eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › ulga
 • Zmiany w uldze na złe długi: więcej firm skoryguje podatek VAT

  Zmiany w uldze na złe długi: więcej firm skoryguje podatek VAT

  12:15 22.10.2021

  ... . Po zmianach przepisów do ulgi uprawnionych jest większa liczba wierzycieli. Wydłużono też czas na skorzystanie z preferencji. Czym jest ulga na złe długi? Ulga na złe długi daje wierzycielom możliwość odzyskania podatku od dokonanej sprzedaży w przypadku, gdy kontrahent nie zapłacił za nabyte towary/usługi ... WIĘCEJ

  Tematy: ulga na złe długi, ulgi, ulga, korekta podatku należnego
 • Ulga na złe długi a cesja wierzytelności

  Ulga na złe długi a cesja wierzytelności

  09:47 13.10.2021

  ... w pojedynczych sprawach próbuje ją zmienić na swoją korzyść. Przepisy ustawy o VAT Ulga na złe długi została uregulowana w art. 89a ustawie o VAT. Zgodnie z tym ... objętych fakturą. Skoro zbył całą wierzytelność i nie jest już jej właścicielem, to ulga nie przysługuje mu w całości. Oznacza to, że organy wcześniej interpretowały zbycie wierzytelności ... WIĘCEJ

  Tematy: ulga na złe długi, ulgi, ulga, korekta podatku należnego
 • Ulga na złe długi możliwa również po śmierci dłużnika?

  Ulga na złe długi możliwa również po śmierci dłużnika?

  13:40 30.08.2021

  ... z nieuregulowanych przez dłużników faktur sprzedaży. Fiskus przyznał, że ulga taka przysługuje nawet po śmierci dłużnika. Nie wynika to jednak z przepisów ... wystawiona, jak też na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której ulga ma zostać wykazana: a) wierzyciel i dłużnik muszą być podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy ... WIĘCEJ

  Tematy: ulga na złe długi, ulgi, ulga, korekta podatku należnego
 • Fiskus twierdzi że po 2 latach ulga na złe długi w VAT nie przysługuje

  Fiskus twierdzi że po 2 latach ulga na złe długi w VAT nie przysługuje

  12:42 28.05.2021

  TSUE zakwestionował tylko część przepisów ustawy o VAT w zakresie ulgi na złe długi. Przedmiotem orzeczenia nie był przepis art. 89a ust. 2 pkt 5 ustawy o VAT. W związku z tym nadal nie można w ramach ulgi rozliczyć faktur, dla których upłynęły dwa lata, licząc od końca roku, w którym faktury te zostały wystawione - uznał Dyrektor Krajowej ... WIĘCEJ

  Tematy: ulga na złe długi, ulgi, ulga, korekta podatku należnego
 • Ulga na złe długi nawet gdy upadłość dłużnika

  Ulga na złe długi nawet gdy upadłość dłużnika

  13:47 25.11.2020

  ... należnych. W przypadku więc przychodów powstających na zasadzie kasowej (np. związane ze spłatą odsetek od pożyczek), czyli w dacie wpływu należności, powyższa ulga nie ma zastosowania. Kategoria przychodów należnych obejmuje przychody netto tj. bez podatku VAT, ponieważ należny podatek VAT nie stanowi przychodu ... WIĘCEJ

  Tematy: ulga na złe długi, ulgi, ulga, korekta podatku należnego
 • Ulga na złe długi: nawet 6 lat na rozliczenie w deklaracji podatkowej

  Ulga na złe długi: nawet 6 lat na rozliczenie w deklaracji podatkowej

  12:37 23.11.2020

  ... uzyskania przez firmę zwrotu VAT naliczonego na nieuregulowanych przez dłużnika fakturach (tzw. ulga na złe długi) jest sprzeczna z prawem unijnym. Przedsiębiorcy powinni więc przejrzeć ... wyrok otwiera furtkę do odzyskania VAT nawet z faktur wystawionych przed sześcioma laty. Ulga na złe długi Art. 89a ust. 1 polskiej ustawy o VAT stanowi, że ... WIĘCEJ

  Tematy: ulga na złe długi, ulgi, ulga, korekta podatku należnego
 • Dłużnika wykreślono z rejestru VAT? Nie skorzystasz z ulgi na złe długi

  Dłużnika wykreślono z rejestru VAT? Nie skorzystasz z ulgi na złe długi

  13:32 23.04.2020

  ... polskiego prawa, pomimo istnienia takiego obowiązku lub gdy został wprowadzony w sposób wadliwy. W rozpoznawanej sprawie z taką sytuacją nie mamy do czynienia. „Ulga na złe długi” została wprowadzona do polskiego systemu prawnego w ustawie z dnia 21 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług ... WIĘCEJ

  Tematy: ulga na złe długi, ulgi, ulga, korekta podatku należnego
 • Ulga na złe długi w podatku VAT jest ograniczona w czasie

  Ulga na złe długi w podatku VAT jest ograniczona w czasie

  12:34 17.12.2019

  ... , jest możliwe? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: „Zasady rozliczenia podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności, określanej często jako tzw. ulga na złe długi, zostały sformułowane w przepisach art. 89a i art. 89b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz ... WIĘCEJ

  Tematy: ulga na złe długi, ulgi, ulga, korekta podatku należnego
 • Wierzytelności nieściągalne na gruncie podatków dochodowych i VAT

  Wierzytelności nieściągalne na gruncie podatków dochodowych i VAT

  12:34 16.08.2019

  ... nieściągalności wierzytelności można dokonać korekty należnego podatku (naliczonego w wystawionej fakturze VAT). Nie ma przy tym potrzeby informowania dłużnika o dokonanej czynności. Ulga za złe długi – dodatkowe przesłanki Ustawa o VAT przewiduje kilka dodatkowych przesłanek umożliwiających skorzystanie z korekty. Po pierwsze dostawa towarów lub ... WIĘCEJ

  Tematy: ulga na złe długi, ulgi, ulga, korekta podatku należnego
 • Ulga na złe długi nawet gdy nabywca nie jest czynnym podatnikiem VAT

  Ulga na złe długi nawet gdy nabywca nie jest czynnym podatnikiem VAT

  12:46 15.07.2019

  8 maja 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał kolejny wyrok (sprawa C-127/18), który może potwierdzić nieprawidłową implementację dyrektywy 2006/112 w sprawie podatku VAT do polskiego porządku prawnego. Powyżej celowo użyto zwrotu „może”, ponieważ orzeczenie TSUE zostało wydane na gruncie ustawy VAT obowiązującej w Republice ... WIĘCEJ

  Tematy: ulga na złe długi, ulgi, ulga, korekta podatku należnego

 

1 2 ... 5

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: