eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › składki na fundusz pracy
 • Składka na fundusz pracy pracodawcy

  Składka na fundusz pracy pracodawcy

  22:35 19.02.2019 PORADA

  Mam dylemat na temat funduszu pracy pracodawcy za grudzień. Czy wprowadzić go w grudniu czy w styczniu kolejnego roku? Czy wystawić np. polecenie księgowania czy dowód wewnętrzny? WIĘCEJ

  Tematy: składki na Fundusz Pracy, składki ZUS, ewidencja księgowa, dowód wewnętrzny
 • Czy należy mi się zasiłek dla bezrobotnych?

  Czy należy mi się zasiłek dla bezrobotnych?

  15:35 18.04.2018 PORADA

  Witam, bardzo proszę o pomoc, czy należy mi się zasiłek dla bezrobotnych. Pokrótce - pracowałam od 01.03.2016 do 28.02.2018 na pełen etat, najniższa krajowa. Od 01.03.2018 do 31.03.2018 byłam bezrobotna, pobrałam zasiłek za miesiąc. Od 01.04.2018 poszłam na staż z Urzędu Pracy ... WIĘCEJ

  Tematy: zasiłek dla bezrobotnych, prawo do zasiłku dla bezrobotnych, praca na pełny etat, najniższa krajowa
 • Czy należy mi się zasiłek dla bezrobotnych?

  Czy należy mi się zasiłek dla bezrobotnych?

  17:22 09.01.2018 PORADA

  Pracowałam na umowie agencyjnej na czas nieokreślony od 13.02.2009 r.-20.10.2017 r. Od 24 kwietnia do 13 października 2017 r. pobierałam zasiłek chorobowy. 20-go października zostałam osobą bezrobotną i zarejestrowałam się w urzędzie od 21 listopada 2017 r. Dostałam decyzję ... WIĘCEJ

  Tematy: zasiłek dla bezrobotnych, prawo do zasiłku dla bezrobotnych, umowa agencyjna, umowa na czas nieokreślony
 • Składki na Fundusz Pracy - kto nie musi ich opłacać?

  Składki na Fundusz Pracy - kto nie musi ich opłacać?

  00:50 14.12.2017

  ... przedsiębiorcy oraz pracodawcy nadal zobowiązani są opłacać składki na Fundusz Pracy. Co to za fundusz? W jakim celu został stworzony, ile wynoszą składki i kto jest zwolniony z ich opłacania? Przeczytaj! Fundusz Pracy - na co przeznaczane są środki finansowe z tego funduszu? Składki na Fundusz Pracy zostały uregulowane w ustawie z dnia 20 kwietnia ... WIĘCEJ

  Tematy: składki na fundusz pracy, fundusz pracy, składki ZUS, wysokość składek na fundusz pracy
 • Jak wypełnić druk ZUS DRA za okres choroby przez pełen miesiąc przy podwyższonych składkach?

  Jak wypełnić druk ZUS DRA za okres choroby przez pełen miesiąc przy podwyższonych składkach?

  22:55 02.10.2016 PORADA

  Witam, od 1 września byłam na zwolnieniu lekarskim przez cały miesiąc (zwolnienie jest kontynuowane). Do tej pory przez kilka miesięcy płaciłam składki od najwyższej podstawy. Jak powinnam wypełnić druk ZUS DRA za wrzesień? Czy w rubrykach dotyczących składek społecznych i FP ... WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, składki ZUS dla przedsiębiorców, L4, zwolnienie lekarskie
 • Nadpłata FUS, FP zaliczona na poczet przyszłych składek a PIT-36

  Nadpłata FUS, FP zaliczona na poczet przyszłych składek a PIT-36

  16:15 01.03.2016 PORADA

  sp.j,kpir-memoriał, FUS i FP zaliczane do KUP. Nadpłata składek zaliczona na poczet przyszłych skladek, czyli XII 2015, I-III 2016. Czy całą kwotę nadpłaty należy wykazać w kol.8 w dniu otrzymania informacji z ZUS i jednocześnie np. w tym samym dniu całą kwotę w KUP wspólnika jako ... WIĘCEJ

  Tematy: składki ZUS, FUS, składki na Fundusz Pracy, KUP
 • PIT-11 z Urzędu Pracy i PIT-8C

  PIT-11 z Urzędu Pracy i PIT-8C

  08:38 25.02.2016 PORADA

  Witam, posiadam następujące dokumenty do rozliczenia: 1. PIT-11 z Urzędu Pracy za wypłaty z FPiFGŚP 2. PIT-11 ze stosunku pracy na podstawie umowy o pracę 3. PIT-8C punkt D poz.24 Odszkodowanie Czy mogę wszystko rozliczyć na druku PIT-36, czy muszę coś rozliczyć na druku PIT-37? WIĘCEJ

  Tematy: PIT-11, PIT-8C, Urząd Pracy, PIT-36
 • Czy jak zlikwidują moje stanowisko pracy, to dostanę zasiłek dla bezrobotnych?

  Czy jak zlikwidują moje stanowisko pracy, to dostanę zasiłek dla bezrobotnych?

  12:16 08.02.2016 PORADA

  Mam 59 lat, pracuję na pół etatu za 1400 brutto. Czy w razie likwidacji mojego miejsca pracy będę mogła liczyć na zasiłek dla bezrobotnych? Czy muszę osiągać to najniższe wynagrodzenie czy wystarczy, że mam ponad 55 lat i FP nie jest odprowadzany? WIĘCEJ

  Tematy: praca na pół etatu, praca na niepełny etat, likwidacja stanowiska pracy, zasiłek dla bezrobotnych
 • Umowa zlecenie wystawiona z datą wsteczną

  Umowa zlecenie wystawiona z datą wsteczną

  23:38 30.12.2015 PORADA

  Witam, obecnie jestem na umowie zlecenie do 31 grudnia 2015 roku. Wynagrodzenie za ten miesiąc będzie niższe niż minimalne krajowe wynagrodzenie. Bardzo zależało by mi aby ten miesiąc wliczał mi się do okresów składkowych ze względu na to, że później mogłabym pobierać zasiłek ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa ustna, umowa zlecenia, data zawarcia umowy, składki ZUS
 • FP - u jednego pracodawcy umowa zlecenie i o prace

  FP - u jednego pracodawcy umowa zlecenie i o prace

  11:32 11.12.2015 PORADA

  Czy z obu umów trzeba płacić FP, jeżeli ma się dwie umowy u jednego pracodawcy - umowę o pracę i zlecenie? Pracownik ma 30 lat. WIĘCEJ

  Tematy: składki na Fundusz Pracy, umowa zlecenia, umowa o pracę
 • Umowa 3/4 etatu a najniższa krajowa 1750 zł brutto na umowie

  Umowa 3/4 etatu a najniższa krajowa 1750 zł brutto na umowie

  00:22 06.08.2015 PORADA

  Witam, czy jeśli mam umowę na 3/4 etatu i na umowie jest najniższa krajowa 1750 zł, to czy wszystkie składki będą odpowiednio odprowadzane i czy potem dostanę zasiłek z PUP? I drugie pytanie: ile wynosiła by mnie moja pensja netto? Z góry dziękuję za odpowiedź. WIĘCEJ

  Tematy: 3/4 etatu, najniższa krajowa, wynagrodzenie dla pracownika, wysokość wynagrodzenia
 • ZUS w pigułce. Jak rozliczać składki ZUS?

  ZUS w pigułce. Jak rozliczać składki ZUS?

  11:51 27.11.2014

  ... opieki specjalistycznej. Opłaca też składkę na Fundusz pracy. Składkę na FP opłaca się za okres trwania obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnych i rentowych i nalicza się ją od kwot stanowiących podstawę wymiaru tych składek. Jeżeli pracodawca opłaca składki preferencyjne, to nie płaci składki na Fundusz Pracy. Przedsiębiorcy mogą opłacać pełny ZUS ... WIĘCEJ

  Tematy: ZUS, składki ZUS, składki ZUS dla przedsiębiorców, ubezpieczenia społeczne
 • Fundusz pracy

  Fundusz pracy

  12:56 26.11.2014

  ... Funduszu finansowana jest z obowiązkowych składek na FP opłacanych przez pracodawców, dotacji budżetu państwa, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, odsetek od lokat nadwyżek finansowych z FP. Podstawowym aktem prawnym, regulującym kwestie opłacania obowiązkowych składek na Fundusz Pracy i określającym zwolnienia z tego obowiązku, jest ... WIĘCEJ

  Tematy: fundusz pracy, składki na fundusz pracy, aktywizacja osób bezrobotnych, osoby bezrobotne
 • Jak opłacać składki ZUS młodocianych pracowników?

  Jak opłacać składki ZUS młodocianych pracowników?

  00:36 17.09.2014

  ... zostaje uwzględniona w podstawie wymiaru ubezpieczenia zdrowotnego. Składki na Fundusz Pracy Od wynagrodzenia osoby młodocianej nie opłaca się składek na Fundusz Pracy, jeżeli jego miesięczne wynagrodzenie jest niższe od kwoty minimalnego wynagrodzenia, a w przypadku pracownika w pierwszym roku pracy niższe niż 80% minimalnego wynagrodzenia. W 2014 ... WIĘCEJ

  Tematy: ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, zatrudnianie młodocianych, pracownik młodociany
 • Zatrudnienie bezrobotnego do 30 roku życia bez składek na FP?

  Zatrudnienie bezrobotnego do 30 roku życia bez składek na FP?

  13:09 11.03.2014

  ... ustawy ulgi w opłacaniu składek na Fundusz Pracy (podtrzymując w tym zakresie propozycje komisji do spraw rynku pracy). Pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne, które zatrudnią na podstawie umowy o pracę skierowanych bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30 roku życia, nie będą mieli obowiązku opłacania składek na FP za tych pracowników ... WIĘCEJ

  Tematy: zatrudnienie bezrobotnego, bezrobotni, promocja zatrudnienia, ustawa o promocji zatrudnienia
 • Rozwiązanie umowy a zwolnienie ze składek na Fundusz Pracy

  Rozwiązanie umowy a zwolnienie ze składek na Fundusz Pracy

  00:16 15.01.2013

  ... za tą osobę składki na Fundusz Pracy, czy też od stycznia 2012 r. możemy korzystać ze zwolnienia z opłacania składek na Fundusz Pracy przez 36 miesięcy? Odpowiedź: Pracodawcy nie będzie przysługiwało zwolnienie z opłacania składek, ponieważ została zawarta kolejna umowa o pracę po wcześniej rozwiązanym stosunku pracy. Składek na Fundusz Pracy nie ... WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienia ze składek na fundusz pracy, fundusz pracy, urlop macierzyński, urlop wychowawczy
 • Praca na urlopie macierzyńskim a składki na Fundusz Pracy

  Praca na urlopie macierzyńskim a składki na Fundusz Pracy

  00:16 28.11.2012

  ... Od kiedy należy liczyć okres 36-miesięcznego zwolnienia z opłacania składek na Fundusz Pracy? Czy fakt podjęcia zatrudnienia w trakcie dodatkowego urlopu macierzyńskiego ma wpływ na zasady liczenia tego zwolnienia? Odpowiedź: Okres 36 miesięcy zwolnienia z opłacania składek na Fundusz Pracy należy liczyć od pierwszego dnia miesiąca następującego po ... WIĘCEJ

  Tematy: urlop macierzyński, fundusz pracy, składki na fundusz pracy, dodatkowy urlop macierzyński
 • Składki ZUS przedsiębiorcy - ulgi

  Składki ZUS przedsiębiorcy - ulgi

  11:13 13.11.2012

  ... - składki na FP i FGŚP Generalnie składki na fundusze pozaubezpieczeniowe, tj. Fundusz Pracy i FGŚP opłaca się za osoby zatrudnione, które podlegają z tego tytułu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Nie za wszystkich jednak ubezpieczonych spełniających ten warunek pracodawca opłaca składki na te Fundusze. "Starsze" osoby pracujące Składki na FP ... WIĘCEJ

  Tematy: składki na ubezpieczenie społeczne, składka na ubezpieczenie zdrowotne, zwolnienie z opłacania składek, składki ZUS
 • Czy można odzyskać nadpłacone składki na FP i FGŚP?

  Czy można odzyskać nadpłacone składki na FP i FGŚP?

  00:20 19.10.2012

  ... nadpłacone składki czy też nie jest to już możliwe? Odpowiedź: Tak, jest to możliwe. Obowiązkowe składki na Fundusz Pracy opłaca się za okres trwania obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych w trybie i na zasadach przewidzianych dla składek na ubezpieczenia społeczne. Składki na FP ustalone od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ... WIĘCEJ

  Tematy: składki na FP, składki na fgśp, składki ZUS, składki na fundusz pracy
 • Składki na Fundusz Pracy: zwolnienia

  Składki na Fundusz Pracy: zwolnienia

  00:10 23.08.2012

  ... bezrobotne w powiatowym urzędzie pracy. Nie ma też obowiązku opłacania składki na Fundusz Pracy także za osoby, których wiek wynosi co najmniej 55 lat w przypadku kobiet oraz co najmniej 60 lat w przypadku mężczyzn. Jest jeszcze jedna grupa osób zwolnionych z obowiązku opłacania składki na Fundusz Pracy. Za zatrudnionych pracowników o znacznym ... WIĘCEJ

  Tematy: składki na fundusz pracy, fundusz pracy, wysokość składek na fundusz pracy, wymiar składek

 

1 2 ... 7

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: