eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › sprzedaż działek
 • Zakup i sprzedaż gruntu budowlanego w podatku VAT

  Zakup i sprzedaż gruntu budowlanego w podatku VAT

  13:19 03.10.2017

  ... gruntem na cele budowlane. Zainteresowany zadał pytanie, czy sprzedaż działki gruntu (jego udziału) będzie obligatoryjnie podlegała opodatkowaniu VAT? W ... się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy, przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium ... WIĘCEJ

  Tematy: stawki VAT, sprzedaż gruntu, sprzedaż nieruchomości, podatek VAT
 • Obrót ziemią rolną w podatku dochodowym

  Obrót ziemią rolną w podatku dochodowym

  13:16 20.09.2017

  ... gruntów o łącznej powierzchni co najmniej 1 ha) lub jego część składową, • sprzedaż ma dotyczyć całości lub części gospodarstwa rolnego, co oznacza, że ... związku ze sprzedażą grunt utracił czy też utraci w przyszłości charakter rolny. Reasumując, sprzedaż nabytej w drodze darowizny od rodziców działki rolnej – jeżeli nastąpi przed 1 stycznia 2019 r. ... WIĘCEJ

  Tematy: sprzedaż gruntu, grunty rolne, podatek od sprzedaży nieruchomości, sprzedaż nieruchomości
 • Sprzedaż już jednej działki gruntu może być opodatkowana VAT

  Sprzedaż już jednej działki gruntu może być opodatkowana VAT

  07:24 03.09.2017

  ... w tym zakresie uzyskał. Ustala ona warunki zabudowy na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą „zespół trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych” i obejmuje sześć działek. Sprzedaż działki gruntu będzie czynnością jednorazową. Wnioskodawca zadał pytanie, czy powinien do tej sprzedaży zapłacić podatek VAT? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od sprzedaży nieruchomości, sprzedaż działek, podatek VAT, zwolnienie z VAT
 • Wycinka drzew napędza sprzedaż działek?

  Wycinka drzew napędza sprzedaż działek?

  12:01 02.05.2017

  Wycinka drzew napędza sprzedaż działek? Okazuje się, że tak. Potwierdzeniem są najświeższe badania Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości "Puls Rynku", z którego wynika, że już połowa pośredników dostrzega wzrost ilości ofert sprzedaży wykarczowanych działek. Co trzeci ankietowany spostrzega również wzmożone zainteresowanie kupnem tego typu ... WIĘCEJ

  Tematy: ustawa o ochronie przyrody, wycinka drzew, lex Szyszko, pozwolenie na wycinkę drzew
 • Drogi wewnętrzne przesądzają o rozliczeniu VAT od sprzedaży działek?

  Drogi wewnętrzne przesądzają o rozliczeniu VAT od sprzedaży działek?

  07:38 12.03.2017

  ... wystąpił o wydanie warunków zabudowy. Planuje także sprzedaż kolejnych - łącznie 20 działek wraz z udziałami w działkach wydzielonych pod drogi wewnętrzne. Wobec powyższego należy stwierdzić, iż w niniejszej sprawie wystąpiły okoliczności, które łącznie wskazują, iż sprzedaż nowopowstałych działek należy uznać za działalność gospodarczą, o której ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od sprzedaży nieruchomości, sprzedaż działek, podatek VAT, zwolnienie z VAT
 • Sprzedaż przez rolnika gruntu budowlanego w podatku VAT

  Sprzedaż przez rolnika gruntu budowlanego w podatku VAT

  13:28 27.01.2017

  ... zawodowego – stałego i zorganizowanego charakteru takiej działalności). Nie wystąpił bowiem ciąg zdarzeń, które jednoznacznie przesądzają, że sprzedaż wskazanych we wniosku działek wypełnia przesłanki działalności gospodarczej. Wnioskodawca nie podjął takich aktywnych działań w zakresie obrotu nieruchomościami, które świadczyłyby o angażowaniu ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od sprzedaży nieruchomości, sprzedaż działek, podatek VAT, zwolnienie z VAT
 • Opodatkowanie VAT sprzedaży nieruchomości: stare przepisy, nowa wykładnia

  Opodatkowanie VAT sprzedaży nieruchomości: stare przepisy, nowa wykładnia

  13:38 22.12.2016

  Od wielu lat sposób opodatkowania transakcji nieruchomościowych VAT budzi poważne wątpliwości. Podatnicy, mierząc się ze skomplikowanymi i niejednolicie interpretowanymi przepisami, narażają się na ryzyko podatkowe. Dostawy tego typu zwykle wiążą się z zapłatą wysokich kwot pieniężnych, a zatem może potencjalnie powstać znaczna zaległość podatkowa ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od sprzedaży nieruchomości, sprzedaż działek, podatek VAT, zwolnienie z VAT
 • Sprzedaż ziemi rolnej z lasem w podatku dochodowym

  Sprzedaż ziemi rolnej z lasem w podatku dochodowym

  12:14 28.10.2016

  ... wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Oznacza to, że transakcja może obejmować wszystkie nieruchomości wchodzące w skład tego gospodarstwa rolnego bądź niektóre z nich. Sprzedaż całości lub części gospodarstwa rolnego następuje wyłącznie w sytuacji gdy łącznie wszyscy współwłaściciele sprzedają gospodarstwo rolne lub jego część. Zwolnienie nie ... WIĘCEJ

  Tematy: sprzedaż gruntu, grunty rolne, podatek od sprzedaży nieruchomości, sprzedaż nieruchomości
 • Podatek PCC: Budynek podnosi wartość gruntu przy sprzedaży

  Podatek PCC: Budynek podnosi wartość gruntu przy sprzedaży

  13:39 24.10.2016

  Można wybudować budynek na cudzym gruncie, o ile posiada się zgodę jego właścicieli. Ale to nie jest najlepsze rozwiązanie, bo przy odkupieniu gruntu zapłaci się podatek od czynności cywilno-prawnych również od nowego budynku - którego transakcja nie obejmuje. Przypadki, że buduje się na cudzym gruncie, nie są częste, ale mimo to zdarzają się. ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od sprzedaży nieruchomości, sprzedaż działek, podatek VAT, podatek PCC
 • Sprzedaż gruntu w VAT z budynkiem dzierżawcy/nabywcy

  Sprzedaż gruntu w VAT z budynkiem dzierżawcy/nabywcy

  12:28 15.09.2016

  ... . Jeżeli dla gruntu tego nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, jak też nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy - jego sprzedaż jest zwolniona z VAT - wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 13.09.2016 r. nr IBPP1/4512-419/16-2/MG. Jakie wątpliwości wyjaśnił organ ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od sprzedaży nieruchomości, sprzedaż działek, podatek VAT, zwolnienie z VAT

poprzednia  

1 2 3 4 ... 10 ... 12

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: