eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › wynagrodzenia członków zarządu
 • Wynagrodzenia członków zarządów spółek IT w 2018 roku

  Wynagrodzenia członków zarządów spółek IT w 2018 roku

  00:15 06.02.2020

  ... w branży IT. W poniższym tekście postanowiliśmy się jednak przyjrzeć, jak kształtują się wynagrodzenia osób zarządzających w spółkach IT. Jak zmieniły się wynagrodzenia przez ostatnie dwa lata? W stosunku do roku 2016 wynagrodzenie prezesa zarządu w 2018 roku było wyższe o 16,5%, a w przypadku osób pełniących pozostałe funkcje w zarządzie ... WIĘCEJ

  Tematy: wynagrodzenia członków zarządu, spółki IT, zarobki w IT, płace członków zarządu
 • Wynagrodzenia członków rad nadzorczych rosną, ale wolniej

  Wynagrodzenia członków rad nadzorczych rosną, ale wolniej

  11:43 25.09.2019

  ... wysokość wynagrodzenia wpływa funkcja pełniona w radzie. Nadal liczy się też aktywność w komitetach. W 2018 r. mediana wynagrodzeń przewodniczących rad nadzorczych wynosiła 97 tys. zł i była wyższa o 15% niż pozostałych członków rady. Osoby pracujące w komitetach mogły liczyć na wynagrodzenie co najmniej 30% wyższe od pozostałych członków ... WIĘCEJ

  Tematy: wynagrodzenia członków rad nadzorczych, wynagrodzenia członków zarządu, wynagrodzenia, wynagrodzenia 2018
 • Wynagrodzenia członków zarządów i rad nadzorczych banków w 2018 roku

  Wynagrodzenia członków zarządów i rad nadzorczych banków w 2018 roku

  00:20 23.06.2019

  ... wypłaty wynagrodzenia zmiennego, które w bankach naliczane jest stopniowo w kolejnych latach. Wynagrodzenia członków rad nadzorczych banków w 2018 roku Na wykresie drugim prezentujemy przedziały w których zarabiało 50% osób pełniących poszczególne funkcje w radach nadzorczych banków. Najbardziej zróżnicowane były wynagrodzenia przewodniczących ... WIĘCEJ

  Tematy: wynagrodzenia członków zarządów, wynagrodzenia w bankowości, zarobki prezesów banków, wynagrodzenia członków zarządu
 • Odrębne systemy wynagrodzeń dla kadry zarządzającej

  Odrębne systemy wynagrodzeń dla kadry zarządzającej

  00:36 28.11.2018

  ... wynagrodzenia najwyżej opłacanych CEO w USA. Dlatego tak ważne jest, aby motywacja ta była powiązana z interesem firmy. Dobrym przykładem, do czego mogą doprowadzić niewłaściwie wydatkowane pieniądze na uposażenie członków ... Biorąc pod uwagę złożoność procesów, którymi zarządza przeciętny członek zarządu, może być to nie lada wyzwaniem. Podsumowanie ... WIĘCEJ

  Tematy: system wynagrodzeń, system wynagradzania, wynagrodzenia, wynagrodzenia kadry zarządzającej
 • Ile kosztowały zmiany w zarządach spółek Skarbu Państwa?

  Ile kosztowały zmiany w zarządach spółek Skarbu Państwa?

  00:36 25.08.2018

  ... i 2017 na zmiany kadrowe w zarządach spółek, w których Skarb Państwa ma bezpośrednie udziały. Dane zostały opracowane przy wykorzystaniu raportów Sedlak & Sedlak „Wynagrodzenia członków zarządów w 2016 i 2017 roku” Spółki Skarbu Państwa, czyli które? Za Spółki Skarbu Państwa uznaje się firmy, w których bezpośredni udział w akcjonariacie ... WIĘCEJ

  Tematy: spółki Skarbu Państwa, wynagrodzenia członków zarządu, płace członków zarządu, wysokość odprawy
 • Wynagrodzenia członków zarządu w 2017 roku

  Wynagrodzenia członków zarządu w 2017 roku

  00:35 21.07.2018

  ... Wynagrodzenia członków zarządów w 2017 roku” przeanalizowaliśmy wynagrodzenia 976 osób z 377 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Mediana wynagrodzeń członków zarządów w 2017 roku wyniosła 602,7 tys. PLN. Warto zaznaczyć, że w tym roku do wynagrodzenia ... osoba pełniąca funkcje członka zarządu. wyniosło 2,8 mln PLN. W ... WIĘCEJ

  Tematy: wynagrodzenia członków zarządu, członek zarządu, wynagrodzenia, płace członków zarządu
 • Wynagrodzenia członków rad nadzorczych w 2017 roku

  Wynagrodzenia członków rad nadzorczych w 2017 roku

  09:18 03.07.2018

  ... tegorocznej edycji raportu „Wynagrodzenia członków rad nadzorczych w 2017 roku” przeanalizowaliśmy wynagrodzenia 1 543 osób z 377 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W 2017 roku mediana wynagrodzeń członków rad nadzorczych wyniosła 40 tys. PLN. Jest ona o prawie 4,8% niższa niż w 2016 roku i o ponad 11,1% niż w roku ... WIĘCEJ

  Tematy: wynagrodzenia członków rad nadzorczych, wynagrodzenia członków zarządu, wynagrodzenia, wynagrodzenia 2017
 • Wynagrodzenia członków zarządów i rad nadzorczych banków 2017

  Wynagrodzenia członków zarządów i rad nadzorczych banków 2017

  00:15 26.05.2018

  ... zostają także informacje o wielkości funduszy wynagrodzeń oraz o strukturze wynagrodzenia członków zarządu (w podziale na wynagrodzenie podstawowe, premie, inne korzyści i wypłaty z programów motywacyjnych). Raporty zawierają także rankingi wynagrodzeń wszystkich członków zarządów i rad nadzorczych pełniących funkcje w bankach w 2017 roku ... WIĘCEJ

  Tematy: wynagrodzenia w bankowości, zarobki prezesów banków, wynagrodzenia członków zarządu, wynagrodzenia 2017
 • Wynagrodzenia członków zarządu KGHM w 2017 roku

  Wynagrodzenia członków zarządu KGHM w 2017 roku

  00:23 22.04.2018

  ... Ich wartość wahała się w przedziale od 30% - 40% wynagrodzenia wypłaconego. Zawarte z członkami zarządu umowy regulują również kwestię wypłaty odpraw w przypadku rozwiązania umowy. Ich wysokość została ustalona na trzykrotność części stałej wynagrodzenia poszczególnych członków zarządu pod warunkiem, że dana osoba sprawowała swoją funkcję przez co ... WIĘCEJ

  Tematy: wynagrodzenia członków zarządu, KGHM, wynagrodzenia 2017, spółki Skarbu Państwa
 • Wynagrodzenia członków rad nadzorczych pełniących funkcję w kilku spółkach

  Wynagrodzenia członków rad nadzorczych pełniących funkcję w kilku spółkach

  00:25 13.03.2018

  ... pełni funkcje nie w jednej, a kilku spółkach, a co za tym idzie pobiera wynagrodzenie z kilku źródeł. Czy to im się opłaca? W raporcie „Wynagrodzenia członków rad nadzorczych w 2016 roku” przeanalizowaliśmy dane dla 1 464 osób, wśród których 231 pobierało wynagrodzenie z więcej niż jednej spółki giełdowej. Najliczniejszą ... WIĘCEJ

  Tematy: wynagrodzenia członków rad nadzorczych, wynagrodzenia członków zarządu, wynagrodzenia, wynagrodzenia 2016

 

1 2 3

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: