eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › ulga
 • Ulga na złe długi nawet gdy upadłość dłużnika

  Ulga na złe długi nawet gdy upadłość dłużnika

  13:47 25.11.2020

  ... należnych. W przypadku więc przychodów powstających na zasadzie kasowej (np. związane ze spłatą odsetek od pożyczek), czyli w dacie wpływu należności, powyższa ulga nie ma zastosowania. Kategoria przychodów należnych obejmuje przychody netto tj. bez podatku VAT, ponieważ należny podatek VAT nie stanowi przychodu ... WIĘCEJ

  Tematy: ulga na złe długi, ulgi, ulga, korekta podatku należnego
 • Ulga na złe długi: nawet 6 lat na rozliczenie w deklaracji podatkowej

  Ulga na złe długi: nawet 6 lat na rozliczenie w deklaracji podatkowej

  12:37 23.11.2020

  ... uzyskania przez firmę zwrotu VAT naliczonego na nieuregulowanych przez dłużnika fakturach (tzw. ulga na złe długi) jest sprzeczna z prawem unijnym. Przedsiębiorcy powinni więc przejrzeć ... wyrok otwiera furtkę do odzyskania VAT nawet z faktur wystawionych przed sześcioma laty. Ulga na złe długi Art. 89a ust. 1 polskiej ustawy o VAT stanowi, że ... WIĘCEJ

  Tematy: ulga na złe długi, ulgi, ulga, korekta podatku należnego
 • Dłużnika wykreślono z rejestru VAT? Nie skorzystasz z ulgi na złe długi

  Dłużnika wykreślono z rejestru VAT? Nie skorzystasz z ulgi na złe długi

  13:32 23.04.2020

  ... polskiego prawa, pomimo istnienia takiego obowiązku lub gdy został wprowadzony w sposób wadliwy. W rozpoznawanej sprawie z taką sytuacją nie mamy do czynienia. „Ulga na złe długi” została wprowadzona do polskiego systemu prawnego w ustawie z dnia 21 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług ... WIĘCEJ

  Tematy: ulga na złe długi, ulgi, ulga, korekta podatku należnego
 • Ulga na złe długi w podatku VAT jest ograniczona w czasie

  Ulga na złe długi w podatku VAT jest ograniczona w czasie

  12:34 17.12.2019

  ... , jest możliwe? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: „Zasady rozliczenia podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności, określanej często jako tzw. ulga na złe długi, zostały sformułowane w przepisach art. 89a i art. 89b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz ... WIĘCEJ

  Tematy: ulga na złe długi, ulgi, ulga, korekta podatku należnego
 • Wierzytelności nieściągalne na gruncie podatków dochodowych i VAT

  Wierzytelności nieściągalne na gruncie podatków dochodowych i VAT

  12:34 16.08.2019

  ... nieściągalności wierzytelności można dokonać korekty należnego podatku (naliczonego w wystawionej fakturze VAT). Nie ma przy tym potrzeby informowania dłużnika o dokonanej czynności. Ulga za złe długi – dodatkowe przesłanki Ustawa o VAT przewiduje kilka dodatkowych przesłanek umożliwiających skorzystanie z korekty. Po pierwsze dostawa towarów lub ... WIĘCEJ

  Tematy: ulga na złe długi, ulgi, ulga, korekta podatku należnego
 • Ulga na złe długi nawet gdy nabywca nie jest czynnym podatnikiem VAT

  Ulga na złe długi nawet gdy nabywca nie jest czynnym podatnikiem VAT

  12:46 15.07.2019

  8 maja 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał kolejny wyrok (sprawa C-127/18), który może potwierdzić nieprawidłową implementację dyrektywy 2006/112 w sprawie podatku VAT do polskiego porządku prawnego. Powyżej celowo użyto zwrotu „może”, ponieważ orzeczenie TSUE zostało wydane na gruncie ustawy VAT obowiązującej w Republice ... WIĘCEJ

  Tematy: ulga na złe długi, ulgi, ulga, korekta podatku należnego
 • Ulga na złe długi: wierzyciel szybciej odzyska VAT

  Ulga na złe długi: wierzyciel szybciej odzyska VAT

  12:28 31.12.2018

  ... ulgę na złe długi. Pierwszy z przepisów odnosi się do wierzyciela, drugi do dłużnika. Ulga na złe długi to nic innego jak prawo w przypadku wierzyciela i obowiązek w przypadku ... na złe długi po stronie wierzyciela jest przy tym jego przywilejem a nie obowiązkiem. Ulga na złe długi po stronie dłużnika Zgodnie z obecnym stanem prawnym dłużnik, który ... WIĘCEJ

  Tematy: ulga na złe długi, ulgi, ulga, korekta podatku należnego
 • Kiedy przedawnia się ponowna korekta w uldze na złe długi w VAT?

  Kiedy przedawnia się ponowna korekta w uldze na złe długi w VAT?

  13:35 12.09.2017

  Gdy dłużnik jest czynnym VAT-owcem i nie płaci wierzycielowi, ten po upływie określonego czasu może skorygować zapłacony od sprzedaży na rzecz takiego nierzetelnego kontrahenta VAT. Jeżeli dłużnik w końcu ureguluje swój dług, wierzyciel dokonuje kolejnej korekty z tego tytułu, ponownie deklarując VAT należny. Czy obowiązek ten się przedawnia? Po ... WIĘCEJ

  Tematy: ustawa o podatku od towarów i usług, VAT, ustawa o VAT, rozliczenie VAT
 • Ulga na złe długi w VAT nie jest ograniczona w czasie?

  Ulga na złe długi w VAT nie jest ograniczona w czasie?

  13:47 29.06.2017

  ... latach, tak wierzyciel od fiskusa może pieniądze odzyskać najpóźniej po dwóch latach. Ulga na złe długi uregulowana jest w art. 89a i 89b ustawy o VAT. Pierwszy z nich ... danych dłużnika). Niestety upływ odpowiedniego czasu nie jest wystarczający do tego, aby ulga na złe długi przysługiwała. Warunków jest tutaj znacznie więcej. Jeden z nich mówi, że ... WIĘCEJ

  Tematy: ustawa o podatku od towarów i usług, rozliczenie VAT, opodatkowanie VAT, obowiązek podatkowy VAT
 • Ulga na złe długi przy odwróconym VAT na towary i usługi

  Ulga na złe długi przy odwróconym VAT na towary i usługi

  13:15 18.04.2017

  ... sprzedawca) jak i podatek naliczony (jeżeli ten przysługuje do odliczenia). Ulga na złe długi w podatku VAT Ulga na złe długi to swoisty bat na nierzetelnych dłużników. ... należnego w deklaracji, Zaniżyłeś VAT lub zawyżyłeś zwrot? Zapłacisz go w podwójnej wysokości Ulga na złe długi a transakcje z odwrotnym obciążeniem Ponieważ nierozliczenie przez ... WIĘCEJ

  Tematy: ustawa o podatku od towarów i usług, mechanizm odwrotnego obciążenia, VAT, ustawa o VAT

 

1 2 ... 4

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: