eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › wywłaszczenie nieruchomości
 • Wywłaszczenie nieruchomości - jak przebiega procedura?

  Wywłaszczenie nieruchomości - jak przebiega procedura?

  00:22 23.02.2021

  ... (z zastrzeżeniem, iż jeśli na rynku jest zbyt mało transakcji sprzedaży takich nieruchomości, możliwa jest wycena nieruchomości przyjmując przeznaczenie takie, jakie mają grunty przyległe do wycenianej nieruchomości). Podsumowanie Wywłaszczenie nieruchomości to procedura przewidziana w polskim prawie, aby zapewnić możliwość realizacji celów ... WIĘCEJ

  Tematy: wywłaszczenie nieruchomości, wywłaszczenie, odszkodowanie za wywłaszczenie, odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość
 • Odszkodowanie za nieruchomość to wartość brutto

  Odszkodowanie za nieruchomość to wartość brutto

  13:31 03.08.2020

  ... pomiędzy stronami, dotyczącymi przyznania i wypłaty odszkodowania oraz jego wysokości, Wnioskodawca za transakcję dostawy nieruchomości otrzyma wyłącznie kwotę odszkodowania, która będzie jedyną kwotą należną Wnioskodawcy za oddane z mocy prawa nieruchomości, to należy uznać, że jest to kwota należna z tytułu sprzedaży, czyli kwota obejmująca ... WIĘCEJ

  Tematy: opodatkowanie VAT, czynności opodatkowane VAT, odszkodowanie, podatek VAT
 • Cesja wierzytelności z tytułu odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości

  Cesja wierzytelności z tytułu odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości

  00:40 05.11.2019

  ... w ogóle nie zastosował się do zaleceń sądu wskazanych w wyroku z 9 maja 2018 r., a jedynie zakwestionował dopuszczalność cesji wierzytelności odsetkowej od odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości, czego nie kwestionował sąd wydający ten wyrok. WSA stanął również na stanowisku, że uprawnienie do odszkodowania, o którym mowa w art. 98 ... WIĘCEJ

  Tematy: wywłaszczenie nieruchomości, odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości, cesja wierzytelności
 • Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość ustalane przez 12 lat

  Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość ustalane przez 12 lat

  00:15 12.09.2019

  ... do właścicieli wywłaszczonych nieruchomości niezainwestowanych, gruntów rolnych, nieużytków i.t.p., gdyż w takim wypadku – z uwagi na przeznaczenie drogowe w planie – wycena jednej i drugiej nieruchomości byłaby zbliżona. (...) W sposób oczywisty narusza to art. 21 ust. 2 Konstytucji RP, który dopuszcza wprawdzie wywłaszczenie, ale czyni to ... WIĘCEJ

  Tematy: wywłaszczenie nieruchomości, odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość, odszkodowanie za wywłaszczenie, wywłaszczenie
 • Wywłaszczenie nieruchomości a ustawa o gospodarce nieruchomościami

  Wywłaszczenie nieruchomości a ustawa o gospodarce nieruchomościami

  09:06 01.04.2019

  ... . Co się zmieni? Czy wciąż możliwy będzie zwrot nieruchomości wywłaszczonych? Jak to działało? W latach 60., 70. i 80. wiele dużych inwestycji w obrębie miast (i nie tylko) realizowano na zasadzie wywłaszczania nieruchomości – mówi Bartosz Antos, Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. W praktyce oznaczało to, że dotychczasowi ... WIĘCEJ

  Tematy: ustawa o gospodarce nieruchomościami, wywłaszczenie nieruchomości, reprywatyzacja
 • Szansa na odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości

  Szansa na odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości

  13:58 10.08.2018

  ... była wyłącznie formalnością” (II SA/Gd 277/18). Istnienie elaboratu oraz podpisana przez spadkodawcę, ówczesnego właściciela nieruchomości, notatka z marca 1982 r., w której wyraża zgodę na wywłaszczenie, w połączeniu z przywołanymi zeznaniami świadków wystarczyło organowi do odmowy ustalenia wnioskowanego przez spadkobierców odszkodowania. Nie ... WIĘCEJ

  Tematy: wywłaszczenie nieruchomości, odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości, ustawa o gospodarce nieruchomościami
 • Wywłaszczenie nieruchomości: czy mieszkańcy zablokują inwestycję?

  Wywłaszczenie nieruchomości: czy mieszkańcy zablokują inwestycję?

  13:25 18.07.2018

  ... narusza ona istoty prawa własności. Należy jednak przypomnieć, że ustawa zasadnicza zawiera jeszcze jeden zapis (art 21 ust. 2), który dopuszcza wywłaszczenie nieruchomości, gdy dokonywane jest ono na cele publiczne (np. drogi, linie kolejowe, lotniska) i za słusznym odszkodowaniem. - Procedurę przeprowadzenia wywłaszczenia reguluje ustawa ... WIĘCEJ

  Tematy: nieruchomości, wywłaszczenie nieruchomości, ustawa o gospodarce nieruchomościami
 • Czy może dojść do zwrotu udziału w wywłaszczonej nieruchomości bez zgody współwłaścicieli?

  Czy może dojść do zwrotu udziału w wywłaszczonej nieruchomości bez zgody współwłaścicieli?

  13:25 04.08.2016

  ... zwrotowi podlega tylko część wywłaszczonej nieruchomości, zwracaną kwotę odszkodowania ustala się proporcjonalnie do powierzchni tej części nieruchomości. W sytuacji, gdy doszło do zmniejszenia albo zwiększenia wartości nieruchomości bezpośrednio na skutek działań podjętych w obrębie tej nieruchomości po jej wywłaszczeniu, odszkodowanie pomniejsza ... WIĘCEJ

  Tematy: nieruchomości, wywłaszczenie nieruchomości, ustawa o gospodarce nieruchomościami, zwrot wywłaszczonej nieruchomości
 • Dzika reprywatyzacja. Tracą prawowici spadkobiercy i państwo

  Dzika reprywatyzacja. Tracą prawowici spadkobiercy i państwo

  00:19 18.02.2016

  ... 12 tys. ha gruntów, na których stało ponad 20 tys. nieruchomości. Te nieruchomości na coraz większą skale trafiają w prywatne ręce (nie zawsze spadkobierców ... , że zjawiał się w kurator nieruchomości, z nie zawsze przekonującym pełnomocnictwem (np. od 130-letniej właścicielki) i w jej imieniu występował o zwrot nieruchomości. Nierzadko skutecznie. ... WIĘCEJ

  Tematy: reprywatyzacja, spadkobiercy, roszczenia reprywatyzacyjne, nacjonalizacja
 • Sprzedaż ziemi - resztówki dla GDDKiA z podatkiem dochodowym

  Sprzedaż ziemi - resztówki dla GDDKiA z podatkiem dochodowym

  13:39 30.06.2015

  ... gospodarce nieruchomościami lub z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości w związku z realizacją przez nabywcę prawa pierwokupu, stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami; nie dotyczy to przypadków, gdy właściciel nieruchomości nabył jej własność w okresie dwóch ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek od sprzedaży nieruchomości, sprzedaż gruntu, sprzedaż nieruchomości
 • Czy muszę zapłacić podatek od odszkodowania za wywłaszczenie z nieruchomości?

  Czy muszę zapłacić podatek od odszkodowania za wywłaszczenie z nieruchomości?

  13:56 22.03.2015 PORADA

  Witam, w lipcu 2011 r. otrzymałem od mojej mamy darowiznę nieruchomości zabudowanej spisaną w formie aktu notarialnego. Od 2002 r. nieruchomość ta była jako użytkowanie wieczyste do grudnia 2010 r. We wrześniu 2011 r. zostało wszczęte postępowanie wywłaszczeniowe z części tej ... WIĘCEJ

  Tematy: darowizna, darowizny od najbliższych, darowizna nieruchomości, wywłaszczenie nieruchomości
 • Czy przysługuje mi zachowek?

  Czy przysługuje mi zachowek?

  18:45 24.04.2014 PORADA

  Zostaliśmy wywłaszczeni 1970 r. Ojciec kupił za część pieniędzy z wywłaszczenia gospodarstwo wraz z domem, w którym mama ze mną zamieszkała. Mama sprzedała ten dom i dała wszystkie pieniądze siostrze, która miała rozpoczętą budowę swojego domu na jej wykończenie i za mieszkanie ... WIĘCEJ

  Tematy: wywłaszczenie nieruchomości, zrzeczenie się spadku, spadek, budowa domu
 • Zwrot wywłaszczonej nieruchomości a podatek

  Zwrot wywłaszczonej nieruchomości a podatek

  10:41 19.07.2013 PORADA

  W 2009 r. moja babcia (dziadek już nie żył) wystąpiła o zwrot wywłaszczonej nieruchomości. W 2010 r. babcia zmarła. Po babci dziedziczyła (aktem notarialnym) moja mama, jej brat i moja siostra. W trakcie postępowania zwrotnego moja mama swoje prawa przekazała na mnie, a jej brat (nasz ... WIĘCEJ

  Tematy: wywłaszczenie nieruchomości, zwrot wywłaszczonej nieruchomości, odszkodowanie, dziedziczenie ustawowe

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: