wyrobów tytoniowych – o 8,2%,
 • napojów – o 11,5%.

Zmiany cen produkcji sprzedanej przemysłu w sierpniu 2023 r. w porównaniu z lipcem 2023 r.


Według wstępnych danych ceny produkcji sprzedanej przemysłu w sierpniu 2023 r. były o 0,1% wyższe niż w lipcu 2023 r. W sekcji przetwórstwo przemysłowe ceny wzrosły o 0,2%. Spośród działów przetwórstwa przemysłowego największy wzrost cen odnotowano w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej o 6,0%.

Wzrosły również m.in. ceny:
 • produkcji wyrobów tytoniowych – o 1,6%,
 • komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 0,7%,
 • wyrobów farmaceutycznych – o 0,6%,
 • poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji – o 0,5%,
 • maszyn i urządzeń oraz skór i wyrobów skórzanych – po 0,3%,
 • urządzeń elektrycznych oraz pozostałego sprzętu transportowego – po 0,2%,
 • napojów – o 0,1%.

Ceny produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep ukształtowały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego w ubiegłym miesiącu. Niższe niż w lipcu 2023 r. były natomiast ceny:
 • wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 1,1%,
 • wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – 1,0%,
 • papieru i wyrobów z papieru – o 0,9%,
 • produkcji metali – o 0,8%,
 • chemikaliów i wyrobów chemicznych oraz artykułów spożywczych – po 0,6%,
 • wyrobów z metali – 0,5%,
 • wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – 0,4%,
 • odzieży – 0,3%,
 • produkcji mebli – 0,2%,
 • wyrobów tekstylnych – 0,1%.

W sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja ceny spadły o 0,1%, w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę - o 0,4%, a w sekcji górnictwo i wydobywanie - o 0,7%, w tym w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) - o 1,5% oraz górnictwie rud metali - o 0,1%

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w sierpniu 2023 r.


Według wstępnych danych w sierpniu 2023 r. ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 9,8%, a w porównaniu z lipcem 2023 r. – o 0,8%.

W sierpniu 2023 r. w stosunku do lipca 2023 r. zanotowano wzrost cen budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej o 0,9%, robót budowlanych specjalistycznych o 0,7%, a także budowy budynków o 0,6%.

W porównaniu z sierpniem 2022 r. podniesiono ceny budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 10,8%), robót budowlanych specjalistycznych (o 9,2%) oraz budowy budynków (o 9,1%).

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: