eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › zobowiązania spółki
 • Odpowiedzialność członka zarządu - nowe zasady

  Odpowiedzialność członka zarządu - nowe zasady

  00:54 27.09.2022

  ... rewizyjnej czy likwidatorów. Dlatego rozważania w temacie należytej staranności prowadzone są ogólnie w kontekście członków organów spółki. Broni się niewinny Uznanie szkody wyrządzonej na rzecz spółki przez członka organu spółki wymaga, aby między jego działaniami bądź ich zaniechaniem a szkodą zaistniał związek przyczynowy. Tylko jeśli taki ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność członków zarządu, członek zarządu, członkowie zarządu, zarząd spółki
 • Odpowiedzialność członka zarządu za długi spółki. Jak się bronić?

  Odpowiedzialność członka zarządu za długi spółki. Jak się bronić?

  10:13 04.08.2022

  Spółki kapitałowe są dobrą alternatywą dla wspólników, którzy chcieliby uniknąć odpowiedzialności za długi związane z prowadzeniem biznesu. Jednak warto pamiętać, że ochrona zapewniana przez te podmioty nie jest bezwzględna. W niektórych sytuacjach członkowie zarządu odpowiadają za zobowiązania spółki akcyjnej, z o.o., lub PSA. Kiedy pojawia się ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność członków zarządu, członek zarządu, członkowie zarządu, zarząd spółki
 • Odpowiedzialność za długi spółki a działania członków zarządu

  Odpowiedzialność za długi spółki a działania członków zarządu

  09:04 04.02.2022

  ... . Kiedy zarząd odpowiada za zobowiązania podatkowe spółki? Zgodnie z art. 116 § 1 Ordynacji podatkowej za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, prostej spółki akcyjnej, prostej spółki akcyjnej w organizacji, spółki akcyjnej lub spółki akcyjnej w organizacji odpowiadają ... WIĘCEJ

  Tematy: członek zarządu, spółka z o.o., spółka akcyjna, prosta spółka akcyjna
 • Wpływ światowej pandemii na dywersyfikację ryzyka w biznesie. Czy koronawirus zmienił strukturę polskich firm?

  Wpływ światowej pandemii na dywersyfikację ryzyka w biznesie. Czy koronawirus zmienił strukturę polskich firm?

  10:47 14.08.2020

  ... minimalny kapitał zakładowy (5.000 zł), w przypadku problemów finansowych staje się odpowiedzialna za wszelkie zobowiązania spółki operacyjnej – spółki komandytowej. Jeżeli nie ma osoby drugiego wspólnika, z powodzeniem jedynym wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być nasz przedsiębiorca. Wystąpi on w roli wspólnika sp ... WIĘCEJ

  Tematy: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka komandytowa, komandytariusz, komplementariusz
 • Nabycie wierzytelności od spółki

  Nabycie wierzytelności od spółki

  13:12 03.01.2014 PORADA

  Witam, spółka planuje nabyć wierzytelność wymagalną od innej spółki, która nie jest powiązana kapitałowo. J akie obowiązki podatkowe ciążą na spółce w związku z nabyciem tej wierzytelności? W j aki sposób zaksięgować niniejszą operację przy założeniu, że w tym samym ... WIĘCEJ

  Tematy: wierzytelność, spółka, obowiązek podatkowy, obowiązki podatnika
 • Jak wyjść ze spółki z o.o.?

  Jak wyjść ze spółki z o.o.?

  10:28 06.12.2013 PORADA

  Witam, ponieważ nie znalazłem odpowiedniego działu, kieruję tutaj to pytanie a właściwie opis sytuacji: jestem udziałowcem spółki z o.o., nie jestem członkiem zarządu, mój udział w spółce jest tylko na papierze, posiadam 25 udziałów na 100, wszedłem do niej ponieważ miała ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka z o.o., udziały w spółce z o.o., udziały w spółce, majątek spółki
 • Jakie obowiązki ma wspólnik spółki cywilnej?

  Jakie obowiązki ma wspólnik spółki cywilnej?

  18:02 27.09.2013 PORADA

  Jeden z członków rodziny zaproponował mi przemienienie jego jednoosobowej firmy w spółkę cywilną w celu płacenia niższych składek ZUS. Chciałam dowiedzieć się czy jest to prawdą i czy ja jako wspólnik też będe musiała placić jakieś składki? Szczerze powiedziawszy nie wiem ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka cywilna, wspólnik spółki cywilnej, składki ZUS, działalność gospodarcza
 • Jakie składki do ZUS w przypadku spółki cywilnej?

  Jakie składki do ZUS w przypadku spółki cywilnej?

  09:56 22.07.2013 PORADA

  Jeżeli jestem zatrudniony na umowę o pracę i zakładam spółkę cywilną (wiąże się to z założeniem działalności gospodarczej), to jakie stałe opłaty do ZUS-u będę ponosił? WIĘCEJ

  Tematy: rozliczenia z ZUS, spółka cywilna, umowa o pracę, zobowiązania spółki
 • Spółka z o.o.-komandytowa a zabezpieczenie majątku wspólników

  Spółka z o.o.-komandytowa a zabezpieczenie majątku wspólników

  13:26 15.07.2013

  ... , spoza grona zarówno wspólników spółki komandytowej, jak i wspólników spółki z o.o. Za zobowiązania spółki komandytowej, której jedynym komplementariuszem jest sp. z o.o., nieograniczoną odpowiedzialność ponosi spółka z o.o., a nie jej wspólnicy. W spółce komandytowej komandytariusze odpowiadają za zobowiązania spółki tylko do wysokości sumy ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka z o.o., spółka komandytowa, zobowiązania spółki, spółki
 • Niewypłacone wynagrodzenia a spółka cywilna

  Niewypłacone wynagrodzenia a spółka cywilna

  12:33 10.07.2013 PORADA

  Witam, Właściciele spółki cywilnej (firma budowlana) zalegają z wypłatą dwóch zaległych wynagrodzeń oraz innych świadczeń powstałych w wyniku wypowiedzenia umowy o pracę w trybie skróconego okresu wypowiedzenia (odszkodowanie, ekwiwalent, odprawa). Niestety właściciele są ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka cywilna, zobowiązania spółki, postępowanie sądowe, egzekucja komornicza
 • Dzień otwarcia ksiąg rachunkowych

  Dzień otwarcia ksiąg rachunkowych

  09:36 03.07.2013 PORADA

  Witam, Jesteśmy nowo powstałą spółką z o.o. Mamy problem z ustaleniem dnia otwarcia ksiąg rachunkowych. Czy powinien to być dzień zawarcia pierwszego zobowiązania czy dzień uiszczenia opłaty o wpis do KRS? WIĘCEJ

  Tematy: spółka z o.o., księgi rachunkowe, prowadzenie ksiąg rachunkowych, otwarcie ksiąg rachunkowych
 • Spółka cywilna: zaciągnięty kredyt na spółkę a podatek PCC

  Spółka cywilna: zaciągnięty kredyt na spółkę a podatek PCC

  11:56 01.07.2013 PORADA

  Czy kredyt zaciągniety przez spółkę cywilną jest opodatkowany PCC 0,5% jako wkład wspólników? WIĘCEJ

  Tematy: wspólnicy spółki, spółka cywilna, kredyt, podatek PCC
 • Czy występujący ze spółki cywilnej wspólnik może zrzec się przysługującej mu części majątku spółki?

  Czy występujący ze spółki cywilnej wspólnik może zrzec się przysługującej mu części majątku spółki?

  13:01 31.05.2013 PORADA

  Jestem wspólnikiem trzyosobowej spółki cywilnej. Moim wkładem do spółki była jedynie praca. Ze względów zdrowotnych podjęłam decyzję o wystąpieniu ze spółki i zamknięciu działalności gospodarczej. Majątek spółki to nieruchomość, na którą spółka brała kredyt oraz towary ... WIĘCEJ

  Tematy: wspólnicy spółki, wspólnik spółki cywilnej, spółka cywilna, działalność gospodarcza
 • Spółka jawna - zasady rozliczeń między wspólnikami

  Spółka jawna - zasady rozliczeń między wspólnikami

  12:34 17.05.2013

  ... 1037 z późn. zm.; dalej jako: „k.s.h.”). Charakter unormowania działalności w formie spółki jawnej wymaga co do zasady jednomyślności wspólników, chyba że w umowie spółki zastrzeżono inaczej (przykładowo – przy zmianie umowy spółki, zgodnie z art. 9 k.s.h.). Za zobowiązania spółki każdy ze wspólników odpowiada bez ograniczenia całym swoim majątkiem ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka jawna, zobowiązania spółki, wspólnicy spółki, spółki
 • Spółka z o.o. z kapitałem początkowym 5 tysięcy zł. Czy można kupić środek transportu za 50 tysięcy?

  Spółka z o.o. z kapitałem początkowym 5 tysięcy zł. Czy można kupić środek transportu za 50 tysięcy?

  10:51 15.05.2013 PORADA

  Czy spółka z o.o. z kapitałem początkowym 5 tysięcy zł na początkowym etapie swojej działalności może zaciągnąć zobowiązanie na zakup środka transportu o wartości 50 tysięcy zł? WIĘCEJ

  Tematy: spółka z o.o., kapitał początkowy, rozpoczęcie działalności, samochód firmowy
 • Kto ma złożyć sprawozdanie finansowe do KRS sprzedanej sp. z o.o.?

  Kto ma złożyć sprawozdanie finansowe do KRS sprzedanej sp. z o.o.?

  12:47 19.02.2013 PORADA

  Otrzymałem wezwanie z KRS do złożenia sprawozdania finansowego za 2010 i 2011 r. Sp. z o.o. sprzedana w czerwcu 2012 r., wraz z przekazaniem wszystkich dokumentów spółki, w tym finansowych. Kto ma złożyć w/w sprawozdania finansowe? WIĘCEJ

  Tematy: sp. z o.o., KRS, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zobowiązania spółki
 • Samodzielna reprezentacja spółki przez wspólnika

  Samodzielna reprezentacja spółki przez wspólnika

  00:05 24.10.2012

  ... niedbalstwa przy wykonywaniu kompetencji itp. Sposób reprezentowania spółki partnerskiej wspólnicy (partnerzy) uzgadniają sami w umowie spółki (art. 93 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych). Partnerzy mogą więc zadecydować o tym kto spośród nich będzie reprezentował spółkę – zaciągał zobowiązania i nabywał prawa. Mogą oni także utworzyć zarząd ... WIĘCEJ

  Tematy: spółki handlowe, kodeks spółek handlowych, wspólnicy spółki, spółka komandytowa
 • Nowy wspólnik w spółce jawnej

  Nowy wspólnik w spółce jawnej

  14:02 07.03.2012

  ... nowy wspólnik wchodzi w strukturę organizacyjną spółki. Należy pamiętać, że zgodnie z art. 32 k.s.h. osoba przystępująca do struktur odpowiada za zobowiązania spółki powstałe przed jej pojawieniem się w przedsiębiorstwie. Co ważne, możliwość zbycia udziału wspólnika musi być przewidziana w umowie spółki, a ponadto dotychczasowi wspólnicy muszą ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka jawna, wspólnicy spółki, odpowiedzialność wspólników, zobowiązania spółki
 • Odpowiedzialność wspólników w spółce z o.o.

  Odpowiedzialność wspólników w spółce z o.o.

  13:25 03.11.2011

  ... traktowana jako wkład wspólnika do spółki i nie będzie podlegać zwróceniu. Za zobowiązania spółki z o.o. w organizacji odpowiadają solidarnie spółka i osoby, które działały w jej imieniu, oraz wspólnicy do wartości niewniesionego wkładu na pokrycie objętych udziałów. Jeżeli wspólnik będzie działał w imieniu spółki w okresie od jej zawiązania do ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność wspólników, spółka z o.o., spółki z o.o., zobowiązania spółki
 • Przepisy prawne: najważniejsze zmiany VI 2011

  Przepisy prawne: najważniejsze zmiany VI 2011

  11:33 29.06.2011

  ... ). SN wskazał co prawda, że zasadniczo odpowiedzialność członków zarządu sp. z o.o. w razie bezskuteczności egzekucji wobec spółki jest odpowiedzialnością własną za szkodę wyrządzoną wierzycielowi spółki, a nie odpowiedzialnością za reprezentowaną spółkę. W związku z czym, pozwany z powodu bezskuteczności egzekucji przeciwko sp. z o.o. członek ... WIĘCEJ

  Tematy: ustawa o rachunkowości, porozumienia wertykalne, polityka konkurencji, kodeks karny

 

1 2 3

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: