eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › zmniejszenie udziałów wspólnika
 • Zwrot części wkładu wniesionego do spółki osobowej nie podlega PIT

  Zwrot części wkładu wniesionego do spółki osobowej nie podlega PIT

  10:26 16.05.2022

  ... Wspólnicy planowali wycofanie ze spółki wkładu w postaci budynku piekarni, poprzez zmniejszenie udziału kapitałowego wspólników w spółce i przeniesienie tego składnika na ... przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki, w części odpowiadającej uzyskanej przed wystąpieniem przez wspólnika nadwyżce przychodów nad ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka osobowa, spółka jawna, spółka partnerska, zmniejszenie udziałów wspólnika
 • Zwrot części wkładu w spółce osobowej a podatek dochodowy

  Zwrot części wkładu w spółce osobowej a podatek dochodowy

  09:19 04.05.2022

  ... reguły zawsze są wyjątki Jak to jednak bywa w prawodawstwie nie brakuje wyjątków od reguły. Jeśli zwrot części wkładu wspólnika przyjmuje postać przekazania mu udziałów, papierów wartościowych, akcji, tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych bądź pochodnych instrumentów finansowych, to przychód podatkowy powstaje w momencie ich sprzedaży ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka osobowa, spółka jawna, spółka partnerska, zmniejszenie udziałów wspólnika
 • Obniżenie wkładu komandytariusza w spółce a podatek dochodowy

  Obniżenie wkładu komandytariusza w spółce a podatek dochodowy

  09:10 02.05.2022

  ... z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym również przychód z umorzenia udziałów lub zmniejszenia ich wartości, czy dochód ze zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnika w spółce. Dochodem podlegającym 19% opodatkowaniu jest nadwyżka przychodu otrzymanego w związku ze zmniejszeniem udziału kapitałowego ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka komandytowa, komandytariusz, wspólnik spółki komandytowej, spółka osobowa
 • Zmniejszenie udziału wspólnika spółki osobowej bez podatku dochodowego

  Zmniejszenie udziału wspólnika spółki osobowej bez podatku dochodowego

  13:54 20.10.2021

  ... z o.o. Wkłady poszczególnych wspólników w spółce odpowiadają wartości udziałów każdego ze wspólników pierwotnie założonej ... wspólnika ze spółki niebędącej osobą prawną. Natomiast zmniejszenie udziału kapitałowego wspólnika spółki komandytowej nie oznacza wystąpienia wspólnika ze spółki komandytowej. Wypłata przez spółkę komandytową na rzecz wspólnika ... WIĘCEJ

  Tematy: opodatkowanie wspólników, przychody podatkowe, podatek dochodowy od osób fizycznych, wspólnicy spółki


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: