eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plTematy › wprowadzenie euro
 • Euro w Polsce: dyskusje wśród Polaków nie cichną, są za czy przeciw?

  Euro w Polsce: dyskusje wśród Polaków nie cichną, są za czy przeciw?

  11:17 27.01.2023

  ... też uwagę na promujące wprowadzenie euro w Polsce wpisy Dyrektora Zarządzającego FWG Marka Tatały. Indeks Eurosentymentu (Euro Favorability Index) to autorski wskaźnik monitorujący skłonność Polaków do przyjęcia waluty euro. Pod uwagę brane są takie czynniki jak: ilość treści dotyczących wejścia do strefy euro opublikowanych w internecie, stosunek ... WIĘCEJ

  Tematy: przystąpienie do strefy euro, strefa euro, polska w strefie euro, wejście do strefy euro
 • Czy Polsce opłaca się wejść do strefy euro?

  Czy Polsce opłaca się wejść do strefy euro?

  09:51 02.10.2015

  ... , 60 procent badanych przedsiębiorców sceptycznie ocenia wprowadzenie euro w Polsce. Pozytywną opinię wyraziło zaledwie 27,5 procent ankietowanych. Przedsiębiorcy, których zapytano o wprowadzenie euro w kontekście prowadzonej przez nich działalności, mają podzielone opinie. 30 procent badanych stwierdziło, że euro im zaszkodzi. Tyle samo osób uważa ... WIĘCEJ

  Tematy: strefa euro, kurs euro, wejście do strefy euro, przystąpienie do strefy euro
 • Polska w strefie euro: pośpiech nie jest wskazany

  Polska w strefie euro: pośpiech nie jest wskazany

  12:41 11.05.2015

  ... . W rezultacie, według badań Eurostatu, wprowadzenie euro przyczyniło się do wzrostu inflacji na poziomie pomiędzy 0.12, a 0.29 proc. Dodatkowo ten stosunkowo niewielki problem można bardzo łatwo ograniczyć, przedstawiając ceny w obu walutach wiele miesięcy zarówno „przed”, jak i „po” przyjęciu euro. Ostatnim argumentem powstrzymującym nas przed ... WIĘCEJ

  Tematy: euro, wejście do strefy euro, przystąpienie do strefy euro, wprowadzenie euro
 • NBP: przyjęcie euro korzystne dla Polski. Pod pewnymi warunkami

  NBP: przyjęcie euro korzystne dla Polski. Pod pewnymi warunkami

  13:29 20.11.2014

  ... polskiej gospodarki jest oparta głównie na niskich kosztach pracy, zaś w mniejszym na wysokiej konkurencyjności strukturalnej. Stopniowy wzrost wynagrodzeń po przyjęciu euro, poprzez wpływ na spadek konkurencyjności kosztowej, oznaczać będzie konieczność pojawienia się innych niż cenowe czynników zwiększających konkurencyjność, takich jak np ... WIĘCEJ

  Tematy: euro, NBP, wejście do strefy euro, przystąpienie do strefy euro
 • Jak przyjęcie euro wpłynie na kredyty hipoteczne?

  Jak przyjęcie euro wpłynie na kredyty hipoteczne?

  11:10 20.05.2014

  ... nie powinni się jej obawiać ci, którzy spłacają kredyty hipoteczne w złotych. Korzyści dla kredytobiorców w złotych Wśród kredytobiorców najwięcej na przyjęciu euro zyskają najprawdopodobniej ci, którzy zaciągnęli bądź zaciągną kredyt hipoteczny w złotych. Będą bowiem płacili znacznie niższe odsetki od zadłużenia. Wraz z zastąpieniem ... WIĘCEJ

  Tematy: wprowadzenie euro, polska w strefie euro, kredyty hipoteczne, kredyty walutowe
 • Kredyt hipoteczny a przyjęcie euro

  Kredyt hipoteczny a przyjęcie euro

  00:20 23.04.2013

  ... przyjęcie euro będzie korzystne. Spadnie bowiem ich oprocentowanie, a więc i płacone raty. Wprowadzenie euro wymaga, aby w naszym kraju obwiązywały takie same stopy procentowe jak w całej Strefie Euro, które dotychczas zawsze były niższe niż w Polsce. Nawet teraz, gdy mamy rekordowo niskie stopy procentowe, w państwach posiadających euro są ... WIĘCEJ

  Tematy: wprowadzenie euro, polska w strefie euro, kredyty hipoteczne, kredyty walutowe
 • Dyrektorzy finansowi prawie gotowi na euro

  Dyrektorzy finansowi prawie gotowi na euro

  13:16 17.04.2013

  ... polskiego złotego euro w perspektywie kilku lat. Kolejne 18,2 proc. byłoby za tym, aby wspólną walutę europejską wprowadzić w naszym kraju jak najszybciej. Jednocześnie niemal ¼ (24,2 proc.) respondentów wolałaby, aby ich przedsiębiorstwo nadal rozliczało się w złotych i jest pomysłowi wdrożenia euro przeciwna. – Wprowadzenie euro znacznie ... WIĘCEJ

  Tematy: wejście do strefy euro, strefa euro, wspólna waluta, przystąpienie do strefy euro
 • Wprowadzenie euro a podwyżki wynagrodzeń

  Wprowadzenie euro a podwyżki wynagrodzeń

  11:20 25.03.2013

  ... euro miałby charakteryzować się spadkiem dynamiki wynagrodzeń nominalnych, a okres po przystąpieniu do unii walutowej – jej wzrostem. Co przyniosło życie? – Dynamika wynagrodzeń w latach 1993-1998 spadła z poziomu 3,5% do 0,3%. W roku wprowadzenia euro do obiegu bezgotówkowego (1999) dynamika wzrosła do 1%, a dwa lata później (wprowadzenie euro ... WIĘCEJ

  Tematy: wprowadzenie euro, wejście do strefy euro, wspólna waluta, przystąpienie do strefy euro
 • Wprowadzenie euro w Polsce a rynek nieruchomości

  Wprowadzenie euro w Polsce a rynek nieruchomości

  11:54 12.02.2013

  ... . Jest rzeczą naturalną, że wprowadzenie w Polsce euro największe znaczenie będzie miało dla kredytobiorców hipotecznych, zarówno tych już spłacających swoje zobowiązania, jak i tych, którzy umowy kredytowe podpiszą w przyszłości. Niestety jest bardzo prawdopodobne, że skutki zamiany złotego na euro nie dla wszystkich dotychczasowych kredytobiorców ... WIĘCEJ

  Tematy: wprowadzenie euro, polska w strefie euro, kredyty hipoteczne, kredyty walutowe
 • Plusy i minusy wprowadzenia euro

  Plusy i minusy wprowadzenia euro

  11:30 13.11.2009

  ... w postaci pełnej integracji politycznej. Wprowadzenie do obiegu europejskiej waluty euro było poprzedzone istnieniem w latach 1979 – 1998 jednostki ECU służącej do rozliczeń pomiędzy stronami w transakcjach międzynarodowych. Jednak ideałem euroentuzjastów było wprowadzenie realnej waluty. 1 stycznia 1999 roku euro zastąpiło ECU w rozrachunkach ... WIĘCEJ

  Tematy: wprowadzenie euro, wejście do strefy euro, przystąpienie do strefy euro, przyjęcie euro

 

1 2 3

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: