eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › zakup środków trwałych
 • Amortyzacja środków trwałych - zmiany od 2023 roku?

  Amortyzacja środków trwałych - zmiany od 2023 roku?

  09:30 20.10.2022

  ... trwałych - Kalkulator - umorzenie środków trwałych Projekt zakłada wprowadzenie możliwości ustalania indywidualnych stawek amortyzacyjnych dla środków trwałych i wartości niematerialnych wprowadzonych po raz pierwszy do ewidencji środków trwałych, które są wytworzone we własnym zakresie i zaliczonych do grupy 1 i 2 Klasyfikacji Środków Trwałych ... WIĘCEJ

  Tematy: amortyzacja środków trwałych, stawki amortyzacji, odpisy amortyzacyjne, amortyzacja nieruchomości
 • Ryczałtowiec nie zyska na zakupie majątku firmowego, a straci na jego sprzedaży

  Ryczałtowiec nie zyska na zakupie majątku firmowego, a straci na jego sprzedaży

  00:05 05.01.2022

  ... na budżet przedsiębiorcy, bo zachowany jest balans – zakup zmniejsza podstawę, sprzedaż ją podwyższa. Jednak ... zakup składników majątkowych przez podatników rozliczających się na ryczałcie. Ta grupa nie może zaliczyć zakupów na firmę do kosztów uzyskania przychodu. W związku z tym podatnik na ryczałcie nie odlicza sobie od podatku środków trwałych ... WIĘCEJ

  Tematy: ryczałt ewidencjonowany, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, majątek firmy, podatek dochodowy
 • Co wliczyć do wartości początkowej kasy fiskalnej?

  Co wliczyć do wartości początkowej kasy fiskalnej?

  08:36 25.09.2021 PORADA

  Podatnik zakupił kasę fiskalną online. Na fakturze oprócz kasy jest zakup kabla USB, Rolek do kasy. Moje pytanie jest takie, czy mogę całość tego wykazać jako wartość początkową środka trwałego? Od KIP dostałam informację, że jeśli bez tego wszystkiego nie jest zdatna do ... WIĘCEJ

  Tematy: kasa fiskalna, środki trwałe, wartość początkowa środków trwałych, środek trwały
 • Kiedy lepszy leasing, a kiedy pożyczka?

  Kiedy lepszy leasing, a kiedy pożyczka?

  00:38 27.09.2018

  ... środkach własnych. Co jednak, jeżeli tych ostatnich brakuje, a z kupnem środków trwałych nie możemy już zwlekać? Wówczas z pomocą przychodzi finansowanie zewnętrzne. Do ... , decyzja może być udzielona w ciągu 24 h, co pozwala pożyczkobiorcy na szybki zakup pojazdu. Przedmiot własnością pożyczkobiorcy: w przypadku terminowych spłat, finansujący ... WIĘCEJ

  Tematy: finansowanie działalności, finansowanie działalności gospodarczej, leasing, pożyczka
 • Dotacja na zakup środka trwałego

  Dotacja na zakup środka trwałego

  00:03 31.01.2018 PORADA

  Czy otrzymaną dotację na zakup środka trwałego w przypadku ustalaniu podstawy opodatkowania należy wyłączyć z kosztów księgowych (amortyzacja) i jednocześnie z przychodów księgowych (rozliczana w czasie dotacja jako pozostałe przychody operacyjne)? Czy taką dotację dla celów ... WIĘCEJ

  Tematy: dotacja, zakup środków trwałych, środki trwałe, CIT
 • Z jaką stawką VAT refaktura?

  Z jaką stawką VAT refaktura?

  14:52 18.01.2018 PORADA

  Spółka otrzymała fakturę od dostawcy krajowego za zakup środka trwałego. Faktura została zaksięgowana a VAT naliczony odliczony w deklaracji miesięcznej Po dwóch miesiącach okazało się, że środek trwały został bezpośrednio dostarczony do Czech. Jak mamy refakturować? Jaka ... WIĘCEJ

  Tematy: refaktura, stawka VAT, podatek VAT, spółka
 • Metody amortyzacji samochodu wykupionego z leasingu

  Metody amortyzacji samochodu wykupionego z leasingu

  13:58 17.10.2017

  ... w ciężar kosztów uzyskania przychodu. W przypadku pojazdów jednakże nawet wówczas, gdy wartość początkowa jest niższa, na ogół zalicza się je do środków trwałych). Ustalamy wartość początkową Ustawy o podatku dochodowym nie przewidują tutaj żadnych szczególnych rozwiązań przy określaniu wartości początkowej samochodów (czy innych składników ... WIĘCEJ

  Tematy: środki trwałe, amortyzacja środków trwałych, odpisy amortyzacyjne, stawki amortyzacji
 • Środków trwałych do wartości 3.500 zł nie trzeba amortyzować

  Środków trwałych do wartości 3.500 zł nie trzeba amortyzować

  12:45 29.05.2017

  ... przepisu art. 22d ust. 2 ww. ustawy – nie ujmuje się w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. (...) Mając na względzie powyższe stwierdzić należy, że jeżeli w istocie (jak wynika z wniosku) Wnioskodawca wydatki poniesione na zakup składników majątku o wartości nieprzekraczającej 3.500 zł zaliczył do kosztów uzyskania ... WIĘCEJ

  Tematy: środki trwałe, amortyzacja środków trwałych, odpisy amortyzacyjne, stawki amortyzacji
 • Możliwość odzyskania VAT naliczonego

  Możliwość odzyskania VAT naliczonego

  17:42 03.04.2017 PORADA

  Mieszkam za granicą, na początku roku dokonałam zakupu środków trwałych. Jestem uprawniona do zwolnienia z podatku VAT w związku z tym po opłaceniu faktury z należnym VAT zwróciłam się Urzędu który jest odpowiednikiem US w Polsce o zwolnienie z podatku VAT. Otrzymałam w marcu takie ... WIĘCEJ

  Tematy: VAT naliczony, zwolnienie z VAT, podatek VAT, zwolnienia podatkowe
 • Podatek 3% od zakupów środków trwałych poniżej 3500 zł

  Podatek 3% od zakupów środków trwałych poniżej 3500 zł

  08:33 15.01.2017 PORADA

  Witam, zakładam działalność od lutego. Otrzymałam dotacje z UP. Czy to prawda, że teraz jest jakiś podatek 3% od zakupionych środków trwałych, których kwota nie przekracza 3500 złotych? O co w tym chodzi? Będę rozliczana ryczałtem. Bardzo proszę o odpowiedź. WIĘCEJ

  Tematy: zakładanie działalności gospodarczej, działalność gospodarcza, dotacja z urzędu pracy, ryczałt ewidencjonowany
 • Środki trwałe - dofinansowanie z UP, a koszt uzyskania przychodu

  Środki trwałe - dofinansowanie z UP, a koszt uzyskania przychodu

  00:48 09.01.2017 PORADA

  Witam, mam pytanie odnośnie kosztów uzyskania przychodów przy zakupie sprzętu ze środków z dofianasowania z urzędu pracy. Czy zakup komputera o wartości 2000 zł może być kosztem uzyskania przychodu w przypadku sfinansowania zakupu przez urząd pracy (dofinansowanie z urzędu pracy dla ... WIĘCEJ

  Tematy: dofinansowanie z Urzędu Pracy, środki trwałe, zakup środków trwałych, ewidencja środków trwałych
 • Jak odliczyć VAT od zakupu środka trwałego?

  Jak odliczyć VAT od zakupu środka trwałego?

  12:46 06.07.2015 PORADA

  Spółka zo.o. kupuje nieruchomość od najemcy, w której prowadzi działalność od 15 lat. Na zakup środka trwałego bierze kredyt z banku, sprzedający dostaje całą kwotę. Część nieruchomości jest opodatkowana VAT-em 23%, VAT w kwocie 46 000 zł jest spłacany w ratch. Czy VAT ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka z o.o., działalność gospodarcza, kredyt, odliczenie VAT
 • Amortyzacja środka trwałego wykupionego z leasingu operacyjnego

  Amortyzacja środka trwałego wykupionego z leasingu operacyjnego

  13:45 12.03.2015

  ... , która w przypadku środków transportu wynosi aż 40%. Podatnicy mogą ustalić indywidualne stawki amortyzacyjne dla używanych lub ulepszonych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika, z tym że ustawodawca określa tutaj minimalne okresy amortyzacji dla poszczególnych grup środków trwałych (art. 22j ust ... WIĘCEJ

  Tematy: środki trwałe, amortyzacja środków trwałych, odpisy amortyzacyjne, stawki amortyzacji
 • Czy nie muszę zwracać VAT od zakupu, gdyż żaden pojedynczy środek trwały nie przekroczył 15 tys. zł?

  Czy nie muszę zwracać VAT od zakupu, gdyż żaden pojedynczy środek trwały nie przekroczył 15 tys. zł?

  13:54 22.08.2014 PORADA

  W 2012 r. spółka podpisała umowę z kontrahentem na prowadzenie usług gastronomicznych w obiekcie należącym do kontrahenta. W związku z powyższym spółka musiała zakupić środki trwałe (zestaw komputerowy waga, zmywarka, szafa chłodnicza, szybkoschładzarka, piec konwekcyjno-parowy, ... WIĘCEJ

  Tematy: usługi gastronomiczne, spółka, środki trwałe, zakup środków trwałych
 • Wartość początkowa środka trwałego otrzymanego w aporcie

  Wartość początkowa środka trwałego otrzymanego w aporcie

  13:12 20.06.2014

  Dany składnik majątku może stać się środkiem trwałym firmy, jeżeli ma służyć jej dłużej niż rok, stanowi własność lub współwłasność podatnika (bądź jest w tzw. leasingu finansowym) oraz jest zdatny i kompletny do użytku w chwili używania. Konieczne jest w takim przypadku prawidłowe określenie jego wartości początkowej, co następuje na różnych ... WIĘCEJ

  Tematy: środki trwałe, amortyzacja środków trwałych, odpisy amortyzacyjne, amortyzacja przyspieszona
 • Sprzedaż towaru po zaniżonych cenach a kontrola podatkowa VAT

  Sprzedaż towaru po zaniżonych cenach a kontrola podatkowa VAT

  00:04 10.04.2014 PORADA

  Czy urząd skarbowy podczas kontroli podatkowej VAT rozpoczętej w dniu 26.02.2014 r.  (kontrola obejmuje okres 01.11.2013 - 31.11.2013 - zwrot VAT-u od zakupu środka trwałego), może zakwestionować zbyt tanio sprzedany towar w postaci części samochodowych i rolniczych zakupionych w latach ... WIĘCEJ

  Tematy: sprzedaż towaru, kontrola podatkowa, podatek VAT, zwrot podatku
 • Faktura za zakup środka trwałego a zapisy w KPiR

  Faktura za zakup środka trwałego a zapisy w KPiR

  10:11 11.02.2014 PORADA

  Czy w KPiR wpisuje się faktury za zakup środka trwałego w rubryce wydatki, czy w osobnym dokumencie wykaz środków trwałych, a do książki dowodem wewnętrznym kwotę amortyzacji? I jeszcze jeden dylemat: środek trwały aparat fotograficzny na wartość 6000 zł zakupiłam w styczniu a ... WIĘCEJ

  Tematy: zapisy w PKPiR, ewidencja księgowa, środki trwałe, zakup środków trwałych
 • Transport środków trwałych a wartość początkowa

  Transport środków trwałych a wartość początkowa

  12:39 23.12.2013

  Środków wydatkowanych na zakup środków trwałych nie może zostać zaliczony bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodu. Takie składniki majątku trzeba bowiem amortyzować, zaś kosztem są naliczane odpisy amortyzacyjne. ... WIĘCEJ

  Tematy: środki trwałe, amortyzacja środków trwałych, odpisy amortyzacyjne, zakup środków trwałych
 • Wartość początkowa środka trwałego: amortyzacja, różnice kursowe

  Wartość początkowa środka trwałego: amortyzacja, różnice kursowe

  13:37 18.10.2013

  ... środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji, z tym że okres amortyzacji dla środków trwałych ... WIĘCEJ

  Tematy: środki trwałe, amortyzacja środków trwałych, odpisy amortyzacyjne, stawki amortyzacji
 • Amortyzacja jednorazowa po wykupie przedmiotu leasingu?

  Amortyzacja jednorazowa po wykupie przedmiotu leasingu?

  13:13 15.07.2013

  ... kryterium mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku ... WIĘCEJ

  Tematy: środki trwałe, amortyzacja środków trwałych, odpisy amortyzacyjne, stawki amortyzacji

 

1 2 3

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: