eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › wywłaszczenie
 • Wywłaszczenie nieruchomości - jak przebiega procedura?

  Wywłaszczenie nieruchomości - jak przebiega procedura?

  00:22 23.02.2021

  ... , przede wszystkim z punktu widzenia podmiotów, których bezpośrednio dotyczy wywłaszczenie, ponieważ mogą one zmusić właścicieli/użytkowników wieczystych do nieprzewidzianych zmian w ich życiu, np. konieczności przeprowadzki. Warto jednak pamiętać, że wywłaszczenie może zostać przeprowadzone jedynie, jeśli w miejscowym planie zagospodarowania ... WIĘCEJ

  Tematy: wywłaszczenie nieruchomości, wywłaszczenie, odszkodowanie za wywłaszczenie, odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość
 • Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość ustalane przez 12 lat

  Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość ustalane przez 12 lat

  00:15 12.09.2019

  ... pomijały przedstawione przez właścicielkę dowody, naruszając przepisy Konstytucji, które, dopuszczając wywłaszczenie, nakazują czynić to pod warunkiem zapłaty słusznego odszkodowania (sygn. ... sposób oczywisty narusza to art. 21 ust. 2 Konstytucji RP, który dopuszcza wprawdzie wywłaszczenie, ale czyni to pod warunkiem, że jest ono dokonywane na cele ... WIĘCEJ

  Tematy: wywłaszczenie nieruchomości, odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość, odszkodowanie za wywłaszczenie, wywłaszczenie
 • Odszkodowanie za działkę pod budowę drogi

  Odszkodowanie za działkę pod budowę drogi

  17:17 10.07.2019 PORADA

  Witam, posiadam 302 m2 działki, która została przejęta przez gminę pod budowę drogi. Gmina sporządziła operat szacunkowy, wyliczyła mi wartość na 24 ł za m2. Czy jest to dobra cena? Jak wyglądałaby procedura gdybym się nie zgodziła z tą wyceną? Działka znajduje się w gmina ... WIĘCEJ

  Tematy: odszkodowanie, prawo do odszkodowania, działka, wycena działki
 • Nacjonalizacja jezior bez wypłat dla byłych właścicieli

  Nacjonalizacja jezior bez wypłat dla byłych właścicieli

  12:52 18.07.2017

  ... i druga instytucja zmierza do tego samego, tj. do przejęcia mienia od właściciela prywatnego na rzecz Skarbu Państwa (nacjonalizacja, wywłaszczenie) lub jednostki samorządu terytorialnego (wywłaszczenie). Przy czym, to właśnie procedura nacjonalizacji została wykorzystana przez ustawodawcę w ramach ustawy z dnia 30 maja 1962 r. - Prawo wodne ... WIĘCEJ

  Tematy: nacjonalizacja jezior, nacjonalizacja, wywłaszczenie, prawo wodne
 • Sprzedaż ziemi - resztówki dla GDDKiA z podatkiem dochodowym

  Sprzedaż ziemi - resztówki dla GDDKiA z podatkiem dochodowym

  13:39 30.06.2015

  ... m.in. przychód ze sprzedaży nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie lub w związku z realizacją przez nabywcę prawa pierwokupu, stosownie do przepisów o ... jest to bowiem sprzedaż na cele uzasadniające wywłaszczenie. Pod budowę autostrady, a więc na cel uzasadniający wywłaszczenie, została sprzedana jedynie pierwsza działka należąca ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek od sprzedaży nieruchomości, sprzedaż gruntu, sprzedaż nieruchomości
 • NIK: nieprawidłowe wywłaszczenia pod budowę dróg

  NIK: nieprawidłowe wywłaszczenia pod budowę dróg

  17:30 28.09.2014

  ... pod budowę dróg krajowych pozwala tzw. specustawa drogowa, wprowadzona w kwietniu 2003 r. W grudniu 2006 r. weszły w życie przepisy, pozwalające na sprawne wywłaszczenie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa w przypadku, gdy jest ona położona w pasie budowanej drogi krajowej. Osobom wywłaszczonym przysługuje odszkodowanie, którego wysokość ... WIĘCEJ

  Tematy: budowa dróg i autostrad, budowa dróg, NIK, wywłaszczenie nieruchomości
 • Wywłaszczenie a obecny stan prawny

  Wywłaszczenie a obecny stan prawny

  12:17 12.06.2014

  ... ustawa o gospodarce nieruchomościami. Przedstawiamy główne jej założenia i opisujemy drogę po odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości. Podstawa prawna Już Rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 24 września 1934r. dopuszczało wywłaszczenie nieruchomości jedynie ze względów wyższej użyteczności. Także współczesna Konstytucja RP zakłada ... WIĘCEJ

  Tematy: wywłaszczenie nieruchomości, wywłaszczenie, ustawa o gospodarce nieruchomościami, odszkodowanie za wywłaszczenie
 • Odszkodowanie za wywłaszczenie w świetle prawa

  Odszkodowanie za wywłaszczenie w świetle prawa

  00:44 15.05.2014

  ... jego charakter – wywłaszczenia na cele publiczne wraz odszkodowaniem za wywłaszczone nieruchomości. Jak przebiega cały ten proces? Wyjaśniamy wszystko od A do Z. Wywłaszczenie – kiedy poprawne, a kiedy bezprawne? Najczęstszym powodem wywłaszczeń są inwestycje drogowe, ale i kolejowe oraz te związane z budową lotnisk czy stadionów. Wszystkie ... WIĘCEJ

  Tematy: wywłaszczenie nieruchomości, wywłaszczenie, ustawa o gospodarce nieruchomościami, odszkodowanie za wywłaszczenie
 • Wywłaszczenie gruntu: odszkodowanie a podatek dochodowy

  Wywłaszczenie gruntu: odszkodowanie a podatek dochodowy

  13:19 10.06.2013

  ... zbyciem nieruchomości za cenę niższą o co najmniej 50% od wysokości uzyskanego odszkodowania lub ceny zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie lub w związku z realizacją prawa pierwokupu. Z pierwszego zdania zacytowanego przepisu wynika, że podstawowym warunkiem uprawniającym do skorzystania z tego zwolnienia jest, aby ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek od sprzedaży nieruchomości, sprzedaż gruntu, sprzedaż nieruchomości
 • Wywłaszczenie nieruchomości

  Wywłaszczenie nieruchomości

  00:20 23.01.2013

  ... nieruchomość zamienna. Nieruchomość zamienną przyznaje się z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, jeżeli wywłaszczenie ma nastąpić na rzecz Skarbu Państwa, lub z zasobu nieruchomości odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli wywłaszczenie następuje na rzecz tej jednostki. Wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego na rzecz Skarbu ... WIĘCEJ

  Tematy: wywłaszczenie nieruchomości, wywłaszczenie, ustawa o gospodarce nieruchomościami
 • Wywłaszczenie nieruchomości: przepisy do zmiany

  Wywłaszczenie nieruchomości: przepisy do zmiany

  08:10 15.11.2012

  ... w jakim nie narusza ona istoty prawa własności (art. 64 ust. 3 Konstytucji RP). Wywłaszczenie nieruchomości jest dopuszczalne jedynie, gdy jest dokonywane na cele publiczne i za ... sprzeczność z prawem W myśl art. 128 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami wywłaszczenie własności nieruchomości, użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego ... WIĘCEJ

  Tematy: wywłaszczenie nieruchomości, wywłaszczenie, ustawa o gospodarce nieruchomościami


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: