eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › ulepszenie środka trwałego
 • Zaniechane inwestycje w kosztach podatkowych

  Zaniechane inwestycje w kosztach podatkowych

  12:16 27.12.2020

  Zaniechanie inwestycji stanowi szczególny przypadek na gruncie prawa podatkowego. Oznacza ono bowiem, iż podatnik rozpoczął już inwestycję, jednak z różnych względów, postanowił jej nie kontynuować. Niemniej jednak poniósł już pewne nakłady, które teoretycznie nie przyniosą mu już żadnych zysków. Problematyka ta uregulowana została w art. 15 ust. ... WIĘCEJ

  Tematy: likwidacja inwestycji, środki trwałe, koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu
 • Amortyzacja środka trwałego po jego istotnej modernizacji

  Amortyzacja środka trwałego po jego istotnej modernizacji

  13:44 21.12.2020

  ... . Należy bowiem zauważyć, że wydatki na ulepszenie środka trwałego, przy spełnieniu warunków wskazanych w art. 16g ust. 13 ustawy o CIT w rzeczywistości powiększają wartość początkową środka trwałego, nie mogą one jednak powodować zmiany zasad amortyzacji danego (zmodernizowanego) środka trwałego tzn. nie skutkują zmianą zasad dokonywania odpisów ... WIĘCEJ

  Tematy: amortyzacja środków trwałych, Amortyzacja, stawki amortyzacji, preferencyjna metoda amortyzacji
 • Amortyzacja środków trwałych w podatku dochodowym od osób prawnych

  Amortyzacja środków trwałych w podatku dochodowym od osób prawnych

  13:23 15.12.2020

  ... jest zobowiązany do stosowania tej metody przez cały okres amortyzacji środka trwałego, a ustalonej stawki amortyzacyjnej nie może ani obniżać ani podwyższać. Indywidualną ... Minimalne okresy amortyzacji zależą od rodzaju środków trwałych i ich wartości. Ulepszenie budynków (lokali) niemieszkalnych, dla których stawka amortyzacyjna z Wykazu stawek ... WIĘCEJ

  Tematy: Amortyzacja, amortyzacja środków trwałych, koszty podatkowe, odpisy amortyzacyjne
 • Wymiana opon w samochodzie osobowym w kosztach firmy

  Wymiana opon w samochodzie osobowym w kosztach firmy

  13:17 09.12.2020

  Samochód prywatny wykorzystywany w firmie, w leasingu czy stanowiący środek trwały. To z którą sytuacją będziemy mieć do czynienia, rzutuje na sposób rozliczenia w kosztach podatkowych wymiany opon na zimowe. Z tytułu wymiany opon w samochodzie osobowym do kosztów firmowych trafi wydatek w wysokości 20%, 75% lub 100%. Samochód prywatny ... WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, środki trwałe, samochód osobowy, ulepszenie środka trwałego
 • Remont/adaptacja wynajmowanego lokalu w kosztach podatkowych

  Remont/adaptacja wynajmowanego lokalu w kosztach podatkowych

  13:50 26.11.2020

  ... .1 pkt 1 lit. c oraz art. 22g ust. 17 ustawy o PDOF), które odnoszą się do ulepszenia środka trwałego. Zgodnie z tymi przepisami, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na ulepszenie środka trwałego. Jeżeli jednak środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, wartość ... WIĘCEJ

  Tematy: inwestycja w obcych środkach trwałych, amortyzacja środków trwałych, ulepszenie środka trwałego, adaptacja środka trwałego
 • Oprogramowanie komputerowe jako inwestycja w obcym środku trwałym

  Oprogramowanie komputerowe jako inwestycja w obcym środku trwałym

  14:00 23.10.2020

  ... , które zmierzają do jego ulepszenia. Dla inwestycji w obcym środku trwałym można zarówno stosować stawkę określoną w wykazie stawek amortyzacyjnych przewidzianą dla środka trwałego, na który poczyniono nakłady jak i stawkę ustaloną indywidualnie. Sposób amortyzacji inwestycji w obcych środkach trwałych jest taki sam jak w przypadku amortyzacji ... WIĘCEJ

  Tematy: Amortyzacja, amortyzacja środków trwałych, koszty podatkowe, odpisy amortyzacyjne
 • Pierwsze zasiedlenie

  Pierwsze zasiedlenie

  09:21 06.10.2020 PORADA

  Podatnik zakupił mieszkanie jako osoba prywatna. Postanowił wprowadzić je na środki trwałe firmy i ulepszyć w wysokości powyżej 30% wartości początkowej. Następnie będzie chciał sprzedać to do spółki, która będzie ponosić dalsze nakłady na ulepszenie (również powyżej 30% ... WIĘCEJ

  Tematy: pierwsze zasiedlenie w VAT, pierwsze zasiedlenie, opodatkowanie VAT, podatek od sprzedaży nieruchomości
 • Rynkowa wartość początkowa mieszkania

  Rynkowa wartość początkowa mieszkania

  12:39 17.04.2020

  ... odpłatnego zbycia. Z zacytowanych powyżej przepisów wynika, że zasadnicze znaczenie dla sposobu ustalenia wartości początkowej środka trwałego ma sposób jego nabycia. Przy czym, możliwość ustalenia wartości początkowej środka trwałego poprzez wycenę dokonaną przez podatnika dotyczy jedynie przypadków, w których środek trwały został nabyty przed ... WIĘCEJ

  Tematy: Amortyzacja, amortyzacja środków trwałych, koszty podatkowe, odpisy amortyzacyjne
 • Likwidacja zakupionego budynku w kosztach podatkowych

  Likwidacja zakupionego budynku w kosztach podatkowych

  08:42 24.12.2019

  ... prawnych, w tym również wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanych części, c. ulepszenie środków trwałych, które zgodnie z art. 22g ust. 17 ... środka trwałego. Wydatki ponoszone w związku z inwestycją są kosztem uzyskania przychodu, gdy powiększają wartość inwestycji, wpływają na przyszłą wartość początkową środka trwałego ... WIĘCEJ

  Tematy: Amortyzacja, amortyzacja środków trwałych, koszty podatkowe, odpisy amortyzacyjne
 • Jak rozliczyć zakup zimowych opon do firmowego samochodu osobowego?

  Jak rozliczyć zakup zimowych opon do firmowego samochodu osobowego?

  16:55 27.10.2019

  ... 16g ust. 13 ustawy o PDOP, która nakazuje zwiększenie wartości początkowej środka trwałego także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa ... zawartej w art. 16 g ust. 13 ustawy o PDOP, zwiększenie wartości początkowej środka trwałego o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, powinno mieć miejsce ... WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, środki trwałe, samochód osobowy, ulepszenie środka trwałego
 • Wycena mieszkania na potrzeby amortyzacji w firmie

  Wycena mieszkania na potrzeby amortyzacji w firmie

  13:42 03.10.2019

  ... zużycia. „...ustalenie wartości początkowej środka trwałego w drodze wyceny dokonywanej przez podatnika ma charakter wyjątku od ogólnej zasady ustalania tej wartości na podstawie rzeczywistych, udokumentowanych wydatków poniesionych na nabycie środka trwałego. (...) Niemożność ustalenia wartości początkowej środka trwałego winna zatem dotyczyć tych ... WIĘCEJ

  Tematy: Amortyzacja, amortyzacja środków trwałych, koszty podatkowe, odpisy amortyzacyjne
 • Jak zaksięgować zakup opon do samochodu?

  Jak zaksięgować zakup opon do samochodu?

  19:56 08.11.2013 PORADA

  Mam w firmie na środkach trwałych samochód osobowy. Czy zakup opon zimowych muszę ująć jako ulepszenie środka trwałego? WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, środki trwałe, samochód osobowy, ulepszenie środka trwałego
 • Czy mogę amortyzować mieszanie: najem prywatny z ceny rynkowej?

  Czy mogę amortyzować mieszanie: najem prywatny z ceny rynkowej?

  14:32 10.09.2013 PORADA

  Najem prywatny na zasadach ogólnych. Czy trzeba zacząć amortyzację od zakupu czy od wartości rynkowej? Jeśli od zakupu, to czy z lat ubiegłych? Jeśli zaczynam najem muszę posiadać faktury na ulepszenie środka trwałego podnoszącą jego wartość (od zakupu mieszania do pierwszego najmu ... WIĘCEJ

  Tematy: amortyzacja, amortyzacja nieruchomości, zasady ogólne opodatkowania, wynajem mieszkania
 • Zakup opon a ulepszenie środka trwałego

  Zakup opon a ulepszenie środka trwałego

  11:15 29.07.2013 PORADA

  Czy zakup opon będzie ulepszeniem środka trwałego? WIĘCEJ

  Tematy: zakup opon, opony, środki trwałe, ulepszenie środka trwałego
 • Zakup instalacji gazowej do samochodu a odliczenie VAT

  Zakup instalacji gazowej do samochodu a odliczenie VAT

  10:10 17.04.2013 PORADA

  Chcę dokupić instalację gazową do samochodu, który będę wprowadzać na środki trwałe w firmie. Czy od zakupu instalacji również jest ograniczenie w odliczeniu VAT? WIĘCEJ

  Tematy: instalacja gazowa do samochodu, odliczenie VAT, samochód firmowy, VAT naliczony

 

1 2 ... 10

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: