eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › stopa składki wypadkowej
 • Przekształcenia struktury spółki spowodują wzrost składki wypadkowej?

  Przekształcenia struktury spółki spowodują wzrost składki wypadkowej?

  09:07 02.11.2021

  ... 2010/19-20/247). Powyższa zmiana przepisów oznacza, że przy zmianie struktury spółki należy ustalić nową stopę składki wypadkowej. Mamy więc do czynienia z sytuacją, w której zmiana formy prawnej spółki = nowy płatnik = nowa stopa składki wypadkowej. Mając na uwadze to równanie, wprowadzone zmiany mogą być korzystne dla tych płatników ... WIĘCEJ

  Tematy: przekształcenie spółki, spółka, spółki, składka wypadkowa
 • Od kwietnia składka wypadkowa w nowej wysokości

  Od kwietnia składka wypadkowa w nowej wysokości

  10:39 09.04.2021

  ... grupach działalności. W konsekwencji może to prowadzić do obniżenia kosztów z tytułu składki wypadkowej w tych branżach. Największy spadek wysokości składki związany z nową wysokością stopy procentowej dotyczy transportu wodnego. Kategoria ryzyka obniżyła się z 8. na 5. kategorię, a stopa procentowa zmalała z 2,26 na 1,47 proc. Wzrost kosztów pracy ... WIĘCEJ

  Tematy: składka wypadkowa, ubezpieczenie wypadkowe, składki na ubezpieczenie wypadkowe, wysokość składki wypadkowej
 • Składka wypadkowa 2016 do sprawdzenia on-line

  Składka wypadkowa 2016 do sprawdzenia on-line

  11:21 30.03.2016

  ... wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe z załącznika do rozporządzenia. Informacja o składce wypadkowej dostępna przez Internet Informację o składce wypadkowej przedsiębiorcy mogą znaleźć w panelu Płatnika na elektronicznej platformie PUE ZUS, dostępnej pod adresem pue.zus.pl. W przypadkach, gdy wysokość stopy procentowej składki wypadkowej ... WIĘCEJ

  Tematy: składka wypadkowa, składki ZUS, stopa składki wypadkowej, składki ubezpieczeniowe
 • Dla kogo inna składka wypadkowa w 2012 r.?

  Dla kogo inna składka wypadkowa w 2012 r.?

  12:49 30.11.2011

  ... ubezpieczonych, którzy nie przekazali do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informacji ZUS IWA za trzy kolejne ostatnie lata kalendarzowe. W ich przypadku stopa procentowa składki wypadkowej jest ustalana na poziomie stopy procentowej określonej dla grupy działalności, do której płatnicy ci należą. Płatnik składek należy do grupy ... WIĘCEJ

  Tematy: ubezpieczenie wypadkowe, stopa składki wypadkowej, składka wypadkowa, składki na ubezpieczenie wypadkowe
 • Składka wypadkowa na nowy rok składkowy

  Składka wypadkowa na nowy rok składkowy

  11:02 20.04.2010

  ... stopy procentowej składki wypadkowej (1,67%) obowiązują też płatników niepodlegających wpisowi do rejestru REGON. ZUS ustala stopę procentową składki wypadkowej dla płatników, którzy za 3 kolejne lata złożyli informację ZUS IWA. Oznacza to, że na nowy rok składkowy 2010/2011 ZUS szacował stopę procentową składki wypadkowej tylko dla tych ... WIĘCEJ

  Tematy: składka wypadkowa, ubezpieczenie wypadkowe, składki na ubezpieczenie wypadkowe, stopa składki wypadkowej
 • Ubezpieczenie wypadkowe - informacja z ZUS do 20 IV

  Ubezpieczenie wypadkowe - informacja z ZUS do 20 IV

  12:48 07.04.2010

  ... okres rozpoczynający się 1 kwietnia danego roku kalendarzowego i trwający do 31 marca następnego roku kalendarzowego. Wyliczona dla danego płatnika składek stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe obowiązuje przy wyliczaniu należnych składek za wszystkich ubezpieczonych zgłoszonych do tego ubezpieczenia, bez względu na ich tytuł ... WIĘCEJ

  Tematy: ubezpieczenie wypadkowe, stopa składki wypadkowej, płatnik składek, składki na ubezpieczenie wypadkowe
 • Składka wypadkowa

  Składka wypadkowa

  12:22 24.03.2010

  ... obowiązującą ją stopę procentową składki wypadkowej na podstawie PKD 2007. Gdy według PKD 2007 działalność spółki należy do grupy działalności – produkcja odzieży kod PKD C-14, to spółka odprowadza za okres 1.1. – 31.3.2010 r. składkę wypadkową w wysokości 1,20% podstawy wymiaru. Stopa procentowa składki wypadkowej dla płatników zgłaszających ... WIĘCEJ

  Tematy: składka wypadkowa, składki ZUS, składki na ubezpieczenie społeczne, stopa składki wypadkowej
 • Składki na ubezpieczenie wypadkowe od umów zlecenia

  Składki na ubezpieczenie wypadkowe od umów zlecenia

  13:52 04.08.2009

  ... składki wypadkowej, którą będą obowiązani opłacać zleceniodawcy, jest zróżnicowana. Wysokość składki wypadkowej u płatników zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych jest ustalana ryczałtowo i wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy. Ponieważ aktualna najwyższa stopa procentowa ... WIĘCEJ

  Tematy: składki na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie wypadkowe, składka wypadkowa, stopa składki wypadkowej
 • Jaka jest najwyższa stopa składki wypadkowej?

  Jaka jest najwyższa stopa składki wypadkowej?

  12:51 13.04.2009

  ... składki wypadkowej. Najwyższa została ustalona na poziomie 3,33%, co oznacza, że składka na ubezpieczenie wypadkowe płatników zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 osób wynosi od 1 kwietnia br. 1,67% (3,33% x 50%). To efekt zmiany rozporządzenia MPiPS w sprawie różnicowania stopy procentowej składki ... stopa procentowa składki na ... WIĘCEJ

  Tematy: stopa składki, stopa składki wypadkowej, składki ZUS, składki na ZUS


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: