eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › sprzedaż działek
 • Warunki zabudowy i podział działki = zapłata VAT od sprzedaży?

  Warunki zabudowy i podział działki = zapłata VAT od sprzedaży?

  13:04 11.02.2019

  ... czynności sprzedającego przybierają formę zawodową (profesjonalną), a w konsekwencji zorganizowaną. Problem odnoszący się do rozstrzygnięcia, czy sprzedaż działek była sprzedażą majątku osobistego, czy też stanowi sprzedaż realizowaną przez podatnika prowadzącego w tym zakresie działalność gospodarczą, był przedmiotem orzeczenia z dnia 15 września ... WIĘCEJ

  Tematy: stawki VAT, sprzedaż gruntu, sprzedaż nieruchomości, podatek VAT
 • Sprzedaż gospodarstwa rolnego w podatku dochodowym

  Sprzedaż gospodarstwa rolnego w podatku dochodowym

  13:55 19.12.2018

  Sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego, nabytej w 2017 r. w drodze spadku na ... jest otwarcie spadku, wstępuje w ogół praw i obowiązków osoby zmarłej (spadkodawcy). W przedmiotowej sprawie, dniem nabycia niezabudowanych działek gruntu nr 173 i nr 174 przez Wnioskodawczynię jest data śmierci spadkodawcy, a więc 19 listopada 2017 ... WIĘCEJ

  Tematy: sprzedaż gruntu, grunty rolne, podatek od sprzedaży nieruchomości, sprzedaż nieruchomości
 • VAT od sprzedaży gruntu: ważne postępowanie zbywcy

  VAT od sprzedaży gruntu: ważne postępowanie zbywcy

  13:28 14.12.2018

  ... tut. Organu uznać należy, że podejmowane przez Zainteresowanego działania oraz dokonane czynności wykluczają sprzedaż przedmiotowej nieruchomości w ramach zarządu jego majątkiem prywatnym. Wobec powyższego, należy stwierdzić, że sprzedaż przez Zainteresowanego ww. nieruchomości będącej we współwłasności małżeńskiej będzie dostawą dokonaną w ramach ... WIĘCEJ

  Tematy: stawki VAT, sprzedaż gruntu, sprzedaż nieruchomości, podatek VAT
 • Grunty budowlane w gospodarstwie rolnym: sprzedaż z podatkiem VAT

  Grunty budowlane w gospodarstwie rolnym: sprzedaż z podatkiem VAT

  13:51 11.12.2018

  ... sprzedaż działek gruntu będzie zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy. Jak bowiem Wnioskodawca wskazał w opisie sprawy, teren działki 244/2 oraz działek ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od sprzedaży nieruchomości, sprzedaż działek, podatek VAT, zwolnienie z VAT
 • Kiedy sprzedaż gruntu budowlanego opodatkowana VAT?

  Kiedy sprzedaż gruntu budowlanego opodatkowana VAT?

  12:54 30.11.2018

  ... działek o powierzchni ok. 6,5ha, które mają zostać sprzedane w całości lub podzielone na części. We wniosku wskazano, że obecnie spółdzielnia zamierza sprzedać działkę 368/36, która to nie jest wykorzystywana do jej działalności. Zadano pytanie, czy sprzedaż ... z art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, a jego sprzedaż stanowi dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ... WIĘCEJ

  Tematy: stawki VAT, sprzedaż gruntu, sprzedaż nieruchomości, podatek VAT
 • Zakup i sprzedaż mieszkań do remontu w podatku VAT

  Zakup i sprzedaż mieszkań do remontu w podatku VAT

  06:15 26.11.2018

  ... towary handlowe, nie może dojść do ich ulepszenia. W efekcie ich sprzedaż korzysta ze zwolnienia z VAT nawet wówczas, gdy wartość ponoszonych ... minęło więcej niż dwa lata. Wnioskodawca zadał pytanie, czy sprzedaż lokali mieszkalnych będzie zwolniona z podatku VAT? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: „(…) Zgodnie z ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od sprzedaży nieruchomości, sprzedaż działek, podatek VAT, zwolnienie z VAT
 • Odliczenie, poprzez korektę VAT, podatku od zakupu gruntu

  Odliczenie, poprzez korektę VAT, podatku od zakupu gruntu

  13:38 16.11.2018

  ... sprzedać. W dalszym ciągu jest to działka niezabudowana stanowiąca teren budowlany. Sprzedaż zatem będzie opodatkowana podstawową stawką podatku VAT. Spóła zadała pytanie ... przedstawione opisu sprawy należy stwierdzić, że skoro planowana przez Wnioskodawcę sprzedaż działki będzie czynnością opodatkowaną podatkiem VAT, niekorzystającą ze zwolnienia od ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od sprzedaży nieruchomości, sprzedaż działek, podatek VAT, zwolnienie z VAT
 • Kiedy sprzedaż lokalu zwolniona z VAT i bez korekty podatku?

  Kiedy sprzedaż lokalu zwolniona z VAT i bez korekty podatku?

  12:32 24.04.2018

  ... rozporządzania towarami jak właściciel (…). W świetle przytoczonych powyżej przepisów grunt, budynki i budowle spełniają definicję towaru określoną w art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, a ww. sprzedaż traktowana jest jako odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju podlegająca opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od sprzedaży nieruchomości, sprzedaż działek, podatek VAT, zwolnienie z VAT
 • Rolnik na VAT zapłaci podatek od sprzedaży działek budowlanych

  Rolnik na VAT zapłaci podatek od sprzedaży działek budowlanych

  11:37 02.03.2018

  ... Wnioskodawcy do zwiększenia wartości, atrakcyjności nowych działek w związku z zamiarem ich sprzedaży. Aktywność Wnioskodawcy w przedmiocie ich zbycia jest porównywalna do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie obrotem nieruchomościami. Zatem sprzedaż przez Wnioskodawcę gruntów (5 działek) stanowiących część jego gospodarstwa rolnego ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od sprzedaży nieruchomości, sprzedaż działek, podatek VAT, zwolnienie z VAT
 • Sprzedaż ziemi rolnej nie zawsze jest zwolniona z podatku

  Sprzedaż ziemi rolnej nie zawsze jest zwolniona z podatku

  13:05 21.02.2018

  ... jedynie do momentu sprzedaży, ani nie utożsamia pojęcia „utraty charakteru rolnego gruntów” ze zmianą ich formalnoprawnego charakteru. Podsumowując, dokonana w 2014 r. sprzedaż części gruntu nie spełnia warunku zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto ... WIĘCEJ

  Tematy: sprzedaż gruntu, grunty rolne, podatek od sprzedaży nieruchomości, sprzedaż nieruchomości

poprzednia  

1 2 3 ... 10 ... 12

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: