eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plWiadomościPublikacje › Decyzje inwestycyjne na rynku giełdowym a raport kapitału intelektualnego

Decyzje inwestycyjne na rynku giełdowym a raport kapitału intelektualnego

2014-08-28 12:55

Decyzje inwestycyjne na rynku giełdowym a raport kapitału intelektualnego

Inwestorzy poszukują metod oceny przyszłych zachowań kursów akcji spółek notowanych na giełdzie © Rido - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (3)

Rynek giełdowy oprócz tego, że uczy pokory wszystkich swoich uczestników z punktu widzenia swojej nieprzewidywalności zachowań, które niejednokrotnie na pierwszy rzut oka trudno nazwać racjonalnymi, od lat zmusza inwestorów podejmujących decyzje do poszukiwania metod oceny przyszłych zachowań kursów akcji spółek notowanych na giełdzie.
Zasadniczo można wyróżnić dwie powszechnie stosowane metody - analizę fundamentalną i analizę techniczną. Pierwsza w swojej istocie odnosi się do oceny w głównej mierze kondycji finansowej przedsiębiorstwa na bazie dostępnych informacji przede wszystkim w obszarze finansowym: bilansu, rachunku zysków i strat, analizy płynności, etc. Analiza techniczna natomiast to analiza wykresów unaoczniających zmianę w czasie ceny danego waloru, przy określonym wolumenie – ilości i wartości akcji, które zmieniły właściciela oraz próbę odgadnięcia na bazie historycznych zachowań waloru jego przyszłej wyceny rynkowej będącej pochodną zachowań inwestorów na rynku. Jak każda z metod tak i te metody nie są doskonałe. W ostatnich latach pojawił się jednak nowy element, który inwestor powinien wziąć pod uwagę zachowując się racjonalnie w procesie decyzyjnym – są nim dane finansowe i pozafinansowe mieszczące się w definicji kapitału intelektualnego. Tak naprawdę patrzenie w „korzenie” przedsiębiorstwa i próba odgadnięcia przyszłej jego wyceny była i jest praktykowana, co tłumaczy fakt, iż rynek dyskontuje przyszłość, jak również to, że mamy do czynienia z najwyższym poziomem efektywności rynku, bo nawet informacje niejawne są ujęte w cenie akcji. Rzecz jednak w tym, aby dane o kapitale intelektualnym były powszechnie dostępne, stanowią one bowiem czynnik cenotwórczy, a nie są tylko informacją dla wtajemniczonych.

fot. Rido - Fotolia.com

Inwestorzy poszukują metod oceny przyszłych zachowań kursów akcji spółek notowanych na giełdzie

Zasadniczo można wyróżnić dwie powszechnie stosowane metody - analizę fundamentalną i analizę techniczną. Nie są jednak doskonałe. I tu inwestor powinien wziąc pod uwagę dane finansowe i pozafinansowe mieszczące się w definicji kapitału intelektualnego.


Raportowanie o kapitale intelektualnym przedsiębiorstwa napotyka jednak na wiele barier i trudności. Po pierwsze, Spółki z wielu względów nie są zainteresowane, aby dzielić się „wrażliwymi” dla nich informacjami, w 70% stanowiącymi składowe wiedzy tajnej przedsiębiorstwa, które decydują o jego przewadze konkurencyjnej na rynku. Po drugie, nie ma jasnej obiektywnej metodyki pomiaru i wyceny kapitału intelektualnego, która mogłaby być powszechnie stosowana, wypełniając lukę wartości pomiędzy wyceną rynkową a księgową przedsiębiorstwa i uzasadniając niejako racjonalność decyzji inwestorskich. I w końcu po trzecie, nie ma pewności, że potencjał kapitału intelektualnego danej firmy przełoży się na wartość, którą uda się skomercjalizować - innymi słowy sprzedać i uzyskać przychody o wyższej rentowności niż dotychczas. Nie są to jednak bariery, które - jak w wielu przypadkach obserwuję - powodują zamknięcie tematu stwierdzeniem, że nic nie da się z tym zrobić. Wręcz odwrotnie - będą one determinować do poszukiwania rozwiązań służących wypracowaniu mechanizmów, które pozwolą na wycenę danych pozafinansowych i racjonalną decyzję inwestycyjną.

Istotność poruszanego zagadnienia unaocznia poniższy diagram wskazujący tendencję, jak aktywa niematerialne zyskują przewagę nad materialnymi w wycenie rynkowej przedsiębiorstwa. W latach 70 wycena spółek giełdowych opierała się w głównej mierze na wartościach materialnych. Obecnie jak wynika z diagramu 80% wartości przedsiębiorstwa stanowi wycena wartości niematerialnych, czyli kapitału intelektualnego firmy.

fot. mat. prasowe

Wykres 1. Elementy wartości rynkowej indeksu S&P 500

Jak wynika z diagramu 80% wartości przedsiębiorstwa stanowi wycena wartości niematerialnych, czyli kapitału intelektualnego firmy.


Co to w takim razie jest kapitał intelektualny? Przedstawiony poniżej diagram i analogia drzewa pokazuje pewną zależność pomiędzy tym, co widoczne i można wyczytać z danych raportów finansowych (korona drzewa), i tym co niewidoczne, często utożsamiane z kapitałem intelektualnym firmy, mającym bezpośredni wpływ na wartość przedsiębiorstwa (korzenie).

fot. mat. prasowe

Diagram 1. Drzewo Kapitału Intelektualnego

Diagram i analogia drzewa pokazuje pewną zależność pomiędzy tym, co widoczne i można wyczytać z danych raportów finansowych (korona drzewa), i tym co niewidoczne, często utożsamiane z kapitałem intelektualnym firmy, mającym bezpośredni wpływ na wartość przedsiębiorstwa (korzenie).


Kapitał intelektualny składa się z kapitału ludzkiego, czyli wiedzy, doświadczenia, charyzmy i umiejętności pracowników, którzy nigdy nie stanowią własności przedsiębiorstwa, a są jedynie „wypożyczeni” na określony czas, i tak zwanego kapitału infrastrukturalnego, będącego własnością przedsiębiorstwa budowanego w oparciu o kapitał ludzki. Kapitał infrastrukturalny dzieli się na kapitał organizacyjny i kapitał relacyjny. Kapitał organizacyjny obejmuje patenty, systemy informatyczne, technologię, certyfikaty, znaki towarowe, etc. Kapitał relacyjny z kolei to wszelakie relacje z klientami oraz dostawcami. Innymi słowy kapitał intelektualny to pewnego rodzaju wartość powstająca w korzeniach drzewa w wyniku współdziałania wskazanych powyżej warstw w procesie pracy oraz dwukierunkowej wymiany kapitału ludzkiego i kapitału infrastrukturalnego, która przekłada się na wyniki ekonomiczno-finansowe przedsiębiorstwa w przyszłości. Wartość tą symbolizuje korona drzewa. Tym samym najprostszą definicję kapitału intelektualnego można ująć w następujący sposób:

wartość rynkowa - wartość księgowa = kapitał intelektualny,

gdzie wartość rynkową wycenia sam rynek, z kolei wartość księgowa wynika z bilansu przedsiębiorstwa. Kapitał intelektualny to również w znaczącej części wiedza ukryta, która decyduje o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstwa, a decyzje inwestorskie to często kupowanie marzeń o sukcesie, które mają się zmaterializować w kontekście danej spółki.

 

1 2

następna

oprac. : eGospodarka.pl

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

bezpłatny program PIT 2019

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: