eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › analiza fundamentalna
 • Relacje inwestorskie: zarządzanie poprzez raportowanie o kapitale intelektualnym

  Relacje inwestorskie: zarządzanie poprzez raportowanie o kapitale intelektualnym

  10:51 02.01.2015

  Relacje inwestorskie są specyficznym elementem komunikacji obwarowanej wieloma przepisami co, komu, kiedy i w jakim celu można przekazać. Reakcja interesariuszy na informacje płynące ze spółki giełdowej jest natychmiastowo ujmowana w wycenie giełdowej jej walorów. Tym samym istnieje pewna zależność pomiędzy przekazaną informacją, relacjami ... WIĘCEJ

  Tematy: raport kapitału intelektualnego, kapitał intelektualny, decyzje inwestycyjne, giełda
 • Decyzje inwestycyjne na rynku giełdowym a raport kapitału intelektualnego

  Decyzje inwestycyjne na rynku giełdowym a raport kapitału intelektualnego

  12:55 28.08.2014

  ... finansowej przedsiębiorstwa na bazie dostępnych informacji przede wszystkim w obszarze finansowym: bilansu, rachunku zysków i strat, analizy płynności, etc. Analiza techniczna natomiast to analiza wykresów unaoczniających zmianę w czasie ceny danego waloru, przy określonym wolumenie – ilości i wartości akcji, które zmieniły właściciela oraz próbę ... WIĘCEJ

  Tematy: raport kapitału intelektualnego, kapitał intelektualny, decyzje inwestycyjne, giełda
 • Niskie ceny akcji na GPW

  Niskie ceny akcji na GPW

  10:35 24.08.2012

  Wartości wskaźników wyceny akcji na warszawskiej giełdzie zbliżają się do historycznych minimów. Można by uznać to za okazję do zakupów, gdyby nie perspektywa gospodarczego spowolnienia i spadku zysków. Wskaźnik cena do zysku (C/Z), jeden z najbardziej popularnych mierników atrakcyjności inwestycyjnej, w pierwszej połowie bieżącego roku osiągnął ... WIĘCEJ

  Tematy: inwestowanie, inwestowanie na giełdzie, ceny akcji, analiza fundamentalna
 • Czy niskie ceny akcji powinny zachęcać inwestorów?

  Czy niskie ceny akcji powinny zachęcać inwestorów?

  10:08 31.08.2011

  ... góry skazane na fiasko, zwłaszcza jeśli mówimy o kilkuletnim horyzoncie czasowym. To między innymi dlatego nieporównywalnie popularniejsza od analizy fundamentalnej jest analiza techniczna, która zdejmuje z inwestorów konieczność budowania skomplikowanych, obarczonych subiektywnymi założeniami modeli. Aby przekonać się, czy po sierpniowym tąpnięciu ... WIĘCEJ

  Tematy: inwestowanie, inwestowanie na giełdzie, ceny akcji, analiza fundamentalna
 • Decyzje inwestycyjne: przykłady błędów

  Decyzje inwestycyjne: przykłady błędów

  13:23 06.10.2010

  ... są inwestorom na temat danego waloru i jego emitenta. Analiza fundamentalna zakłada tu iż o przyszłym kursie waloru będą decydowały jedynie nowe dane jakie udostępnione zostaną inwestorom, nie zaś jego historyczne notowania. Odmienne podejście prezentuje tu analiza techniczna, która uwzględnia wpływ historycznych notowań na przyszły ... WIĘCEJ

  Tematy: decyzje inwestycyjne, proces inwestycyjny, analiza fundamentalna, analiza techniczna
 • Systemy na bazie analizy fundamentalnej

  Systemy na bazie analizy fundamentalnej

  10:17 03.03.2010

  ... akcyjnych są wskaźniki wynikające z analizy danego podmiotu gospodarczego jego sytuacji finansowej i perspektyw. Dla innych rodzajów instrumentów często natomiast spotykana jest analiza popytu i podaży w aspekcie danego dobra, stanów zapasów, czy też innych czynników warunkujących ceny danego instrumentu. Trzecią grupą są dane o charakterze ... WIĘCEJ

  Tematy: analiza fundamentalna, strategie fundamentalne, strategia inwestycyjna, systemy transakcyjne
 • Wycena polskich spółek - analiza fundamentalna

  Wycena polskich spółek - analiza fundamentalna

  12:21 02.02.2010

  Dawno, dawno temu, w czasach, gdy większości transakcji giełdowych nie zawierały automatyczne systemy komputerowe, a inwestorzy znali pojęcie "godziwa wartość akcji", fundamenty spółek miały znaczenie. Ile powinny zarobić polskie spółki, aby uzasadnić obecne poziomy wskaźnika cena/zysk? Aby ocenić czy akcje danej spółki są drogie czy tanie, nie ... WIĘCEJ

  Tematy: analiza fundamentalna, wycena spółek, notowania giełdowe, zyski spółek
 • Strategie agresywne część 2

  Strategie agresywne część 2

  03:45 27.11.2009

  ... żadnego rynku notowań. Analiza papierów dłużnych stawia przed inwestorami dwa zasadnicze obszary rozważań. Pierwszą kwestią jest analiza samego instrumentu rozumiana jako ... i periodyzacja wypłat, poziom dyskonta…). Kolejną kwestią jest analiza samego emitenta i jego kondycji finansowej. Analiza ta jest w bardzo podobna do analizy odnoszącej się do ... WIĘCEJ

  Tematy: strategie agresywne, strategia inwestycyjna, systemy transakcyjne, analiza fundamentalna
 • Analiza portfelowa

  Analiza portfelowa

  12:51 29.07.2005

  Sposób doboru spółek do portfela inwestycyjnego. Uwzględnia się ich rentowność, możliwości finansowe, a także wysokość ryzyka akceptowanego przez inwestora.WIĘCEJ

  Tematy: analiza portfelowa, analiza techniczna, analiza fundamentalna, analiza finansowa
 • Analiza finansowa

  Analiza finansowa

  12:50 29.07.2005

  Analiza i szacowanie sytuacji podmiotu gospodarczego w wielu zakresach, przede wszystkim: rentowności, płynności, efektywności gospodarowania, możliwości obsługi zadłużenia, sytuacji majątkowej, etc.WIĘCEJ

  Tematy: analiza finansowa, analiza techniczna, analiza fundamentalna, analiza portfelowa


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: