eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plTematy › sprzedaż działek
 • Co dalej z cenami mieszkań, domów i działek? Najnowsze prognozy pośredników

  Co dalej z cenami mieszkań, domów i działek? Najnowsze prognozy pośredników

  13:02 30.03.2022

  ... ich właśnie o prognozy. Agenci specjalizujący się w segmentach mieszkań, domów i działek odpowiedzieli na pytanie, w jakim kierunku może podążać rynek zarówno w świetle ... eksploatacji, a można zwiększać jej wartość np. przekształcając lub dzieląc na kilka działek. W Polsce większość gruntów rolnych, słabej jakości, nie posiada miejscowego planu ... WIĘCEJ

  Tematy: rynek nieruchomości, ceny mieszkań, rynek mieszkaniowy, ceny domów
 • Sprzedaż wyłącznie działek budowlanych jest opodatkowana VAT

  Sprzedaż wyłącznie działek budowlanych jest opodatkowana VAT

  12:25 23.08.2021

  ... Obecnie działkę tę spółka zamierza sprzedać. Zadała pytanie, czy sprzedaż ta jest zwolniona z podatku VAT? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: „(…) Zgodnie ... czynność odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju. Według art. 2 pkt 22 ustawy, sprzedaż to odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od sprzedaży nieruchomości, sprzedaż działek, podatek VAT, zwolnienie z VAT
 • Sprzedaż ziemi rolnej zwolniona z podatku dochodowego?

  Sprzedaż ziemi rolnej zwolniona z podatku dochodowego?

  13:40 31.03.2021

  ... niezabudowana, w umowie sprzedaży zawarty jest zapis, że nieruchomość przeznaczona jest pod rolnictwo i jest zakaz realizacji budynków. Wnioskodawca zadał pytanie, czy sprzedaż gruntu korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: „(…) Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 ... WIĘCEJ

  Tematy: sprzedaż gruntu, grunty rolne, podatek od sprzedaży nieruchomości, sprzedaż nieruchomości
 • Pierwsze zasiedlenie jako przesłanka zwolnienia z VAT

  Pierwsze zasiedlenie jako przesłanka zwolnienia z VAT

  05:37 01.02.2021

  ... usług (VAT) sprzedaż nieruchomości stanowi odpłatną dostawę towarów i na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 podlega opodatkowaniu. Nie zawsze ... , polegające na obciążeniu rzeczy prawem do jej używania i pobierania jej pożytków. Będzie nim zatem również sprzedaż, dzierżawa czy najem (wyrok NSA z 26.09.2018 r., sygn. akt I FSK 1854/16; wyrok NSA z 30.10. ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od sprzedaży nieruchomości, sprzedaż działek, podatek VAT, zwolnienie z VAT
 • Pierwsze zasiedlenie a zakup nieruchomości od Kowalskiego

  Pierwsze zasiedlenie a zakup nieruchomości od Kowalskiego

  12:42 06.11.2019

  ... dłuższy niż 2 lata, będą spełnione przesłanki do zastosowania zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. W konsekwencji sprzedaż przez Wnioskodawcę wyremontowanych mieszkań nabywanych od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, w przypadku, gdy dostawa ta zostanie dokonana - jak wskazano we ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od sprzedaży nieruchomości, sprzedaż działek, podatek VAT, zwolnienie z VAT
 • VAT od sprzedaży nieruchomości: oświadczenie musi być złożone na czas

  VAT od sprzedaży nieruchomości: oświadczenie musi być złożone na czas

  13:13 13.09.2019

  ... określonych warunków – możliwość rezygnacji ze zwolnienia i opodatkowania transakcji na zasadach ogólnych. (…) Rozpatrując kwestię możliwości rezygnacji ze zwolnienia należy ocenić, czy sprzedaż przedmiotowej nieruchomości podlegała zwolnieniu przewidzianemu dla dostawy budynków, budowli lub ich części, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10. Należy ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od sprzedaży nieruchomości, sprzedaż działek, podatek VAT, zwolnienie z VAT
 • Sprzedaż nieruchomości w ramach firmy a zwolnienie podmiotowe z VAT

  Sprzedaż nieruchomości w ramach firmy a zwolnienie podmiotowe z VAT

  13:18 08.08.2019

  ... były zaliczane przez niego do środków trwałych, a ponadto Wnioskodawca dokonywał od nich odpisów amortyzacyjnych. Również dokonana sprzedaż nieruchomości lokalowej została w opisie stanu faktycznego przedstawiona jako sprzedaż środka trwałego. Mając na uwadze wyżej przytoczone przepisy oraz tak przedstawiony stan faktyczny stwierdzić należy, że ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od sprzedaży nieruchomości, sprzedaż działek, podatek VAT, zwolnienie z VAT
 • Pozwolenie na rozbiórkę: sprzedaż gruntu niezabudowanego czy zabudowanego?

  Pozwolenie na rozbiórkę: sprzedaż gruntu niezabudowanego czy zabudowanego?

  13:23 22.07.2019

  ... stwierdził, że sprzedaż działek w trybie art. 209a u.g.n., na których znajdują się fragmenty budynków (np. schody, ganki) wybudowane przez nabywcę tych działek (nakłady na cudzym gruncie ... Biorąc pod uwagę dynamikę realiów gospodarczych, przedsiębiorcy często rozważają sprzedaż gruntu jeszcze w trakcie rozbiórki budynku/budowli. Można spotkać się z ... WIĘCEJ

  Tematy: stawki VAT, sprzedaż gruntu, sprzedaż nieruchomości, podatek VAT
 • Odliczenie VAT od zakupu działki pod budowę

  Odliczenie VAT od zakupu działki pod budowę

  13:43 08.05.2019

  ... stosownie do art. 113 ust. 9 ustawy, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. ... zastrzeżeniem ust. 3. Z kolei zgodnie z ust. 3 ww. artykułu, podmioty wymienione w art. 15, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od sprzedaży nieruchomości, sprzedaż działek, podatek VAT, zwolnienie z VAT
 • Dzielisz grunt na sprzedaż i go reklamujesz? Zapłacisz podatek VAT

  Dzielisz grunt na sprzedaż i go reklamujesz? Zapłacisz podatek VAT

  13:54 15.04.2019

  ... oraz treści przywołanych regulacji prawnych, przy uwzględnieniu wniosków płynących z ww. orzeczeń prowadzi do stwierdzenia, że – wbrew stanowisku wyrażonemu we wniosku – sprzedaż 6 działek, w tym jednej zabudowanej wraz z udziałami w działce drogowej nie stanowi rozporządzania majątkiem osobistym, gdyż Wnioskodawczyni działa w charakterze podatnika ... WIĘCEJ

  Tematy: stawki VAT, sprzedaż gruntu, sprzedaż nieruchomości, podatek VAT

 

1 2 ... 10 ... 12

następnaAdvertisement

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: